Latest News

Wednesday, August 9, 2017

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ ႏွစ္ (၅၀) ျပည့္ ေရႊရတုႏွစ္ပတ္လည္ အာဆီယံေန႔ အတြက္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ေပးပို႔သည့္ သ၀ဏ္လႊာ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ ႏွစ္ (၅၀) ျပည့္ ေရႊရတုႏွစ္ပတ္လည္ အာဆီယံေန႔ အတြက္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ေပးပို႔သည့္ သ၀ဏ္လႊာ

ေလးစားအပ္ပါေသာျပည္သူအေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ား၊
ဒီကေန႔ဟာ အာဆီယံအဖြဲ႕ႀကီး စတင္တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း(၅၀)ျပည့္ေျမာက္တဲ့ ေ႐ႊရတု ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ အာဆီယံအတြက္ သမိုင္းမွတ္တိုင္တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ဆယ္စုႏွစ္ ငါးစုအတြင္းမွာ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအေနနဲ႔ ေက်နပ္ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈေတြရွိခဲ့ပါတယ္။ ယေန႔ အာဆီယံ(၁၀)ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး ေပါင္းစည္းမႈဟာ ကမၻာ့အဆင့္ (၇)ေနရာမွာေရာက္ရွိေနၿပီး ဒီေအာင္ျမင္မႈဟာ မဆုတ္မနစ္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့တဲ့ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ မွတ္ေက်ာက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီႏွစ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္လည္း ထူးျခားတဲ့ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အခါသမယျဖစ္ေနပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္(၂၀)က အာဆီယံမိသားစုထဲကို ဝင္ေရာက္ခဲ့တဲ့ သမိုင္းဝင္ေန႔လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီႏွစ္ပတ္လည္ေန႔အခါသမယႏွစ္ခုကို ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆိုရင္း ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ ျပည္သူျပည္သားမ်ား အားလုံးကိုလည္း က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစေၾကာင္း ႏႈတ္ခြန္းဆက္သ ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သအပ္ပါတယ္။

အာဆီယံေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားဟာ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသအတြင္းမွာေနထိုင္ၾကတဲ့ ျပည္သူမ်ားအားလုံး အတြက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသကို ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ေဒသႀကီးျဖစ္လာေစဖို႔ ေမၽွာ္မွန္းၿပီး အာဆီယံအဖြဲ႕ႀကီးကို တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသကို ရွင္သန္ထက္ျမက္တဲ့၊ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့၊ ေပါင္းစည္းညီၫြတ္တဲ့ စီးပြားေရးအင္အားစု ျဖစ္လာေစဖို႔၊ ဘုံအမွတ္သ႐ုပ္လကၡဏာနဲ႔ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈအေပၚအေျခခံတဲ့ အသိုက္အဝန္းတစ္ခုအျဖစ္ ဖန္တီးႏိုင္ဖို႔ ဦးတည္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အာဆီယံအဖြဲ႕ႀကီးရဲ႕ အဆိုပါရည္မွန္းခ်က္ေတြကိုစိန္ေခၚေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းမ်ားကို
လည္းျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလၽွာက္မွာ ေတြ႕ႀကဳံရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း အာဆီယံအဖြဲ႕ႀကီး အေနနဲ႔ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ၊ တူညီဆႏၵအေလးထားမႈစတဲ့ “မူ”ေတြေပၚမွာ အခိုင္အမာ ရပ္တည္ၿပီး မိမိတို႔ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္၊ ဦးတည္ခ်က္ကိုအေပ်ာက္မခံဘဲ ေလၽွာက္လွမ္းခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတို႔ရဲ႕ ထူးျခားတဲ့ “အာဆီယံနည္းအာဆီယံဟန္” နဲ႔ တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈေတြကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

အာဆီယံအဖြဲ႕ႀကီးရဲ႕ တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈကို ဘက္စုံေထာင့္စုံကေန တိုင္းတာၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသဟာ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္တဲ့ေဒသတစ္ခုျဖစ္ေနပါၿပီ။ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ အတြင္းမွာ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ ျပႆနာရပ္အရပ္ရပ္ကို အသိုက္အဝန္းတစ္ခုရဲ႕ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအေနနဲ႔ အတူတကြ ပူးေပါင္းေျဖရွင္းခဲ့ပါတယ္။

