Latest News

Tuesday, November 21, 2017

ေခတ္အဆက္ဆက္ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္မ်ား

ေခတ္အဆက္ဆက္ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္မ်ား

ခရစ္ေတာ္မေပၚမီ ၅၈၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၃ဝရက္ေန႔(မဟာ သကၠရာဇ္ ၁ဝ၃ ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လျပည့္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔)တြင္ မဥၨိမေဒသ၌ ဗုဒၶ ဘုရားရွင္ ပြင့္ထြန္းေတာ္မူခဲ့ၿပီးေနာက္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ သည္ ယုံၾကည္ကိုးကြယ္ၾက သူမ်ားစြာျဖင့္ ယေန႔တိုင္ ထြန္း လင္းလ်က္ရွိေနေပသည္။ ဗုဒၶသာသနာကို ကိုးကြယ္ၾကရာ တြင္ ဗုဒၶမရွိေတာ့သည့္ေနာက္ပိုင္း တတိယသဂၤါယနာတင္ ခ်ိန္(ဘီစီ ၂ဝဝ ခုႏွစ္)အထိ ႐ုပ္တုထုလုပ္ကိုးကြယ္ခဲ့သည့္ အေထာက္အထားမ်ားကို မေတြ႕ရွိရေသးသျဖင့္ ပညာရွင္မ်ား က ဗုဒၶဆင္းတုမ်ားကို ခရစ္ေတာ္ေပၚၿပီး ၇၅ ခုႏွစ္(ေအဒီ ၁ ရာစု)ေရာက္မွ ထုလုပ္ကိုးကြယ္ခဲ့ၾကသည္ဟု ယူဆၾကသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ အေစာဆုံးေစတီမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဘာ ဟြတ္၊ ဆန္ခ်ီႏွင့္ အမရဝတီ ေစတီမ်ားတြင္ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ မ်ားမရွိဘဲ ဗုဒၶသေကၤတ အမွတ္အသားမ်ားကိုသာ ေတြ႕ရွိ ရေပသည္။ ဗုဒၶဘာသာဆိုင္ရာ က်မ္းမ်ားတြင္ ဘုရားရွင္ လက္ထက္ကပင္ ဆင္းတုေတာ္မ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း ေရးသားခဲ့ၾက ေသာ္လည္း ေရွးေဟာင္းသုေတသန အေထာက္အထားမ်ား အရ ခရစ္ေတာ္ေပၚၿပီး တစ္ရာစုတြင္မွ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္မ်ားကို စတင္ထုလုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရွွိရသည္။ ေအဒီ တစ္ရာစုတြင္ ဂရိဘုရင္ အလက္ဇႏၵားသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ဂႏၶာရ တိုင္းကို သိမ္းပိုက္ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဂရိဗုဒၶဘာသာ အႏုပညာ တစ္ရပ္ ထြန္းကား လာခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ဂႏၶာရေက်ာက္ ဆစ္ပညာရွင္မ်ားသည္ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ားကို ဂရိႏွင့္ ေရာမ ဟန္မ်ားကိုမွီး၍ ထုလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

