Latest News

Tuesday, October 3, 2017

" ဘ ဂၤါ လီ ေတြ နဲ႔ ဆက္ ရင္ ဆိုင္ ရ မယ့္ နည္း "

" ဘ ဂၤါ လီ ေတြ နဲ႔ ဆက္ ရင္ ဆိုင္ ရ မယ့္ နည္း "

အ ခု ဘ ဂၤါ လီ ကိ စၥ က အ ေနာက္ နိုင္ ငံ ေတြ အ ပါ အ ဝင္ ေရ နံ နဲ႔ ႂကြယ္ ဝ ေန တဲ့ OIC လို အာ ရပ္ နိုင္ ငံ ေတြ အ ပိုင္ ကိုင္ ထား နိုင္ တဲ့ ကု လ သ မ ဂၢ တို႔ က ပါ ဝိုင္း ၿပီး အ နိုင္ က်င့္ ၾက လို႔ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ အ တြက္ ထြက္ ေပါက္ ဆို လို႔ ၁၉၈၂ ခု နွစ္ နိုင္ ငံ သား ဥ ပ ေဒ ကို ျပင္ ေပး ရ ဖို႔ ပဲ ရွိ ေတာ့ သ လို ဖိ အား ေပး လာ တယ္ ။

မ ျပင္ ခ်င္ ဘူး ဆို ရင္ ေတာ့ နိုင္ ငံ သား အား လံုး ေသ နတ္ ကိုင္ ၾက ေတာ့ ဆို တဲ့ သ ေဘာ ေပါ့ ။ ကု လ တပ္ ၿပီး ရင္ ဘ ဂၤ လား ေဒ့ရွ္ နဲ႔ ဆက္ ေဆာ္ ၾက တာ ေပါ့ ။

တစ္ ဖက္ က ေနာက္ တစ္ မ်ိဳး ေတြး ၾကည့္ မိ တယ္ ။

ရ ခိုင္ ျပည္ နယ္ ေက်ာက္ ျဖဴ မွာ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ရဲ႕ အ ႀကီး ဆံုး ေရ နက္ ဆိပ္ ကမ္း ႀကီး ေဆာက္ ေန တဲ့ တ ရုတ္ က သူ႔ ရဲ႕ စီး ပြား ေရး ဧ ရိ ယာ အ တြင္း မွာ အ သက္ ကို ေတာင္ ပ ဓာ န မ ထား ပဲ အ ေသ ခံ ေတာင္ ဗံုး ခြဲ တတ္ တဲ့ အ ၾကမ္း ဖက္ မ်ိဳး ေတြ ကို ထား ပါ့ မ လား လို႔ ေတြး မိ တယ္ ။

ဒီ ေက်ာက္ ျဖဴ ေရ နက္ စီ မံ ကိန္း ေၾကာင့္ လည္း ပဲ အ ေမ ရိ ကန္ က တက္ သာ ဆုတ္ သာ ျဖစ္ ေစ ေအာင္ ဘ ဂၤါ လီ ျပ ႆ နာ ကို မီး ေမႊး တာ ပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။ ဒါ ဆို ျမန္ မာ နိုင္ ငံ အ ေန နဲ႔ တ ရုတ္ နိုင္ ငံ ကို လက္ ရွိ အ ေျခ အ ေန ထက္ ပို ၿပီး ပူး ေပါင္း မ လား ဆို တာ ေတြး စ ရာ ျဖစ္ လာ တယ္ ။ ဘာ ျဖစ္ လို႔ လဲ ဆို ေတာ့ ျပ ႆ နာ ေတြ အား လံုး နီး ပါး ကို တ ရုတ္ က တစ္ ခါ တည္း နဲ႔ ပယ္ ခ် လိုက္ လို႔ ရ တဲ့ အ ခြင့္ အာ ဏာ ရွိ ေန တယ္ ။

ဒီ လို ပဲ အ ေမ ရိ ကန္ ရဲ႕ ဆန္႔ က်င္ ဖက္ မွာ ရု ရွား လည္း ရွိ တယ္ ။ သူ ျဖဴ ရင္ ငါ မဲ ၊ ငါ ျဖဴ ရင္ သူ မဲ ဆို တဲ့ အ ေမ ရိ ကန္ နဲ႔ ရု ရွား က လည္း က မာၻ ့ဇတ္ ခံု ေပၚ မွာ အ မွား အ မွန္ ဆို တာ မ ရွိ ပါ ဘူး ။ ဘယ္ ဖက္ က ရပ္ တည္ သ လဲ ဆို တာ ပဲ ရွိ တယ္ ။

ဒီ ေတာ့ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ဟာ လက္ ရွိ အ ေနာက္ က မာၻ က ဖိ အား ေပး အ နိုင္ က်င့္ တာ ကို လက္ ေျမႇာက္ အ ရံႈး ေပး မ လား တန္ ျပန္ အား နဲ႔ ျပန္ အ ႏုိင္ ယူ မ လား ဆို တာ စဥ္း စား ရ ေတာ့ မယ့္ အ ေျခ အ ေန ျဖစ္ လာ တယ္ ။

