Latest News

Wednesday, September 20, 2017

ထိုင္းနတ္ရြာစံဘုရင္ စ်ာပနပြဲအတြက္ အသင့္ျဖစ္ၿပီ

ထိုင္းနတ္ရြာစံဘုရင္ စ်ာပနပြဲအတြက္ အသင့္ျဖစ္ၿပီ

ႏိုင္ငံ၏အႀကီးဆံုး မီးသၿဂႋဳဟ္ေလာင္တိုက္ေတာ္ကေန ေရႊျမင္းရထားမ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ဟိုတယ္မ်ား အခန္းျပည့္ျဖစ္ေနျခင္းျဖင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံသည္ သူတို႔၏ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးစြာေသာ နတ္ရြာစံဘုရင္ဘူမိေဘာ အဒူလရာေဒ့ရွ္ကို ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ႏႈတ္ဆက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္။

ဘုရင္ႀကီး နတ္ရြာလားခဲ့ သည္မွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း သူ၏အရိပ္အေငြ႕မ်ားက သိသိသာသာ ခံစားေနရဆဲပင္။ လာမည့္ ေအာက္တုိဘာ ၂၅ ရက္မွ ၂၉ ရက္အထိ က်င္းပမည့္ သူ႔႐ုပ္အေလာင္းေတာ္ကို ဖုတ္သြင္းမီးသၿဂႋဳဟ္မည့္ အစီအစဥ္က ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းမွ ေထာင္ေသာင္းခ်ီ ထုိင္းလူမ်ဳိးမ်ားကို ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ လာေရာက္ဖို႔ ျဖစ္ေစသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးက အဆိုပါ အခမ္းအနားကို အာ႐ံုစိုက္ေန သည့္အတြက္ ထုိင္းႏိုင္ငံ၏ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေနေသာ ႏိုင္ငံ ေရးအေျခအေနမွာ အေတာ္အသင့္ ၿငိမ္သက္ေနမည္ဟု အကဲ ခတ္သူမ်ားက ခန္႔မွန္းသည္။

စ်ာပနအခမ္းအနား အဓိက စင္ျမင့္ကို ဘုရင့္နန္းေတာ္၏ အေရွ႕ ကဆနန္လူ႔ ကဆန္နန္လူ ဝမ္ေခၚကြင္းျပင္က်ယ္ႀကီးထဲမွာ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ ထုိကြင္း ျပင္ႀကီးသည္ စ်ာပနက်င္းပရာ ေနရာႀကီးအျဖစ္ တျဖည္းျဖည္းပံုေပၚလာေနၿပီျဖစ္၏။ ဗုဒၶဘာသာ ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ အခမ္းအနား က်င္းပရာေနရာကေန အစားအစာဧည့္ခံသည္အထိ ရည္ရြယ္ခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အေဆာက္အအံုႀကီးငယ္ ဆယ္ခုေက်ာ္ကိုလည္း ထုိကြင္းထဲမွာ ေဆာက္လုပ္ထားသည္။

စ်ာပနက်င္းပရာေနရာ ကြင္းျပင္၏ အလယ္တည့္တည့္ မွာရွိေနသည့္ စတုရန္းမီတာ သံုး ေသာင္းေက်ာ္ႀကီးမားေသာအရာ ႀကီးက ေရႊေရာင္ေလာင္တိုက္ ေတာ္ျဖစ္သည္။ ေလးေထာင့္ပံု အဆိုပါေလာင္တိုက္ေတာ္သည္ ေအာက္ေျခတြင္ အလ်ား၊ အနံ ၆၀ မီတာစီရွိၿပီး အျမင့္ ၅၀ မီတာ ရွိ၏။ ဘုရင္ႀကီးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ သည့္ တိုင္းျပည္၏ ေရစီမံကိန္း ခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကို အသိအမွတ္ျပဳ သည့္အေနျဖင့္ ေရမ်ားျဖင့္ ဝန္းရံ ထားသည္။

ဘုရင့္နန္းေတာ္ထဲမွာရွိေန သည့္ ထုိင္းဘုရင္၏ ႐ုပ္ကလာပ္ကုိ ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္တြင္ အဆုိပါေနရာကို သယ္လာခဲ့ၾက မည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေလာင္တိုက္ ေတာ္၏ အျမင့္ဆံုးအထပ္သို႔ တင္ၿပီး လွ်င္စစ္မီးသၿဂႋဳဟ္စက္ ျဖင့္သၿဂႋဳဟ္မည္ျဖစ္သည္။