အိႏၵိယ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ား

ဗုဒၶပြင့္ထြန္းခဲ့သည့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ ဗုဒၶယဥ္ေက်းမႈ အေျခတည္ ခဲ့သည့္ေနရာလည္းျဖစ္ေပသည္။ အိႏၵိယတိုက္ကို အႏၶရမင္းဆက္ စိုးစံခဲ့သည့္ အႏၶရေခတ္(ခရစ္ေတာ္မေပၚမီ ၇၂ ခုႏွစ္မွ ၂၅ ခုႏွစ္)တြင္ ႐ုပ္ပြားဆင္းတု ထုလုပ္ကိုးကြယ္မႈ မရွိခဲ့ေခ်။ သို႔ေသာ္ မထုရေခတ္(ခရစ္ႏွစ္ ၄ဝ ခုႏွစ္မွ ၃၂ဝ ခုႏွစ္)တြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ယမုံနာျမစ္ကမ္းပါးရွိ မထုရာေဒသတြင္ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ားကို ထုလုပ္ကိုးကြယ္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္း ႐ုပ္တုမ်ားသည္ ဗုဒၶသက္ေတာ္ ၄ဝ ႏွစ္အရြယ္ ပုံဟန္မ်ားကို ဦးစားေပးထုလုပ္သည့္ ဆင္းတုမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ယင္းအခ်ိန္မွစ၍ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ေခတ္အလိုက္ ဗုဒၶ ဆင္းတုမ်ားကို ထုလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ေအဒီ ၂ ရာစု အမရဝတီ ေခတ္တြင္ ထုလုပ္ခဲ့သည့္ ဗုဒၶဆင္းတုမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပ်ဴေခတ္ ဗုဒၶဆင္းတုလက္ရာမ်ားႏွင့္ တူညီေနသျဖင့္ ဗုဒၶ ယဥ္ေက်းမႈသည္ အမရဝတီၿမိဳ႕မွတစ္ဆင့္ သေရေခတၱရာသို႔ ေရလမ္းခရီးမွ ေရာက္ရွိလာသည္ဆိုသည့္ ယူဆခ်က္မ်ား ရွိခဲ့သည္။ ယင္းအခ်ိန္တြင္ ပ်ဴေခတ္ယဥ္ေက်းမႈသည္ အမရ ဝတီေခတ္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနခဲ့သည္။

ခရစ္ေတာ္ေပၚၿပီး ၂ ရာစုမွ ၅ ရာစုအတြင္း ဂႏၶာရေခတ္တြင္ ဂႏၶာရတိုင္း၌ ဗုဒၶေက်ာက္ဆင္းတု ထုလုပ္မႈမ်ား ထြန္းကားခဲ့ ေၾကာင္း ယူဆၾကသည္။ ဂႏၶာရေခတ္ ဆင္းတုေတာ္မ်ားသည္ ဂရိလူမ်ိဳးမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈလက္ရာမ်ား ပါဝင္ေနၾကကာ လက္ရာအေျမာက္ဆုံး႐ုပ္တုမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ဆင္းတုေတာ္ မ်ားတြင္ လိႈင္းတြန္႔ေနသည့္ ဆံေတာ္မ်ားႏွင့္ တြန္႔ေခါက္ေန သည့္ သကၤန္းေတာ္မ်ားကို ျမင္ေတြ႕ၾကရသည္။

