Latest News

Wednesday, July 19, 2017

လိုင္းကားတိုင္း ေငြပုံးတပ္ဆင္ အသုံးျပဳရမည့္ YBS ၏ ဒုတိယ အေျပာင္းအလဲျဖစ္စဥ္ေန႔ကို ခရီးသည္မ်ားေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္ႀကိဳ

လိုင္းကားတိုင္း ေငြပုံးတပ္ဆင္ အသုံးျပဳရမည့္ YBS ၏ ဒုတိယ အေျပာင္းအလဲျဖစ္စဥ္ေန႔ကို ခရီးသည္မ်ားေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္ႀကိဳ

ခင္ဆုိင္

ႏွစ္ေပါင္းဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာရွိေနခဲ့ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ခရီး သည္တင္ယာဥ္ လိုင္းစနစ္ေဟာင္းကို ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ အဆုံးသတ္ခဲ့သည္။ လက္ရွိ က်င့္သုံး ေနေသာယာဥ္လိုင္းစနစ္သစ္ကို ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ တနလၤာေန႔မွစ၍ စတင္ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးလာရာ ယခုဆို လွ်င္ ေျခာက္လစြန္း၍ ခုနစ္လအတြင္း ေရာက္ရွိလာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ လိုင္းကားစီး သြားလာေနသူ ႏွစ္သန္းဝန္းက်င္ သည္ ယင္းေန႔ကို စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္းမ်ားျဖင့္ နံနက္ပိုင္းမွစ၍ ေတြ႕ႀကံဳရေသာ အဆင္မေျပျခင္း မ်ားကို အမ်ားျပည္သူတို႔၏ပူးေပါင္းကူညီသည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း လုပ္အားႏွင့္ ယာဥ္အကူ တို႔ျဖင့္ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ခဲ့သည္။ ငါးရက္တိုင္တိုင္ အမ်ားျပည္သူ တစ္ဦးခ်င္းသာမက ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအပါအဝင္ လူထု လူ တန္း စား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါ ေန႔ပိုင္းတြင္သာမက ညပိုင္းအထိပါ မိမိတို႔၏ အသိစိတ္ ထားျဖင့္ ကူညီခဲ့ရာမွ ယေန႔အေနအထားမ်ဳိး ေရာက္ရွိလာသည္။ ယင္းကာလ အတြင္း ယာဥ္မလုံေလာက္ျခင္း၊ ယာဥ္ႏွင့္ ယာဥ္လုပ္သားအခ်ဳိ႕၏ လိုအပ္ခ်က္ အားနည္းခ်က္ တို႔ေၾကာင့္ ယာဥ္လိုင္းအမ်ားစုတြင္ အဆင္မေျပျခင္းမ်ား ခံစားခဲ့ရသည္။

ယခုလပိုင္းမ်ားတြင္ ျပည္ပမွ ဝယ္ယူခဲ့သည့္ ယာဥ္အသစ္ႀကီးမ်ား အေရအတြက္ အားျဖင့္ ေထာင္ခ်ီ ေရာက္ရွိေနၿပီး အခ်ဳိ႕မွာ ယာဥ္လိုင္း အခ်ဳိ႕တြင္ စတင္ေျပးဆြဲ ေနသည္ကို ျမင္ေတြ႕လာရသည္။ အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ယာဥ္လိုင္း အမ်ားစုတြင္ ကိုယ္ရကိုယ္ယူစနစ္ ဆက္လက္က်င့္သုံးေနရဆဲျဖစ္၍ ယာဥ္ေပၚ တြင္ ယာဥ္အကူမ်ား လိုက္ပါေနဆဲ အခ်ဳိ႕ ေသာ ယာဥ္အကူတို႔ေၾကာင့္ ယာဥ္အခ်ဳိ႕ တြင္ မလိုလားအပ္ေသာ အဆင္မေျပ ျခင္းမ်ားကို ခရီးသည္မ်ားအေနျဖင့္ ယာဥ္လိုင္းအခ်ဳိ႕တြင္ ႀကံဳေတြ႕ေနရဆဲျဖစ္ ေနသည္ဟု လိုင္းကားကို အားထားစီးေန သည့္ ေက်ာက္ေရတြင္း မရမ္းကုန္း (၅)ရပ္ကြက္ေန ဓာတ္ပုံဆိုင္ ႀကီးၾကပ္ တာဝန္ခံ ဦးဖိုးေဇာ္က ေျပာသည္။

