Latest News

Tuesday, February 13, 2018

ျမန္မာ့အေမြအႏွစ္ ပုဂံ - ​ေဆာင္​းပါး

ျမန္မာ့အေမြအႏွစ္ ပုဂံ - ​ေဆာင္​းပါး

ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းတြင္ ပုဂံသည္ စည္းလုံးညီၫြတ္ေသာ ပထမ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး တည္ေထာင္ခဲ့သူ အေနာ္ရထာမင္းႀကီး နန္းစိုက္ခဲ့သည့္ ကၻာေက်ာ္ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည္။ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားစြာ ၾ<ြကင္းက်န္လ်က္ရွိသည့္ ပုဂံကို  ကၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားက  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏  အမွတ္လကၡဏာတစ္ခု အျဖစ္ သိရွိထားၾကကာ ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးသြားမ်ားျဖင့္ အၿမဲစည္ကားေနသည့္ ပုဂံကို ျမန္မာ့အေမြအႏွစ္မွသည္ ကၻာ့ အေမြအႏွစ္ ျဖစ္လာေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္က ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေနေပသည္။

ပုဂံသမိုင္းသည္ ႏႈတ္ေျပာစကားမ်ား၊ ဒ႑ာရီမ်ား၊ ပါးစပ္ ရာဇဝင္မ်ားႏွင့္ ေရာေထြးေနသျဖင့္ ဆရာႀကီး ဦးေဖေမာင္တင္ က ''ပုဂံရာဇဝင္ အေၾကာင္းေျပာလွ်င္ တုတ္ထမ္းၿပီးေျပာရမည္ ဟုဆိုၾက၏၊   အျငင္းအခုံျဖစ္ၾကၿပီး   ႐ိုက္ၾက   ပုတ္ၾကတတ္ သည္ဟု ဆိုလိုသည္''ဟု ေရးသားခဲ့သည္။
ႏႈတ္ေျပာဇာတ္လမ္းမ်ား
ျမန္မာ့သမိုင္းကို အစဥ္အဆက္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကရာတြင္ ရာဇဝင္က်မ္းျပဳသူမ်ားက ပိုကဲစြာ ေရးသားခဲ့ၾကသျဖင့္ ေႏွာင္း ေခတ္မ်ားတြင္ အျငင္းပြားဖြယ္မ်ား ျဖစ္လာခဲ့ရေပသည္။ ေရွး ေဟာင္းရာဇဝင္မ်ားတြင္ ႏႈတ္ေျပာစကားမ်ား၊ ဒ႑ာရီမ်ား က ေရာေႏွာပါဝင္ေနခဲ့သည္။ ရသပါေသာဇာတ္လမ္းမ်ား၊ အံ့ဖြယ္ျဖစ္ရပ္မ်ားကို စိတ္ဝင္စားသည့္ လူသားမ်ား၏သဘာဝ အတိုင္း ရာဇဝင္ေရးသူအခ်ိဳ႕က ဖတ္႐ႈသူမ်ားစိတ္ဝင္စားမည့္ ႏႈတ္ေျပာဇာတ္လမ္းမ်ားကို ရာဇဝင္က်မ္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း ေရးသားခဲ့ျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္။ မိမိတို႔၏ဘုရင္ကို ႀကီးမားေသာ အမႊမ္းတင္လိုစိတ္မ်ားေၾကာင့္ လြန္ကဲေသာ ခ်ီးေျမႇာက္စကား မ်ားကို  ထည့္သြင္းေရးသားျခင္းမ်ားလည္း  ရွိခဲ့သည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ခိုင္မာေသာသမိုင္းအေထာက္အထားမ်ားကို ေတြ႕ရွိ လာခ်ိန္တြင္ သုေတသီမ်ားသည္ အကာကိုပယ္၍ အႏွစ္ကို သာ ယူခဲ့ၾကေပသည္။