ဂုပၸတေခတ္ (ခရစ္ႏွစ္ ၃၁၉ ခုႏွစ္မွ ၅၅၁ ခုႏွစ္)တြင္ ဗုဒၶ ဆင္းတုေတာ္မ်ားကို သဲေက်ာက္မ်ား၊ ေၾကးဝါမ်ားျဖင့္ ထုလုပ္ ခဲ့ၾကၿပီး ဆံေတာ္ကို လက္ယာရစ္၍ အေခြတန္းမ်ားအျဖစ္ ပုံေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။ ဂုပၸတေခတ္တြင္ ထိုင္ေတာ္မူဆင္းတုေတာ္ မ်ားသာမက ရပ္ေတာ္မူဆင္းတုမ်ားကိုလည္း ထုလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး လက္ရာမ်ားသည္ အမရဝတီေခတ္ ႐ုပ္တုမ်ားထက္ ပိုမိုပီျပင္ လာခဲ့သည္။
ပါလေခတ္(ခရစ္ႏွစ္ ၇၅ဝ ခုႏွစ္မွ ၁၁၇၄ ခုႏွစ္)တြင္ ဗုဒၶ ႐ုပ္ပြားမ်ားအျပင္ ဗုဒၶဝင္ရွစ္ခန္း၊ ကိုးခန္းတို႔ကိုပါ ထုလုပ္ခဲ့ ၾကရာ ပုဂံေခတ္လက္ရာ ဆင္းတုအခ်ိဳ႕သည္ ပါလေခတ္ လက္ရာမ်ားႏွင့္ တူညီေနသည္။ ယင္းဆင္းတုမ်ားကို အနက္ ေရာင္ မီးသင့္ေက်ာက္မ်ားအား ေခ်ာမြတ္ေစရန္ အေရာင္တင္ ထုလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ပါလေခတ္တြင္ ေက်ာက္ဆစ္လက္ရာ၊ ေၾကးသြန္းလက္ရာႏွင့္ ေျမမီးဖုတ္ အုတ္ခြက္လက္ရာမ်ားကို အႏုစိတ္ထုလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္ဟန္မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံႏွင့္ ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကပင္ ကူးလူးဆက္ဆံမႈမ်ား ရွိခဲ့သျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာကို ကိုး ကြယ္ယုံၾကည္မႈသည္ ပ်ဴေခတ္ကပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိ ခဲ့သည္။ ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္း ဗိႆႏိုးမွ Óဏ္ေတာ္ ငါးစင္တီမီတာ ရွိသည့္ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္တစ္ဆူကို ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္လည္း ေကာင္း၊ Óဏ္ေတာ္ ၁၄ စင္တီမီတာရွိသည့္ ဆင္းတုေတာ္ကို ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ကလည္းေကာင္း တူးေဖာ္ရရွိခဲ့သည္။
ထို႔အတူ ၁၉၂၈ ခုႏွစ္တြင္ ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္း သေရေခတၱရာမွ မဏိေတာ္က်ိဳးေနသည့္ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္တစ္ဆူကို ပလႅင္ႏွင့္ တကြ တူးေဖာ္ရရွိခဲ့သည္။ ယင္းႏွစ္မွာပင္ သေရေခတၱရာ ပ်ိဳးခင္းႀကီးကုန္းမွ အုတ္ခြက္ဆင္းတုမ်ားကို ရရွိခဲ့သည္။ ဟန္လင္းၿမိဳ႕ေဟာင္း ေက်ာက္ဘီလူးထန္းေတာမွလည္း ေဗာဓိသတၱဘုရားေလာင္းဟု ယူဆရသည့္႐ုပ္တု ပါရွိသည့္ ေက်ာက္႐ုပ္ၾ<ြကတစ္ခ်ပ္ကို ၁၉၂၉-၁၉၃ဝ ခုႏွစ္တြင္ ရရွိခဲ့ သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈထြန္းကားမႈ ျဖစ္စဥ္အရ ဗုဒၶ ဆင္းတုေတာ္မ်ားကို ပ်ဴေခတ္၊ ပုဂံေခတ္၊ ပင္းယေခတ္၊ အင္းဝ ေခတ္၊ ေညာင္ရမ္းေခတ္၊ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ႏွင့္ ရတနာပုံ ေခတ္ လက္ရာမ်ားဟု ပိုင္းျခားႏိုင္ၾကသည္။ ထို႔အတူ ရခိုင္ ယဥ္ေက်းမႈထြန္းကားခဲ့သည့္ ဓညဝတီ၊ ေဝသာလီ၊ ေလးၿမိဳ႕၊ ေျမာက္ဦးေခတ္ လက္ရာ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္မ်ားကိုလည္း ေလ့လာႏိုင္ၾကေပသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ မ်ားကို ေက်ာက္၊ ေၾကး၊ သံ၊ ပဥၥေလာဟာ၊ သစ္၊ ယြန္း၊ မံဘုရား မ်ားအျဖစ္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ထုလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္မ်ားတြင္ ဦးေခါင္း၊ မ်က္ႏွာ၊ ကိုယ္လုံး၊ လက္၊ ေျခ၊ ပလႅင္တို႔သည္ ေခတ္အလိုက္ေျပာင္းလဲသြား သျဖင့္ ဆင္းတုေတာ္မ်ားကို ထုလုပ္ခဲ့သည့္ ကာလအလိုက္ ေခတ္ပုိင္းျခားႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္မ်ား၏ ဦးေခါင္း ပိုင္းကိုေလ့လာရာတြင္ ဦးေခါင္းေတာ္ ထိပ္ရွိ ဥဏွိသ (သို႔ မဟုတ္) မွန္ကင္းႏွင့္ ဆံပင္ပုံစံျဖစ္သည့္ မဏိေတာ္ကိုၾကည့္၍ ေခတ္ကိုခြဲျခားႏိုင္ၾကသည္။ မ်က္ႏွာေတာ္တြင္ မ်က္ႏွာဟန္၊ မ်က္လုံးေတာ္၊ ႏႈတ္ခမ္းေတာ္ႏွင့္ နားရြက္ေတာ္တို႔သည္ တစ္ ေခတ္ႏွင့္တစ္ေခတ္ လက္ရာကြဲျပားၾကသည္။ ကိုယ္လုံးေတာ္ တြင္လည္း ခႏၶာကိုယ္အေနအထားႏွင့္ သကၤန္းေတာ္တို႔သည္ ႐ုပ္ပြားေတာ္တစ္ဆူႏွင့္တစ္ဆူ မတူညီၾကေခ်။

