Latest News

Friday, February 9, 2018

ေအာက္တန္းစားနိုင္ငံေရး - ​ေဆာင္​းပါး

ေအာက္တန္းစားနိုင္ငံေရး - ​ေဆာင္​းပါး      ၂၀၁၈ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၄ ရက္ေန ့မြန္းလြဲ ၁ နာရီက ဒဂံုျမိဳ့နယ္ ျမိဳ့မေက်ာင္းလမ္း ၊ မိုင္ဒါကြင္းတြင္ျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏နိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး ၊လံုျခံဳေရးနွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပါ ္သပ္လ်ွိဳေသြးခြဲေနသူမ်ားအား ဆန့္က်င္ရွတ္ခ်ပြဲ တြင္ ဘူးလက္လွေဆြ (ေခါ ္) ဦးလွေဆြေျပာၾကားခဲ့သည့္စကားမ်ားမွာ အလြန္ရုန့္ရင္းၾကမ္းတမ္းသည္ ။ မူလက နိုင္ငံေရးခ်ြတ္ျခံဳက်ေနသူနွင့္ဖက္ျပိဳင္၍ေရးမေနေတာ့ဘူးဟု စဥ္းစားမိေသာ္လည္း ထုိဖရုႆ၀ါစာ အမုန္းစကားမ်ားေျပာၾကားမွုသည္ အစဥ္အလာလိုျဖစ္သြားမွာစိုးတာတေၾကာင္း ၊ အရည္အခ်င္းကင္းမဲ့သူမ်ားသည္ နိုင္ငံေရးကိုအဆင့္အတန္းရွိရွိမလုပ္တတ္ေသာအခါ ေအာက္တန္းစားတိုက္ကြက္မ်ားကိုသံုးေလ့ရွိေၾကာင္း အားလံုးသိေစခ်င္သည္ကတေၾကာင္းတို့ေၾကာင့္ဤေဆာင္းပါးကိုေရးပါသည္ ။ဘူးလက္လွေဆြ၏မူရင္းေဟာေျပာခ်က္အခ်ိဳ့ကိုျပန္လည္ကိုးကားမည္ျဖစ္သျဖင့္ ရိုင္းျပေသာအသံုးအနွုန္းမ်ားပါခဲ့လ်ွင္ ခြင့္လြွတ္ေစခ်င္ပါသည္ ။

       ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း(၈) ပုဒ္မ ၃၅၄ အရမည္သူမဆို လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ရွိပါသည္ ။ သို ့ေသာ္ မိုက္ရိုင္းေသာအသံုးအနွုန္းမ်ား ၊ပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္သည့္ သေဘာမ်ားေျပာဆိုခြင့္မရွိပါ ။ ျပည္သူတို ့၏ကိုယ္က်င့္တ၇ားအက်ိဳးငွာျပဌာန္းထားသည့္ဥပေဒမ်ားနွင့္မဆန့္က်င္ရ ဟု ဖြဲ့စည္းပံုဥပေဒတြင္ပါရွိသည္ ။ ဘူးလက္လွေဆြ၏ေျပာဆိုခ်က္မ်ားသည္ ထိုေဘာင္ကိုေက်ာ္ေနသျဖင့္ ဖြဲ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ထက္ေက်ာ္လြန္ျပဳမူေနျခင္းျဖစ္သည္ ။ ဘူးလက္လွေဆြတို့က်င္းပေသာအခမ္းအနားသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏နိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး ၊လံုျခံဳေရးနွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပါ ္သပ္လ်ွိဳေသြးခြဲေနသူမ်ားအား ဆန့္က်င္ရွတ္ခ်ပြဲဟုအမည္တပ္ထားေသာ္လည္း စင္စစ္  မင္းကိုနိုင္ရွုတ္ခ်ပြဲသဖြယ္ျဖစ္ေနေပသည္ ။ ယခုပြဲသည္တပ္မေတာ္ေထာက္ခံပြဲဟုေျပာေသာ္လည္း တကယ္တမ္းတြင္ ဦးမင္းကိုနိုင္တို့အား ဆန့္က်င္ရွုတ္ခ်ပြဲ သာျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားလြွတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္းျဖစ္သူ ဦးလွေဆြကေျပာဆိုသည္ (စံေတာ္ခ်ိန္သတင္းစာ ၊စာမ်က္နွာ ၃ ၊ ၅.၂.၂၀၁၈)။ မည္သူမဆို နိုင္ငံေရးအရလည္းေကာင္း၊ အယူအဆေရးရာအရေသ္ာလည္းေကာင္းေ၀ဖန္ခြင့္ရွိသည္ ။ မၾကိဳက္လ်ွင္မၾကိဳက္ေၾကာင္းေျပာပိုင္ခြင့္ရွိသည္ ။ သေဘာမတူလ်ွင္သေဘာမတူေၾကာင္းေျပာပိုင္ခြင့္ရွိသည္ ။ သို ့ေသာ္ အယူအဆပိုင္းဆိုင္ရာကိုမေျပာပဲ ထိုသူ၏ခႏၥာကိုယ္အား ခ်ိဳးခ်ိဳးဖဲ့ဖဲ့ပုတ္ခတ္ေျပာဆိုခြင့္မရွိပါေပ ။ အထူးသျဖင့္ စာေရးရာတြင္လည္းေကာင္း၊ မွတ္တမ္းမွတ္ရာက်န္ခဲ့မည့္ေဟာေျပာပြဲ ၊ရုပ္ရွင္ ၊ျပဇာတ္တို့တြင္ နာမည္တပ္၍လုပ္ခြင့္မရွိပါ ။ ထိုသို ့ ခႏၥာကိုယ္ ၏အျပစ္အနာအဆာမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ရွုတ္ခ် ပ်က္ရယ္ျပဳျခင္းကို Body Shamingဟုေခါ ္ပါသည္ ။ ယဥ္ေက်းမွုရွိေသာသူတေယာက္သည္ထိုသို ့ေျပာဆိုေလ့မရွိပါ ။ကမၻာကလည္းလက္မခံ။ ဘူးလက္လွေဆြသည္ ယဥ္ေက်းမွုမရွိေၾကာင္းေပါ ္လြင္ထင္ရွားပါသည္ ။