ပညာရွင္မ်ားက ပုဂံေခတ္ကို သုံးပိုင္းပိုင္းကာ ပုဂံတည္ ေထာင္ခ်ိန္မွ ခရစ္ႏွစ္ ၁၁ ရာစုအထိကို ပုဂံေခတ္ဦး၊ ခရစ္ႏွစ္ ၁၁ ရာစုမွ ၁၂ ရာစုအထိကို ပုဂံေခတ္လယ္၊ ခရစ္ႏွစ္ ၁၂ ရာစုမွ ၁၃ ရာစုအထိကို ပုဂံေခတ္ေႏွာင္းဟု သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။
ပုဂံေခတ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းလာလွ်င္ အမ်ားအားျဖင့္ ပ်ဥ္ျပားမင္း မွ ေစာမြန္နစ္မင္းအထိ အပိုင္းအျခားကို ဦးစားေပး ေျပာဆို ေလ့ရွိၾကသည္။ အစဥ္အဆက္စကားမ်ားအရ ခရစ္ႏွစ္ ၁ဝ၇ ခုႏွစ္တြင္ သမုဒၵရာဇ္မင္းက ယုန္လႊတ္ကြၽန္းအရပ္တြင္ ရြာ ၁၉ ရြာကို စုစည္း၍ ပထမပုဂံကို ထူေထာင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ရာဇဝံသဇာလိနီက်မ္း  အလိုအရ  ယုန္လႊတ္ကြၽန္းသည္ ဧရာဝတီျမစ္မွ ေျခာက္မိုင္ကြာေဝးၿပီး တုရင္ေတာင္၏ အေရွ႕ ဘက္ တစ္မိုင္အကြာတြင္ရွိသည္။ ယခု ပုဂံတည္ရွိသည့္ ေနရာတြင္ သမုဒၵရာဇ္မင္းက ၿမိဳ႕တည္ခဲ့ၿပီး သိုက္ထိုင္မင္းက သီရိပစၥယာၿမိဳ႕ကိုစြန္႔၍ သမထီးအရပ္တြင္ တမၸဝတီအမည္ျဖင့္ ၿမိဳ႕တည္ခဲ့ေၾကာင္း မွန္နန္းရာဇဝင္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
ပုဂံ ၁၉ ရြာကို ဦးေမာင္ေမာင္တင္(မဟာဝိဇၨာ)ႏွင့္ တမၸဝတီ ဦးဝင္းေမာင္တို႔က  သုေတသနျပဳ  ရွာေဖြခဲ့ရာ မူလအမည္ အတိုင္းရွိေနသည့္ ရြာငါးရြာႏွင့္ အမည္အနည္းငယ္ကြဲလြဲေန သည့္ ရြာငါးရြာ အပါအဝင္ ေနရာသိၿပီး ရြာ ၁၆ ရြာကို ေဖာ္ ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။
ရာဇဝင္ထဲမွ ပုဂံမင္းဆက္
ရာဇဝင္က်မ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ သမုဒၵရာဇ္မင္းမွ ပ်ဥ္ျပားမင္းမတိုင္မီအထိ  ပုဂံေခတ္ဦးပိုင္း မင္းဆက္သည္ ၃၃ ဆက္ ရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ပ်ဴမင္းထီး၊ ထီးယဥ္မင္း၊ ယဥ္မင္း ပိုက္၊ ပိုက္ေသဥ္လည္၊ ေသဥ္လည္ေၾကာင္၊ ေၾကာင္တူရစ္ စသည့္ အမည္မ်ားသည္ ျမန္မာအမည္မ်ားမဟုတ္ၾကေၾကာင္း၊ ဖခင္အမည္၏ ေနာက္ဆုံးစာလုံးကို သားအမည္၏ထိပ္တြင္ ယူၿပီး မွည့္ေခၚသည့္ဓေလ့သည္ ျမန္မာတြင္ မရိွေၾကာင္း၊ အနီး အစပ္ရွိ  ပုံျပင္တစ္ခုကို  ယူထည့္ထားသည္ဟု  ထင္ျမင္ ေၾကာင္း၊ ထိုကဲ့သို႔ ပုံျပင္မ်ိဳးကို သမိုင္းတြင္ ယူသုံးေလ့ရွိေၾကာင္း သမိုင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာသန္းထြန္းက သုံးသပ္ခဲ့သည္။