ဗုဒၶဘုရားရွင္၏ ထင္ရွားေသာ လက္ဟန္(မုျဒာ) ၄၅ မ်ိဳးရွိ သည့္အနက္ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္မ်ားတြင္ ဘူမိဖႆမုျဒာ (လက္ ေတာ္ေျမထိဟန္)၊ ဓမၼစကၠမုျဒာ(လက္ႏွစ္ဖက္ စက္လွည့္ ဟန္)၊ အဘယမုျဒာ(လက္ေခ်ာင္းကို အေပၚေထာင္၍ လက္ ဖဝါးကိုအျပင္သို႔ျဖန္႔ထားဟန္)၊ ဝိတကၠမုျဒာ (လက္ညိႇဳးလက္မ ထိထားဟန္)၊ ဝရဒမုျဒာ(လက္ေခ်ာင္းကိုေအာက္သို႔ စိုက္၍ လက္ဖဝါးကို အျပင္သို႔ျဖန္႔ထားဟန္) စသည္တို႔ကို အမ်ားဆုံး ျမင္ေတြ႕ၾကရေသာ္လည္း ဟန္အနည္းစီ ကြာျခားၾကေပသည္။

ေျခေတာ္ဟန္တြင္ ထိုင္ေတာ္မူဟန္၊ ရပ္ေတာ္မူဟန္ႏွင့္ လွမ္းေတာ္မူဟန္မ်ားရွိရာ ပလႅင္ကာသန(ေျခႏွစ္ဖက္ကို အထက္ေအာက္ ထပ္ထားဟန္)၊ ဘျဒာသန(ေျခႏွစ္ဖက္ ခ်ိတ္ထားဟန္)၊လာလိတာသန (ေျခတစ္ေခ်ာင္းတြဲလဲ ခ်ထား ဟန္)ႏွင့္ ပလမၼပါဒါသန(ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းတြဲလဲ ခ်ဟန္)တို႔ကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ၾကသည္။ ရပ္ေတာ္မူ ဆင္းတုမ်ားတြင္ ေျခစုံ ရပ္သည့္ဟန္(ဗ်ာဒိတ္ပုံ)ႏွင့္ ေျခတစ္ဖက္လွမ္းေနသည့္ဟန္(ေဒသစာရီပုံ) တို႔ကို ထုလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ဆင္းတုေတာ္မ်ားသီတင္းသုံးသည့္ ပလႅင္ေတာ္လက္ရာ မ်ားကိုလည္း ၾကာပလႅင္၊ ျခေသၤ့ပလႅင္၊ မိုးႀကိဳးသြားပလႅင္ စသည္ျဖင့္ ပိုင္းျခားႏိုင္ၾကသည္။

ပ်ဴေခတ္ႏွင့္ ပုဂံေခတ္လက္ရာ ဆင္းတုမ်ား
ခရစ္ေတာ္ေပၚၿပီး တစ္ရာစုမွ ကိုးရာစုအထိ ထြန္းကားခဲ့ သည္ဟု လက္ခံထားၾကသည့္ ပ်ဴေခတ္တြင္ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္ မ်ားကို သဲေက်ာက္ျဖင့္ အမ်ားဆုံးထုလုပ္ၿပီး ဘူမိဖႆ၊ စ်ာန၊ အဘယ၊ ဝရဒႏွင့္ ဓမၼစကၠ မုျဒာမ်ားကို အမ်ားဆုံးေတြ႕ၾကရ သည္။ ေျခေတာ္မ်ားမွာ ဘယ္ဘက္ေျခေပၚသို႔ ယာဘက္ေျခ ကို တင္ထားသည့္ဟန္ကို ထုလုပ္ၾကကာ ဘယ္ေျခက အျပင္ သို႔ အနည္းငယ္ ထြက္ေနၿပီး ေျခမ်က္စိကို ထည့္သြင္းထုလုပ္ၾက သည္။