       ဦးလွေဆြသည္ ကိုမင္းကိုနိုင္အား နာမည္မွန္မေခါ ္ပဲခ်ိဳးခ်ိဳးဖဲ့ဖဲ့ေခါ ္ေ၀ါ ္သည့္အေနျဖင့္ ေခါၾကီး ဟုစင္ေပါ ္မွေခါ ္ေ၀ါ ္ေဟာေျပာသည္ ။ သြားက်ိဳးသူကို သက်ိဳး ၊ သြားေခါ သူကိုသေခါ ၊ အရပ္ပုသူကိုဂ်ပု ၊ အရပ္ရွည္သူကိုေလာရွည္ ၊ ၀သူကို ဖက္တီးပုတ္ ၊၀က္ၾကီး ၊  ပိန္သူကို ငေဖာင္ရိုး၊ နဲနဲႏြဲ ့သူကို အေျခာက္စသည္ျဖင့္ ေခါ ္ျခင္းသည္ မိမိအခ်င္းခ်င္း အိမ္တြင္ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ေခါ ္ေ၀ါၾကပါကကန့္ကြက္စရာမရွိ ၊ သို ့ေသာ္ အမ်ားသူငါၾကားသိနုိင္ေသာ ေဟာေျပာပြဲစင္ေပါ ္မွ ရွုတ္ခ်ေခါ ္ေ၀ါ ္ျခင္းမွာ ေအာက္တန္းက်ျခင္းသက္သက္ျဖစ္သည္ ။ ဦးလွေဆြအား ၾကပ္မျပည့္သူ ၊ စိတ္ပံုမွန္မဟုတ္သူ ၊ အမတ္ျပဳတ္ ၊အမတ္ရွံုး ၊ေရြးေကာက္ပြဲရွံုးေၾကာင္ေၾကာင္ေနသူ စသည္ျဖင့္ ေခါ ္ေ၀ါ ္ပါက ဦးေလွေဆြ (ေခါ ္)ဘူးလက္လွေဆြ ခံနိုင္မည္မထင္ ။ထို့ေၾကာင့္ မင္းကိုနိုင္အား ေခါၾကီးဟုေခါ ္ေ၀ါ ္ျခင္းမွာ အင္မတန္ရိုင္းပ်ေသာအျပဳအမူျဖစ္သည္ ။သို့ေသာ္ ဘူးလက္လွေဆြ၏ရိုင္းျပမွုကဤမွာတင္မရပ္ေသး ။ေအာက္ပါအတိုင္းမၾကား၀ံ့မနာသာမ်ားကိုဆက္လက္ေျပာၾကားေသး၏ ။
“အသက္ ၉၃ ႏွစ္ရွိတဲ့သခင္ဘြဲ့ရလြတ္လပ္ေရးေမာ္ကြန္း၀င္ ဗိုလ္မွူးၾကီးတေယာက္က က်ြန္ေတာ့္ကိုေျပာတယ္ ၊ ဒီလိုဒီလိုပဲ အဘေရလို ့ ေခါၾကီးကဒီလိုဒီလိုေျပာတယ္လို ့ဆိုေတာ့  အဲဒိေခါၾကီးငါ့ဆီေခါ ္ခဲ့စမ္းပါကြာ ငါဖင္ခ်ခ်င္လို့ကြာတဲ့ ။အဲဒိေတာ့ပရိတ္သတ္ၾကီးကေရာ ေခါၾကီးကို ဘာလုပ္ခ်င္တုန္း “

“-င္ခ်ခ်င္တယ္ ။-င္ခ်မယ္ “

ထိုသို့အတိုင္အေဖာက္ေျပာၾကားသည္ကိုၾကားရေသာအခါ ဗ.က.ပ မ်ားေကာင္းစားစဥ္က ပဲခူးရိုးမထဲတြင္ တေယာက္နွင့္တေယာက္အတိုင္အေဖာက္ေတြလုပ္ကာ ျဖဳတ္ထုတ္သတ္လမ္းစဥ္နွင့္ စိတ္ရူးထၾက၊ ဟစ္တီးရီးယား(Hysteria)ေခါ ္ စိတ္ေရာဂါေတြျဖစ္ခဲ့ၾကပံုမ်ားကို အမွတ္ရမိေပသည္ ။ယခုလည္းလာျပန္ေခ်သည္ ။ ကိုယ္မိုက္ရိုင္းသည္ကို ပရိသတ္ကိုပါဆြဲထည့္သည္ ။ ပရိတ္သတ္ကလည္း ဘူးလက္ၾကီးအလိုက် လိုက္ေအာ္ၾကသည္ ။ တကယ္ေတာ့ ဒီစကားမ်ိဳးသည္ လြွတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္းတေယာက္ ၊ တပ္မေတာ္အရာရွိေဟာင္းတေယာက္ ၊ အထူးသျဖင့္ သမီးနွစ္ေယာက္၏ဖခင္ တေယာက္မေျပာသင့္မေျပာအပ္ေသာစကားျဖစ္သည္ ။ ၀ဋ္ဆိုသည္မွာလည္တတ္သည္ျဖစ္ရာ ဘူးလက္သမီးေတြကို အ၀ွာလုပ္ခ်င္သည္ ဆိုသူေတြေပါ ္လာခဲ့လ်ွင္ ဦးလွေဆြၾကီးဘာေျပာမည္နည္း။ ရိုင္းျပျခင္းသည္မေကာင္းပါ ။ ျမတ္စြာဘုရားေဟာေသာ ဒုစရိုက္ဆယ္ပါးတြင္ ၀ဇီကံဒုရိုက္ေလးပါးအထိပါ၀င္ေနေပသည္ ။
မုသာ၀ါဒ (ေခါ ္)မုသားေျပာဆိုျခင္း
ပိသုဏ၀ါစာ (ေခါ ္) ေခ်ာပစ္ကုန္းတိုက္ (ခ်စ္သူခ်င္းကြဲ ၊ မိမိအားခ်စ္လာေအာင္ ခ်စ္သူခ်င္းရန္တိုက္ေပးမွု)
ဖရုသ၀ါစာ(ေခါ ္) အယုတ္တမာဆဲဆိုမွု
သမၹပၹလာပ (ေခါ ္) ျပိန္ဖ်င္းေသာစကားကိုေျပာဆိုမွုမ်ားျဖစ္သည္ ။ ဘူးလက္လွေဆြစကားတြင္ထိုအရာမ်ားအားလံုးပါ၀င္ေနရာ သူေသလ်ွင္လားရာဂတိေကာင္းနိုင္မည္မဟုတ္ေခ် ။

