Latest News

Friday, August 4, 2017

ရဲ၀န္ထမ္းမ်ား၊စစ္ဘက္ဆိုင္ရာလံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ ့၀င္မ်ား ႏွင့္လ၀က၀န္ထမ္းမ်ားလာဘ္စားမွဳရွိမရွိ စံုစမ္းေန


           ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းက စုေပါင္းဂိတ္ သစ္ေတာဂိတ္ ရဲဂိတ္မ်ားက ရဲ၀န္ထမ္းမ်ား၊
စစ္ဘက္ဆိုင္ရာလံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ ့မ်ား၊လ၀က၀န္ထမ္းမ်ားလာဘ္စားမွဳရွိမရွိ ကို စံုစမ္းေနေၾကာင္း
တိုင္းေဒသၾကီး လံုျခံဳေရးနွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ၾကီး ဗိုလ္မွဴးၾကီးေက်ာ္စြာလွိဳင္က ၾသဂုတ္လ (၄)ရက္ေန ့ကလႊတ္ေတာ္တြင္ေျပာသည္။

ဦးမ်ိဳးညြန့္ေရၾကည္မဲဆႏၵနယ္ (၁)လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၏ “တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းျမိဳ ့နယ္မ်ားတြင္
လံုျခံဳေရး၊တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ ထားရွိေသာ စုေပါင္းဂိတ္ သစ္ေတာဂိတ္ ရဲဂိတ္မ်ားကို စနစ္တက် တိတိက်က်ေဖာ္ေဆာင္နိုင္ေရး ထိမ္းေက်ာင္းတည့္ မတ္ေပးေရး”နွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီးအထက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားခဲ ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 “လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို အခြင့္ေကာင္းယူျပီး  မိမိတို ့ကိုယ္က်ိဳးစီးပြါးေရးအတြက္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူေဆာင္
ရြက္ေနျခင္းမ်ား ရွိမရွိကို  စံုစမ္းစစ္ေဆးေနပါေၾကာင္း နဲ ့အထက္ဌာနမ်ားမွ ညြန္ၾကားခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္နဲ ့တစ္ေျပးညီေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားအပ္ပါတယ္ “ဟု  လံုျခံဳေရးနွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ၾကီး ဗိုလ္မွဴးၾကီးေက်ာ္စြာလွိဳင္က ေျပာသည္။

ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့သည္ တိုင္းေဒသာၾကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္က “တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ ဂိတ္မ်ား ကိုစနစ္တက်ၾကပ္မတ္ဖို ့လိုအပ္ေနပါတယ္။ ျပည္သူမ်ားအျမင္မွာေတာ့ ဥပေဒမဲ ့ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားရဲ ့
ခြင့္ျပဳခ်က္ယူ ျဖတ္သန္းခြင့္ရဖို ့အတြက္သာျဖစ္ေနတယ္လို ့ေျပာဆိုေနၾကပါတယ္။ အဲဒီလို အျမင္ေစာင္းေအာင္လည္း လက္ေတြ ့သာဓကေတြက  အျငင္းပြါးဖြယ္မရွိေအာင္ အေထာက္အထားခိုင္လံုစြာနဲ ့ မ်က္၀ါးထင္ထင္ေတြ ့ျမင္ေနၾကရပါတယ္။ “ဟု လႊတ္ေတာ္တြင္ေျပာသည္။

"ဘာေတြကသက္ေသလည္းဆိုေတာ့ ဂိတ္ေတြကေက်ာ္လာျပီးေတာ့မွ မိတဲ ့ဟာေတြရွိတယ္။ ေနာက္ေက်ာ္လာျပီးကားေတြေမွာက္ေတာ့မွ ေမးလိုက္ရင္ တရားမ၀င္တာေတြသယ္လာတာျဖစ္ေနတဲ ့အခါက်ေတာ့ ဒါေတြဟာတကယ္ဆိုလို ့ရွိရင္ေသေသခ်ာခ်ာ စိစစ္ၾကတ္မတ္နိုင္ဖို ့ အဲေတာ့ တရားမ၀င္ပစၥည္းေတြကို စိစစ္နိုင္ဖို ့ အဓိကက်တဲ ့ ဟာေတြဆိုတာ ကို ျပည္သူေတြရဲ  ့ကိုယ္စား ေမးျမန္းခဲ ့တာပါ။" ဟု ဦးမ်ိဳးညြန့္ကလႊတ္ေတာ္အျပီးတြင္ တိုင္းဧရာကိုေျပာသည္။

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း နယ္ေျမအတြင္း လံုျခံဳေရးနင့္တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အတြက္ထားရွိတဲ ့
စုေပါင္းဂိတ္၊သစ္ေတာ ဂိတ္၊ ရဲဂိတ္မ်ားမွ တပ္ဖြဲ ့၀င္မ်ားအေနနဲ ့ မိမိတို ့ဌာနက ျပဌာန္းထားတဲ ့ ဥပေဒ
တည္ျမဲအမိန္ ့နဲ ့ ညြန္ၾကားခ်က္မ်ားကို တိက်စြာလိုက္နာေဆာင္ရြက္ေစေရးျမိဳ ့နယ္ ခရိုင္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း လံုျခံဳေရးနွင့္နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ၾကီးကလႊတ္ေတာ္တြင္ ထည့္ သြင္းေျပာဆိုခဲ ့သည္။

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနွင့္ လံုျခံဳေရးအတြက္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း  ၀င္ေရာက္လာနိုင္ေသာ ကုန္လမ္း၀င္ေပါက္(၆)ေနရာတြင္ အဆိုပါ စုေပါင္းဂိတ္ သစ္ေတာ ဂိတ္ ရဲဂိတ္မ်ားကို တာ၀န္က် ၀န္ထမ္းမ်ားနွင့္ အတူ ပူးေပါင္းစစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ား ထားရွိ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။


Writer    - မ်ိဳးမင္းပိုင္
Photo    - မ်ိဳးမင္းပိုင္

No comments:

Post a Comment