Latest News

Tuesday, February 13, 2018

ေညာင္တုန္းျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိေက်ာင္းသားမိဘမ်ား သိရွိေစရန္


ယေန႔၁၃.၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာင္းတြင္းအတန္းတင္စာေမးပြဲမ်ား ေျဖဆိုရမည္ဟု ေႀကညာခ့ဲပါသည္။ ယေန႔သြားေရာက္ေျဖဆိုခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို အခန္းတြင္းသြင္း၍ စာေမးပြဲကို ေနာက္ရက္ေရြ႕လိုက္သည္ဟု ဆရာမ်ားမွေျပာဆိုမွဳ႕အေပါ ္ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားမွ ေႀကနပ္မွဳ႕မရွိသည္ကိုလည္း သိရွိရပါသည္။
က်မအေနနွင့္ မိဘမ်ားနွင့္ထပ္တူခံစားမိပါသည္။စာေမးပြဲရက္စဥ္အေျပာင္းအလည္း ကို တိုင္းအစိုးရမွ အမိန္႕တစုံတရာမွထုတ္ျပန္ခ့ဲျခင္းမရွိပါ။ အစိုးရစစ္ ျဖစ္ေသာ ၄တန္း။ ၈တန္း။ ၁၀တန္းသာလ်ွင္ တိုင္းမွတာဝန္္ယူထားပါသည္။ ေက်ာင္းတြင္းစစ္ျဖစ္ေသာ အတန္းမ်ား၏ စာေမးပြဲအခ်ိန္ဇယားသည္ ျမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴ းကသာ စီမံပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။
ယေန႕ျဖစ္ပ်က္သြားေသာ အခ်င္းအရာသည္ အရမ္းကိုအရုပ္ဆိုးအက်ည္းတန္ေစပါသည္။ ပညာေရးဌါန၏ လုပ္ရပ္သည္ လက္ရွိအစိုးရအေပါ္ ္္မ်ားစြာအႀကည္အညိဳပ်က္ေစပါသည္။
***ဧရာဝတီတိုင္းအတြင္းရွိတျခားျမိဳ႕မ်ားတြင္စာေမးပြဲေျဖဆိုေနႀကရေသာ္လည္း ေညာင္တုန္းျမိဳ႕တြင္ ဘာေႀကာင့္ အခ်ိန္ဇယားကို ေျပာင္းလည္းခ့ဲပါသည္း???

***လက္ရွိအစိုးရကိုအႀကည္အညိဳပ်က္ေစရန္ ပညာေရးဌါနမွ လုပ္ေဆာင္ေနပါသလား???

ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားနွင့္ထပ္တူ အေျဖကိုေစာင့္ေမ်ွာ္ေနပါသည္။

ေဒါ ္နီနီမိုး
တိုင္းေဒသႀကီး(၁)
ေညာင္တုန္း

No comments:

Post a Comment