Latest News

Saturday, February 10, 2018

အင္ဒင္ ရြာ လူသတ္မႈၾကီး

အင္ဒင္ ရြာ လူသတ္မႈၾကီး


ေသာၾကာေန႕က ရုိက္တာ သတင္းဌာနမွ စစ္ေတြ ျမဳိ႕မွ ေျမာက္ဖက္ မုိင္ ၃၀ ကြာေ၀းေသာ အင္ဒင္ ရြာတြင္ လုံျခဳံေရး တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားက ဘဂၤါလီ ဆယ္ဦးကုိ သတ္ျဖတ္ျပီး ေျမျမဳပ္ခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအား အေသးစိတ္ စုံစမ္း စစ္ေဆးျပီး အစီရင္ခံစာ ထုတိျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္အေပၚ အျပစ္ရွာခ်င္ေနတဲ့ ကုလသမဂၢ ႏွင့္ ႏူိင္ငံမ်ား အၾကား ဆူညံ ပြက္ေလာရုိက္ျပီး ပဲြၾကီးပဲြေကာင္း ျဖစ္ေနပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ အဆုိပါ လူသတ္မႈၾကီးအား စက္တင္ဘာ ၂ ရက္ေန႕တြင္ လုံျခဳံေရး တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ား က်ဳးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း စုံစမ္းသိရွိခဲ့ရသည္ဟု တပ္မေတာ္က ဇန္န၀ါရီလ ထဲမွာ တင္ ထုတ္ေဖၚ ၀န္ခံထားခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။

နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး စစ္ဆင္ေရး ဆင္ႏႊဲေနစဥ္ လုံျခဳံေရး တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားက ၎တုိ႕အား တုိက္ခုိက္ခဲ့သည္ဟု ယူဆရေသာ ေက်းရြာသား ဆယ္ဦးကုိ လက္ရဖမ္းဆီးမိခဲ့ျပီး အေျခအေနအရ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားရန္ မျဖစ္ႏူိင္၍ သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကတဲ့ အမွားကုိ က်ဳးလြန္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္တယ္လုိ႕ ဆုိခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။

၎တုိ႕အဖုိက အဆုိပါ ရုိဟင္ဂ်ာ ၆၇၀၀ ခန္႕ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည္ဟု မဆုပ္မနစ္ ေၾကြးေၾကာ္ေနခဲ့ေသာ္လည္း တကယ္တမ္း တြင္ သက္ေသ အေထာက္အထားနဲ႕ တင္ျပႏူိင္ခဲ့ၾကတာ ဆုိလုိ႕ တပ္မေတာ္ မွ က်ဳးလြန္ခဲ့ပါသည္ဟု ၀န္ခံထားေသာ အမႈသာ ရွိပါေသးတယ္ ဆုိတဲ့ အခ်က္ကုိက အေတာ္ကုိ မခံခ်ိ မခံသာ ျဖစ္ေစျပီး အျခား ဘာကုိမွ လည္း ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္း အလ်င္း မရွိပါဘူး၊

အဆုိပါ ျဖစ္ရပ္ၾကီးအား အေၾကာင္းျပဳ၍ ၎တုိ႕မွ လြတ္လပ္စြာ ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးခြင့္ျပဳရန္ ေတာင္းဆုိလာေနခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏူိင္ငံဖက္က မိမိတုိ႕ အေနျဖင့္ လူ႕အခြင့္အေရး ေဖါက္ဖ်က္မက်ဳးလြန္ခဲ့ပါဟု မည္သည့္အခါမွ် မ်က္စိမွိတ္ ျငင္းဆုိခဲ့ျခင္း မရွိပဲ၊ သက္ေသအေထာက္အထား ခုိင္လုံစြာ ျဖင့္ မိမိတုိ႕ထံ တင္ျပလာပါက တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ စုံစမ္း အေရးယူ သြားမွာ ျဖစ္တယ္လုိ တသမတ္တည္း ေျပာၾကားထားခဲ့ျပီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

 အဆုိပါ ကိစၥကုိ ေဖၚထုတ္ရန္ ၾကဳိးပမ္းခဲ့ေသာ သတင္းေထာက္ ႏွစ္ဦးကလည္း ၎တုိ႕ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိ မိမိတုိ႕ အစုိးရထံ အေရးယူေပးဖုိ႕ ေဖၚထုတ္တင္ျပရန္ မဟုတ္ပဲ ျပည္ပ သတင္းဌာနအသီးသီး သုိ႕ ျဖန္ေ၀ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖင့္ ၾကဳိးစားခဲ့ၾကျခင္းသာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ အေရးယူျခင္း ခံေနခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုလည္း ၎တုိ႕၏ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ သတင္းေထာက္ ႏွစ္ဦး ခမ်ာ ႏွစ္ရွည္ ေထာင္ထဲမွာ ေနသြားရဖုိ႕ ရွိျပီး ေမ့ေလာက္မွ ျပန္လႊတ္ျခင္း ခံရဖုိ႕ ၾကိမ္းေသသြားျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

