Latest News

Tuesday, February 13, 2018

ထူးျခားေသာေန႔ ႏွင္​့ တိုက္ဆိုင္စြာ

ထူးျခားေသာေန႔ ႏွင္​့ တိုက္ဆိုင္စြာ


မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္း
အ႐ံုးတို႔သည္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔
တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ
ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္  (NCA) တြင္  ပါဝင္   လက္မွတ္
ေရးထိုးသြားမည္ဟု သတင္းစာမ်ားတြင္  ေဖာ္ျပထား သည္။ ထိုသတင္းေၾကာင့္   ႏိုင္ငံသားအာလံုးသည္ ဝမ္းေျမာက္ၾကည္ႏူးလ်က္ရွိၾကသည္။ အထူးသျဖင့္အဆိုပါေဒသမွ   တိုင္းရင္းသား  ျပည္သူမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အသီးအပြင့္ကို   လက္ေတြ႕ခံစားၾကရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ထူးျခားေသာေန႔

အမွန္စင္စစ္မွာမူ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ထူးျခားေသာ ေန႔တစ္ေန႔ပင္ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၁ဝ၃ ႏွစ္က  ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမလတ္ ေဒသရွိ ေတာၿမိဳ႕ကေလးတြင္ ထူးျခားေသာ ပုဂၢိဳလ္
တစ္ဦးကိုေမြးဖြားခဲ့သည္။ တိတိက်က်ဆိုရလွ်င္ ၁၉၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔ (စေနေန႔) နံနက္ေစာေစာတြင္ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕၌ အဖေရွ႕ေန ဦးဖာ ႏွင့္ မိခင္ ေဒၚစုတို႔မွ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ေအာင္ဆန္းကို ေမြးဖြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံမႈမ်ား

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္   တိုေတာင္းလွေသာ လူ႔ဘဝတြင္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးအတြက္စြန္႔လႊတ္ အနစ္နာခံသြားခဲ့သည္။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘဝ တြင္ အျခားေက်ာင္းသားမ်ားလို စတိုင္က်က် ဝတ္ဆင္ ကာ ေက်ာင္းစာကိုေအးခ်မ္းစြာမသင္ယူႏိုင္ခဲ့ေပ။ ရင္ထဲအသည္းထဲ၊ အေသြးအသားထဲတြင္ တိုင္းျပည္ လြတ္လပ္ေရးရရွိေရးအတြက္သာ စိတ္ဆႏၵျပင္းျပေနခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ေန႔မအား၊ ညမနားႀကိဳးပမ္းခဲ့ရသည္။

ေက်ာင္းသားဘဝတြင္ ကိုေအာင္ဆန္း၊ သခင္ေအာင္ဆန္းဟူ၍လည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္သားဘဝတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးသမားဘဝတြင္   ဦးေအာင္ဆန္းဟူ၍လည္းေကာင္း ဂုဏ္ပုဒ္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္  ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ျပည္သူမ်ား၏ရင္ထဲတြင္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုေအာင္ဆန္း၊ တပ္မေတာ္ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းဟူ၍  စြဲျမဲစြာမွတ္မိေနျခင္းျဖစ္သည္။

ပင္လံုတြင္သက္ေသထူႏိုင္ခဲ့

အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးသည္ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္မႈကို ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ပင္လံုၿမိဳ႕၌သက္ေသထူႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ကို ျပသႏိုင္ခဲ့
ေသာေၾကာင့္ နယ္ခ်ဲ႕တို႔ထံမွ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔ နံနက္ေစာေစာတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး လႊမ္းျခံဳ ေသာ လြတ္လပ္ေရးႀကီးကို ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ လြတ္လပ္ေရးအလံတင္သည့္ ျမင္ကြင္းကိုၾကည့္ခြင့္မရခဲ့ေပ။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ တိုင္းျပည္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ နယ္ခ်ဲ႕လက္ပါးေစတို႔၏လက္ခ်က္ေၾကာင့္ က်ဆံုးသြားခဲ့
ရသည္။

အႏွစ္ ၇ဝ ေက်ာ္ၾကာသည့္တိုင္ေအာင္

လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့သည္မွာ  အႏွစ္  ၇ဝ ေက်ာ္ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ နယ္ခ်ဲ႕ကိုလိုနီတို႔၏ သပ္လွ်ဳိ ေသြးထိုးမႈေၾကာင့္ တခ်ဳိ႕ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္လက္နက္စြဲကိုင္ေနဆဲ၊ အတိတ္ကို ဖက္တြယ္ေနဆဲ ပင္ျဖစ္သည္။ ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္ကိုမ႐ႈႏိုင္ၾကေသးေပ။ သူသာသည္၊ ငါနာသည္ဆိုသည့္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အေတြးအေခၚကိုသာ    စြဲကိုင္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ အမွန္စင္စစ္မွာမူ ဤေျမေပၚတြင္ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး တစ္ေျမတည္းေန၊ တစ္ေရတည္းေသာက္၊ ေအးအတူ၊ ပူအမွ်ေနထိုင္လာခဲ့ၾကသည့္ ညီအစ္ကိုရင္းခ်ာမ်ား ပင္ျဖစ္
သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ကိုစြန္႔လႊတ္သင့္ၿပီျဖစ္သည္။

