Latest News

Wednesday, February 7, 2018

တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေန႔ - ေဆာင္းပါး

တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေန႔ - ေဆာင္းပါး

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေပါင္းစံုတို႔ျဖင့္   ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ   ႏုိင္ငံပင္ျဖစ္ သည္။ တစ္ႏြယ္တည္းေသာ  လူမ်ဳိးတို႔သည္ ျပည္ေထာင္စုေျမ ေပၚတြင္ ေရွးပေဝသဏီကပင္  အတူတကြေနထုိင္လာခဲ့ၾက သည္။ မ်ဳိးတူေသြးတူတို႔   ေအးအတူ  ပူအမွ်  ရင္းႏွီးခဲ့ၾကသည္။ မရွိအတူ   ရွိအတူ ခ်စ္ၾကည္ခဲ့ၾကသည္။
တစ္အူထံု႔ဆင္း     ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမတို႔    ခ်စ္ခင္ေနခ်ိန္ မွာပင္   နယ္ခ်ဲ႕တို႔ဝင္ေရာက္လာကာ   ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ၾက၏။ နယ္ခ်ဲ႕တုိ႔သည္    တုိင္းရင္းသားညီရင္းအစ္ကိုတို႔၏    တြဲေသာ လက္ကိုျဖဳတ္ပစ္လိုက္၏။         ေသြးစည္းမႈပ်က္ျပားေအာင္ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းၾက၏။ ညီညြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ   ေနထုိင္ လာခဲ့ေသာ    ႏုိင္ငံတြင္        ျပည္ပအေႏွာင့္အယွက္ပေယာဂ တို႔ျဖင့္  ေမႊေႏွာက္ပစ္ၾက၏။  ခြဲျခမ္းပစ္ၾကသည္။  စိတ္ဝမ္းကြဲ ေအာင္     ေသြးခဲြပစ္ၾကသည္။
ယင္းသုိ႔ပ်က္ျပားလာခဲ့ေသာ   ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးကို ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ရန္     တိုင္းရင္းသားတို႔သည္   အသိရွိရွိ၊ တာဝန္သိသိျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း သံသယရွိမႈကို ဖယ္ရွားလုိက္ၾက၏။ ေက်ာခ်င္းကပ္၊ ရင္ခ်င္း  အပ္ကာ နယ္ခ်ဲ႕ရန္ကုိ တြန္းလွန္ၾက၏။ မူလကပင္ရွိခဲ့ေသာ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို        ျပန္လည္တည္ေဆာက္ၾက၏။ ေသြးစည္းညီညြတ္ေသာ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကုိ ပင္လံုညီလာခံ တြင္    ခ်ခဲ့ၾကသည္။
သုိ႔ျဖစ္၍  ပင္လံုေဒသ  ရွမ္းျပည္နယ္သည္   တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး က႑သစ္ဖြင့္ခဲ့ေသာ    ဘူမိနက္သန္ေျမ ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသားလြတ္လပ္ေရးလမ္းစရယူခဲ့ေသာ  ေဒသ ျဖစ္၏။  တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရး    ပႏၷက္႐ိုက္ကာ စည္းလံုးမႈကို  ျပန္လည္ပ်ဳိးေထာင္ေပးခဲ့ေသာ တစ္မ်ဳိးႏြယ္လံုး ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးကို   ျပန္လည္ေသြးသစ္ ေလာင္းကာ ေမြးဖြားေပးခဲ့ေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ျဖစ္ေပသည္။
ဤရွမ္းျပည္နယ္သည္    ျပည္နယ္၏ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ကို ပင္လံုညီလာခံမွာပင္  ေမာ္ကြန္းတင္ခဲ့၏။ ရွမ္းျပည္နယ္ေန႔သည္ ျပည္နယ္၏ သမုိင္းဝင္ေန႔ျမတ္မဟာျဖစ္သည္။ ၁၉၄၇ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇    ရက္ေန႔ကို   ရွမ္းျပည္နယ္ေန႔ဟူ၍    ေခၚေဝၚ သမုတ္ခဲ့ၾကသည္။
၁၉၄၇  ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇  ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ အတြက္ မည္သို႔မွ်အက်ဳိးမျပဳခဲ့ေသာ  ပေဒသရာဇ္ရွမ္းေကာင္စီ ကို ဖ်က္သိမ္းလုိက္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤေန႔သည္   ရွမ္းျပည္နယ္ ေစာ္ဘြားႀကီးမ်ားႏွင့္ လူထုကိုယ္စားလွယ္  ေခါင္းေဆာင္ႀကီး မ်ား ညီညြတ္ေသာေန႔၊ တိုင္းတစ္ပါးသားတို႔၏  အစီအမံၾသဇာ အာဏာကို တြန္းလွန္ေသာေန႔၊ ဒီမုိကေရစီအခြင့္အေရးကို လူထုလက္သို႔ စတင္အပ္ႏွင္းေပးေသာ  ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ျဖစ္သည့္ အတြက္  ရွမ္းျပည္နယ္ေန႔ဟု  ၁၉၄၇  ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁  ရက္ေန႔ ပင္လံုညီလာခံ အစည္းအေဝးႀကီးက ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾက သည္။ ထုိည  ပင္လံုၿမိဳ႕    ေစာ္ဘြားမ်ား  ညစာစားပြဲ၌  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း       ေျပာၾကားေသာ    မိန္႔ခြန္းတြင္        ဗိုလ္ခ်ဳပ္က  ''တစ္တိုင္းတစ္ျပည္လံုး ႀကီးပြားေစခ်င္ရင္  လူအား၊ ေငြအား၊ ပစၥည္းအားနဲ႔   စုေပါင္းၿပီး အင္တိုက္အားတိုက္ လုပ္ႏုိင္မွ   အက်ဳိးခံစားခြင့္ရွိၾကမွာပဲ။  ဗမာကတစ္မ်ဳိး၊ ကရင္ကတစ္ဖံု၊ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊  ခ်င္းတုိ႔ကတျခား  အကြဲကြဲအျပားျပား    လုပ္ေန ၾကရင္ အက်ဳိးရွိမွာမဟုတ္ဘူး။ စုေပါင္းလုပ္ၾကမွသာ အက်ဳိး ရွိႏိုင္မယ္။ လုပ္ၾကည့္မွလည္း အက်ဳိးရွိေၾကာင္းသိႏုိင္တယ္''ဟူ၍  ေျပာၾကားခဲ့သည္။
တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးကုိ   အေလးထားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏မိန္႔ခြန္းအခ်ဳိ႕ကို  ဤေနရာတြင္   အလ်ဥ္းသင့္၍ သာဓကအေနျဖင့္    ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလုိပါသည္။  ၁၉၄၇  ခုႏွစ္  ဇြန္လ ၁ဝ ရက္ေန႔တြင္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ အစည္း အေဝး၌ ဗိုိလ္ခ်ဳပ္က ''တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္းညီညြတ္ေရး၊ တိုင္းရင္းသားလူထုညီညြတ္ေရး၊   စားဖားေတြညီညြတ္တာ ကြၽန္ေတာ္မလုိခ်င္ဘူး။  တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္ေရး၊ တိုင္းသူျပည္သားလူထုညီညြတ္ေရး၊ အဲဒီညီညြတ္ေရး  ႏွစ္ခု မရွိသမွ်ကာလပတ္လံုး ဒီတိုင္းျပည္ဟာ လြတ္လပ္ပင္လြတ္လပ္ ျငားေသာ္လည္း ဘယ္ပါတီတက္တက္၊ ဘယ္အစိုးရလုပ္လုပ္ (------)တိုင္းျပည္ျဖစ္ေနမွာပဲလို႔ ကြၽန္ေတာ္ေျပာခ်င္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီႏွစ္ခုကိုခင္ဗ်ားတို႔ မပ်က္ျပားပါေစနဲ႔။ အဲဒါ အင္မတန္အေရးႀကီးတယ္''ဟူ၍  ေျပာၾကားခဲ့သည္။
တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈအတြက္   ၁၉၄၇   ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁  ရက္ေန႔မွာပင္  ရွမ္းအမ်ဳိးသားသီခ်င္းႏွင့္ ရွမ္းအမ်ဳိးသား အလံကိုသတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။   ပင္လံုညီလာခံ တြင္ သမုိင္းတြင္မည့္ပင္လံုစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထိုးၿပီးၿပီးခ်င္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အမွဴးျပဳေသာ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ၿဗိတိသွ်အစုိးရကိုယ္စားလွယ္တို႔သည္ ရွမ္းအမ်ဳိးသားအလံကို ေရွးဦးစြာလႊင့္ထူ အေလးျပဳခဲ့ၾကသည္။ ဤသမုိင္းဝင္ေမာ္ကြန္း တင္ခဲ့ေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ေန႔သည္ ယခုအခါ (၇၁)  ႏွစ္ေျမာက္ ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။
ကြၽႏု္ပ္တို႔ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားအပါအဝင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေပါင္းစံု ေနထုိင္လ်က္ရွိသည့္    ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးသည္      ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ႀကီးဆီသို႔ ခ်ီတက္လ်က္ရွိေပသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ အေနျဖင့္  စီးပြားေရးစီမံကိန္းေအာင္ျမင္ေရး၊   ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေပသည္။  တစ္ဖက္မွ လည္း  ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးအတြက္  အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစသည့္ အဖ်က္သမားဟူသမွ်ကို ကြၽႏု္ပ္တို႔ ရွမ္းတိုင္းရင္း သားမ်ားသည္   ျပည္သူတုိ႔ႏွင့္အတူ ေခ်မႈန္းတိုက္ခိုက္ရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ သို႔မွသာအမိႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ပိုမုိဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာၿပီး လူေနမႈအဆင့္အတန္း ပုိမိုတိုးတက္လာမည္ ျဖစ္သည္။
သုိ႔ျဖစ္၍  - - -
- ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ ထာဝစဥ္ႏိုးၾကားရွင္သန္ေရး၊
- တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈျဖင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း
  ေရးကို ေအာင္ျမင္ေအာင္တည္ေဆာက္ေရး၊
-  ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ(၂၁)ရာစု ပင္လံုမွ
   သည္ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး၊
-  အေသးစားႏွင့္  အလတ္စားစီးပြားေရး  လုပ္ငန္းမ်ားကုိ
    အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္းျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုတစ္ဝန္းစီးပြားေရး
  ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး  စသည့္  ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္   (၇၁)ႏွစ္ ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔    အမ်ဳိးသားေရးဦးတည္ခ်က္ေလးရပ္ကို ရွမ္းတုိင္းရင္းသားတုိင္းသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေန႔အတြက္ တပ္လွန္႔ ႏိႈးေဆာ္သံအျဖစ္    ခံယူရင္း   ရွမ္းျပည္နယ္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ က်င္းပျခင္းႏွင့္အတူ   ႏုိင္ငံအေပၚတာဝန္ေက်ပြန္ၾကပါေစဟု တုိက္တြန္းဆႏၵျပဳအပ္ပါသတည္း။ ။
စုိင္းသာလိႈင္(လိေမၼာ္ေျမ)ျမန္​မာ့အလင္​း

No comments:

Post a Comment