အခမ္းအနားက်င္းပရာ ကြင္းျပင္သည္ ဘုရင့္မိသားစုဝင္ မ်ား၊ အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ ျခားဧည့္သည္မ်ားအပါအဝင္ လူ ၇,၀၀၀ ကို ေနရာခ်ဧည့္ခံမည္ျဖစ္ သည္။ သာမန္ျပည္သူမ်ားအေန ျဖင့္ ထုိေနရာအတြင္းပိုင္းသို႔ အသုဘအခမ္းအနား က်င္းပေန စဥ္အတြင္း ဝင္ေရာက္ခြင့္ရွိမည္ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ အခမ္းအနား ၿပီးလွ်င္ ဝင္ေရာက္ႏုိင္သည္။

 အသုဘက်င္းပရာေနရာ အတြက္ခ်ည္းပဲ ဘတ္ေငြ သန္း ၅၀၀ ေက်ာ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅ သန္း) သံုးစြဲထားသည္။ ေဆာက္လုပ္မႈမ်ားကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ကစခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာလကုန္မွာ အၿပီးသတ္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထား သည္။

‘‘ဒီစီမံကိန္းႀကီး ပါဝင္ရတာ တကယ့္ကို အထူးတလည္ပါ။ ကြၽန္ေတာ္က ဘုရင္ႀကီးကို ခ်စ္ ပါတယ္။ သူက သက္ရွိနတ္ေဒဝ တာတစ္ဦးပါ။ အခု ကြၽန္ေတာ္တို႔ သူ႔ကို နတ္ျပည္ျပန္ပို႔ေပးေတာ့ မွာပါ’’ဟု အႏုပညာဌာနမွ ပံုစံ ဒီဇိုင္းဆြဲ ဗိသုကာပြန္ထြန္သြန္ ဝင္မိုလ္က ေျပာၾကားသည္။

ဆနန္လူဝမ္ကြင္းျပင္ႀကီးက ေန လမ္းတစ္ခဏေလွ်ာက္ ရေသာ ေနရာမွာရွိသည့္ ဘန္ေကာက္အမ်ဳိးသားျပတိုက္တြင္ လက္မႈပညာရွင္မ်ားက အခမ္းအနားမွာသံုးမည့္ ေတာ္ဝင္ေရႊရထားႏွင့္ တစ္ျခားရထားလံုးမ်ားကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ၿပီး အလုပ္မ်ားေနၾကသည္။ အဆိုပါေတာ္ ဝင္ရထားလံုးသည္ ၁၇၈၂ မွာ စတည္ေထာင္ခဲ့သည့္ လက္ရွိခ်က္ကရိ(ရာမ)မင္းဆက္ ပထမဆံုးဘုရင္ရာမ (၁) လက္ထက္ကတည္းက အသံုးျပဳခဲ့တာျဖစ္သည္။ ဘူမိေဘာဘုရင္သည္ ကိုးဆက္ေျမာက္ ရာမဘုရင္ျဖစ္ သည္။

ျပည္သူလူထုေတြကလည္း စ်ာပနအခမ္းအနား ျပင္ဆင္ေရး မွာလည္း ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေန သည္။ မီးေလာင္တိုက္သြင္းမည့္ အခမ္းအနားအတြက္ ႏိုင္ငံတစ္ ဝန္းက လုပ္အားေပးမ်ားက နံ႔သာ တံုးမ်ားႏွင့္ ပန္းအတုမ်ားပံုေဖာ္ ၾကသည္။ ေစ်းဝယ္ကုန္တိုက္ႀကီး မ်ား၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမမ်ားႏွင့္ အျခား လူထုေနရာမ်ားမွာလည္း သူတို႔ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္သူတို႔ အထူးအလုပ္လုပ္ေသာ ေနရာမ်ား ျပင္ထားသည္။

မႏွစ္က ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ရက္မွာ နတ္ရြာစံခဲ့ေသာ ဘုရင္ ဘူမိေဘာအတြက္ ဝမ္းနည္းျခင္း အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ထုိင္း အမ်ားစုသည္ ယခုထိ အနက္ ေရာင္မ်ား ဝတ္ဆင္ထားၾကတုန္း ပင္။ ထုိင္းဘုရင္ ႐ုပ္ကလာပ္ ထားရွိရာ နန္းေတာ္အေရွ႕က ေနပူထဲတြင္ ေန႔စဥ္ အတန္းရွည္ ႀကီးျဖင့္ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ တန္းစီ ကာ လာေရာက္ အ႐ိုအေသေပး ၾကသည္။

