Latest News

Wednesday, August 30, 2017

ရာထူးတိုးအေျပာင္းအေရႊ႕ ေခ်ာေမြ႕ပါရဲဲ႕လား

ရာထူးတိုးအေျပာင္းအေရႊ႕ ေခ်ာေမြ႕ပါရဲဲ႕လား

ခ်င္းျပည္နယ္ထဲက ထန္ ပါေခြ ေက်ာင္းေလးတြင္ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ေနသည့္ အထက္တန္းျပ ဆရာ၊ ဆရာမခုနစ္ဦးအနက္ ေျခာက္ဦးသည္ ရာထူးတုိးျဖင့္ အျခားေဒသသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔ေနရာသုိ႔ အ စားထုိးေရာက္လာမည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကုိ ထန္ပါေခြေက်ာင္းမွ တိုင္းရင္းသားကေလးငယ္မ်ား ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကသည္။ ထန္ပါေခြတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္ေစ့၍ ေျမျပန္႔ျပန္ရမည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္လည္း အစားထုိး ေရာက္လာမည့္ ဆရာ၊ ဆရာမ ေလးမ်ား ေရာက္မလာေသး၍ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စာသင္ခ်ိန္မ်ား လစ္ဟာမည္ကုိေတြးကာ ေျမျပန္႔ဆင္းရမည့္အေရး စိတ္တထင့္ ထင့္ျဖစ္ရသည္။
ေျမျပန္႔မွ ေတာင္ေပၚလာရမည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားထန္ပါေခြသုိ႔ မေရာက္လာေသးသည္မွာ လည္း အေၾကာင္းရွိသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္ ထန္ပါေခြသုိ႔ေရာက္ရန္ ပထမဆုံး ခႏၲီးၿမိဳ႕သုိ႔ေလေၾကာင္း (သုိ႔မဟုတ္)ေရေၾကာင္းျဖင့္ သြား ရသည္။ ခႏၲီးၿမိဳ႕တစ္ဖက္ကမ္းဆင္ေသရြာကုိ ကူးၿပီးနာဂေတာင္ကို ဆက္တက္ရသည္။ ဆင္ေသမွ မုိင္ ၅၀ ေက်ာ္အကြာအေ၀းရွိ နာဂေတာင္တန္းေပၚတြင္ထန္ပါေခြၿမိဳ႕နယ္ရွိသည္။ လမ္းခရီးကမုိးေရႏွင့္ ေတာင္က်ေရသံေၾကာင့္ အေတာ္ ပ်က္စီးသြားၿပီး ေက်ာက္ၾကမ္း လမ္းသာသာရွိေတာ့သည္။ ဆင္ ေသ-ထန္ပါေခြလမ္းေပၚရွိ ေက်ာက္ေတာင္ေခ်ာင္းတံတား အပါအ၀င္ တံတားအခ်ိဳ႕မွာလည္း ယခုႏွစ္ဇြန္လအတြင္းကပင္ မုိး သည္းထန္၍ ေတာင္က်ေရႏွင့္ ေမ်ာပါသြားရာ ယာယီသစ္လုံးတံတားကုိသာ အားျပဳေနရသည္။ ထုိအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ထန္ပါေခြေက်ာင္းသုိ႔ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည့္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ေရာက္မလာေသးသည္မွာ အျပစ္မဆုိသာ ေပ။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနကယခု ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ တကၠသုိလ္မ်ားရွိ ဆရာ၊ဆရာမ မ်ား၏ ရာထူးတိုး၊ အေျပာင္းအ ေရႊ႕မ်ားကုိ ဩဂုတ္ ၃ ရက္က စ တင္ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့သည္။ မုိးဥတု အလယ္တည့္တည့္အခ်ိန္ မုိးတ အုန္းအုန္းရြာကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျမျပန္႔၊ ေတာင္ေပၚေဒသအေတာ္ မ်ားမ်ားတြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရခ်ိန္၌ ရာထူးတိုး၊ အ ေျပာင္းအေရႊ႕အမိန္႔စာမ်ားလက္ခံ ရျခင္းသည္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအ တြက္ ၀မ္းသာ၀မ္းနည္းအေျခအ ေနပင္ျဖစ္သည္။ ရာထူးတိုးအမိန္႔ စာ ေစာင့္လာခဲ့သည္မွာ စာသင္ ႏွစ္ေလးပုံတစ္ပုံခန္႔ပင္ ၾကာခဲ့ၿပီမုိ႔ ေပ်ာ္ရႊင္၀မ္းသာရေသာ္လည္း မုိး တြင္းကာလ အထုပ္အပုိးတစ္ပုံ တစ္ပင္ႏွင့္ ေတာင္ေပၚေ၀းလံေဒ သသြားရမည့္ အေရး၊ ေတာင္ ေအာက္ေျမျပန္႔ေဒသဆင္းရမည့္ အေရးသည္ နယ္ေျမမကြၽမ္းေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ ရင္ ေမာစရာပင္ျဖစ္သည္။