 ရန္သူ နယ္ေျမတြင္ စစ္ဆင္ေရး မ်ား ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ အမွာမကင္းေသာ စစ္တပ္ဆုိ၍ အဘယ္မွာလ်င္ ရွိေပမည္နည္း၊ အဆုိပါ ေျပာဆုိေနၾကေသာ ႏူိင္ငံၾကီးမ်ား အေနျဖင့္ အီရတ္ ၊အာဖဂန္နစၥတန္၊ ပါကစၥတန္ ႏွင့္ လစ္ဗ်ား တုိ႕တြင္ ေကာ အျပစ္ကင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ႏူိင္ခဲ့ၾကပါ၏ ေလာဟု ကုိယ့္ဘာသာ အရင္ ေမးခြန္းထုတ္ ဆန္းစစ္ဖုိ႕ လုိေနပါတယ္။ အဆုိပါ ျဖစ္စဥ္မ်ား အတြက္ ႏူိင္ငံတကာမွ ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္ကုိေကာ မည္သည့္အခါမွ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း မရွိၾကေပ။ collateral damage (မရည္ရြယ္ပဲ ေသဆုံးခဲ့ရမႈမ်ား) ဟု ဆုိကာ ေဖ်ာက္ဖ်က္ျပစ္ခဲ့တာ မ်ားပါတယ္။

၎တုိ႕အဖုိ႕က သူတုိ႕အား အာခံျခင္သည့္ ႏူိင္ငံမ်ားကုိ လူ႕အခြင့္အေရး ဟု ရမယ္ရွာကာ နလံမထူႏူိင္ေအာင္ ဟန္ခ်က္ညီညီ အျမဲလုိ ၾကဳိးပမ္းခဲ့ၾကျပီး ျဖစ္ပါတယ္။

မည္သည့္ႏူိင္ငံကေကာ မိမိတုိ႕ ျပည္တြင္းေရး ကုိ အခုလုိ စြက္ဖက္ရန္ တြန္းတြန္းတုိက္တုိက္ လုပ္လာခဲ့ျခင္းကုိ အေလ်ာ့ေပး လုိက္ေလ်ာသည့္ ထုံးစံ ရွိပါ၏ေလာ၊ ၎တုိ႕ႏူိင္ငံတြင္း ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ထုိကဲ့သုိ႕ လုပ္ရန္ ေတာင္းဆုိပါက လုိက္ေလ်ာပါမည္ေလာ၊

အေမရိကန္ ဆုိက ၎တုိ႕ စစ္တပ္၏ အလြန္အကၽြံ လုပ္တတ္မႈမ်ား ကုိ ၾကဳိတင္သိထားခဲ့ျပီး ျဖစ္သျဖင့္ ႏူိင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား ဆုိင္ရာ တရားရုံးမွာ အဖဲြ႕၀င္ အျဖစ္ ပါ၀င္ဖုိ႕ ျငင္းဆုိထားခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႕မွသာ ၎တုိ႕၏ တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားကုိ ႏူိင္ငံတကာ တရားရုံးမွာ ရုံးတင္ စစ္ေဆးျခင္းမွ ကင္းလြတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏူိင္ငံလည္း အလားတူ ပါ၀င္ထားခဲ့ျခင္ မရွိပါဘူး။

ႏူိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ဆုိသည္ကား မိမိတုိ႕အား လူထုက အားနည္းသူမ်ား အျဖစ္ မည္သည့္အခါမွ် အျမင္မခံလုိၾက၊ ထုိ႕အတြက္ အႏူိင္က်င့္ ဗုိလ္က်မႈ မ်ားကုိ အေရးတယူ မလုပ္ပဲ မိ မိႏူိင္ငံ၏ အက်ဳိးကုိ ေရွးရႈ လုပ္ေဆာင္ၾကစျမဲသာ ျဖစ္တယ္။

ယခုအခါ ျမန္မာအေပၚ ဖိအားေပးႏူိင္ရန္ ၎တုိ႕ဖူးဖူးမႈတ္ထားခံေနရသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္က အေျခအေနကုိ အခြင့္ေကာင္းယူကာ ယခင္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ျဖစ္သူ ခါလီဒါ အား သက္ေသအေထာက္အထား မဆုိစေလာက္ေလးနဲ႕ အက်ဥ္းခ် လုိက္ျပီး လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ သူမကုိ ျခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့ အၾကီးမားဆုံး အတုိက္အခံ ပါတီၾကီးကုိ ျဖဳိခြင္းလုိက္တဲ့ လုပ္ရပ္ကုိ မည္သူမွ် လည္း အေရးတယူ မေျပာၾကေတာ့ေပ။

လွစိုး​ေ၀

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post