Latest News

Sunday, February 11, 2018

ပုဂံေညာင္ဦးေဒသပလင္းကမ္းသာယာဆင္စခန္းကုိမတ္လကုန္တြင္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္

ပုဂံေညာင္ဦးေဒသပလင္းကမ္းသာယာဆင္စခန္းကုိမတ္လကုန္တြင္
ဖြင့္လွစ္သြားမည္

   ေညာင္ဦး  ေဖေဖာ္၀ါရီ    ၁၁                                                           မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးေညာင္ဦျမုိ႕နယ္အတြင္းရွိပလင္းသစ္ေဖာင္ဖြဲ႕ေရး
ေနရာတြင္ပလင္းကမ္းသာယာဆင္စခန္းအမည္ႏွင့္မတ္လကုန္၌ဖြင့္လွစ္
မည္ဟုသိရွိရသည္။အဆုိပါဆင္စခန္းသည္ပုဂံျမိဳ႕ေဟာငး္ႏွင့္ဆုိလ်ွင္ရွစ္မုိင္ခန္႔ေဝးကြာျပီးေညာင္ဦးျမို႕ႏွင့္ဆုိလ်ွင္ေျခာက္မုိင္ခန္႕ေဝးကြာသည္။ယခင္ကေညာင္ဦးသစ္ေဖါင္ဖြဲ႕ေရးဆိတ္ကမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္ယခုအခါတြင္သစ္
ေဖါင္ဖြဲ႕စီမန္ကိန္းလုပ္ငန္းေလ်ွာ့ခ်ထားမႈျဖင့္ပုိလ်ွံသည့္ေျမေနရာကြက္လပ္မ်ားေပၚတြင္ဆင္စခန္းထားရွိမည္ျဖစ္သည္။ဆင္မ်ားကုိလည္းသစ္ထုပ္လုပ္မႈစီမံကိန္းေလ်ွာ့ခ်ထားသည့္ပုိလ်ွံေနေသာအသက္ႀကီးဆင္မ်ားႏွင့္လက္ရွိေမြးျမူထားေသာဆင္ေလးမ်ားကုိထားရွိမည္ဟုသိရသည္။ဆင္ေနထုိင္ပုံစနစ္မ်ားကုိလည္းျပည္တြင္မွအမ်ားျပည္သူမ်ားႏွင့္နုိင္ငံျခားသားဧည့္သည္ေတာ္မ်ားလာေရာက္လယ္ပတ္ေလ့လာနုိင္ေရးပုဂံေညာင္ဦးေဒသပထမဦးဆုံးအပန္းေျဖစခန္းအျဖစ္ေဆာင္ရြတ္ထားရွိမည္။ထုိသုိ႕ထားရွိရာတြင္အစုံထီးတစ္ေကာင္။အရြယ္ေရာက္ဆင္မတစ္ေကာင္ဝန္တင္ဆင္အထီးတစ္ေကာင္ဝန္တင္ဆင္အမတစ္ေကာင္။မိခင္ဆင္မႀကီးႏွင့္မိခင္ဆင္ေနာက္လုိက္သားအမိႏွစ္ေကာင္စုစုေပါင္းဆင္ေျခာက္ေကာင္ထားရွိမည္  ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ပလင္းကမ္းသာယာဆင္စခန္းဖြင့္ရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္က
ဧရာဝတီျမစ္ကမ္းေဘးျဖစ္သည့္အတြက္ယခုလုိပြင့္လင္းရာသီေရက်ခ်ိန္နုိင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ျပည္တြင္းျပည္ပအနီးဝနး္က်င္တဝဳိက္မွျပည္သူမ်ားဆင္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ဗဟုသုတရရွိေစရန္အတြက္လည္းေကာင္း။ယင္းလုပ္ငန္းကုိအမွီသဟဲျပုျပီးေဒသေနျပည္သူအမ်ားစုအလုပ္အကုိင္အခြင့္အမ္းရရွိေစရန္အတြက္လည္းေကာင္း။ဆင္စခန္းဝန္းထမ္းမ်ားႏွင့္ဆင္မ်ားကုိခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈတုိးတက္ေစရန္လည္းေကာင္း။ဆင္စခန္းမွဆင္မ်ားထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးသာမကခရီးသြားဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားပုိမုိက်ယ္ျပန္႕လာေစရန္အတြက္လည္းေကာင္း။ျပည္တြင္းျပည္ပမွနုိင္ငံျခားသားဧည့္သည္ေတာ္မ်ားခရီးသြားမ်ားအပန္းေျဖေနရာတစ္ခုေပၚေပါက္ေစရန္လည္းေကာင္းရည္ရြယ္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေျကာင္းသိရသည္။ဆင္စခန္းတြင္ဆင္မ်ားေရာက္ရွိလာပါကဆင္မ်ားစီးျပီးညေနခင္းဧရာဝတီရႈခင္းကုိလည္းေကာင္းထုိ႕အျပင္မိမိတုိ႕ဌါနပုိင္ေဇယ်ာေမာ္ေတာ္ေရယဥ္ျဖင္ဧရာဝတီ္ျမစ္အလွႏွင့္ေနဝင္ခ်ိန္တစ္မ်ုိးွေနထြက္ခ်ိန္တစ္မ်ိဳးသဘဝအလွရႈခင္းသာမ်ားကုိျကည့္ရႈခံစားနုိင္ေပမည္။ဆင္စခန္းဝင္ေျကးကုိလည္းအျခားေသာဆင္စခန္မ်ားနည္းတူသင့္တင့္မ်ွတေသာေစ်းႏႈန္းႏွင့္သာေကာက္ခံမည္ဟုသိရွိရသည္ယခုအေနအထားအရဆင္မ်ားေရာက္ရွိလာပါကေနရာထုိင္ကြင္းက်ယ္ဝနး္ေစရန္ႏွင့္ဆင္စာစုိက္ခင္းမ်ားျပင္ဆင္ေနျပီျဖစ္ေျကာင္းပလင္းသစ္ေဖါင္ဖြဲ႕စည္းေရးထံမွသိရသည့္္္။
ေက်ာ္ေဌး-ေညာင္ဦးျမန္​မာ့အလင္​း

No comments:

Post a Comment