အာဆီယံႏိုင္ငံေတြရဲ႕ စီးပြားေရးအေျခအေနဟာလည္း သိသိသာသာတိုးတက္မႈရွိခဲ့ပါတယ္။ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ အားလုံးရဲ႕ စုစုေပါင္းျပည္တြင္းအသားတင္ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုးဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၅၅ ထရီလီယံ ရွိေနၿပီး အႀကီးမားဆုံးေသာ ကမၻာ့စီးပြားေရးအုပ္စုတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ပါၿပီ။ ကမၻာေပၚမွာ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္း အလ်င္ျမန္ဆုံးႏိုင္ငံေတြထဲမွာ ဒီအေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသကႏိုင္ငံေတြ ပါဝင္ေနပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္မွာ အာဆီယံရဲ႕ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္းဟာ ၄ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ပါတယ္။ ကမၻာတစ္ဝန္း အခက္အခဲအက်ပ္အတည္းေတြနဲ႔ စိန္ေခၚမႈေတြရွိေနခ်ိန္မွာ ယခုလိုစီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏႈန္းရရွိေနတာဟာ ခ်ီးက်ဴးထိုက္တဲ့အေျခအေနပဲျဖစ္ပါတယ္။

အာဆီယံတစ္ႏိုင္ငံနဲ႔တစ္ႏိုင္ငံအၾကား ယဥ္ေက်းမႈဆက္ႏႊယ္ဖလွယ္မႈေတြလည္း အမ်ားအျပား ရွိေနၾကပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာလည္း ကြဲျပားျခားနားတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈထုံးတမ္းအစဥ္အလာမ်ားနဲ႔ ရွင္သန္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အျခား (၉) ႏိုင္ငံပါဝင္တဲ့ အာဆီယံအဖြဲ႕ထဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ဝင္ေရာက္လာတဲ့အခါမွာ အာဆီယံရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈအႏုပညာကားခ်ပ္ကို ပိုမိုၿပီးေတာ့ အေရာင္အေသြး စုံလင္ျပည့္စုံေစခဲ့တယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

လာမယ့္အနာဂတ္ အႏွစ္ ၅၀ ကို ေမၽွာ္ၾကည့္လိုက္ရင္ အာဆီယံႏိုင္ငံေတြရဲ႕ဆက္ဆံေရးဟာ လက္ရွိ အေျခအေနထက္ ပိုမိုၿပီးေတာ့ နက္႐ႈိင္းလာဖို႔ရွိပါတယ္။ မိမိတို႔ရဲ႕ အေျခခံမူေတြေပၚမွာ ခိုင္ခိုင္မာမာ ရပ္တည္ထားျခင္းအားျဖင့္ အရွိန္အဟုန္နဲ႔ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ေျပာင္းလဲေနတဲ့ ကမၻာ့အေျခအေနေတြၾကားမွာ ရွင္သန္တက္ႂကြေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ေအာင္ျမင္စြာရပ္တည္သြားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေရွ႕ကိုဆက္ၿပီး ဆတက္ထမ္းပိုး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္းအားျဖင့္လည္း အာဆီယံေဒသကို ႏိုင္ငံေရးအရ စုစည္းမႈခိုင္မာတဲ့၊ စီးပြားေရးအရ ေပါင္းစည္းညီၫြတ္တဲ့၊ လူမႈေရးအရ တာဝန္သိ တာဝန္ေက်ပြန္တဲ့၊ ျပည္သူလူထုဗဟိုျပဳတဲ့ ေဒသႀကီးအျဖစ္ ရပ္တည္သြားႏိုင္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဆက္လက္ရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနမယ့္ အနာဂတ္ကိုဖန္တီးႏိုင္ဖို႔အတြက္ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ
ကုလသမဂၢရဲ႕ “၂၀၃၀ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ အစီအစဥ္” နဲ႔အညီ “အာဆီယံအသိုက္အဝန္း ေမၽွာ္မွန္းခ်က္ ၂၀၂၅” ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သြားဖို႔ စီမံထားရွိၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

