Latest News

Tuesday, February 13, 2018

ေရရွည္တည္တံ့ခုုိင္ၿမဲတဲ့ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ဆႏၵအမွန္နဲ႔ အျမန္ဆုံး ေအာင္ျမင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္

ေရရွည္တည္တံ့ခုုိင္ၿမဲတဲ့ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ဆႏၵအမွန္နဲ႔ အျမန္ဆုံး ေအာင္ျမင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္

ေနျပည္ေတာ္    ေဖေဖာ္ဝါရီ    ၁၃

တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA ) တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအ႐ံုးတို႔မွ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲအခမ္းအနား၌ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္  ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး  မင္းေအာင္လႈိင္  ေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္းအျပည့္အစံုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-
ဒီကေန႔ အခမ္းအနားကို တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ မွ တာဝန္ရွိပုဂိၢဳလ္မ်ား၊    တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အစည္းအသီးသီးမွ ပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္း မ်ားမွ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုဖြား တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားအားလံုး ကိုယ္၏က်န္းမာျခင္း၊ စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္းမ်ားနဲ႔ျပည့္စံုၿပီး    ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာရွိၾကပါေစ ေၾကာင္း ဦးစြာ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါတယ္။
ဒီကေန႔အခမ္းအနားဟာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္  (NCA )  မွာ   မြန္ျပည္သစ္ ပါတီနဲ႔   လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအ႐ံုးတို႔မွ  ပါဝင္လက္မွတ္ ေရးထိုးပြဲအခမ္းအနားျဖစ္တဲ့အတြက္   ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုးရဲ႕    ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္း ေရး အလင္းေရာင္ျခည္မ်ား  ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး  ႏိုင္ငံ ေတာ္အတြင္း တစ္ေျမတည္းေန၊ တစ္ေရတည္း ေသာက္ေနၾက တဲ့ ျပည္ေထာင္စုဖြား တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကို ျပည္သူအေပါင္း ႏွစ္ေထာင္းအားရ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျဖစ္ၾကရတဲ့ ေန႔တစ္ေန႔ ျဖစ္သလို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ရဲ႕   ႏွစ္သစ္အစ  မဂၤလာဦး ထူးျမတ္တဲ့ ေန႔တစ္ေန႔႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္
တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ   ရပ္စဲေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (NCA )ဟာ အားလံုးသိၾကတဲ့အတိုင္း ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ မႈရပ္စဲေရး သက္သက္မဟုတ္ဘဲ ဒီထက္ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ျမင့္မား တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ၊ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုအားလံုးရဲ႕ လိုလားခ်က္ေတြကို လက္ေတြ႕က်က်   အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေပးႏိုင္မယ့္ စစ္မွန္ခိုင္မာတဲ့ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္း ျဖစ္လို႔ ဒီလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ယံုၾကည္မႈရွိရွိ၊  အေျမာ္အျမင္ ရွိရွိနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း   ဘိုး၊ ဘြား၊  ဘီ၊ ဘင္ကအစ ယခုထက္တိုင္ ေအးအတူပူအမွ် အတူတကြ   လက္တြဲေနထိုင္ လာခဲ့ၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသားျပည္သူအားလံုးတို႔အတြက္ မွန္ကန္ ရဲရင့္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔    ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းၾကမယ့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီနဲ႔ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအ႐ံုးတို႔ကို ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ လႈိက္လွဲေႏြးေထြးစြာ  ႀကိဳဆိုပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။   ယခုလို ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာမႈအတြက္    ဒီသေဘာတူစာခ်ဳပ္မွာ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကၿပီးတဲ့  ညီေနာင္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ယံုမွားသံသယစိတ္ မ်ားနဲ႔ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကိုလည္း    အေတာ္အတန္ေလ်ာ့ပါး ေစမွာျဖစ္သလို ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးဖို႔   က်န္ရွိေနေသးတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အတြက္လည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္မမွားဘဲ ယံုယံုၾကည္ၾကည္၊    သံသယကင္းစြာနဲ႔ ဆက္လက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကလိမ့္မယ္ဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္ လင့္ခ်က္ေတြကိုလည္း ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။
NCA  ကို ေအာင္ျမင္စြာ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ကေန  စတင္ေရတြက္ရင္ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းဟာ ဒီေန႔မွာ ႏွစ္ႏွစ္နဲ႔ ေလးလရွိခဲ့ပါၿပီ။  ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ  ၁၈ ရက္ေန႔မွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္းဖိတ္ေခၚမႈ စတင္ ခဲ့တာျဖစ္လို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈကာလဟာ ေျခာက္ႏွစ္ နဲ႔ေျခာက္လ ရွိၿပီျဖစ္ပါတယ္။ NCA ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္  ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားမွာ ကြၽန္ေတာ္ေျပာခဲ့သလို   ပါဝင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားၾကတဲ့ အဖြဲ႕မ်ားအေနနဲ႔ စာခ်ဳပ္ပါ လုပ္သင့္ လုပ္ထိုက္တဲ့၊ လုပ္ႏိုင္တာေတြကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရဲ႕   ရလဒ္ မ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕ အသီးအပြင့္မ်ားကို  ရယူခံစားႏိုင္ၾကဖို႔ ထပ္မံေဆာ္ၾသလိုၿပီး ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးဖို႔ က်န္ရွိေနေသး တဲ့     တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးတုိ႔ကလည္း ဆက္လက္ပူးေပါင္းပါဝင္လာၾကဖုိ႔ကုိ လက္ကမ္းႀကိဳဆို လ်က္ရွိပါေၾကာင္းနဲ႔ ဒီေန႔အခမ္းအနားလို  ျမင္ကြင္းမ်ဳိးကို  အစိုးရ၊   ျပည္သူ၊ တပ္မေတာ္အားလံုးတို႔က   မေဝးတဲ့အနာဂတ္ မွာလည္း ဆက္လက္ၿပီးျမင္ေတြ႕ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။
ဒို႔တာဝန္အေရးသံုးပါးကို ေရွး႐ႈ
NCA  ျဖစ္ေပၚလာဖို႔အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္ တကယ္ရယူလိုစိတ္နဲ႔ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး၊  တစ္ဖြဲ႕နဲ႔တစ္ဖြဲ႕၊ အဖြဲ႕ အစည္းအသီးသီးအၾကားမွာ  အျပန္အလွန္နားလည္မႈ၊ ယံုၾကည္ မႈ၊ သေဘာတူညီမႈေတြရရွိေအာင္  စိတ္ရွည္သည္းခံမႈေတြနဲ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္    ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္း  လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။NCA စာခ်ဳပ္ပါ   သေဘာတူညီခ်က္ေတြဟာ  တစ္ဦးတစ္ေယာက္၊     တစ္ဖြဲ႕တည္းက   ေရးဆြဲထားတာမဟုတ္ဘဲ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ႕ ကနဦး အဆို ျပဳခ်က္ေတြအေပၚမွာအေျခခံၿပီး အခန္းတစ္ခန္းခ်င္း၊ ပုဒ္မတစ္ခု ခ်င္း၊ စာပိုဒ္တစ္ပိုဒ္ခ်င္း၊    စာလံုးအသံုးအႏႈန္းတစ္ခုခ်င္းကို အစိုးရ၊  တပ္မေတာ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အစည္း မ်ားအားလံုး  အေသးစိတ္  အေက်အလည္   ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္း သေဘာတူေရးဆြဲထားတဲ့ စာခ်ဳပ္ျဖစ္ပါတယ္။NCA  အတြက္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာမွာ ႀကိဳတင္သေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊  တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရး၊  အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ    တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးဆိုတဲ့ ဒို႔တာဝန္အေရးသံုးပါးကို ေရွး႐ႈၿပီး ျပည္သူမ်ားရဲ႕  ဆႏၵျဖစ္တဲ့ ပါတီစံု   ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း  ေလွ်ာက္လွမ္းၾက မယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြကို ႀကိဳတင္သေဘာတူခဲ့ၿပီးမွ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္
