Latest News

Tuesday, August 15, 2017

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ လိုအပ္ပါက အသံုးစရိတ္ ထပ္မံခြင့္ျပဳမည္ဟု နယ္စပ္ေရးရာဒုဝန္ႀကီး ေျပာ

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ လိုအပ္ပါက အသံုးစရိတ္ ထပ္မံခြင့္ျပဳမည္ဟု နယ္စပ္ေရးရာဒုဝန္ႀကီး ေျပာ

နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ မရွိသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ လိုအပ္လာပါက ေထာက္ပံ့အသံုးစရိတ္မွ ဘ႑ာေငြမ်ား ထပ္မံခြင့္ျပဳသြားမည္ဟု နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္က ေျပာသည္။

“ေနာက္တစ္ခါ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အေျခအေနမ်ားအရလည္း လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိပါက ေထာက္ပံ့အသံုးစရိတ္မွ ထပ္မံခြင့္ျပဳေပးသြားမည္” ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္က ဆိုသည္။

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာဥပေဒပါ ျပည္ေထာင္စု၏ အရအသံုးစာရင္းမ်ား စစ္ေဆးခ်က္အစီရင္ခံစာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာအေပၚ ဩဂုတ္ ၁၅ရက္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္က လာေရာက္ရွင္းလင္းစဥ္ အထက္ပါအတိုင္း ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္ ၂၈ရက္က လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားထံ ျဖန္႔ေဝထားသည့္ အဆိုပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ နယ္စပ္ေဒသျဖစ္၍ လံုၿခံဳမႈမရွိသည့္ ေဒသျဖစ္ျခင္း၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ မရွိျခင္း၊ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေထာက္ပံ့ေပးမႈမ်ားသည္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္သျဖင့္ ယခုထက္ ပိုမိုေထာက္ပံ့ေပးရန္ လိုအပ္သည္ဟု ေကာ္မတီက အႀကံျပဳထားသည္။

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္က ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ေထာက္ပံ့ေငြ၊ သီးသန္႔႐ံပံုေငြႏွင့္ ေငြလံုးေငြရင္း ခြင့္ျပဳေငြ စုစုေပါင္းမွာ ၅၆ဒႆမ ၃၉၇ ဘီလီယံ သံုးစြဲခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္လည္း ေငြက်ပ္ ၉ဒႆမ ၄၉၈ ဘီလီယံ ေထာက္ပံ့ခဲ့သလို ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္၌ လမ္းတံတားလုပ္ငန္း၊ အိမ္ယာေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြက်ပ္ ၅ဒႆမ ၆၂၅ ဘီလီယံ လ်ာထားသည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာသည္။

ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္သာမက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရရွိေသးေသာ အျခားေဒသမ်ားကိုလည္း ပိုမိုေထာက္ပံ့ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သံုးသပ္အႀကံျပဳထားေသးသည္။

နယ္စပ္ေရးရာဒုဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ကမူ “ရခိုင္ျပည္နယ္မွာသာမက ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ မရရွိေသးသည့္အတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာလည္း ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္ ၆ဒႆမ ၂၉၂ ဘီလီယံ က်ခံေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အလားတူ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္လည္း လမ္း၊ တံတားလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေငြက်ပ္ ၉ဒႆမ ၀၆၃ ဘီလီယံ လ်ာထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္” ဟု လႊတ္ေတာ္တြင္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

Mizzima

No comments:

Post a Comment