Latest News

Monday, August 21, 2017

မြန္ျပည္နယ္က လယ္သမားၾကီးတို့၏လုပ္ငန္းခြင္စက္ပစၥည္းမ်ားမတတ္နိုင္ေသးသည့္ မြန္ျပည္နယ္က လယ္သမားၾကီးတို  ့၏ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္တြင္
လယ္ထြန္ေနၾကပံုကို တိုင္းဧရာဓာတ္ပံုသတင္းေထာက္ မင္းဟိန္းကိုလင္းက မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။

No comments:

Post a Comment