Latest News

Monday, February 12, 2018

ဧရာတိုင္းသားတို့၏ အနာဂတ္ သို့မဟုတ္ နိုင္ငံေတာ္၏ အျဖည့္စြမ္းအင္


မေန့က နံနက္ ၆ နာရီ မွ စျပီး ည ၈ နာရီ အထိပင္ပန္းခဲ႕သမ်ွေတြ သည္ အနာဂတ္ ေမ်ာ္လင့္
ခ်က္တစ္စေၾကာင့္ေျပေပ်ာက္ခဲ႕ရတယ္။

မေန့က တိုင္းေဒသၾကီး လ်ွပ္စစ္ စက္မွုနွင့္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ၾကီးဦးဝင္းေဌးနွင့္အတူေရႊေသာင္ယံတံတားစီမံကိန္း, မီးေလာင္ခ်ိဳင္(မီးလင္းခ်ိဳင္) LNGPower Plant တည္ေဆာက္မည့္ ေနရာ,
Ayayarwaddy DRRD PilotProject ျဖင့္တည္ေဆာက္ေသာ ရိုးမ ျဖတ္လမ္းတို့ကို အတူလိုက္ပါစစ္ေဆး
ရင္းအလြန္စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းျပီး တိုင္းေဒသၾကီး၏ ဖြံ႔ျဖိုးေရးနွင့္ ျမန္မာ့ လ်ွပ္စစ္စြမ္းအင္ျဖည့္စည္းမွု စီမံကိန္းၾကီးအေၾကာင္း သိလိုက္ရေတာ့ ယေန့ပင္ပန္းမွုေတြေျပေျပာက္ခဲ႕ရေလျပီ။ သူငယ္ခ်င္းတိူ့ကို မ်ွေဝခ်င္စိတ္ျပင္းထန္လာခဲ႕ရပါတယ္။
==================
ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီးသည္ လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အား႐ွိ မွု့ ၁၇% သာရွိသည္။ သို့အတြက္
စက္မွု ဇံု အလားအလာသည္ အလြန္ပင္ေဝးကြာလွသည္။
ထို့သို့ေသာစြမ္းအင္ လို အပ္ခ်က္အတြက္လ်ွပ္စစ္ ဝန္ၿကီး ဌာနသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ
ေရအားလ်ွပ္စစ္ ေက်ာက္မီးေသြ း စသျဖင့္ စီမံသည္။သို့ရာတြင္ အေၿကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ကန့္
ကြက္မွုေၾကာင့္အဆင္မေျပေပ။ ထိုအခါအစိုးရသည္ LNG ဟူေသာ Powerplant ကို စဥ္းစားျပီး လ်ွပ္စစ္ 
အင္ဂ်င္နီယာတို့အတြက္ အိပ္မက္ဟု ေခါ္ဆိုနိုင္ေသာစြမ္းအင္ကို ေဖါ္ေဆာင္လိုက္ေတာ့သည္။

LNG ဆို တာဘာလဲ?

LNG ဆိုတာ Liquefied Natural Gas ကိုေခါ္သည္။က်ေတာ္တို့က CNGကိုသာရင္းနွီးေနသည္ CNG 
ကေတာ့Compressed Natural Gas ကိုဆိုသည္။
Methane နွင့္ some mixture of Ethaneသဘာဝဓါတ္ေငြ႔တို့ကို အရည္အျဖစ္ ျပန္ေျပာင္းျပီး
သယ္ေဆာင္၍ LNGPower Plant သို့ပို့ကာ ဓါတ္ေငြျဖင့္လ်ွပ္စစ္ ဂ်င္နေရတာကို လည္ပတ္၍ လ်ွပ္စစ္စြမ္းအင္ကိုထုတ္လုပ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုလဲ မထိခိုက္ေစပါ။

ယခု ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီး မီးေလာင္ခ်ိဳင္တြင္တည္ေဆာက္ရျခင္းမွာ ပင္လယ္ကမ္းစပ္မွအနီးကပ္ဆံုး
အေျခအေန Deep sea သည္ 20 m ရွိ၍ ေရြးခ်ယ္သည္။
သံတြဲ မွ ငရုတ္ေကာင္းကမ္းေျခတစ္ေလ်ာက္ကမ္းေျခအနက္ တိုင္းတာမွု ၅ ေနရာတြင္
ဤေနရာသည္သာ အေကာင္းဆံုးအေနအထားျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။

LNG ဓါတ္ေကြ႔ရည္တင္ သေဘၤာၾကီးျဖင့္ သယ္ေဆာင္၍ deep sea jetty တြင္ကပ္၍ LNG
Powee plant သို့ပို့မည္။ ထို သေဘၤာသည္တစ္နွစ္တြင္ ၄ ခါ-၅ခါ ေလာက္သာကပ္မည္။
တန္ ၃၀၀၀၀ အထိသယ္နိုင္သည္။
ထိုသေဘၤာၾကီးအတြက္ လိွုင္းကာ RCC Wallပင္လယ္ထဲတြင္တည္ေဆာက္ရမည္။ မုန္တိုင္းနွင့္
ဆူနာမီဒဏ္ခံနိုင္ရန္ျဖစ္သည္။

၃၆ လ ၾကာျမင့္မည့္ ထို့စီမံကိန္းၾကီးကို ZhefuSupreme ကုမၸဏီ မွ တည္ေဆာက္မွာျဖစ္သည္။

ယခု စီမံကိန္းသည္ မဂၢါ ဝပ္ ၁၃၉၀ ျဖစ္သည္။ယေန့ တစ္နိုင္ငံလံုး အသံုးျပု ေနေသာ လ်ွပ္စစ္မွာ
မဂၢါဝပ္ ၃၀၀၀ ေက်ာ္သာရွိ၍ တစ္နိုင္ငံလံုးအသံုးျပုမွု စြမ္းအင္၏ ထက္ဝက္နီးပါ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။
လြန္ခဲ႕ေသာ နွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္က ျမန္ေအာင္လ်ွပ္စစ္စက္ရံုၾကီးကို အားက်မိသည္။ ထိုစက္ရုံ
မွ လ်ွပ္စ္ဓါတ္အား ၁၂ မဂၢါ ဝပ္သာ ထုတ္နိုင္သည္ကို သိရွိရမွသာအခါမွ ယခု LNG စီမံကိန္းနွင္
ယွဥ္မိသညိ။
ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီးအတြက္ စက္မွုဇံုၾကီးမ်ာ SME မ်ား ျပည္သူအမ်ားအတြက္လံုေလာက္ျပီး
ရန္ကုန္ျမို့ေတာ္နွင္အျခားတိုင္းနွင့္ျပည္နယ္တို့လို အပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည္းစည္းေပးနိုင္မည္ျဖစ္သည္။
ထိူ့ျပင္ ျပည္ေထာင္စု လ်ွပ္စစ္ဝန္ၾကီး႒ာန အေနျဖင့္စြမ္းအင္ကဏၭအသီးသီး ခ်ဲ႕ထြင္ ထုတ္လုပ္ရန္
လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု သိရသည္။
သို့မွသာ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားလ်င္ျမန္စြာတိုးတက္လာမည္ျဖစ္သည္။
(ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ တစြန္းတစ)
မိုးေဇာ္
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=359867351154283&set=pcb.359867651154253&type=3No comments:

Post a Comment