Latest News

Tuesday, February 6, 2018

၂၀၂၀ မတုိင္မီ ျပည္သူမ်ား သတိထားရေပမည္

၂၀၂၀ မတုိင္မီ ျပည္သူမ်ား သတိထားရေပမည္


တပ္မေတာ္၏ ပုံရိပ္အား ႏူိင္ငံတကာ မ်က္ႏွာစာ ႏွင့္ ျပည္သူ မ်ား၏ အျမင္တြင္ ဆုိးရြားစြာ ထိခုိက္ေစသည္ဟု ဆုိကာ ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္ေန႕က ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ဦးမင္းကုိႏူိင္၏ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံ အၾကဳိ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေတာင္းဆုိပဲြသရုပ္ျပမႈအား တပ္မေတာ္က ျပင္းထန္စြာ ရႈံ႕ခ် လုိက္ပါတယ္။

သုိ႕ေသာ္ အမတ္ျပဳတ္မ်ား ၊ မ်ဳိးခ်စ္ဆုိသူမ်ား ႏွင့္ သံဃာဆုိသူမ်ား ဦးေဆာင္ျပီး တပ္မေတာ္အား ေထာက္ခံပဲြ ဟု ဆုိကာ ျပဳလုပ္လာၾကျပီး တက္ေရာက္ေျပာဆုိေနသူမ်ားကလည္း ပုဂၢိဳလ္အခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရး တြင္ ထားရွိရမည့္ အေျခခံ လူ၀တၱရားမ်ားကုိပင္ လ်စ္လ်ဳရႈ႕ကာ ရုိင္းစုိင္းစြာ ေျပာဆုိခဲ့ၾကျပန္ပါတယ္။

၎တုိ႕အဖုိ႕ က NLD အား တုိက္ခုိက္ႏူိင္ရန္ ေလာက္သာ ေခါင္းထဲတြင္ ရွိၾကေပမယ့္ ဒီထက္ ျပင္းထန္ေသာ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ား ဗမာတမ်ဳိးသားလုံး အေပၚ က်ေရာက္သြားေစခဲ့တာေတာ့ သတိမူမိဟန္ မရွိၾကပါဖူး။

ယခုအခ်ိန္ကား ရွမ္းျပည္နယ္ ႏွင့္ ကခ်င္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ လက္နက္ကုိင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား အေပၚ တပ္မေတာ္က အျပင္အထန္ ျပန္လည္ တုိက္ခုိက္လာခ်ိန္လည္း ျဖစ္တဲ့ အတြက္ အျပစ္မဲ့ တုိင္းရင္းသား ေထာင္နဲ႕ ခ်ီ ျပီး ထြက္ေျပးသူ ေျပး ပိတ္မိသူ ပိတ္မိ ျဖစ္ေနခ်ိန္နဲ႕လည္း တုိက္ဆုိင္ေနပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ငါးဆယ္အတြင္း အုိးအိမ္စြန္႕ခြာ ထြက္ေျပးခဲ့ရသူေပါင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ထဲမွာတင္ တသိန္း ႏွစ္ေသာင္းခန္႕ရွိေနျပီလုိ႕ သိရပါတယ္။

သုိ႕အတြက္ အဆုိပါ ေထာက္ခံမႈ သည္ ဗမာ တမ်ဳိးသားလုံး အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္၏ လုပ္ရပ္အေပၚ ေထာက္ခံသည္ ဟု အဓိပၸါယ္ မသက္ေရာက္ေပဖူးေလာ၊ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အျမင္တြင္ မိမိတုိ႕နယ္ေျမမ်ားအတြင္း အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာတည္ျမဲေရး ဆုိကာ ဗုိလ္က် အႏူိင္က်င့္ေနေသာ ျမန္မာ စစ္သားမ်ားကုိ ေထာက္ခံေနသည့္ သေဘာျဖစ္၍ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္မႈ ဆုိသည္ကား ေ၀းသည္ထက္ပင္ ေ၀းေနရေခ်ျပီ၊ ဗမာ တမ်ဳိးသားလုံး အေပၚ မည္သုိ႕ သေဘာထားၾကေလမည္နည္း။