ပ်ဴဆင္းတုေတာ္မ်ားတြင္ မွန္ကင္းမပါရွိဘဲ ဦးေခါင္းေတာ္ အလယ္တြင္ ေသးငယ္ေသာ မဏိေတာ္ အနိမ့္ပါရွိသည္။ ဆံေတာ္မ်ားသည္ ခ႐ုပတ္ပုံသၭာန္ရွိကာ သင္းက်စ္ေတာ္ ႏွင့္ ဥၰလုံေမြးရွင္ေတာ္ မပါရွိေခ်။ ဥၰလုံသည္ ဘုရားရွင္၏ မ်က္ေမွာင္ႏွစ္ဖက္ၾကားတြင္ရွိၿပီး လက္ယာရစ္ေခြကာ အဖ်ား သို႔ေကာ့တက္ေနသည့္ အေမြးျဖစ္သည္။
နားေပါက္က်ယ္ေသာ နားရြက္ေတာ္သည္ အထက္ပိုင္း တြင္ အနည္းငယ္ကားေနၿပီး ပခုံးသို႔ ထိေနျခင္းမရွိေခ်။ မ်က္ႏွာေတာ္သည္ လုံးဝန္းလ်က္ ဝိုင္းေသာေမးရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ ႐ုပ္ပြားမ်ားတြင္ ေမးေစ့အနည္းငယ္ခြၽန္ကာ ေအာက္ႏႈတ္ ခမ္းက အနည္းငယ္ထူသည္။

မ်က္လုံးသည္ ေရွ႕သို႕ၾကည့္ေန ဟန္ရွိသကဲ့သို႔ မ်က္လႊာခ်ထားဟန္လည္း ရွိသည္။ ကိုယ္လုံး ေတာ္က ရင္ဘတ္မွ ခါးအထိ တစ္ေျဖာင့္တည္းျဖစ္ကာ ရင္ ဘတ္ေတာ္ ၿဖိဳးေမာက္ျခင္းမရွိပါေခ်။ သကၤန္းေတာ္က ပါးလႊာ ၍ သကၤန္းအနားမ်ားသည္ ပါသည္ဆိုရုံမွ်သာျဖစ္ေသာ္လည္း သင္းပိုင္ကို ထင္ရွားစြာ ထုလုပ္ထားသည္။ ပလႅင္မ်ားသည္ သာမန္သာျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕ပလႅင္မ်ားတြင္ ၾကာေမွာက္ၾကာလန္ အနည္းငယ္ပါရွိသည္။
ပုဂံေခတ္(ခရစ္ႏွစ္ ၁ဝ၄၄-၁၃၆၈)လက္ရာ ဆင္းတုေတာ္ မ်ားတြင္ ၾကာရြက္ပုံ၊ ေညာင္ရြက္ပုံ မွန္ကင္းပါရွိကာ အခ်ိဳ႕ ဆင္းတုေတာ္မ်ားတြင္ မွန္ကင္း၏အလယ္၌ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာမ်ား ထည့္သြင္းထားသည္။ ရြဲလုံးမ်ားတန္းထားသည့္ အနည္းငယ္ျမင့္ေသာမဏိေတာ္သည္ ေသးသြယ္၍ နဖူးထိပ္ မွ ဆံေတာ္တန္းသည္ သင္းက်စ္ေတာ္ ပုံ႑ာန္ျဖစ္ေနသည္။