‘‘ရာထူးတို႔လုိ႔ ေျပာင္းခ်င္တဲ့ ေနရာ ေျပာင္းရမွာမုိ႔ ေပ်ာ္ၾကေပမယ့္ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားကုိစလာရမယ့္ ဆရာ၊ ဆရာမေတြေရာ၊ ေျမ ျပန္႔ျပန္ရမယ့္ ဆရာ၊ ဆရာမေတြေရာ ဒုကၡအႀကီးအက်ယ္ေရာက္ တဲ့အခ်ိန္ပါ’’ ဟု ခ်င္းျပည္နယ္နာဂ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ထန္ပါေခြအထက္တန္းေက်ာင္းမွ ဆရာဦးတင့္ႏုိင္ထြန္းက ဆုိသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္က ခ်င္းတြင္းျမစ္အတြင္းေအာင္ စုိးမုိးေက်ာ္ အျမန္ေရယာဥ္တိမ္း ေမွာက္မႈ၌ ဇာတိေဒသႏွင့္ေ၀းရာ ခ်င္းေတာင္တန္းေပၚတြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနရင္း သီတင္းကြၽတ္ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ ဇာတိေျမသုိ႔ ေခတၱျပန္သည့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား အသက္ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရသည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္က အသက္စြန္႔တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ရေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ၏ ၀မ္းနည္းထိတ္လန္႔ဖြယ္ရာအ ျဖစ္အပ်က္သာဓကတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ သည္။ ယခုဩဂုတ္လအတြင္းတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္တုိင္ငံရြာ၌ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဆရာမတစ္ဦး အေျပာင္းအေရႊ႕အမိန္႔ရသျဖင့္ ေျမျပန္႔သုိ႔ျပန္စဥ္ထန္ပါေခြ-တုိင္ငံလမ္း တိုင္ေမာင္းေခ်ာင္းအနီး ေခ်ာက္ထဲျပဳတ္က်ျခင္းမ်ိဳး ႀကံဳ ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ကံေကာင္း ေထာက္မ၍သာ အသက္မေသခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

မုိးတြင္းကာလတြင္ ေရႀကီး ေရလွ်ံမႈမ်ား၊ ေျမၿပိဳမႈမ်ားေၾကာင့္ ေ၀းလံေခါင္သီေသာ ေတာင္ေပၚ ေဒသမ်ားသုိ႔ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ သြားလာရသည့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားသည္ လမ္းခရီးတစ္ေလွ်ာက္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အခက္ အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရသည္။ ေတာင္ ေပၚေဒသမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ခ်ိန္ေစ့၍ ေျမျပန္႔သုိ႔ ျပန္ရ မည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္လည္း အလားတူအခက္အခဲမ်ား ရင္ဆုိင္ရသည္။