တြင္းသင္းမဟာရာဇဝင္သစ္တြင္ ပုဂံမင္းဆက္ ၃၃ ဆက္ကို သမုဒၵရာဇ္မင္း (ေအဒီ ၁၄၉-၁၅၂)၊ ရေသ့ေၾကာင္မင္း(ေအဒီ ၁၅၂-၁၆၇)၊ ပ်ဴမင္းထီး(ေအဒီ ၁၆၇-၂၄၂)၊ ထီးမင္းယဥ္မင္း (ေအဒီ ၂၄၂-၂၉၉)၊ ယဥ္မင္းပိုက္မင္း(ေအဒီ ၂၉၉-၃၂၄)၊ ပိုက္ ေသဥ္လည္မင္း (ေအဒီ ၃၂၄-၃၄၄)၊ ေသဥ္လည္ေၾကာင္မင္း (ေအဒီ ၃၄၄-၃၈၇)၊ ေၾကာင္တူရစ္မင္း (ေအဒီ ၃၈၇-၄၁၂)၊ သည္တံမင္း(ေအဒီ ၄၁၂-၄၃၉)၊ သူရဲမင္း(ေအဒီ ၄၃၉-၄၉၄)၊ သာရမြန္ဖ်ားမင္း(ေအဒီ ၄၉၄-၅၁၆)၊ သိုက္တိုင္မင္း(ေအဒီ ၅၁၆-၅၂၃)၊ သင္လည္ေၾကာင္ငယ္မင္း (ေအဒီ ၅၂၃-၅၃၂)၊ သင္လည္ပိုက္မင္း(ေအဒီ ၅၃၂-၅၄၇)၊ ခန္းေလာင္းမင္း(ေအဒီ ၅၄၇-၅၅၇)၊ ခန္တက္မင္း(ေအဒီ ၅၅၇-၅၆၉)၊ ထြန္တိုက္မင္း (ေအဒီ ၅၆၉-၅၈၂)၊ ထြန္ပစ္မင္း(ေအဒီ ၅၈၂-၅၉၈)၊ ထြန္ ခ်စ္မင္း(ေအဒီ ၅၉၈-၆၁၃)၊ ပုပၸားေစာရဟန္းမင္း (ေအဒီ ၆၁၃-၆၄ဝ)၊ ေရႊအုန္းသီးမင္း(ေအဒီ ၆၄ဝ-၆၅၂)၊ ပိတ္သုံ မင္း(ေအဒီ ၆၅၂-၆၆၁)၊ ပိတ္ေတာင္းမင္း(ေအဒီ ၆၆၁-၇၁ဝ)၊ မင္းေခြးမင္း(ေအဒီ ၇၁ဝ-၇၁၆)၊ ျမင္းေကြၽးမင္း(ေအဒီ ၇၁၆-၇၂၆)၊ သိဂၤမင္း(ေအဒီ ၇၂၆-၇၃၄)၊ သိန္းခြန္မင္း(ေအဒီ ၇၃၄-၇၄၄)၊ ေရႊေလာင္းမင္း(ေအဒီ ၇၄၄-၇၅၃)၊ ထြန္ထြင္းမင္း (ေအဒီ ၇၅၃-၇၆၂)၊ ေရႊေမွာက္မင္း(ေအဒီ ၇၆၂-၇၈၅)၊ မြန္ လတ္မင္း(ေအဒီ ၇၈၅-၈ဝ၂)၊ ေစာခင္ႏွစ္မင္း(ေအဒီ ၈ဝ၂-၈၂၉)၊ ခဲလူးမင္း(ေအဒီ ၈၂၉-၈၄၆) ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ သို႔ ေသာ္ ထိုမင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ အေထာက္အထားမ်ား ကို သုေတသနျပဳေနၾကရဆဲ ျဖစ္သည္။
ပ်ဥ္ျပားမင္းသည္  ေအဒီ ၈၄၆ ခုႏွစ္တြင္ မင္းျဖစ္လာခဲ့ၿပီး သုံးႏွစ္အၾကာ ေအဒီ ၈၄၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ပုဂံၿမိဳ႕ကို ထည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ပ်ဥ္ျပားမင္းမွစ၍ ပုဂံေခတ္ ကုန္ဆုံးသည္အထိ နန္းတက္ခဲ့သည့္ ပုဂံမင္းမ်ား၏ နန္းတက္ ႏွစ္မ်ားသည္ ရာဇဝင္က်မ္းတစ္ေစာင္ႏွင့္တစ္ေစာင္ မတူညီၾက ေသာ္လည္း ေက်ာက္စာအေထာက္အထားႏွင့္ ခိုင္မာေသာ က်မ္းမ်ားကို ကိုးကားျပဳစုခဲ့သည့္ တြင္းသင္းရာဇဝင္ အလိုအရ ပုဂံမင္းဆက္သည္ ၅၆ ပါးျဖစ္သည္။