ပုဂံဆင္းတုမ်ားတြင္ ဥၰလုံေမြးရွင္ေတာ္ကို ထည့္သြင္း ထုလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး နားရြက္ေတာ္သည္ မ်က္ခုံးထိပ္မွ ေမးေစ့ အထိသာရွိၿပီး ပခုံးသို႔ ထိမေနေခ်။နားရြက္သည္ ေရွ႕သို႔ အနည္းငယ္ငိုက္၍ နားေပါက္သည္ ပ်ဴေခတ္ဆင္းတုမ်ားထက္ က်ဥ္းသည္။ မ်က္လုံးေတာ္သည္ အေပၚသို႔ ခုံးတက္ေနၿပီး မ်က္လႊာခ်ထားသည့္ ပုံျဖစ္သည္။

ဆင္းတုေတာ္မ်ားတြင္ အေပၚႏႈတ္ခမ္းသည္ ပါး၍ အလ်ား ရွည္ကာ လည္ပင္းရစ္သုံးရစ္ကိုလည္း ထည့္သြင္းထုလုပ္ခဲ့ၾက သည္။ ကိုယ္လုံးေတာ္သည္ ရင္အုပ္ကား၍ ခါးအနည္းငယ္ သိမ္ကာ အခ်ိဳးအစားက်သည္။လက္ေခ်ာင္း ေျခေခ်ာင္းေတာ္ မ်ားသည္ သဘာဝအတိုင္းရွိေနၿပီး အတိုအရွည္ မတူညီၾကေခ်။ သကၤန္းကို ပါးလႊာသည့္ပုံ ထုလုပ္ထားၿပီး ခ်က္ေတာ္ကို ထည့္သြင္း ထုလုပ္ ထားသည္။

ပုဂံေခတ္ ဆင္းတုေတာ္မ်ားတြင္ မုျဒာ ၁၄ မ်ိဳး ေတြ႕ရွိရသည့္အနက္ ဘူမိဖႆ၊ဓမၼစကၠႏွင့္စ်ာန မုျဒာတို႔ကို အမ်ားဆုံး ထုလုပ္သည္။ ေျခေတာ္ဟန္သည္ တင္ ပလႅင္ ေခြပုံျဖစ္ၿပီး ေျခဖဝါးႏွစ္ဖက္လုံးကို လွန္ထားၿပီး ပုဂံ ေခတ္အေစာပိုင္း ဆင္းတုမ်ား၏ ေျခဖဝါးတြင္စက္လကၡဏာမ်ားပါရွိသည္။ ပလႅင္မ်ားကို ၾကာေမွာက္ၾကာလန္ ႏွစ္ထပ္ ျပဳလုပ္ထားေပသည္။

ပင္းယ၊ ေညာင္ရမ္းအင္းဝ၊ ကုန္းေဘာင္၊ ရတနာပုံ
ပင္းယေခတ္ (ခရစ္ႏွစ္ ၁၃၁၉-၁၃၆၅)ဗုဒၶဆင္းတုလက္ရာ မ်ားသည္ ပုဂံေခတ္ေႏွာင္းပိုင္း ၁၃ ရာစုလက္ရာမ်ားအတိုင္းျဖစ္ သည္။ ပင္းယေခတ္တြင္ ဆင္းတုေတာ္မ်ားကို အုတ္၊ အဂၤေတ မ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ၿပီး မ်က္ႏွာေတာ္မ်ားသည္ ရွမ္း၊ ယြန္းတို႔ႏွင့္ တူညီကာ ျပား၍ ဝိုင္းလာသည္။ မ်က္လုံးေတာ္ အနည္းငယ္ ေမွးၿပီး ေမး႐ုိးသြယ္လ်သည္။ အင္းဝေခတ္ လက္ရာမ်ားသည္ ပုဂံေခတ္ေႏွာင္းပိုင္းလက္ ရာမ်ားႏွင့္ ျခားနားမႈ နည္းပါးသျဖင့္ ဆင္းတုေတာ္မ်ားထုလုပ္ သည့္ ေခတ္ခြဲျခားရာတြင္ ေရာေထြးသြားႏိုင္သည္။သို႔ေသာ္ အင္းဝေခတ္ ဆင္းတုမ်ားတြင္မွန္ကင္းသည္ အနည္းငယ္ ျမင့္ကာ ေထာင့္မ်ားပါရွိသည္။