လာမယ့္အနာဂတ္ကာလမွာ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းနဲ႔ ထိေတြ႕ဆက္ဆံေရးကိုျမႇင့္တင္ၿပီး အာဆီယံအသိုက္အဝန္းရဲ႕ တိုးတက္မႈကို ဆက္လက္တည္ေဆာက္သြားၾကဖို႔ စီမံထားပါတယ္။ ဒီကေန႔ ဒီအခ်ိန္မွာ အာဆီယံအဖြဲ႕ႀကီးဟာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ႏိုင္ငံ ၈၇ ႏိုင္ငံနဲ႔ လည္းေကာင္း၊ ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုနဲ႔လည္းေကာင္း သံအမတ္ႀကီးအဆင့္ သံတမန္အဆက္အသြယ္ထားရွိႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ အျခားေသာကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာလည္း အာဆီယံ ေကာ္မတီ ၅၂ ခုကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ ဆက္သြယ္ထားရွိႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ အာဆီယံအဖြဲ႕ႀကီးအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈကိုဆက္လက္ျမႇင့္တင္ၿပီး အာဆီယံေဒသႀကီးနဲ႔ အာဆီယံျပည္သူေတြရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါရည္မွန္းခ်က္ဟာ ယခုႏွစ္ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွာ အၿပီးသတ္ႏိုင္ဖို႔ေမၽွာ္မွန္းထားတဲ့ “ေဒသဆိုင္ရာ ဘက္စုံ စီးပြားေရး မိတ္ဖက္အစီအစဥ္”ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လာႏိုင္တာနဲ႔အမၽွ ပိုမိုနက္႐ႈိင္းတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအစီအစဥ္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ၿပီဆိုရင္ ကမၻာ့လူဦးေရ ထက္ဝက္ကို လႊမ္းၿခဳံႏိုင္တဲ့ အႀကီးမားဆုံးေဈးကြက္ႀကီးတစ္ခု ျဖစ္လာမွာျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ျပည္တြင္းအသားတင္ ထုတ္ကုန္တန္ဖိုးရဲ႕ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိတဲ့ ကုန္သြယ္ေရးေဒသႀကီးတစ္ခု ျဖစ္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ကို “ေျပာင္းလဲဖို႔ရာ ေပါင္းစည္းပါ၊ ကမၻာ့နီးေဝး၊ ထိေတြ႕ေပး” ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္နဲ႔ အညီ ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆိုၾကျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

အာဆီယံအေနနဲ႔ ဒီရည္မွန္းခ်က္ေတြကို ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္႐ုံနဲ႔ ေက်နပ္ေနၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ဖက္မွာလည္း စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ရဖို႔ရွိေနပါတယ္။ ေဒသအတြင္းနဲ႔ ကမၻာတစ္ဝန္းမွာ လူဦးေရတိုးပြားမႈ ႏႈန္း တစ္ေန႔တျခားျမင့္မားလာေနတာေတြ၊ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းကို ဆန္႔က်င္လာၾကတာေတြ၊ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈေတြ၊ အၾကမ္းဖက္အစြန္းေရာက္ဝါဒီေတြ၊ လူမႈစီးပြားေရး မတည္ၿငိမ္မႈေတြကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေနရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေတြကိုရင္ဆိုင္လာႏိုင္ေအာင္ ေဒသတြင္းေပါင္းစည္းမႈအင္အားပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္းပါဝင္မႈနဲ႔ ဆတက္ထမ္းပိုး ႀကိဳးပမ္းေဖာ္ေဆာင္သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ လူငယ္မ်ားရဲ႕ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပိုမိုစုစည္းညီၫြတ္တဲ့ အာဆီယံ အဖြဲ႕ႀကီးျဖစ္လာေအာင္ ေနာက္တစ္ဆင့္ တက္လွမ္းႏိုင္ျခင္းအားျဖင့္ ပိုမိုပြင့္လင္းတဲ့၊ ပိုမိုၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့၊ အားလုံးပါဝင္မႈပိုၿပီးျမင့္မားတဲ့၊ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံႏိုင္စြမ္း ပိုမိုျမင့္မားတဲ့၊ ပိုမိုသာယာ၀ေျပာတဲ့ေဒသႀကီး ျဖစ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အာဆီယံအဖြဲ႕ႀကီးရဲ႕ ဒီရည္မွန္းခ်က္ေတြ ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ တက္ႂကြတဲ့ အခန္းက႑ကေန ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ေဒသတြင္း ေပါင္းစည္းမႈ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ တက္ႂကြစြာပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တာဝန္သိ တာဝန္ေက်ပြန္တဲ့ အာဆီယံႏိုင္ငံ၊ အာဆီယံအဖြဲ႕ရဲ႕ မိသားစုဝင္ ျဖစ္ရျခင္းကို ဂုဏ္ယူတတ္တဲ့ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ဆက္လက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီရပ္တည္ခ်က္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသား တစ္ဦးခ်င္းစီမွာ ထင္ဟပ္ေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အာဆီယံျပည္သူေတြဟာ အာဆီယံရဲ႕ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္၊ အနာဂတ္ ကာလသုံးပါးေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အသက္ေသြးေၾကာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယခုလိုက်က္သေရမဂၤလာအေပါင္းနဲ႔ ျပည့္စုံလွတဲ့ ေ႐ႊရတုႏွစ္ပတ္လည္ အခါသမယမွာ အာဆီယံအဖြဲ႕ႀကီးအေနနဲ႔ အနာဂတ္ကို အတူတကြ ေလၽွာက္လွမ္းၾကရာမွာ တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ဆက္လက္ဆြတ္ခူးရရွိႏိုင္ပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းလိုက္ရပါတယ္။

Myanmar President Office

No comments:

Post a Comment