တြင္းသင္းရာဇဝင္သစ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ပ်ဥ္ျပားမင္း (၈၄၆-၈၇၆)၊ တန္နက္မင္း(၈၇၆-၈၉၄)၊ စေလမင္းေခြး (၈၉၄-၉၂၄)၊ သိန္းခိုမင္း(၉၂၄-၉၂၆)၊ ေညာင္ဦးေစာရဟန္းမင္း (၉၄၆-၉၉၁)၊ ေက်ာင္းျဖဴမင္း(၉၉၁-၁ဝ၁၃)၊ က်ည္စိုးမင္း (၁ဝ၁၃-၁ဝ၁၉)၊ စုကၠေတးမင္း(၁ဝ၁၉-၁ဝ၄၄)၊ အေနာ္ရထာ ေစာမင္း(၁ဝ၄၄-၁ဝ၇၇)၊ ေစာလူးမင္း(၁ဝ၇၇-၁ဝ၈၄)၊ က်န္စစ္သားမင္း(၁ဝ၈၄-၁၁၁၃)၊ အေလာင္းစည္သူမင္း (၁၁၁၃-၁၁၆ဝ)၊ မင္းရွင္ေစာ(၁၁၆ဝ)၊ နရသူမင္း (၁၁၆ဝ-၁၁၆၅)၊ မင္းယဥ္နရသိခၤ၊ နရပတိစည္သူမင္း(၁၁၆၅-၁၂၁၁)၊ နားေတာင္းဖ်ားမင္း(၁၂၁၁-၁၂၃၁)၊  က်စြာမင္း (၁၂၃၅-၁၂၄၉)၊  ဥဇနာမင္း(၁၂၄၉-၁၂၅၆)၊  နရသီဟပေတ့မင္း (၁၂၅၆-၁၂၈၇)၊ ေက်ာ္စြာမင္း(၁၂၈၇-၁၂၉၈)၊ ေစာနစ္မင္း (၁၂၉၈-၁၃၂၅)ႏွင့္ ေစာမြန္နစ္(၁၃၂၅-၁၃၆၈)ဟူသည့္ ပုဂံမင္းမ်ားအနက္ ပုဂံေခတ္ေက်ာက္စာ အေထာက္အထား မ်ားအရ နရသူမင္းႏွင့္ နရပတိစည္သူမင္းအၾကားတြင္ မင္းမရွိ ဟုဆိုကာ ပုဂံမင္းဆက္ ၅၅ ပါးဟု အမ်ားစုက လက္ခံၾကသည္။
အေနာ္ရထာမင္းမတိုင္မီ ပုဂံကိုအုပ္စိုးခဲ့သည့္ မင္းမ်ား အနက္ ေစာရဟန္းမင္းႏွင့္ ေက်ာင္းျဖဴမင္းတို႔သည္ ခိုင္ခိုင္ လုံလုံ သိရွိရေသာ မင္းႏွစ္ပါးျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးဘရွင္က ေရးသားခဲ့သည္။
ပုဂံေနျပည္ေတာ္
ပုဂံသည္ ရြာမွ ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕မွ မင္းေနျပည္ေတာ္ ျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း ယူဆရသည့္အျပင္ ၿမိဳ႕အမည္သည္ ပ်ဴအမည္ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သမိုင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာသန္းထြန္းက သုံးသပ္ခဲ့ကာ ပုဂံကို ပ်ဴမ်ားတည္ခဲ့သည္ဆိုလွ်င္ ခရစ္ႏွစ္ ၈၄၉ ခုႏွစ္ထက္ မ်ားစြာ ေစာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္္။
ဦးကုလားမဟာရာဇဝင္ႀကီး၊ မွန္နန္းမဟာရာဇဝင္ စသည့္ က်မ္းမ်ားတြင္ သေရေခတၱရာပ်က္ၿပီးေနာက္ သေရေခတၱရာမွ ပ်ဴမ်ားသည္ ေတာင္ညိဳ၊ ပန္းေတာင္းသက္သာ၊ မင္းတုန္းတို႔မွ ယုန္လႊတ္ကြၽန္းသို႔ အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းေရႊ႕လာၿပီး ပုဂံကိုတည္ ေထာင္ခဲ့ေၾကာင္း ေရးသားထားသျဖင့္ ပုဂံဟူသည့္အမည္ကို အမ်ားအားျဖင့္ ပ်ဴဂါမမွ ပုဂါမ၊ ပုဂါမ္၊ ပုဂံသို႔ေျပာင္းလဲခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေလ့ရွိၾကသည္။