     မည္သို့ပင္ရွိေစ ဘူးလက္လွေဆြေခါ ္ဦးလွေဆြ စကားထဲတြင္အသိတရားရလိုက္မိသည္မ်ားလည္းရွိပါသည္ ။ ပထမအသိတရားမွာ တခ်ိန္ကအမ်ိဳးသားလြွတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ အမတ္ေဟာင္းတေယာက္၏ပါးစပ္မွ ဤမ်ွအထိအယုတၱအနတၱတို့ထြက္ေပါ ္လာသည္ကိုၾကားရျခင္းအားျဖင့္ ၂၀၁၀တြင္ျပည္သူတို့မသိနိုးနားျဖင့္ျဖစ္ေစ မဲလိမ္မဲခိုး၍ျဖစ္ေစတက္လာေသာ ဟိုပါတီမွအမတ္မင္းမ်ား၏အရည္အခ်င္းမွာဤမ်ွသာပါလားဟူေသာအသိတရားျဖစ္သည္ ။ ေအာ္….သူတို့၏အရည္အခ်င္းကဤမ်ွသာပါလားဟုသိလိုက္ရျခင္းသည္ ျပည္သူတို့အတြက္အျမတ္ျဖစ္ျပီး ၂၀၁၈ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲနွင့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲၾကီးတို့တြင္ ေရွာင္ရမည့္ပါတီကိုကြဲကြဲျပားျပားသိသြားေစျခင္းသည္ ဘူးလက္ၾကီးကေပးေသာ အျမတ္ျဖစ္ပါသည္ ။ ဒုတိယအျမတ္ကားဤသို့ျဖစ္ပါသည္ ။ ငါတို ့နိုင္ငံကိုနွစ္္ေပါင္းမ်ားစြာ အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ခဲ့ေသာ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္မွ တိုင္းျပည္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္သြားေသာအရာရွိၾကီးမ်ားစြာမွာ ယခုလို facebook ေတြ ၊ မီဒီယာေတြ ၊ ပုဂၢလိကသတင္းစာေတြမေပါ ္ေသးသျဖင့္သာသူတို့အေၾကာင္းကိုေရေရရာရာ မသိရတာ ၊ယခုေတာ့ ဘူးလက္ၾကီးအစြမ္းျဖင့္ အနွီပုဂၢိဳလ္ေတြအားလံုး၏အေတြးအေခါ ္ေတြမွာ ဘူးလက္ၾကီးတို့လို ၊ ျမစ္ထဲမွာနဂါးလိုက္ရွာသလိုလိုလုပ္ေနေသာ ဟိုလူၾကီးေတြလို ေပါေတာေတာခ်ာတာတာေတြပါလားဆိုတာသိလိုက္ရျခင္းျဖစ္သည္ ။ ဘူးလက္တို့အဖြဲ့လုပ္ကာမွ ပါတီလည္းသိကၡာက် ၊တပ္မေတာ္လည္းသိကၡာက်ရေသာအျဖစ္မ်ားျဖစ္သည္ ။