NCA ရဲ႕ အေျခခံမူမ်ား ဒုတိယအခ်က္မွာ '' ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ သမိုင္းရွည္ၾကာျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ    လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ မ်ား အဆံုးသတ္ႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းအေျဖရွာေရး၊   ႏိုင္ငံ ေရးျပႆနာကို စစ္ေရးနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္းမျပဳဘဲ ႏိုင္ငံေရး နည္းျဖင့္   ေျဖရွင္းမည့္    ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈသစ္တစ္ရပ္ ထူေထာင္ၿပီး    လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအဆံုးသတ္ႏိုင္ရန္  တစ္ ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးကို     ဦးစြာေဆာင္ရြက္ ရန္'' ျဖစ္ပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းဖို႔ဆိုရင္ ႏိုင္ငံတကာမွာ ျပဳလုပ္ေနက် ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနဲ႔ အညီ အဆင့္ဆင့္မပ်က္မကြက္ ျပဳလုပ္ရမယ္ဆိုတာ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးဆိုင္ရာ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား ေလ့လာေရးအစီအစဥ္ေတြ၊ အခါ အားေလ်ာ္စြာ သြားေရာက္ခဲ့ၾကတဲ့  တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ   တာဝန္ရွိသူမ်ားလည္း   လက္ေတြ႕ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ သိျမင္ခဲ့ၾကၿပီးလည္း ျဖစ္လို႔ အထူးပင္ ထပ္မံေျပာၾကားဖို႔ လိုမယ္မထင္မိပါ။    ဒီ ေနရာမွာ အခ်ဳိ႕အခ်ဳိ႕ေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားရဲ႕ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ ခံစားခ်က္အခ်ဳိ႕မွာ  လံုၿခံဳေရး ဆိုင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားဟာ လက္နက္ ခ်ခိုင္းတယ္ဆိုတဲ့ မွားယြင္းစြာ မွတ္ယူၾကမႈေတြ၊   သံသယစိတ္ ေတြ၊ မယံုၾကည္စိတ္ေတြ ျဖစ္ေပၚေနၾကတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ျမင္ေနၾကရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္NCA  ကို လက္မွတ္ေရးထိုး ျခင္းဟာ  တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေန နဲ႔ အစိုးရနဲ႔တပ္မေတာ္အေပၚ အေလွ်ာ့ေပးျခင္း မဟုတ္ဆိုတဲ့ အယူအဆရွိသူေတြ၊    ပုဂိၢဳလ္ေရးခံစားခ်က္ရွိသူအခ်ဳိ႕လည္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဒီသံသယစိတ္ေတြ၊   မယံုၾကည္စိတ္ေတြ၊ စိုးရိမ္စိတ္ေတြကို    တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးရဲ႕ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ မရွိၾကဖို႔၊ မထားၾကဖို႕လည္း ေျပာလိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အမွန္တကယ္ေတာ့ NCA   မွာ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းဟာ  ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို    ႏိုင္ငံေရး စားပြဲဝိုင္းေပၚမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာတဲ့ ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္သာျဖစ္လို႔ ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ ေက်ာ္ ၇ဝ နီးပါး အေျဖရွာမရေသးတဲ့ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္၊ တစ္ဖြဲ႕နဲ႔တစ္ဖြဲ႕ စုေပါင္းေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးအေျဖရွာ ညိႇႏႈိင္းျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ရဲ႕   ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္တဲ့ လက္နက္စြဲကိုင္ၿပီး မိမိတို႔ရဲ႕ လိုအင္ဆႏၵမ်ားကို ေတာင္း ဆို၍မရေၾကာင္း  နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ ေက်ာ္ ၇ဝ နီးပါး လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္အေပၚ သံေယာဇဥ္ အစြဲအလမ္းကို     ျဖတ္ေတာက္ပစ္ႏိုင္ဖို႔   အေကာင္းဆံုးအာမ ခံခ်က္ေပးႏိုင္တဲ့  တစ္ခုတည္းေသာအရာကလည္း  NCA  စာခ်ဳပ္ပဲျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ဒီစာခ်ဳပ္ဟာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးကို အစထားၿပီး   ေရွ႕ဆက္လုပ္ ေဆာင္ရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကိုပါ တိတိက်က်   ေဖာ္ျပထား တာျဖစ္ပါတယ္။    အဆင့္ဆင့္ေသာ    လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ေက်ာ္လြန္ျခင္းမရွိဘဲ  တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္   ႐ိုး႐ိုးသားသား၊ မွန္မွန္ကန္ကန္၊ တိတိက်က် အေကာင္အထည္ေဖာ္   ေဆာင္ ရြက္သြားမယ္ဆိုရင္ အခက္အခဲမရွိႏိုင္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကား လိုပါတယ္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာလည္း သတိျပဳၾကရ မယ့္ အဓိကအခ်က္ကေတာ့    ႏိုင္ငံတကာရဲ႕   ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖစ္စဥ္အတိုင္း  ''လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းကိစၥရပ္'' ေတြမွာလည္း    ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္စရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ျပင္ဆင္ထားဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ NCA မွတစ္ဆင့္ ထာဝရၿငိမ္းေရးဆီသို႔ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ ကို   အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္လည္း    အခ်ိန္သတ္မွတ္ ခ်က္(Time  Frame) တစ္ခု တိတိက်က်  ညိႇႏႈိင္းထားရွိၿပီး လိုအပ္သလို ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းအေျဖရွာရင္း    ေအာင္ျမင္စြာ ျဖတ္ေက်ာ္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးအေျဖရွာ
ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား  အခန္း မွာပါရွိတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတိုင္း     တိတိက်က် လိုက္နာမယ္ဆိုရင္NCA လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး  ေနာက္ပိုင္း ကာလေတြမွာလည္း    လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡဆုိတာ    ထပ္မံ ျဖစ္ပြားစရာအေၾကာင္းမရွိပါဘူး။    အကယ္၍    မေတာ္တဆ နားလည္မႈလြဲမွားၿပီး    ပ$ဋိပကၡအငယ္မ်ားျဖစ္လာရင္လည္း ေျဖရွင္းရမယ့္အခ်က္ေတြ၊ နည္းလမ္းေတြကိုလည္းNCA မွာပဲ အတိအက် ျပ႒ာန္းထားျခင္းျဖစ္တဲ့အတြက္  လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္သြားလွ်င္ မည္သည့္ျပႆနာမွ် ျဖစ္လာစရာမရွိ တာ ေတြ႕ရမွာပါ။ တပ္မေတာ္ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္မွ  ထုတ္ျပန္ထား တဲ့ တည္ဆဲဥပေဒေတြ၊ တပ္မေတာ္အက္ဥပေဒေတြ၊   နည္း ဥပေဒေတြကို ေလးစားလိုက္နာေစာင့္ထိန္းရတာျဖစ္လို႔ အခု တစ္မ်ဳိး၊ ေတာ္ၾကာတစ္မ်ဳိး    လုပ္ေဆာင္၍မရတဲ့အတြက္NCA စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားအတိုင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္စတင္စဥ္ကပင္ ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ မူဝါဒ(၆)ရပ္အတိုင္း ေသြဖည္ ျခင္းမရွိဘဲ   တိတိက်က်ေဆာင္ရြက္ေနတာ   ျဖစ္ပါတယ္။ တည္ဆဲဥပေဒေတြ၊ ခ်မွတ္ထားသည့္ မူဝါဒေတြ၊    ထုတ္ျပန္ ထားသည့္ အမိန္႔၊ òန္ၾကားခ်က္ေတြကို မလိုက္နာသူမ်ားကို လည္း တိတိက်က်၊      မွန္မွန္ကန္ကန္   ေဖာ္ထုတ္အေရးယူ ေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။NCA စာခ်ဳပ္နဲ႔  တပ္မေတာ္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူဝါဒ   (၆) ရပ္ဟာ    လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္မွ သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွသည္ စစ္မွန္ေသာ  ဒီမို ကေရစီဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ေစ ဖို႔ မည္သည့္အင္အားစုကိုမွ အက်ပ္အတည္း၊   အခက္အခဲ မေတြ႕ရေအာင္ ျပည္သူလူထုရဲ႕အက်ဳိးစီးပြား  ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေအာင္ လမ္းခင္းေပးထားျခင္း သာ ျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔လည္း ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ ေက်ာ္ ၇ဝ နီးပါး   ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့   ႏုိင္ငံေရးျပႆနာ ကို လက္နက္စြဲကိုင္ အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡေျဖရွင္းမႈမွ    ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားကို   ႏုိင္ငံေရးစားပြဲဝိုင္းေပၚမွာ    ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးအေျဖရွာရင္း   ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွေရး အတြက္လည္းေကာင္း၊    ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးမွ တစ္ဆင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ စိတ္ရွည္ သည္းခံၿပီး မဆုတ္မနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေန တာဟာလည္း  ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့   တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA ) တြင္   မြန္ ျပည္သစ္ပါတီနဲ႔     လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအ႐ံုးတို႔မွ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထုိးပြဲ အခမ္းအနားကို    တက္ေရာက္လာၾက တဲ့ လူပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးအျပင္  ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းမွာ မွီတင္းေနထုိင္ၾကတဲ့ တုိင္းရင္းသားညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမအားလံုး လိုလားေတာင့္တေနတဲ့ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွဖို႔နဲ႔  အမ်ား ျပည္သူဆႏၵႏွင့္အညီ ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ၿပီးျဖစ္တဲ့    ပါတီစံု ဒီမုိကေရစီစနစ္     ပိုမိုခိုင္မာေစေရးအတြက္    တပ္မေတာ္က ႐ိုးသားစြာျဖင့္  ယံုၾကည္ခ်က္၊   ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အျပည့္ျဖင့္  ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး  အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ    လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔လည္း  ျပည္ေထာင္စုဖြား တုိင္းရင္းသားညီေနာင္ မ်ားအားလံုး    ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးအတြက္        အရွည္ေမွ်ာ္ေတြး ဝုိင္းဝန္းပါဝင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကပါလို႔လည္း     ေျပာၾကား လိုပါတယ္။
ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္မ်ားႏွင့္အညီ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးရဲ႕လုိအင္ဆႏၵေတြကို ေဆြးေႏြးျခင္း၊     ညိႇႏႈိင္းျခင္းနည္းလမ္းေတြ နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအေျဖရွာႏုိင္ဖို႔   လမ္းဖြင့္ထားတာျဖစ္လုိ႔   ဒီလမ္း ေၾကာင္းမ်ားကို   လ်စ္လ်ဴ႐ႈၾက၊    ေသြဖည္ၾကမယ္ဆုိရင္ေတာ့  ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕   တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းၿပီး     ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးဆီသို႔  ဦးတည္ရမယ့္    ဒီမုိကေရစီပန္းတိုင္ကို ေလွ်ာက္လွမ္းရာမွာ ၾကန္႔ၾကာေနဦးမွာျဖစ္သလို အခ်ိန္ကာလ ၾကာျမင့္ေလေလ ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ျပည္သူမ်ားရဲ႕   လူမႈအက်ဳိးစီးပြား ဘဝမ်ားဟာလည္း ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ပခံုးခ်င္းယွဥ္ႏုိင္ဖို႔ ေဝးကြာ ေနဦးမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ရဲ႕   အဓိကတာဝန္ဟာ ႏုိင္ငံ ေတာ္ကာကြယ္ေရးတာဝန္ျဖစ္ပါတယ္။  ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ ေရးဆုိတာ တုိင္းျပည္ကို လံုၿခံဳေအာင္လုပ္ဖို႔၊    ျပည္သူေတြရဲ႕ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို ကာကြယ္ဖုိ႔၊ ဥပေဒနဲ႔ညီညြတ္တဲ့ ျပည္သႉဆႏၵကို  ကာကြယ္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။   ဒါ့ေၾကာင့္ ျပည္သႉ ဆႏၵကို ဆန္႔က်င္ၿပီး   ျပည္သူေတြရဲ႕အသက္၊     အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ ကို ထိခိုက္ေစႏုိင္တဲ့  လုပ္ေဆာင္မႈမွန္သမွ်  ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔   ျပည္သႉ အက်ဳိးစီးပြားကို  ဆန္႔က်င္ဖ်က္ဆီးေနတဲ့ လုပ္ရပ္မ်ားနဲ႔ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔တပ္မေတာ္က   ေပးအပ္ထားသည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ၿပီး   ျပည္သႉဘက္က  မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္    ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြားရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔   အသိေပးေျပာၾကားလုိပါတယ္။
နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္    မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကာလဟာ နည္း ပညာမ်ား  လ်င္ျမန္စြာ    တုိးတက္ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚေနၿပီး   ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္မႈရိွၿပီး   ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေနတဲ့    အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ား၊   ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ား    အမ်ားစုရဲ႕   စီးပြားေရးဟာ     လ်င္ျမန္စြာ၊    အရွိန္ အဟုန္ျပင္းစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေနပါတယ္။   ဒါဟာ     ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္မႈမွသည္   ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈရလဒ္ဆိုတာ   ျငင္းမရ ပါဘူး။ လက္ရိွအေျခအေနမွာ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔  ႏုိင္ငံအေနနဲ႔    လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ေတြလံုးဝမရိွဘဲ    တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈရိွ မယ္ဆုိရင္ေတာင္မွ     စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈမွာ         အျခားႏုိင္ငံေတြကို   မီေအာင္ ရင္ေပါင္တန္းႏုိင္ေအာင္မ်ားစြာ ႀကိဳးပမ္း႐ုန္းကန္ရဦးမွာ     ျဖစ္ပါတယ္။   တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈမရိွဘူးဆုိရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ျပည္သူမ်ားရဲ႕   လူမႈစီးပြား ဘဝဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အနာဂတ္ျမင္ကြင္း ေတြဟာလည္း       ေဝဝါးမႈန္ရီေနဦးမွာ  ျဖစ္ပါတယ္။   လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြရဲ႕  ဆုိးက်ဳိးေတြကို      ပထမဆံုး      ရင္ဆုိင္ ေနရတာက   ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တပ္မေတာ္ သားေတြနဲ႔  လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း ေတြရဲ႕      ပဋိပကၡၾကားမွာ  ေျမစာပင္ျဖစ္တဲ့    ျပည္သူေတြျဖစ္သလုိ   ေနာက္ဆက္တြဲ ဆုိးက်ဳိးေတြကိုလည္း    ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အပါအဝင္    ျပည္သူေတြ     အားလံုးက ခံစားၾကရမွာျဖစ္လုိ႔ စစ္မွန္ၿပီး ေရရွည္ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲတဲ့     ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကို     အမွန္တကယ္လုိခ်င္တဲ့     ဆႏၵ အမွန္နဲ႔   စိတ္ရွည္သည္းခံၿပီး  ဆက္လက္ အျမန္ဆံုးေအာင္ျမင္ေအာင္     ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔  လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္   ျဖစ္ေပၚ လာႏုိင္တဲ့ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ၿခိမ္းေျခာက္ မႈအၲရာယ္ေတြကလည္း   ကြၽန္ေတာ္တို႔    ႏုိင္ငံအေပၚမွာ    အခ်ိန္မေရြးက်ေရာက္ လာႏုိင္တဲ့ အေျခအေနေတြ  ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္လာႏုိင္တာမို႔လို႔          ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕  လြတ္လပ္ေရးနဲ႔ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးအတြက္    ဒို႔တာဝန္ အေရးသံုးပါးကို လက္ကိုင္ထားၿပီး၊ အစြန္း ႏွစ္ပါးေရွာင္ရွားၾကၿပီး၊  ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးကို  တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းၿပီး  ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့     ဒီမိုကေရစီနဲ႔  ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံ သည့္  ျပည္ေထာင္စုႀကီး အခ်ိန္တို အတြင္းအျမန္ဆံုး  ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ လာေစေရး     ''စုေပါင္းညီညာေအာင္ ေၾကာင္းျဖာ''ဆုိသလို   တစ္ေျမတည္း ေန  တစ္ေရတည္းေသာက္ေနၾကတဲ့      ေလးစားခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီး  အပ္ပါေသာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔    တုိင္းရင္းသားျပည္သူ တစ္ရပ္လံုးက   ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အားလံုးနဲ႔       ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါလို႔  ေမတၱာရပ္ခံရင္း   နိဂံုးခ်ဳပ္ပါတယ္။
အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
ျမန္​မာ့အလင္း (သတင္းအဖြဲ႔)

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post