ေဒါက္တာသန္းထြန္းက   အေနာ္ရထာ  အုပ္စိုးခဲ့သည့္ ပိုင္နက္နယ္ေျမသည္ တမၸဒီပျဖစ္ၿပီး ျမစ္သာ ၁၁ ခ႐ိုင္ႏွင့္ မင္းဘူးေျခာက္ခ႐ိုင္ ပါဝင္ေၾကာင္း ေရးသားခဲ့သည္။ အေနာ္ ရထာ၏ ပုဂံအင္ပါယာ တမၸဒီပသည္ ေတာင္ဘက္တြင္ ေတာင္ တြင္း၊ ဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္းတြင္ မိေက်ာင္းရဲေအာက္ဘက္ ျပည္ေတာ္သာကြၽန္းအထိ၊ ေျမာက္ဘက္တြင္ ဧရာဝတီႏွင့္ ျမစ္ငယ္ျမစ္တို႔ ဆုံစည္းသည့္ ေတာင္ျပံဳးခ႐ိုင္အထိ ျဖစ္သည္။ ျပည္ေတာ္သာကြၽန္းသည္ မိေခ်ာင္းရဲမွ ေအာက္ဘက္သို႔ ေလးမိုင္ကြာေဝးသည့္  ကြၽန္းရွည္ႀကီးျဖစ္ကာ  ေစာလူးမင္း အေရးနိမ့္ခဲ့သည့္ေနရာဟု ယူဆဖြယ္ရွိသည္။ ဇမၺဴ႕ဒီပဥေဆာင္ က်မ္းတြင္ တမၸဒီပနယ္ကို ဧရာဝတီျမစ္၏ အေရွ႕ဘက္ႏွင့္ ေတာင္ဘက္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
အေနာ္ရထာနန္းစိုက္ခဲ့သည့္ ပုဂံၿမိဳ႕ေတာ္သည္ စြယ္ေတာ္ ေစတီေတာ္ေလးဆူ တည္ထားသည့္ ဧရိယာအတြင္း၌ တည္ရွိ ခဲ့သည္။ ေရႊစည္းခုံေစတီေတာ္တည္ထားသည့္ ယခု ေညာင္ဦး ၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္၊ ေလာကနႏၵာေစတီ တည္ထားသည့္ သီရိ ပစၥယာရြာ၊ ဧရာဝတီျမစ္တစ္ဖက္ကမ္း တန္႔ၾကည့္ေတာင္ႏွင့္ ပုဂံမွအေရွ႕ဘက္သို႔ ေျခာက္မိုင္ကြာေဝးသည့္ တုရင္ေတာင္ တို႔သည္  ပုဂံ၏ နယ္နိမိတ္အစြန္းမ်ားအျဖစ္ တည္ရွိခဲ့သည္။
ပုဂံေစတီပုထိုးမ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမ ပုဂံႏွင့္ ေညာင္ဦး တစ္ ဝိုက္တြင္ ေစတီ၊ ပုထိုး၊ ဂူ၊ ေက်ာင္း၊ ဥမင္ အစရွိသည့္ သမုိင္းဝင္ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအုံမ်ားစြာ တည္ရွိေနသည္။ ေခတ္ အဆက္ဆက္ ပုဂံတြင္ တည္ထားခဲ့သည့္ ေစတီပုထိုးမ်ားသည္ ယေန႔တိုင္ ၾကြင္းက်န္လ်က္ရွိရာ မ်ားျပားလွသည့္ သာသနိက အေဆာက္အအုံမ်ားကို 'လွည္းဝင္႐ိုးသံ တညံညံ ပုဂံဘုရား ေပါင္း'ဟုသံေပါက္ျဖင့္ မွတ္သားခဲ့ၾကသည္။ သံေပါက္အစ ေလးလုံးျဖစ္သည့္ 'လွည္းဝင္႐ိုးသံ' အရ ပုဂံတြင္ ဘုရားေပါင္း သည္ ၄၄၄၆ ဆူရွိခဲ့ေၾကာင္း ယူဆႏိုင္သည္။