၎တုိ႕အဖုိ႕ကား ႏူိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး ႏွင့္ လုံျခဳံေရး ဆုိကာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တုိက္ခုိက္လာေသာ တပ္မေတာ္က ယခုထက္ထိ ျပည္သူမ်ား အတြက္ ၎တုိ႕ အဆုိ ရန္သူကုိ အျပဳတ္တုိက္ႏူိင္ခဲ့ျပီး တာ၀န္ေက်ျပြန္စြာျဖင့္  ျငိမ္းခ်မ္းေရး ကုိ အရယူေပးႏူိင္ခဲ့ျခင္း မရွိေသးပဲ ဆက္လက္တုိက္ခုိက္ေနမ်ားကုိ ကမၻာတည္သေရြ႕ ေထာက္ခံသြားမည့္ပုံရွိျပီး၊ ႏွစ္စဥ္ ျပည္သူ႕ မ်ားရဲ႕ အခြန္ေငြမ်ားသာ ယခုအခ်ိန္အထိ ဆက္လက္ ေထာက္ပ့ံေနရေပသနည္း၊ ယင္း၏  ေနာက္ဆက္တဲြ အက်ဳိးဆက္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္ဟူေသာ အသိညဏ္လည္း ေခါင္းပါးေနပုံရပါတယ္။

ယခုပင္လ်င္ ျမစ္ၾကီးနားတြင္ တပ္မေတာ္၏ ထုိးစစ္မ်ား ရပ္တန္႕ေပးရန္ ျမဳိ႕ျပအဖဲြ႕အစည္းအသီသီး ႏွင့္ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူ ငါးေထာင္ေက်ာ္ကာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ လွည့္လည္ျပီး ဆႏၵ ထုတ္ေဖၚလာခဲ့ၾကပါတယ္။

ႏူိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး ႏွင့္ လုံျခဳံေရး အတြက္ တုိက္ခုိက္ရမည္ကုိ ႏူိင္ငံသားတုိင္း ကန္ကြက္မည္သူ မရွိေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္ လက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားလည္း အသစ္ အသစ္ ထပ္မံ ေပါက္ေပါက္လာျခင္းလည္း မရွိပါပဲႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ နီးပါးပင္ ရွိလာေသာ္လည္း အဘယ္ေၾကာင့္ အဆုံးမသတ္ ႏူိင္ ျဖစ္ေနရေပသနည္းဆုိေသာ္ ေမးခြန္းကုိ ေလးနက္စြာ ေမးျမန္းသင့္လွပါတယ္။ ၎တုိ႕အဖုိ႕ စစ္ေရး နည္းလမ္းျဖင့္ မေျဖရွင္းႏူိင္ေတာ့သည္ကုိ ေကာင္းစြာ နားလည္ထားေသာ အစုိးရမွ လူထုအက်ဳိး အတြက္ ႏူိင္ငံေရး နည္းလမ္း ျဖင့္ အေပးအယူ လုပ္ကာ ၀င္ေရာက္ေျဖရွင္းေနသည္ကုိ စိတ္ရင္းေကာင္းျဖင့္ မၾကဳိဆုိသင့္ေပဖူးေလာ။

ထုိသုိ႕ ျဖစ္ရမည့္အစား အယူအဆ တင္းမာသူ၊ အတုိက္အခံ ျပဳခ်င္သူ၊ သမၼတ ျဖစ္ခ်င္သူမ်ားက လက္ရွိ NLD အစုိးရအား ျငိမ္းခ်မ္းေရးုကုိ ေဖၚေဆာင္ေပးႏူိင္ခဲ့သူ၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးႏူိင္ခဲ့သည့္ အစုိးရဟု ျပည္သူမ်ားက ရႈ႕ျမင္လာၾကမည့္ အေရးကုိ မလုိလား မႏွစ္သိမ့္ႏူိင္ပဲ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ျပည္သူမ်ား အၾကား စုိးရိမ္ ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ား ျဖစ္သည္ထက္ ျဖစ္လာေအာင္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပဲြ မတုိင္မွီ တုိးျမွင့္ ျပဳလုပ္လာၾကဖုိ႕ ရွိေနပါတယ္။

ထုိ႕အတြက္ အဆုိပါ အႏၱရာယ္ကုိ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ျပီး မိိမိတုိ႕အေပၚ နည္းမ်ဳိးစုံ ျဖင့္ ေကာက္က်စ္ ယုတ္မာေနသူမ်ားကုိ ေနာက္တေၾကာ့ ေနရာမေပးမိဖုိ႕ လြန္စြာ အေရးၾကီးလွပါတယ္။

လွစိုး​ေ၀

ဓါတ္ပုံ ။  ။ Sakse Documentary & Irrawaddy News

No comments:

Post a Comment