တန္ ျပန္ အ နိုင္ ယူ မယ္ ဆို ရင္ လည္း ေပး ဆပ္ ရ မႈ မ်ား မွာ ျဖစ္ ၿပီး အ ရံႈး ေပး မယ္ ဆို ရင္ ေတာ့ န လံ မ ထူ ေတာ့ ဘူး ဆို သ ေလာက္ ျဖစ္ သြား နိုင္ တယ္ ။

ရု ရွား ဆီ က အား ယူ ၿပီး တန္ ျပန္ အ နိုင္ ယူ နိုင္ ရင္ ေပး ဆပ္ ရ မယ့္ ပ မာ ဏ မ မ်ား နိုင္ ေပ မယ့္ ရု ရွား က ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ကို ထင္ သ ေလာက္ ပ့ံ ပိုး ေပး မယ္ လို႔ မ ယူ ဆ ပါ ဘူူး ။ အ လြန္ ဆံုး ကု လ သ မ ဂၢ မွာ မဲ ခြဲ ရင္ ဗီ တို အာ ဏာ သံုး ေပး ရံု ေလာက္ သာ အား ကိုး လို႔ ရ ေလာက္ ပါ တယ္ ။ ေနာက္ တစ္ ခု က လက္ နက္ မ ေရာင္း ပါ နဲ႔ ဆို တာ ကို ဂ ရု မ စိုက္ တာ ေလာက္ ေတာ့ ရွိ နိုင္ တယ္ ။

တ ရုတ္ ဆီ က အား ကို ယူ မယ္ ဆို ရင္ ေတာ့ အ ခု ဘ ဂၤါ လီ ကိ စၥ ဖိုင္ တြဲ ပိတ္ လိုက္ ရ တဲ့ အ ထိ အ ကူ အ ညီ ရ နိုင္ ၿပီး ျမန္ မာ နိုင္ ငံ လည္း တ ရုတ္ ၾသ ဇာ ခံ နိုင္ ငံ ေလာက္ နီး နီး ျဖစ္ သြား ေလာက္ တယ္ ။ ( အ ရင္ က လည္း ျဖစ္ ခဲ့ ဖူး ပါ တယ္ ) ၁၀၀ ဖိုး ယူ ခ်င္ ရင္ ၁၀၀ ဖိုး ျပန္ ေပး ရ မွာ ျဖစ္ ၿပီး ၁ က်ပ္ ဖိုး ပဲ ယူ ရင္ ေတာ့ ၁ က်ပ္ ပဲ ျပန္ ေပး ရ မယ္ ။ ျမစ္ ဆံု တို႔ ေက်ာက္ ျဖဴ တို႔ ဆို တာ အ ေသး အ ဖြဲ ေတာင္ ျဖစ္ သြား နိုင္ တယ္ ။ ( နည္း ေတာ့ ရွိ တယ္ ေနာက္ ပိုင္း မွာ ေဖာ္ ျပ ပါ မယ္ ။ )

ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ဟာ တ ကယ္ ကို ေဘး က်ပ္ နံ က်ပ္ ျဖစ္ ေန ရ တဲ့ အ ခ်ိန္ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။ ဒီ လို ျဖစ္ ေစ ေအာင္ ေရွ႕ က ဆ ရာ႕ ဆ ရာ ႀကီး ေတြ ပ ညာ မဲ့ ခဲ့ ၾက တာ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။ ဆ ရာ႕ ဆ ရာ ႀကီး ေတြ ဆို လို႔ ျပည္ သူ ေတြ မ ပါ ဘူး မ ထင္ ပါ နဲ႔ လက္ ရွိ အ ထိ ကို ပ ညာ မဲ့ တဲ့ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ သား ျပည္ သူ ေတြ ပါ ေန ၾက ပါ ေသး တယ္ ။

ရွင္ ျပဳ တံုး က ေရႊ ထီး ေဆာင္း တာ ကို အ ဟုတ္ မွတ္ ၿပီး အ ခု အ ခ်ိန္ လႊတ္ ေပး လိုက္ ပါ လား ေကာင္း ေကာင္း ထိန္း ျပ မယ္ ဆို တဲ့ လူ ေတြ လည္း လက္ ရွိ ကို ရွိ ေန ပါ ေသး တယ္ ။ က မာၻ ေပၚ မွာ ဘာ ေတြ ျဖစ္ ေန ၿပီး ဘယ္ သူ ေတြ ႀကီး စိုး ေန တယ္ ဆို တာ အိမ္ ထဲ က မ ထြက္ ပဲ ဘာ မွ မ သိ နိုင္ ျဖစ္ ေန ၾက တဲ့ ျပည္ သူ တစ္ ခ်ိဳ႕ ပါ ။

အ ခု ဆို ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ကို ျပန္ လက္ ခံ မယ့္ သူ ေတြ ျဖည့္ စြက္ ရ မယ့္ ေလွ်ာက္ လႊာ ပံု စံ ေတြ ဘ ဂၤ လား ေဒ့ရွ္ ကို ေပး ပို႔ လိုက္ ၿပီ လို႔ သိ ရ တယ္ ။ အဲ့ ဒီ အ ထဲ မွာ ျမန္ မာ နိင္ ငံ က တစ္ လင္ တစ္ မ ယား ဥ ပ ေဒ က်င့္ သံုး ေၾကာင္း ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ဥ ပ ေဒ ကို လိုက္ နာ မယ္ ဆို မွ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ က ျပန္ လက္ ခံ မယ္ ဆို တဲ့ အ ေၾကာင္း ေလာက္ ေတာ့ ထည့္ ေရး ေပး လိုက္ မယ္ လို႔ ေမွ်ာ္ လင့္ ပါ တယ္ ။ ( ထည့္ မ ေရး ေပး လိုက္ ရင္ ေတာ့ မ ေရး ေပး လိုက္ တဲ့ သူ ရဲ႕ တာ ဝန္ ပဲ )

ေသ ခ်ာ တာ တစ္ ခု က ေတာ့ ရ ခိုင္ ေဒ သ ဖ ယို ဖ ယဲ ျဖစ္ သြား မွာ ကို တ ရုတ္ နိုင္ ငံ ရင္ ဆိုင္ ခ်င္ မွာ မ ဟုတ္ ပါ ဘူး ။ ေသ ခ်ာ ေပါက္ အ က်ိဳး ျဖစ္ ထြန္း ေစ မယ့္ ရ ခိုင္ ေဒ သ ကို မ ပ်က္ စီး ေစ ဖို႔ တ ရုတ္ နိုင္ ငံ ဝင္ ပါ ပါ လိမ့္ မယ္ ။ ျမန္ မာ အ စိုး ရ လုပ္ ဖို႔ က ျဖစ္ လာ သ မွ် ကို လက္ မ ခံ နိုင္ ရင္ တင္း ခံ ေန ၿပီး ခ ဏ ေစာင့္ ၾကည္ ေန ဖို႔ ပဲ ။ လြန္ ကဲ လာ ရင္ တ ရုတ္ ဝင္ ပါ လာ လိမ့္ မယ္ ။

ေလ့ လာ သူ တစ္ ခ်ိဳ႕ က အ ေရွ႕ အ ေနာက္ တစ္ ဖက္ ဖက္ ကို ပူး ေပါင္း ဖို႔ ေတြး ၾက တယ္ ။ လက္ ရွိ အ ေျခ အ ေန အ ရ ေကာ ေနာင္ ျဖစ္ လာ မယ့္ နိုင္ ငံ ေရး အ ခင္း အ က်င္း အ ရ ေကာ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ဟာ ဘက္ မ လိုက္ ၾကား ေန ဝါ ဒ နဲ႔ ပဲ ခ ရီး ဆက္ ရ ပါ လိမ့္ မယ္ ။

အ ေမ ရိ ကန္ နိုင္ ငံ ရဲ႕ ဖိ အား က သ မၼ တ ထ ရမ့္ နဲ႔ အ တူ ေပ်ာက္ သြား ပါ လိမ့္ မယ္ ။ အ ဂၤ လန္ ရဲ႕ ဖိ အား က လည္း ထ ရာ ဆီ ေမ ဝန္ ႀကီး ခ်ဳပ္ ျပဳတ္ သြား ရင္ ၿပီး သြား လိမ့္ မယ္ ။ သ ေဘာ က ေနာက္ တစ္ ေခါက္ ေ႐ြး ေကာက္ ပြဲ မွာ ပြဲ ၿပီး သြား လိမ့္ မယ္ ။

အ ခု လံု ၿခံဳ ေရး ေကာင္ စီ က ကို ဖီ အာ နန္ ကို အ လြတ္ သ ေဘာ ေခၚ ေတြ႕ တာ တစ္ ခ်ိဳ႕ သ ေဘာ ေပါက္ ေန ေလာက္ ၿပီ လို႔ ထင္ တယ္ ။ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ က ေတာ့ ႀကံ့ ႀကံ့ ခံ ၿပီး ဆက္ ရင္ ဆိုင္ ေန ရ မွာ ပါ ပဲ ။

အ ေကာင္း ဆံုး က ေတာ့ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ က ကိုယ့္ နည္း ကိုယ့္ ဟန္ နဲ႔ ဆက္ ရင္ ဆိုင္ ဖို႔ ပဲ ။ က်န္ တာ ေတြ က ကြၽဲ ကူး ေရ ပါ ပါ လာ ၾက လိမ့္ မယ္ ။

( ဆက္ ပါ အံုး မယ္ )

မိုး တင့္ ( ရန္ ကုန္ တ ကၠ သိုလ္ )
၁ ၊ ၁၀ ၊ ၂၀၁၇

               

No comments:

Post a Comment

Blog Archive