အင္းဝေခတ္ မိုးညႇင္းမင္းတရား(ခရစ္ႏွစ္ ၁၄၂၇-၁၄၈ဝ) လက္ထက္တြင္  ပုဂံေဒသရွိ  ေစတီပုထိုးမ်ားကို  စာရင္း ေကာက္ယူ၍ 'ဝင္းဝင္းထိန္လွ်ံ ပုဂံဘုရားေပါင္း'ဟု အမွတ္ အသားျပဳခဲ့သျဖင့္ ဝင္းဝင္းထိန္လွ်ံအရ ၄၄၇၄ ဆူျဖစ္သည္။ ကုန္းေဘာင္ေခတ္လက္ရာ     ျဖစ္ဟန္တူသည့္   ကဗ်ာတြင္ 'ျမတ္ဘုရားဆူေရ ျဖဴေရႊလိုဝင္း ပုဂံျပည္ ဘယ္တိုင္းဌာနီမွ စံမမီလြန္ထင္ရွား၊ ေစာမုနိမ်ား'ဟု ဆိုထားသျဖင့္ ပဋိေလာမ နည္းအရ ျဖဴေရႊလိုဝင္းကို ေနာက္ျပန္ေရတြက္လွ်င္ ပုဂံရွိ ေစတီပုထိုးအေရအတြက္သည္ ၄၄၄၅ ဆူ ျဖစ္သည္။
ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာနက ေကာက္ယူထားေသာ စာရင္းမ်ားအရ ပုဂံေဒသရွိ ေစတီပုထိုး မ်ား အေရအတြက္သည္ ၂၂၁၇ ဆူရွိကာ 'ေက်ာင္းႀကီးအုတ္နီ ကိန္းႏွင့္ညီ ေစတီဂူဘုရား'ဟု ယခင္က မွတ္တမ္းျပဳခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယူနက္စ္ကိုအဖြဲ႕၏ အကူအညီျဖင့္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္အတြင္း ျပင္သစ္လူမ်ိဳး ဗိသုကာပညာရွင္ Pierre Pichard ေကာက္ယူခဲ့သည့္ စာရင္းအရ  ပုဂံ ေစတီပုထိုးမ်ား အေရအတြက္သည္ ၂၈၃၄ ဆူျဖစ္သည္။
၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ႀသဂုတ္ ၂၄ ရက္တြင္ ပုဂံ၌ ငလ်င္လႈပ္ၿပီးေနာက္ ပုဂံရွိ ေစတီပုထိုးမ်ားအပါအဝင္ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအုံ မ်ားကို စာရင္းျပန္လည္ေကာက္ယူခဲ့ရာ ၁၉၉၇-၁၉၉၈ ခုႏွစ္ တြင္ ျပန္လည္တည္ခဲ့သည့္ ကုန္းဘုရားမ်ားႏွင့္ မတူးေဖာ္ရ ေသးသည့္ကုန္းမ်ား အပါအဝင္ ၃၈၂၂ ဆူရွိေၾကာင္း သိရွိ ရေပသည္။
ပုဂံသည္ ခရစ္ႏွစ္ ၁ဝ ရာစုတြင္ အေျခခိုင္ေနခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး ၁၁ ရာစုမွစ၍ ေစတီပုထိုးမ်ားကို ပုဂံနယ္ေျမအတြင္း တည္ထား ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ပုဂံျပည္သူမ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာ အျပင္ နတ္၊ မဟာယာနႏွင့္ အျခားဝါဒမ်ားကိုလည္း ကိုးကြယ္ ခဲ့ၾကသည္။
ပုဂံ၏အက်ယ္အဝန္းသည္ ပုဂံမွေတာင္ဘက္သို႔ ေလးမိုင္ ေဝးသည့္ တြင္းရြာ၊ တြင္းရြာမွ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ေလးမိုင္ အကြာရွိ ကုန္းတန္းႀကီးရြာ၊ ကုန္းတန္းႀကီးမွ ေျမာက္သို႔ ႏွစ္မိုင္ ခြဲအကြာရွိ  တက္ေသးရြာ၊  တက္ေသးရြာမွ အေနာက္ဘက္ ႏွစ္မိုင္အကြာရွိ ေက်ာက္ဂူဥမင္တည္ေနရာ၊ ေက်ာက္ဂူဥမင္မွ ေတာင္ဘက္သို႔ ဧရာဝတီျမစ္ကမ္းအတိုင္း ၁၁ မိုင္ေဝးသည့္ တြင္းရြာအထိ ပတ္ပတ္လည္ အရွည္ ၁၉ မိုင္ခြဲရွိသည္။