            ဘူးလက္လွေဆြတို့စုေ၀းေသာပြဲသို ့ အာဏာရွင္ေဟာင္းဦးေန၀င္း၏ေျမး ေအးေန၀င္း၊ ၁၁ မီးျငိမ္းေအာင္ေထာက္ခံမဲ ၁၁ မဲရခဲ့သည္ဆိုေသာ NDF မွၾကံ့ခိုင္ေရးနွင့္ေပါင္းလာေသာ ေဒါ ္ခင္၀ိုင္းၾကည္ တို ့တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး မ.ဘ.သ ေခါ ္မရွိေတာ့ေသာအသင္းၾကီး၏ ဥေသ်ွာင္ဦး၀ီရသူကလည္း သ၀ဏ္လြွာေပးပို ့ဖတ္ၾကားခဲ့ေလ၏ ။ ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ ထိုသူအားလံုးမွာ ျပည္သူ ့ခ်ဥ္ဖတ္ေတြျဖစ္ေနတာေတြ ့ရေလသည္ ။ တကယ္ေတာ့ ျပည္သူေတြက တပ္မေတာ္ကိုဆန့္က်င္ေနျခင္းမဟုတ္ပါ ။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ျပည္တြင္းစစ္ေတြရပ္ၾကဖို့ကိုသာ ေတာင္းဆိုေနျခင္းျဖစ္သည္ ။နိုင္ငံတိုင္းတြင္ အစိုးရရွိသည္ ။အစိုးရတိုင္း၏လက္ေအာက္တြင္ တပ္မေတာ္ရွိသည္သာျဖစ္သည္ ။ မည္သည့္တုိင္းျပည္မွ ျပည္သူမ်ားသည္ ကိုယ့္တပ္မေတာ္ကိုကိုယ္မမုန္းၾကပါ ။ ထို့အတူမည္သည့္တိုင္းျပည္တြင္မွ တပ္မေတာ္ေထာက္ခံပြဲဟူ၍က်င္းပရိုးထံုးစံမရွိပါ ။ ေထာက္ခံပြဲဆိုသည္မွာ ကန့္ကြက္သူေတြ မေထာက္ခံသူေတြရွိေနသျဖင့္လုပ္ရသည့္သေဘာျဖစ္ေနသည္ ။ ေထာက္ခံပြဲတို့ မဲဆြယ္ပြဲတို့ဆိုသည္မွာ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကသာက်င္းပၾကရိုးထံုးစံရိွေလသည္ ။နိုင္ငံေရးပါတီဆိုသည္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ေထာက္ခံမဲရရွိေရး ၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ေအာင္နိုင္ေရးအတြက္ မဲဆြယ္ပြဲမ်ား၊ေထာက္ခံပြဲမ်ားက်င္းပေလ့ရွိသည္။ နိုင္ငံတနိုင္ငံ၏တပ္မေတာ္ကေတာ့ နိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ နိုင္ငံေရးထဲ၀င္ပါေလ့မရွိပါ ။ထို့အျပင္တပ္မေတာ္သည္ နိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ တည္ဆဲအစိုးရ၏လက္ေအာက္ခံျဖစ္သည္ ။ အစိုးရအဖြဲ့တြင္ အရပ္သားပင္ျဖစ္ေစ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဆိုတာရွိျပီး ထိုကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီး၏အုပ္ခ်ဳပ္မွုေအာက္တြင္ ၾကည္းေရေလ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေတြရွိေလသည္ ။ ထို့ေၾကာင့္ နိုင္ငံတကာတပ္မေတာ္တြင္ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးသည္အထက္ကျဖစ္ျပီး ၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ သည္ ရာထူးအရကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီး၏ ေအာက္ကျဖစ္သည္ ။ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးသည္ ကာကြယ္ေရးဦးခ်ဳပ္၏လက္ေအာက္ခံသေဘာျဖစ္ေနျခင္းမွာထူးျခားေပသည္ ။ အစိုးရနွင့္တပ္မေတာ္မွာတသားတည္းျဖစ္ေနသျဖင့္ သူမ်ားနိုင္ငံမ်ားတြင္တပ္မေတာ္ေထာက္ခံပြဲဟူ၍သီးျခားက်င္းပၾကတာလည္းမၾကားမိေပ ။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္မွ ထူးျခားေသာပြဲမ်ားကိုေတြ ့ရေလသည္ ။ စစ္ဆန့္က်င္ေရးပြဲမ်ားကား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္လည္းရွိပါသည္ ။ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲ ၊ အီရတ္နွင့္ျဖစ္ပြားေသာပင္လယ္ေကြ ့စစ္ပြဲမ်ားတြင္ စစ္ပြဲကိုမလိုလားသူ အေမရိကန္ သိန္းနွင့္ခ်ီ၍ခ်ီတက္ဆႏၵျပၾကပါသည္ ။ ထိုသို ့ စစ္ဆန့္က်င္ေရးလုပ္ျခင္းကိုလည္း တန္ျပန္၍ တပ္မေတာ္ေထာက္ခံပြဲ ၊ စစ္ေထာက္ခံပြဲ ျပဳလုပ္သည္ ဟူ၍မၾကားဖူးေခ် ။ တပ္မေတာ္သည္ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္လ္သေဘာအရ အစိုးရလက္ေအာက္တြင္မိမိအလုပ္ကိုမိမိလုပ္ေနျခင္းသာျဖစ္ျပီး အစိုးရကတိုက္ဆိုလ်ွင္တိုက္ ၊ အစိုးရက ရပ္ဆိုလ်ွင္ ရပ္ရံုပဲျဖစ္သျဖင့္ သီးျခားအေနနွင့္ ေထာက္ခံမွုရေအာင္လုပ္ေနစရာမရွိေပ ။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ တပ္မေတာ္ေထာက္ခံပြဲဆန္ဆန္ပြဲမ်ိဳးက်င္းပျခင္းက နိုင္ငံတကာအျမင္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ တပ္ကိုမေထာက္ခံသူမ်ားရွိေနသေယာင္ ၊ တပ္သည္ အစိုးရထိမ္းခ်ဳပ္မွုေအာက္တြင္မရွိပဲ သီးျခားဆန္ဆန္ျပဳမူေနသေယာင္ထင္ျမင္လာနိုင္သျဖင့္ ထိုေထာက္ခံပြဲမ်ားေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ပင္သိကၡာက်ပါေသးသည္ ။