မဏိေတာ္သည္ ပုဂံေခတ္ လက္ရာမ်ားထက္ပိုမိုႀကီးမား၍ ဆံံပင္ရြဲတန္းေသးငယ္သည္။ ငယ္ေသာ သင္းက်စ္ေတာ္ အတန္းတစ္တန္းပါရွိကာ ဥၰ လုံေမြးရွင္ေတာ္ကို ေဆးျဖင့္ ေရးျခယ္သည္။ကိုယ္လုံးေတာ္ အခ်ိဳးက်နမႈတြင္ ပုဂံေခတ္လက္ရာကို မမီေခ်။ အင္းဝေခတ္ (ခရစ္ႏွစ္ ၁၃၆၄-၁၇၅၁) ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္မ်ား၏လက္ရာ ထူးျခားခ်က္မွာ လက္မမွလြဲ၍ က်န္လက္ေခ်ာင္းမ်ားသည္ အတို အရွည္ညီေနကာ လက္ဖမိုးႏွင့္ လက္ေခ်ာင္းမ်ားသည္ အရွည္တူညီေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ေညာင္ရမ္းေခတ္(ခရစ္ႏွစ္ ၁၆ဝဝ-၁၇၅၂)တြင္ ဗုဒၶဆင္းတု လက္ရာမ်ားသည္ ပုဂံေခတ္ႏွင့္ အင္းဝေခတ္လက္ရာမ်ားမွ ကြဲလြဲလာခဲ့သည္။ မ်က္ႏွာေတာ္ ဝိုင္း၍ မ်က္ခုံးႏွင့္မ်က္လုံး ေဝးကြာျခင္းသည္ ေညာင္ရမ္းေခတ္ ဆင္းတုေတာ္မ်ား၏ ဟန္ျဖစ္သည္။ မွန္ကင္းသည္ၾကာဖူးပုံရွိၿပီး မွန္ကင္းႏွင့္ မဏိ ေတာ္သည္ အျမင့္တူညီကာ နဖူးက်ယ္လာသည္။ သင္းက်စ္ ေတာ္ႏွင့္ ဥၰလုံသည္ အင္းဝေခတ္လက္ရာႏွင့္ တူညီေသာ္ လည္း နားရြက္သည္ ပခုံးသို႔ ထိေနသည္။

အင္းဝေခတ္တြင္ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္မ်ားကို စက်င္ေက်ာက္ ျဖင့္ စတင္ထုလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ေၾကးဝါ၊ သစ္၊ အဂၤေတ႐ုပ္ထုမ်ား ကိုလည္း ထုလုပ္ခဲ့သည္။ ေရႊခ် မံ႐ုပ္ပြားမ်ားကိုလည္း အင္းဝ ေခတ္ေရာက္မွ ထုလုပ္ခဲ့သည္။အင္းဝႏွင့္ ေညာင္ရမ္းေခတ္ လက္ရာကို မွန္ကင္း၏ ထူးျခားခ်က္ျဖင့္ ခြဲျခားႏိုင္သည္။

ကုန္းေဘာင္ေခတ္ဦးသည္ ေညာင္ရမ္းေခတ္ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေနခဲ့သျဖင့္ ဆင္းတုေတာ္ဟန္မ်ားတူညီေနၾက သည္။ အမရပူရေခတ္ (ခရစ္ႏွစ၁၇၈၃-၁၈၅၃)သို႔ ေရာက္ရွိ လာေသာအခါတြင္ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္မ်ားတြင္ ရွည္လ်ားေသာ မွန္ကင္းကို ပြတ္လုံးထိုးထားသည့္ သစ္သားအခုံးအခြက္မ်ား ျဖင့္ အလွဆင္လာကာ မဏိေတာ္တြင္ ပိႏၷဲဆူးမ်ားပါရွိလာ သည္။ နဖူးသင္းက်စ္ေတာ္ကို ထင္ရွားစြာ ထုလုပ္လာၾကၿပီး ၾကာဖတ္မ်ား၊ ပန္းပြင့္မ်ားျဖင့္ တန္ဆာဆင္ခဲ့ၾကသည္။
ရတနာပုံေခတ္(ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၅၃-၁၈၈၅) ဆင္းတုေတာ္ မ်ားတြင္ မွန္ကင္းကို ထည့္သြင္း ထုလုပ္ျခင္းမရွိဘဲ မဏိေတာ္ ႏွင့္ သင္းက်စ္ေတာ္ ပိုမိုႀကီးမားလာသည္။သင္းက်စ္ေတာ္တြင္ ပန္းႏြယ္ပန္းခက္မ်ား ထည့္သြင္းထုလုပ္ၿပီး ဥၰလုံေမြးရွင္ ေတာ္ကို ေဆးျဖင့္ ထည့္သြင္းသည္။ နားရြက္ေတာ္သည္ ပခုံး သို႔ ထိေနကာ ကိုယ္လုံးက တစ္ေျဖာင့္တည္း ျဖစ္သည္။