ပုဂံျပည္သူျပည္သားမ်ားသည္  ဘုရားတန္ေဆာင္း၊ ဂူ၊ ေက်ာင္းျပာသာဒ္ မ်ားစြာကို တည္ေဆာက္လွဴဒါန္းခဲ့ၾကကာ ေက်ာက္စာမ်ား ေရးထိုးမွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကသည္။ နံရံပန္းခ်ီ မ်ားစြာကိုလည္း  ေရးဆြဲခဲ့ၾကသည္။  ပုဂံေဒသရွိ   ႀကီးမားေသာ ဂူဘုရားႀကီးမ်ားကို ဘုရင္မ်ားကတည္ခဲ့ၿပီး တံတိုင္းႏွစ္ထပ္ ကာရံေလ့ရွိခဲ့သည္။ အတန္အသင့္ႀကီးမားေသာ အေဆာက္ အအုံမ်ားကို မွဴးမတ္ဗိုလ္ပါမ်ားက တည္ထားခဲ့ၾကကာ အရြယ္ ငယ္သည့္ အေဆာက္အအုံမ်ားကို သူေဌးသူၾ<ြကယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားက ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည္။
ပုဂံေခတ္ အေဆာက္အအုံမ်ား
ပုဂံေခတ္တြင္ နန္းေတာ္အပါအဝင္ လူေနအေဆာက္အအုံ မ်ားကို သစ္ဝါးမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့သျဖင့္ ယခုအခ်ိန္၌ သစ္သားအေဆာက္အအုံ အၾ<ြကင္းအက်န္မ်ားကို မေတြ႕ရွိ ရေတာ့ေသာ္လည္း အုတ္၊ ေက်ာက္မ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ သည့္  ေစတီပုထိုးမ်ားကိုမူ  ျမင္ေတြ႕ေနၾကရသည္။ ပုဂံရွိ နန္းေတာ္အေဆာက္အအုံမ်ားတြင္   ေအာက္ခံပႏၷက္ကိုသာ အုတ္ျဖင့္တည္ေဆာက္ၿပီး အေပၚပိုင္း အေဆာက္အအုံမ်ားကို သစ္ျဖင့္တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။
ပုဂံၿမိဳ႕ေဟာင္း ေရႊဂူႀကီးဘုရားအနီးရွိ က်န္စစ္သားမင္း နန္းေတာ္ဟု ယာယီသတ္မွတ္ထားသည့္ ေအာင္ေျမကုန္းကို ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တူးေဖာ္ခဲ့ရာ သစ္သားတိုင္မ်ားစိုက္ခဲ့သည့္ က်င္းမ်ားကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရၿပီး အခ်ိဳ႕က်င္းမ်ားတြင္ ေဆြးျမည့္ ေနသည့္ သစ္သားတိုင္အစအနမ်ား က်န္ရွိေနေပသည္။
ေရွးေဟာင္းသုေတသန တူးေဖာ္မႈမ်ား၊ ေက်ာက္စာမ်ား၊ နံရံေဆးပန္းခ်ီမ်ား၊ ေစတီပုထိုးမွတ္တမ္းမ်ား အစရွိသည့္ အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္  ပုဂံသမိုင္းကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၾက သည္။ ပညာရွင္မ်ားက ခရစ္ႏွစ္ ၉ ရာစု ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ပုဂံသည္ ျမန္မာ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုအခ်က္အခ်ာျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ယူဆၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ဘုရင္စနစ္ကို က်င့္သုံးခဲ့သည့္ ပုဂံေခတ္တြင္ ဘာသာ၊ သာသနာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ အႏုလက္ရာ၊ စာေပမ်ား ထြန္းကားခဲ့ရာ ပုဂံသမိုင္းသည္ ေလ့လာမဆုံးႏိုင္ ေအာင္ က်ယ္ဝန္းႀကီးမားခဲ့ေပသည္။
ထို႔ေၾကာင့္လည္း ပုဂံ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအစရွိသည့္ နယ္ပယ္ေပါင္းစုံကို ပိုမို တိက်စြာ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ သုေတသီမ်ားက သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနၾကဆဲ ျဖစ္ေပသည္။
ငလ်င္အပါအဝင္ သဘာဝေဘးဒဏ္မ်ားေၾကာင့္ ပုဂံေစတီ ပုထိုးမ်ားသည္ ၿပိဳက်ပ်က္စီးမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ပ်က္စီးသြားသည့္ ေစတီပုထိုးမ်ားကို ျပင္ဆင္ၾကရာတြင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ ျခင္းထက္ အပ်က္ကို ဆက္မပ်က္ေစရန္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းက ပို၍တန္ဖိုးရွိေပသည္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးအမ်ားစုက ေစတီပုထိုး မ်ားသည္ သစ္လြင္၍ ေရႊေရာင္ဝင္းေနမွသာ ၾကည္ညိဳဖြယ္ အဆင္းကိုေဆာင္သည္ဟု   ယူဆေလ့ရွိၾကသည္။   သို႔ေသာ္ ေရႊေရာင္မဝင္းသည့္     ေရွးေဟာင္း   ေစတီပုထိုးအိုမ်ားသည္ ေရႊေရာင္ဝင္းေနသည့္ ေခတ္လက္ရာမ်ားထက္ သမိုင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတန္ဖိုး မ်ားစြာပို၍ျမင့္မားေၾကာင္း သိရွိခံယူႏိုင္ၾက သည္ႏွင့္အမွ် ပုဂံအပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႕ရွိ ေရွးေဟာင္း ေစတီပုထိုး အေဆာက္အအုံမ်ားကို တန္ဖိုးထား ထိန္းသိမ္း လာႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္ေပသည္။   ။
ေမာင္သာ(ေရွးေဟာင္းသုေတသန)ျမန္​မာ့အလင္​း
ကိုးကား
(၁) တြင္းသင္းမဟာရာဇဝင္သစ္(ပထမတြဲ)
(၂) ပုဂံသုေတသနလမ္းòန္(ဦးဗိုေက)
(၃) ပုဂံေခတ္ ႏိုင္ငံေရးသမိုင္း(ေဒါက္တာသန္းထြန္း)
(၄) ပုဂံေခတ္ အေျခအေန(ေအဒီ ၁ဝ၄၄-၁၃၆၈)
(ေဒါက္တာေဒၚေအးလွ)

No comments:

Post a Comment