                  တပ္မေတာ္ေထာက္ခံပြဲတြင္ (     ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏နိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး ၊လံုျခံဳေရးနွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပါ ္သပ္လ်ွိဳေသြးခြဲေနသူမ်ားအား ဆန့္က်င္ရွတ္ခ်ပြဲ) တြင္လူတေယာက္၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ပါစင္နယ္ ရုပ္ရည္သြင္ျပင္အခ်က္အလက္မ်ားကို မိုက္မိုက္ရိုင္းရိုင္းေျပာဆိုျခင္းသည္ တပ္မေတာ္ကို သိကၡာမတက္ေစပဲ ေရွ့ေနေဆာင္ကာမွေထာင္လံုးလံုးက်ဆိုေသာကိန္းဆိုက္ေစပါသည္ ။ ပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္မွု (personal attack)ဆိုသည္မွာ နိုင္ငံေရးအရ တန္းမရွိိသူမ်ားလုပ္ေလ့ရွိေသာအရာျဖစ္သည္ ။ ျမန္မာ့သမိုင္း၌ သန့္ရွင္းဖဆပလနွင့္ တည္ျမဲဖဆပလကြဲၾကစဥ္ တည္ျမဲတို့သည္ သန့္ရွင္းမွ ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္ေသာ သခင္တင္ဆိုသူကို (ဦးနုအဖြဲ့အားသိကၡာခ်ခ်င္ေသာေၾကာင့္) မိန္းမတေယာက္နွင့္သမုတ္ျပီး မီးခြက္မွုတ္သခင္တင္ ဟူ၍နာမည္ေပးကာ ဂုဏ္သိကၡာခ်ခဲ့ဖူးသည္ ။ ထိုနည္းသည္ နိုင္ငံေရးေအာက္လမ္းနည္းမ်ားျဖစ္သည္ ။ ပုဂၢိဳလ္ေရး အပုပ္ခ်ေျပာၾကစတမ္းဆိုလ်ွင္ လူတိုင္းေျပာတတ္ၾကသည္သာျဖစ္သည္ ။ ကိုယ့္အလွည့္က်ခံနိုင္ဖို့လည္းလိုသည္ ။ကိုယ္ခ်င္းစာတရားရွိရမည္ ။ဥပမာအားျဖင့္ အမိယုတ္ေသာ္ပါးစပ္ၾကမ္း၏ ၊ အဖယုတ္ေသာ္ ကိုယ္အမူအရာၾကမ္း၏ ဆိုရိုးရွိေပသည္ ။ ဦးလွေဆြအေမသည္ေက်ာက္ဆည္မွအမဲသားေရာင္းသူျဖစ္ေၾကာင္းလူအမ်ားကေျပာလာလ်ွင္ လည္းေကာင္း၊ ဦလွေဆြသည္ ဆယ္တန္းကို (ခ)စာရင္းနွင့္သာေအာင္ျမင္သူျဖစ္ေၾကာင္း၊ဦးလွေဆြသည္ ေရြးေကာက္ပြဲရွံုးနိမ့္မွုေၾကာင့္စိတ္ကေယာက္ကယက္ျဖစ္ေနသူျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ေျပာလာလ်ွင္ျဖစ္ေစ နာမိေပမည္ ။ တကယ္ေတာ့ထိုအရာမ်ားသည္ ပုဂၢိဳလ္ေရးမ်ားသာျဖစ္၍ အဆင့္အတန္းရွိသူမ်ားအားလံုးမေျပာၾကေပ ။

