Latest News

Tuesday, February 13, 2018

NCAလက္မွတ္ထုိးတာဟာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးအတြက္အေရးပါတဲ့ ပထမေျခလွမ္းျဖစ္

NCAလက္မွတ္ထုိးတာဟာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးအတြက္အေရးပါတဲ့ ပထမေျခလွမ္းျဖစ္

ေနျပည္ေတာ္   ေဖေဖာ္ဝါရီ   ၁၃

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP)ႏွင့္ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္အစည္းအ႐ုံး (LDU) ကုိယ္စား    မြန္ျပည္သစ္ပါတီဥကၠ႒   ႏုိင္ေထာမြန္  ေျပာၾကားသည့္  မိန္႔ခြန္းအျပည့္အစုံမွာ  ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္-
ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္း
ၾကြေရာက္လာၾကတဲ့   ေလးစားအပ္ပါေသာ  ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ႏွင့္တကြ  ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ခံပုဂၢိဳလ္၊  တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္   ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္အတူ NCAလက္မွတ္ေရးထုိးထားၾကေသာ  တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ   ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အစိုးရ၊  လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားအသီးသီးမွ  ကုိယ္စားလွယ္အပါအဝင္၊      ႏုိင္ငံတကာမွ     အစုိးရသံအရာရွိမ်ား၊ NGOs,   INGOs  မွ   မိတ္ေဆြကုိယ္စားလွယ္မ်ားအားလုံး ကုိ မဂၤလာအေပါင္းနဲ႔ ျပည့္စုံပါေစေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုႀကီး   ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာပါေစေၾကာင္း၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္  လားဟူဒီမုိ ကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံးကုိယ္စား ပဏာမဆႏၵျပဳ ဆုမြန္ေကာင္း   ေတာင္းအပ္ပါတယ္။
ဒီအခမ္းအနားကုိ       တက္ေရာက္လာသူမ်ားအားလုံး ကုိလည္း    ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါး     ျပည့္စုံေကာင္းမြန္ေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းေမတၱာ    ပုိ႔ပါတယ္။       ဤျဖစ္စဥ္ကို     အခ်ိန္ယူ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးကာ  အေကာင္းဆုံးရလဒ္တစ္ခုျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေသာ    ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ    ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ (PC)ႏွင့္   ညီၫြတ္ေသာ  တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC)မွ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ  ေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္းေရးကုိယ္စားလွယ္  (DPN) အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကုိ    ေက်းဇူး တင္ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္   NCA လက္မွတ္ေရးထုိးတဲ့အခါမွာ အသိသက္ေသအျဖစ္  လက္မွတ္ေရးထုိးၾကသည့္    ျပည္တြင္း ျပည္ပ   ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိလည္း အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိ ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလုိပါတယ္။
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ပတ္သက္လာရင္   အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ တုိင္းရင္းသားေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးနဲ႔  ႏုိင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္း ေရးဆုိၿပီး ခ်ဥ္းကပ္မႈသုံးမ်ဳိးနဲ႔  ႐ႈျမင္တတ္ၾကပါတယ္။   တကယ္ ေတာ့ ဒီခ်ဥ္းကပ္မႈ  သံုးမ်ဳိးဟာ   တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု   ဆက္စပ္ေနတာ ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မ်က္ႏွာစာ ႏွစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး၊ တန္းတူေရးနဲ႔  ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးလို႔ပဲ  ႐ႈျမင္ၾကည့္ပါတယ္။