မဂၤလာရွိေသာေန႔ရက္မ်ား

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔သည္ (၇၁)
ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ျဖစ္သည္။ ထိုေန႔သည္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အေရးပါေသာပင္လံုစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာေန႔ျဖစ္သည္။ အမွန္စင္စစ္မွာမူ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္ကိုအေျခခံေသာ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုး
ညီၫြတ္မႈကို ပင္လံုတြင္ သက္ေသထူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္လည္း လြန္ခဲ့ေသာ ၇၁ ႏွစ္ကပင္လံုတြင္ရရွိခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္မႈမ်ဳိး ျပန္လည္တည္ေဆာက္သင့္ေနၿပီျဖစ္သည္။ အထူး သျဖင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏ ေမြးေန႔ျဖစ္သလို ကေလးမ်ားေန႔လည္း ျဖစ္သည္။ ထိုေန႔တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူ ဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအ႐ံုးတုိ႔ကNCA တြင္ ပါဝင္ လက္မွတ္ေရးထိုးသြားမည္ျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္အတြက္မဂၤလာရွိေသာေန႔ရက္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

တိုးတက္လာေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္

အစိုးရအဆက္ဆက္သည္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။ ထိုသို႔ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ရွစ္ ဖြဲ႕မွေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ႏိုင္ငံသားမ်ား
ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနသည့္တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Nationwide Ceasefire Agreement-NCA) ကို ေအာင္ျမင္စြာ  လက္မွတ္ေရးထိုး ႏိုင္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္   မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူ ဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအ႐ံုးတို႔သည္ ေဖေဖာ္္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ NCA တြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။ ထိုႏွစ္ဖြဲ႕ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးခ်ိန္တြင္NCAလက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕   ၁ဝ ဖြဲ႕အထိ   ရွိလာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ေစ့စပ္ညႇိ
ႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈရရွိလာျခင္း  ျဖစ္သည္။  မေဝးေတာ့သည့္ အနာဂတ္တြင္ လက္က်န္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္လည္းNCA တြင္
ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးၾကမည္ဟု ခိုင္မာစြာ ယံုၾကည္မိပါသည္။

အားလံုးလိုလားေတာင့္တေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုေသာစကားရပ္သည္ လူတိုင္း၏ စိတ္ႏွလံုးကိုခ်မ္းေျမ့ေစသည္မွာအမွန္။ ထိုနည္းတူစြာ တည္ ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈရွိေသာပတ္ဝန္းက်င္တြင္လည္း တရားဥပေဒစိုးမုိးၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္
ျဖစ္သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သံုးလ်က္ရွိေသာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအားလံုးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ခိုင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပင္မေရေသာက္ျမစ္ပင္ျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္အတြင္း ျပည္သူအားလံုး လိုလားေတာင့္တေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုသာ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္အတိုင္းထက္အလြန္ပင္ျဖစ္သည္။

အတိတ္ကမည္သို႔ပင္ျဖစ္ခဲ့ေစကာမူ လက္ရွိ ပစၥဳပၸန္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ တိုင္းျပည္အနာဂတ္အတြက္ ႐ိုးသားပြင့္လင္းသည့္ စိတ္ရင္းေစတနာမွန္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားသင့္ေပသည္။ ျပည္သူအားလံုး၏ တူညီေသာရည္မွန္းခ်က္သည္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရးသာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ႐ိုးသား
ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးသြားမည္ဆိုလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရရွိရန္ အေၾကာင္းမရွိေခ်။

ျခံဳ၍တင္ျပရလွ်င္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔သည္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ေမြးေန႔ပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ကေလးမ်ားေန႔အျဖစ္လည္းသတ္မွတ္ထားရွိသည္။ ထိုသို႔တိုင္းျပည္အတြက္ ထူးျခားေသာေန႔တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအ႐ံုးတို႔က NCA တြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးသြားမည္ျဖစ္သည္။ အမွန္စင္စစ္မွာမူ သက္ဆိုင္ရာပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ လြတ္လပ္ျခင္း၊ ညီၫြတ္ျခင္း၊ မွ်တျခင္းဆိုသည့္ ေလာကပါလတရားမ်ားႏွင့္အညီ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တိုးတက္လာျခင္းပင္ျဖစ္
သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ ႀကီး၏ ေမြးေန႔တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ႏွစ္ဖြဲ႕တို႔ကNCA တြင္ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းသည္ ထူးျခားေသာတိုက္ဆိုင္မႈပင္ မဟုတ္ပါလား။ ေမာင္ေသာင္းဝင္း (တမန္ေဟာင္း)​ေၾကးမႈံ

No comments:

Post a Comment