‘‘မုိးထဲေရထဲ ျမစ္ေရႀကီးခ်ိန္ ေရေၾကာင္းနဲ႔လာရင္လည္း ေရယာဥ္စက္ခြၽတ္ယြင္းရင္၊ ၀န္ပုိတင္ တာႀကံဳရရင္ အႏၲရာယ္မ်ားတယ္။ ကုန္းလမ္းကလာလည္း ေတာင္ ေပၚလမ္းေတြၿပိဳ၊ ကမ္းပါးေတြၿပိဳ၊ ေတာင္က်ေရနဲ႔ တံတားက်ိဳးက် ခ်ိန္မွာ ေတာင္ေပၚတက္လာၾက ရတယ္။ အႏၲရာယ္အရမ္းမ်ားပါတယ္။ အခုအခ်ိန္အေျပာင္းအ ေရႊ႕သြားရတာ’’ ဟု ဆရာဦးတင့္ ႏုိင္ထြန္းက မုိးတြင္းကာလတာ၀န္ ေျပာင္းေရႊ႕ထမ္းေဆာင္ရသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ အခက္အခဲ ကုိ ေျပာသည္။

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ ရာထူး တုိး၊ အေျပာင္းအေရႊ႕ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦး၀င္းေမာ္ထြန္းက ‘‘ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္  အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားမွ ဆ ရာ၊ ဆရာမမ်ားရဲ႕ရာထူးတိုး၊ အ ေျပာင္းအေရႊ႕ကိစၥမ်ားကုိ ေႏြရာ သီ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ကာလအ တြင္းမွာသာ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ဇြန္လ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္အမီ လုပ္ငန္းခြင္ ၀င္ေရာက္ေရး ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ပညာ ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဒီႏွစ္ကစၿပီး အဓိကထား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါ တယ္’’ ဟု ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာ ၈ရက္ ကက်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္အစည္းအေ၀း၌ တံြေတးမဲ ဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးျမင့္လြင္၏ ေမးခြန္းကုိ ေျဖ ၾကားခဲ့သည္။

‘‘ေမလေလာက္ မလုပ္ႏုိင္ရင္ေတာင္မွ ဇြန္လဆန္းမွာ အ ေျပာင္းအေရႊ႕လုပ္သင့္ၿပီထင္ပါတယ္။ ပညာေရး၀န္ႀကီးကုိယ္တိုင္က ေစာေစာလုပ္ေပးမယ္ေျပာခဲ့ၿပီး ဩဂုတ္လမွ လုပ္ေပးခဲ့တာ မ်က္ ျမင္ပါပဲ’’ ဟု ဆရာဦးတင့္ႏိုင္ထြန္း က ေျပာသည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေန ျဖင့္ ဇြန္လေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္အမီ ပညာေရး၀န္ထမ္းဆရာ၊ဆရာမ မ်ား၏ ရာထူးတိုးေျပာင္း ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ပါသည္ဟု ယခင္ပညာသင္ႏွစ္ၿပီးဆုံးၿပီးခါစ က ဒု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္ လည္း ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေျဖၾကားထားသကဲ့သုိ႔ အခ်ိန္မီ မ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဘဲ ၾကန္႔ၾကာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ အ ေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၌အထက္ တန္းျပ ၆,၄၆၉ ဦး၊ အလယ္တန္း ျပ ၂၃,၉၀၀ ဦးႏွင့္ မူလတန္းျပ ၂၁,၈၉၄ ဦးလုိအပ္ေနေၾကာင္း အေျခခံပညာဦးစီးဌာန၏ စာရင္း မ်ားအရ သိရသည္။

ဆရာအင္အားအမ်ားဆုံးလုိအပ္သည့္ ေဒသမွာ ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသႀကီးရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္း မ်ားျဖစ္ၿပီး က်န္ျပည္နယ္ႏွင့္တိုုင္း ေဒသႀကီးမ်ားရွိ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ား သည့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား၊ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ား၌လည္း ဆရာလုိအပ္ခ်က္ ျမင့္မားေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ဆရာ၊ ဆရာမအျဖစ္ ေဒသခံမ်ားကုိဦးစားေပးခန္႔ထား ေရးမူက်င့္သုံးေနေသာ္လည္း လုံ ေလာက္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ အျခား ေဒသမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကုိ ေစ လႊတ္ေနရသည့္ အေနအထားျဖစ္ သည္။