ပထမမ်က္ႏွာစာျဖစ္တဲ့  လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္း ေရးဟာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမွာ  အေျခခံၿပီး   လံုၿခံဳေရးစနစ္ တစ္ခုလံုး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး  (SSR) အထိ အက်ဳံးဝင္သြား ပါတယ္။  ဒီမ်က္ႏွာစာတစ္ခုတည္းနဲ႔လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ မျပည့္စံုပါဘူး။   တစ္ဖက္နဲ႔    တစ္ဖက္    တိုက္ခုိက္ေခ်မႈန္းတဲ့   လက္နက္ေတြကို   ထိန္းခ်ဳပ္႐ုံ၊   ျဖဳတ္သိမ္း႐ုံနဲ႔   ျပႆနာေတြ ပဋိပကၡေတြ  မေျပလည္ပါဘူး။  တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္  ရန္ျပဳတုိက္ ခုိက္ေခ်မႈန္းစရာ   မလိုေတာ့တဲ့     အေျခအေနေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွသာ    ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ    တည္ၿမဲမွာျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီအတြက္  ျပည္ေထာင္စု   ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္   ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးအတြက္   ဒုတိယမ်က္ႏွာစာျဖစ္တဲ့   တန္းတူေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိတဲ့   ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးဟာ လိုအပ္ေနတာပဲ   ျဖစ္ပါတယ္။   ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးသာလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးအရ ျပႆနာကိုေျဖရွင္း ျခင္း၊ မွ်တၿပီး အရွည္တည္တံ့မယ့္   ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေတြကို အာမခံႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး  NCA လက္မွတ္ထုိး တာဟာ    လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြ    ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးအတြက္ အေရးပါတဲ့ ပထမေျခလွမ္းျဖစ္သလို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္   ႏိုင္ငံေရးအရ   ေဆြးေႏြးအေျဖရွာ ႏိုင္မယ့္  လမ္းစျဖစ္လာမယ္လို႔   ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။  NCA ဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕     ပန္းတုိင္မဟုတ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာ ကို အေျဖရွာမည့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ရပ္သာျဖစ္တယ္။ တက္လွမ္း ရမယ့္ ေလွကားထစ္သဖြယ္သာျဖစ္တယ္ဆိုတာကို  အေလး အနက္ ေထာက္ျပေျပာဆိုလုိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလမ္းေၾကာင္း မွန္မွ  ကြၽန္ေတာ္တို႔     ေမွ်ာ္မွန္းတဲ့    ပဋိပကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု     တည္ေဆာက္ေရးပန္းတုိင္ကို  ေရာက္ မယ္ဆိုတာ ရွင္းလင္းလွပါတယ္။
ဒါေပမယ့္   ဒီလမ္းေၾကာင္းဟာ အေကြ႕အေကာက္မရွိဘူး။ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ျဖဴးျဖဴးပဲဆိုတဲ့      စိတ္ကူးယဥ္မ်ဳိး    ကြၽန္ေတာ္ တို႔မွာ     မရွိပါဘူး။   ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ  မူေပၚမွာရပ္တည္သလို တုိင္းရင္းသားျပည္သူေတြ  အက်ဳိးအတြက္၊ ျပည္ေထာင္စု အက်ဳိးအတြက္    လက္ေတြ႕က်တဲ့    ေရြးခ်ယ္မႈေတြကို   ျပဳလုပ္ဖို႔ လည္း မတြန္႔ဆုတ္ပါဘူး။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေရြးခ်ယ္မႈဟာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီနဲ႔ လားဟူ ဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအ႐ံုးဆိုတဲ့   အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕တည္း အက်ဳိးစီးပြား အတြက္  ကြက္ၿပီးလုပ္ေဆာင္ခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။   ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္မွန္းတဲ့ ျပည္ေထာင္စုႀကီးတစ္ခုလံုးရဲ႕ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္း ခ်က္ကို    ဦးတည္ပါတယ္။    ကြၽန္ေတာ္တို႔     အမ်ဳိးသားေတြရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားနဲ႔     ျပည္ေထာင္စုႀကီးရဲ႕  အက်ဳိး၊ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ရဲ႕   အက်ဳိး၊    ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္အရ   အက်ဳိးစီးပြားဟာ    တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္း    တစ္သားတည္း   ခဲြျခားမရေအာင္ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုဝင္အားလံုး လူမ်ဳိးဘာသာ ဆူႀကံဳနိမ့္ျမင့္   မခြဲျခားဘဲ     ပဋိပကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းရဲ႕      အက်ဳိး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရဲ႕  မွ်ေဝက်င့္သံုးတဲ့ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္စုိးျခင္းရဲ႕      အက်ဳိး၊     လူမႈစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနဲ႔    တုိင္းရင္းသားမ်ား  စာေပယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံု   ရွင္သန္ခြင့္ရတဲ့ အက်ဳိးေက်းဇူးအေထြေထြကို ခံစားႏိုင္ဖို႔အတြက္ဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္မွန္း ခ်က္နဲ႔ ဒီလမ္းကိုေလွ်ာက္လွမ္းဖို႔  ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာပါ။
အားလံုးရဲ႕သေဘာထားကို  ရယူမွာျဖစ္
 NCA  စာခ်ဳပ္နဲ႔အညီ   မၾကာခင္မွာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ က်င္းပမွာျဖစ္ပါတယ္။ မြန္နဲ႔   လားဟူေဒသမွာ ရွိတဲ့   ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္ေတြရဲ႕     ၾသဝါဒကို   ခံယူမယ္။ ေဒသအတြင္းမွာ ျဖန္႔ၾကက္ေနထိုင္ၾကတဲ့ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး အသီးသီး၊     ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ၊    အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ေတြ၊ မီဒီယာေတြ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးပိုင္းဆိုင္ရာကစၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ပယ္အသီးသီးမွ ဝန္ထမ္းေတြအျပင္    ႏိုင္ငံအသီးသီးမွာ   ေရာက္ရွိေနၾကတဲ့ မြန္နဲ႔လားဟူမ်ဳိးခ်စ္ေတြ   အားလံုးနဲ႔တိုင္ပင္ႏွီးေႏွာၿပီး အားလံုး ရဲ႕သေဘာထားကို    ရယူမွာျဖစ္ပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ္တို႔    ေရြးခ်ယ္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး   သံသယျဖစ္ သူေတြ၊ သေဘာမတူသူေတြလည္း ရွိႏိုင္တာကို   အသိအမွတ္ ျပဳပါတယ္။    အဲ့ဒီကြဲလြဲသူမ်ားရဲ႕   အျမင္သေဘာထားေတြကို လည္း အေလးအနက္ထားပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔အျမင္၊ နည္းနာပိုင္းမွာ သေဘာထားကြဲေပမယ့္ ေစတနာန႔ဲ ေမွ်ာ္မွန္း ခ်က္မွာေတာ့ မကြဲလဲြဘူးလို႔လည္း ခံယူထားပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ဟာ ဒီနည္းနာလမ္းေၾကာင္းကို အားလံုးက လက္ေတြ႕က်က် ပါဝင္ၿပီး အားလံုးပိုင္ဆိုင္တဲ့ (Ownership)  ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့၊ သာယာဝေျပာတဲ့၊ သိကၡာရွိတဲ့ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ ေရးမွာ  ပါဝင္ၾကပါလို႔ ေမတၱာရပ္ခံလိုပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ   တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုနဲ႔   ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ေပမယ့္      ျပည္ေထာင္စုရဲ႕    အႏွစ္သာရျဖစ္ တဲ့   ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို    ခုခ်ိန္ထိ   တန္းတူမခံစားၾကရေသးတဲ့ အတြက္ ျပည္တြင္းစစ္မီးဟာ မၿငိမ္းႏို္င္ေသးျဖစ္ေနရတာပါ။ အခုခ်ိန္ထိ  NCA   ျဖစ္စဥ္မွာ မပါဝင္ႏိုင္ေသး၊ ပါဝင္ခြင့္မရ ေသးတဲ့   တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အသီးသီးနဲ႔   ပဋိပကၡ ေတြရဲ႕ဒဏ္ကို    ခါးစည္းခံေနရေသးတဲ့ တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမေတြ      ရွိပါေသးတယ္။      ကြၽန္ေတာ္္တို႔     ကိုယ္လြတ္ မ႐ုန္းပါဘူး၊ သစၥာမမဲ့ဘူးဆိုတာ   အခုိင္အမာ   ေျပာပါမယ္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး ေပၚထြန္းေရးအတြက္ ေပးဆပ္ခဲ့တဲ့ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးသမားေတြအားလံုးကို    တိုင္တည္ သစၥာဆိုပါတယ္။ ဒါဟာ    က်င့္ဝတ္အရ    သစၥာျပဳ  တာဝန္ခံမႈ သာမက     ႏိုင္ငံေရးအရလည္း       တိုင္းရင္းသားေတြအားလံုး    အက်ဳိးမခံစားဘဲ၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္မရွိဘဲ၊ NCA လက္မွတ္ ထိုး႐ံုနဲ႔ ၿပီးျပည့္စံုမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္မထားဘူးဆုိတာ  ေျပာၾကား လိုပါတယ္။
လမ္းအလြဲမခံဘူးဆိုတာ ကတိျပဳ
အားလံုးေမွ်ာ္မွန္းတဲ့   ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကုိ    NCA လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးသား တိုင္းရင္းသားညီေနာင္မ်ားနဲ႔ေရာ၊ မထိုးထားေသးတဲ့    ညီေနာင္မ်ားနဲ႔ပါ လက္တြဲၿပီး   ဒီ NCAလမ္းကို လမ္းမွန္ျဖစ္႐ံုသာမက ေျဖာင့္ျဖဴးတဲ့လမ္းျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္။  ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို မ်က္ျခည္မျပတ္၊ လမ္းအလြဲမခံဘူးဆိုတာ ကတိျပဳပါတယ္။
တစ္စပ္တည္းမွာလည္း    ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရနဲ႔   တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို   ေျပာျပလိုတာက   တိုင္းရင္းသားေတြဟာ သမုိင္းေၾကာင္း   အေတြ႕အႀကံဳအရ     သံသယနဲ႔    စိုးရိ္မ္စိတ္ေတြ ရွိေနေပမယ့္၊ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ    ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ လိုစိတ္ရွိၾကပါတယ္။    ဘယ္သူမွ    ေနာက္ခ်န္မေနခ်င္သလို ဖ်က္ျမင္းလည္း    မျဖစ္ခ်င္ၾကပါဘူး။    ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ကို တကယ္နာက်င္ခံစားခဲ့ၾကသူေတြ၊        ခံစားေနရဆဲျဖစ္သူ ေတြမို႔    စစ္ကိုရပ္စဲၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ခိုင္ၿမဲေစခ်င္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲေတြ၊   တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ ေတြအေနနဲ႔    စိတ္ရွည္ရွည္ထားၿပီး အားလံုးပါဝင္ေရးအတြက္    ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းအေျဖရွာဖို႔  ဒီထက္ဆတိုးအားထုတ္ေပးပါ။ သေဘာထားႀကီးမႈရွိရွိနဲ႔  ထိုးစစ္ဆင္မႈေတြကို   အျမန္ဆံုးရပ္စဲ ပါလို႔ တိုက္တြန္းပါရေစ။
အနာဂတ္ကို ဦးတည္
ျပည္ေထာင္စုႀကီးတစ္ခုလံုး ေမွ်ာ္မွန္းတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းဝေျပာ လြတ္လပ္တဲ့၊      စိတ္ဓာတ္ပြင့္လင္းျမင့္ျမတ္တဲ့၊    ေမတၱာနဲ႔   ခၲီတရားထြန္းကားတဲ့   အနာဂတ္ကို   ဦးတည္ဖို႔  ကြၽန္ေတာ္္တို႔ မြန္ျပည္သစ္ပါတီေရာ၊ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအ႐ံုးကပါ ပိုင္းျဖတ္ထားေၾကာင္း  ေျပာၾကားရင္း   နိဂုံးခ်ဳပ္ပါတယ္။
အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
ျမန္​မာ့အလင္း (သတင္းအဖြဲ႔)

No comments:

Post a Comment