      အဆင့္အတန္းျမင့္ေသာနိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ မိမိထက္သာသူကိုေနရာေပးလိုေသာ စိတ္ဓာတ္ထားနိုင္ျခင္းျဖစ္သည္ ။ ျပည္သူလူထုကေရြးခ်ယ္သျဖင့္မိမိကိုေက်ာ္တက္အနိုင္ယူသြားသူကို ၀မ္းပန္းတသာလက္ဆြဲနွုတ္ဆက္ဂုဏ္ျပဳနိုင္ေသာစိတ္ဓာတ္ျဖစ္သည္ ။ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံမ်ားတြင္ ငါနွစ္တၾကိမ္ အနိုင္ရပါတီမ်ားအစိုးရျဖစ္လိုက္ ၊ ျပဳတ္က်လိုက္ျဖစ္ေနစျမဲျဖစ္ရာ မိမိရွံုးနိမ့္ေသာအခါ ဘာေၾကာင့္ျပည္သူလူထုကမၾကိဳက္တာလဲဟူေသာအေျဖကိုရိုးရိုးသားသားရွာနိုင္ဖို့လိုေပသည္ ။ ျပည္သူလူထုသည္ သူတို့အေပါ ္ေမာက္မာေသာ ၊ ျပည္သူလူထုအေပါ ္မရိုးသားေသာသူမ်ားကိုအလိုမရွိေပ ။အျခားနိုင္ငံမ်ားနွင့္္မတူပဲ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္ နွစ္ ၅၀ နီးပါးခန့္ေနခဲ့ဖူးသူမ်ားျဖစ္၍ စစ္တပ္လက္ေအာက္သို ့နိုင္ငံျပန္ေရာက္သြားမွာကို ျပည္သူလူထုအမ်ားစုကေၾကာက္ၾကသည္ ။ ထိုေၾကာက္စိတ္နွင့္အတူ စစ္၀ါဒကို အလြန္အမင္းေထာက္ခံလာေသာမည္သူကိုမဆို ျပည္သူလူထုက ဆန့္က်င္ၾကမည္ျဖစ္သည္ ။ဤစိတ္ခံစားခ်က္ကို စစ္တပ္မွစစ္တပ္ လုပ္ေနေသာ နိုင္ငံေရးပါတီအခ်ိဳ့နွင့္ ရွင္ျပဳတုန္းကေရြွထီးေဆာင္းခဲ့ရသူအခ်ိဳ့ နားလည္ဖို့လိုမည္ျဖစ္သည္ ။