ဘုရင္၏ မီးသၿဂႋဳဟ္မည့္ အခမ္းအနားက အခ်ဳိ႕ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြကိုလည္း အလုပ္ျဖစ္ ေစသည္။ စ်ာပနအခမ္းအနားသို႔ ထုိင္းလူမ်ဳိးေတြ ေထာင္ေသာင္းခ်ီ ဘန္ေကာက္ကို လာၾကမည္ျဖစ္ ရာ အဆိုပါေဒသက ဟိုတယ္မ်ား လည္း အခန္းမ်ား လူျပည့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရ၏။

အခန္း ၃၀၀ ရွိ ဘုရင့္နန္း ေတာ္ကေန တစ္ကီလိုမီတာသာ ေဝးသည့္ ႐ိုင္ရယ္ဝတၳနာကိုစင္ဟို တယ္သည္ စ်ာပနသၿဂႋဳဟ္မည့္ ရက္ကို ၂၆ ရက္ဟုေၾကညာလိုက္ ၿပီးကတည္းက ၂၅ ရက္ေန႔ည  အတြက္ သူတို႔ဟိုတယ္အခန္းမ်ား ကို အကုန္အျပည့္ ႀကိဳမွာထားၿပီး သားျဖစ္သြားသည္။ နယ္ၿမိဳ႕ ေတြကေန ဘန္ေကာက္ကိုလာ မည့္သူမ်ားအတြက္ ထုိင္းေလ ေၾကာင္းကလည္း ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္မွေန ၃၀ ရက္အထိ အထူးႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပး ေနသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ထုိင္း ႏိုင္ငံဆင္ထရယ္အုပ္စုက ပိုင္ ဆုိင္သည့္ ဖယ္မလီမတ္စတိုးဆိုင္ ေတြကလည္း နတ္ရြာစံဘုရင္ကို ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ထပ္တစ္ ရာပန္း အဝါေရာင္စိုက္သည့္ အိုးမ်ား ေရာင္းခ်ေနသည္။ အဝါ ေရာင္သည္ ဘုရင့္ေမြးေန႔ အမွတ္ အသားျဖစ္သည္။ ၁၇၅ ဘတ္ေပး ရေသာ အဆိုပါပန္းစိုက္သည့္ အရာေလးတြင္ ပန္းအိုး၊ ေျမႀကီး ႏွင့္ ပန္းမ်ဳိးေစ့တို႔ပါသည္။

တိုင္းျပည္၏အႀကီးမားဆံုး အခမ္းအနားႀကီးကို တစ္ႏိုင္ငံလံုး က ျပင္ဆင္ေနသျဖင့္ တစ္ျပည္ လံုး ညီၫြတ္မႈေတြကို ျမင္ရသည္ ဟု ေလ့လာသူေတြကဆုိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ ေနေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအတြက္ စိတ္သက္သာရာရသည့္ အခါ သမယျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

 စက္တင္ဘာလအကုန္၌ ဆန္မ်ားကို မတရားစီမံခန္႔ခြဲရာမွ ပါဝင္ခဲ့မႈအတြက္ ထုိင္းဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ေဟာင္း ယင္လပ္ကို ႏိုင္ငံ ေရးဆုိင္ရာ ျပစ္ဒဏ္ႀကီးစီရင္ရန္ ရွိသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္တစ္ပတ္က တရား႐ံုးကိုလာရန္ ယင္လပ္က ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္အတြက္ ျပစ္ ဒဏ္စီရင္မႈကို ရက္ခ်ိန္းျပန္ေပး ထားျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘ျပစ္ဒဏ္စီရင္ဖို႔ ရက္ျပန္ ခ်ိန္းလိုက္တဲ့အတြက္ ေနာက္လ မွာ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာတခ်ဳိ႕ ေပၚ ေကာင္းေပၚမယ္။ မၾကာခင္မွာ ေတာ့ ေအာက္တုိဘာလထဲ ေရာက္လာၿပီး ဘုရင့္မီးသၿဂႋဳဟ္ပြဲ ရွိတယ္။ ဒါၿပီးရင္ ဘုရင္အသစ္ နန္းတက္ပြဲရွိတယ္။ ဘယ္သူမွ ေတာ့ ဘာမွျဖစ္ခ်င္ၾကမယ္ မထင္ဘူး’’

ရက္အေသအခ်ာ မေၾက ညာေသးေသာ္လည္း နတ္ရြာစံ ဘုရင္၏ သားေတာ္မဟာဗာဂ်ီရာ ေလာင္ကြန္၏ နန္းတက္ပြဲသည္ နတ္ရြာစံဘုရင္၏ မီးသၿဂႋဳဟ္ စ်ာပနပြဲအၿပီးတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

7Day News

No comments:

Post a Comment

Blog Archive