ဤသို႔ျဖင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္ လက္ရာမ်ားေျပာင္းလဲလာ သည့္ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေတြ႕ရွိႏိုင္ ၾကေပသည္။ သို႔ေသာ္ကၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ ေရွးေဟာင္း လက္ရာပစၥည္းမ်ားကို တန္ဖိုးထား စုေဆာင္းသူမ်ား မ်ား ျပားလာခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ားသည္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေနရာေဒသ အသီးသီးရွိ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ မ်ားလည္း ပါဝင္ခဲ့ေပသည္။သို႔တိုင္ေအာင္ အလြန္မ်ားျပား သည့္ ႐ုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံအတြင္း က်န္ရွိ ေနေပရာ ယင္းတို႔ကို ဗုဒၶယဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာဆိုင္ရာ ေရွး ေဟာင္းပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ ထိန္းသိမ္းၾကရန္ လိုအပ္လ်က္ ရွိေနေပသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေခတ္အဆက္ဆက္ ထုလုပ္ခဲ့သည့္ ႐ုုပ္ပြားေတာ္မ်ား သည္ လက္ရာမ်ား ကြဲျပားၾကသျဖင့္ ႐ုပ္ပြား ေတာ္မ်ား၏ ဟန္ကိုၾကည့္ကာ ထုလုပ္ခဲ့သည့္ ေခတ္ကာလကို ခန္႔မွန္းၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ၾကီးဌာနက ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနႏွင့္ ေရွးေဟာင္း သုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာနမွ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ားအား ဗုဒၶဆင္းတု ႐ုပ္တုမ်ား ေခတ္ပိုင္းျခားျခင္း သင္တန္းကိုဖြင့္လွစ္ပို႕ခ်ခဲ့ရာ ေရွးေဟာင္းဆင္းဆုေတာ္မ်ား ျပည္ပသို႔ မေရာက္ရွိ ေစေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစ ခဲ့သည္။

ေခတ္အဆက္ဆက္ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္မ်ား၏ဟန္ကို သိရွိ ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာတို႔၏ ဗုဒၶဘာသာဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္မ်ားအေပၚ ျမတ္ႏိုး တန္ဖိုးထား ထိန္းသိမ္းၾကကာ ဗုဒၶသာသာနာကို ပိုိုၾကည္ညိဳ ႏိုင္ၾကမည္ဟု ယူဆမိပါသည္။ ။

ကိုးကား

(၁) ေခတ္သမိုင္းအေျချပ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္မ်ား
(သန္းထြန္း၊ေမာ္လၿမိဳင္)
(၂) ဆင္းတု႐ုပ္တု ေခတ္ပိုင္းျခားျခင္းစာတမ္း
(စိန္ဝင္း၊ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ၿငိမ္း)
(၃) ျမန္မာ့႐ိုးရာ ပဋိမာ သိပၸံပညာ မုျဒာမ်ား(စဝ္ထြန္းမွတ္ဝင္း)
(၄) အုတ္ခြက္ ႐ုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္မ်ားအေၾကာင္း(ဦးျမ)

ေမာင္သာ(ေရွးေဟာင္းသုေတသန)ျျျမန္မာ့အလင္း

No comments:

Post a Comment