    ျပည္သူလူထုသည္ ဦးေန၀င္းမ်ိဳးဆက္ျပန္ေနရာရလာမွာကိုလည္းမၾကိဳက္ေတာ့ ၊ ဦးသန္းေရြွတို့ျပန္လာမွာကိုလည္းမလိုလားေတာ့ ၊ဦးခင္ညြန့္တို့ကိုလည္းေအာ္ေၾကာလန္ခဲ့ျပီ။ ဘူးလက္လွေဆြတို့ ေဒါ ္ခင္၀ိုင္းၾကည္တို့လည္း ေရြးေကာက္ပြဲနည္းျဖင့္ လြွတ္ေတာ္သို ့ျပန္လာနိုင္စရာအေၾကာင္းမျမင္ေတာ့ ၊ ဦး၀ီရသူလည္း အမ်ိဳးဘာသာသာသနာ ဆိုေသာစကားျဖင့္ ျပည္သူလူထုကိုမွိုင္းတိုက္၍ရေတာ့မည္မဟုတ္ ။ဘုရားသူခိုးၾကည္လင္းတို့ကို ေထာက္ခံေန၍လည္း သူခိုးနွင့္တဂိုဏ္းတည္းျဖစ္ရံုမွလြဲ၍ ဘာမွျဖစ္လာေတာ့မည္မဟုတ္ ။ ဟိုေနရာစုစု သည္ေနရာစုစု လူစုၾက၍ ျမန္မာျပည္ၾကီးဆူဆူပူပူျဖစ္မွ ငါတို့ျပန္လာလို့ရမည္ဆိုေသာ ခပ္ညံ့ညံ့ ဇာတ္ညြွန္းမ်ိဳးနွင့္ ဇာတ္ေဆာင္လုပ္၍ရမည္မဟုတ္ေတာ့ ။ စစ္ပြဲေတြရွိမွအေနအစားေခ်ာင္မည္ဆိုေသာ ခပ္ညံ့ညံ့စိတ္မ်ိဳးကလည္း ျမန္မာမွာေရာ၊ ကမၻာမွာပါ္အလုပ္မျဖစ္ေတာ့ ။အဆိုးတကာ့အဆိုးဆံုးက လူတေယာက္ကို မိုက္မိုက္ရိုင္းရိုင္း ေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ့ျခင္းမ်ိဳးကဲ့သို့ေအာက္တန္းစားနိုင္ငံေရးမ်ိဳးကို ဦးေနွာက္ပံုမွန္ရွိသူမည္သူတဦးတေယာက္ကမွအားေပးေထာက္ခံမွာမဟုတ္ ။ ဤေခါက္ရိုးက်ိဳး ဖန္တရာေတေနေသာဇာတ္လမ္းမ်ိဳးမွာ ရူးေနသူမ်ား၊ ရူးခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနသူမ်ား၊ အရုးလက္မွတ္အဆင္သင့္ကိုင္ထားကာ အေျခအေနမေကာင္းမွ လက္မွတ္ထုတ္ျပမည့္သူမ်ားမွတပါး လူေကာင္းသူေကာင္းေတြကလံုး၀လက္မခံေတာ့ပါေၾကာင္းတင္ျပလုိက္ရေပသည္ ။

သရ၀ဏ္(ျပည္)

ေစာင့္ၾကည့္ဂ်ာနယ္
၉.၂.၂၀၁၈

No comments:

Post a Comment