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားရွိ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏ရာထူးအဆင့္အလုိက္ ရာထူးတိုးျမႇင့္ခန္႔ထား ျခင္း၊ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွ တစ္ ေက်ာင္းသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခန္႔ထား ျခင္းကိစၥရပ္မ်ားကုိ ပညာေရး၀န္ ႀကီးဌာန အေျခခံပညာဦးစီးဌာန က တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ေလ့ရွိ သည္။ ရာထူးတိုးေျပာင္းကိစၥရပ္မ်ားကုိ ယခင္အစဥ္အဆက္က ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္ ေမလအတြင္းေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိေသာ္လည္း ၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ ေရာ၊ ယခု ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ ႏွစ္တြင္ပါေက်ာင္းဖြင့္ၿပီး စာသင္ ႏွစ္ေလးပုံတစ္ပုံခန္႔ ကုန္ဆုံးခ်ိန္၊ မုိးဥတုေရႀကီးခ်ိန္မွသာ ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္  ဆရာ၊ ဆရာမ အသုိင္းအ၀ုိင္းတြင္ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ညံေနသည္။

‘‘အခုလုိ စာသင္ၾကားေနဆဲ ကာလ မုိးတြင္းအလယ္တည့္တည့္မွာ လုပ္လုိက္တဲ့အတြက္ ဆရာ၊ ဆရာမေတြ သြားေရး၊ လာေရး ခက္ခဲတယ္။ ေရႊ႕ေျပာင္းရတဲ့ ဒုကၡ ေရာက္တယ္။ အကယ္၍ အဲဒီ ဆရာ၊ဆရာမေတြရဲ႕ ကေလးေတြ က ေက်ာင္းေနအရြယ္ျဖစ္ေနရင္ ကေလးေတြပါ ေက်ာင္းလုိက္ ေျပာင္းရမယ္။ ေရႊ႕ ေျပာင္းရမယ္။ လက္ရွိသူတို႔သင္ၾကားေပးေနတဲ့ ကေလးေတြမွာလည္း ဆရာအကူး အေျပာင္းၾကားထဲမွာ ဆရာလစ္ လပ္သြားတဲ့အတြက္သင္ၾကားေရးေႏွာင့္ေႏွးတယ္’’ ဟု အလက (၂)မိတၳီလာမွ အလယ္တန္းျပဆရာမတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏ ရာထူးတိုး၊ အေျပာင္းအေရႊ႕မ်ားကုိ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္မွသာ ေဆာင္ရြက္ ျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားရွိေနသည္ဟု ဆရာ၊ ဆရာမအခ်ိဳ႕က ဆုိသည္။

‘‘လက္ရွိဆရာက စသင္ေန ၿပီး အသားက်ခါမွ ေနာက္ဆရာ တစ္ဦးလာေတာ့ ကေလးေတြ အ နည္းနဲ႔အမ်ား ဒုကၡေရာက္ရပါ တယ္။ အေျပာင္းအေရႊ႕နဲ႔ အနည္းဆုံးႏွစ္ပတ္ေလာက္ကေတာ့ သင္ၾကားေရးထိခုိက္တယ္’’ ဟု တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ထား ၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္မွ အထက္တန္းျပ ဆရာမတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေန ျဖင့္ ရာထူးတိုးအေျပာင္းအေရႊ႕ ကိစၥရပ္ဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား၊ ၫႊန္ ၾကားခ်က္မ်ားကုိ တိတိက်က်ခ်မွတ္ၿပီး အခ်ိန္မီအေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ လုိအပ္သည့္အျပင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာျဖင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကုိ ခ်ျပရန္ အေရးႀကီး သည္ဟု ပညာေရးအသုိင္းအ၀ုိင္း မွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက ေထာက္ ျပသည္။

‘‘ပညာေရး၀န္ႀကီးကုိ အႀကံ ျပဳခ်င္တာက ျပတ္သားတဲ့အေရးယူမႈေတြလုပ္၊ တိက်တဲ့ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြေပးၿပီးေတာ့ အခ်ိန္သတ္မွတ္ၿပီးေတာ့ ဘယ္ကာလအတြင္း ၿပီးျပတ္ေအာင္၊ အမွားအယြင္း နည္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ၫႊန္ ၾကားခ်က္ေတြလုပ္ဖုိ႔လုိၿပီ’’ ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အတြင္းေရးမွဴး၊ ေက်ာက္ဆည္တကၠသုိလ္မွ ကထိကေဒါက္တာေဇာ္မ်ိဳးလႈိင္က ေျပာသည္။

ရာထူးတိုးေျပာင္းေရႊ႕မိန္႔သည္ တစ္ႏွစ္တစ္ခါသာျပဳလုပ္၍ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ခ်ိန္ရေၾကာင္း၊ သုိ႔ ျဖစ္ရာ ရာထူးတုိးေျပာင္းကိစၥ အ ေပၚစီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ လုိအပ္ခ်က္ ရွိေန၍ သက္ဆုိင္ရာပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ႀကီးၾကပ္စီမံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

အေျခခံပညာဦးစီးဌာနအ ေနျဖင့္ ဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ သင္ၾကားေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးရာထူး အဆင့္အခ်ိဳ႕၏ ရာထူးတိုးမ်ားကုိ ယခုကဲ့သုိ႔ လုပ္သက္တစ္ခုတည္း အေပၚ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ အရည္အေသြးကုိဆန္း စစ္သည့္အေနျဖင့္ ရာထူးတိုိး ေလွ်ာက္ထားသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ရာထူးတုိးၿပီးပါက ေဆာင္ရြက္ မည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ တင္ျပေစ ၿပီးမွ ရာထူးတိုးေပးသည့္ မူ၀ါဒ အသစ္ကုိ ယခုႏွစ္တြင္ စတင္က်င့္ သုံးျခင္းေၾကာင့္ အထက္အဆင့္မွ ေအာက္အဆင့္သုိ႔ တစ္ဆင့္ခ်င္း ေဆာင္ရြက္ရသျဖင့္ ရာထူးတိုး၊ အေျပာင္းအေရႊ႕ကိစၥမ်ား ေႏွာင့္ ေႏွးသြားျခင္းျဖစ္သည္ဟု အေျခခံ ပညာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ႏုိင္စုိးက ေျပာသည္။

‘‘ဒီႏွစ္ကေတာ့ ဆရာတို႔ဘက္က ရာထူးတိုးကိစၥမွာ တခ်ိဳ႕အဆင့္ေတြကုိ လုပ္သက္တစ္ခုတည္းမဟုတ္ဘဲ Performance  ပါၾကည့္တဲ့မူ၀ါဒအသစ္ စသုံးလုိက္တဲ့အတြက္ ေႏွာင့္ေႏွးသြား တာပါ။ ဆရာ၊ ဆရာမေတြ အ ခက္အခဲျဖစ္သြားတာကုိလည္း နားလည္ပါတယ္။ ဆရာထင္ပါတယ္ ေနာက္ႏွစ္ေတြေတာ့ ေက်ာင္းမဖြင့္ခင္ ေဆာင္ရြက္ေပး ႏုိင္မွာပါ’’ ဟု ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေန ျဖင့္ လာမည့္ပညာသင္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္အမီ ရာထူးတိုး၊ အေျပာင္းအေရႊ႕မ်ားေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ျခင္း ရွိ၊မရွိ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။

7Day News Journal

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post