သက္ဆိုင္ရာမွလည္း လက္ရွိေျပးဆြဲ ေနသည့္ အေနအထားမွ ယာဥ္တိုင္းတြင္ ခရီးသည္ ကိုယ္တိုင္ကားခေငြထည့္ရသည့္ ေငြထည့္ သည့္ပုံးမ်ား Cash Boxကို တပ္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ဇူလိုင္ ၈ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာYBS ယာဥ္လိုင္းမ်ား အထူးအစည္းအေဝးတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးကညႊန္ၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ယာဥ္လိုင္းတာဝန္ရွိသူမ်ား ထံမွ သိရသည္။

ယခုအခါ ဇူလိုင္ ၂ဝ ရက္မွစ၍ ယာဥ္လိုင္းမ်ားတြင္ ခရီးသည္မ်ား ကားခေငြ ကိုယ္တိုင္ထည့္ရမည့္ ေငြပုံးတပ္ဆင္ အသုံးျပဳျခင္းမ်ားႏွင့္အတူ ကိုယ္ရ ကိုယ္ယူစနစ္ ဖ်က္သိမ္းျခင္း ႀကံဳေတြ႕လာရမည္ဟုသိရသည္။ လေပါင္း အတန္ၾကာ ႀကံဳေတြ႕ ေနရၿပီးျဖစ္ေသာ ေငြပုံးထဲသို႔ ခရီးသည္ကိုယ္တိုင္ ကားခထည့္ ရမည့္အေပၚ ေငြအေၾကြအခက္အခဲရွိသူ အရန္သင့္ပါမလာသူ အနည္းငယ္မွ လြဲ၍ အခက္အခဲမရွိႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ခရီးသည္မ်ား အေပၚ အဆင္မေျပျခင္းမ်ားျဖစ္ ေပၚေစသည့္ ယာဥ္အကူအခ်ဳိ႕အပါအဝင္ အားလုံးကို ယာဥ္လိုင္းမ်ားတြင္ မျမင္ေတြ႕ရမည့္ ဇူလိုင္ ၂ဝ ရက္၏ ခရီးသည္တင္ယာဥ္ လိုင္းမ်ားေပၚမွ ျမင္ကြင္းမ်ားကိုလည္း ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္ကဲ့သို႔ ခရီးသည္မ်ား သတိျပဳေစာင့္ၾကည့္ ေနမည္။ ျပဳျပင္ရမည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း အျပဳသေဘာ ျဖင့္ ေထာက္ျပကူညီရန္ရွိေနပါသည္ဟု ဘုရင့္ေနာင္ပြဲ႐ုံဝင္းတြင္ အလုပ္ဆင္းေနသူ ေျမာက္ဥကၠလာပ (၂)ေစ်းအနီးေန ကိုထြန္းထြန္း၊ လမ္းမေတာ္တြင္ အလုပ္ဆင္းေနသူ အင္းစိန္ ဘိုကုန္းမွ ကိုဝင္း၊ တာေမြေန ကိုေနဝင္းတို႔က ေျပာသည္။

လက္ရွိယာဥ္လိုင္းစနစ္သစ္တြင္ ခရီးသည္မ်ား ဇူလိုင္ ၂ဝ ရက္မွစ၍ ႀကံဳေတြ႕ရမည့္ ကားခေကာက္ခံသည့္ ယာဥ္အကူ မ်ား ယာဥ္အားလုံးတြင္ ျမင္ေတြ႕ရျခင္းမရွိမည့္ ဒုတိယေျမာက္ အေျပာင္းအလဲကို ေအာင္ျမင္ရန္ ဝိုင္းဝန္းကူညီသည့္ စိတ္ထား မ်ား ျမင္ေတြ႕လာရဦးမည္ဟု ခရီးသည္မ်ားက ေျပာသည္။

ယခုရက္ပိုင္း အျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေျပာဆိုေနသကဲ့သို႔ ဇူလိုင္ ၂ဝ ရက္ဝန္းက်င္ ယာဥ္အခ်ဳိ႕ေပၚတြင္ ကားခေငြ မေကာက္ေသာ္လည္း ယာဥ္အကူအခ်ဳိ႕ကို ျမင္ေတြ႕ရေသး ႏိုင္သည္။ သတ္မွတ္ေပးထားေသာ စည္းကမ္းမ်ား လိုက္နာမႈ ရွိေရး ေျဖေလွ်ာ့မႈမေပးျခင္းမ်ားႏွင့္အတူ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုသည္။

အေကာင္းဘက္မွ႐ႈျမင္သူတစ္ဦးက မူလလက္ရွိယာဥ္လိုင္း စနစ္သစ္ကို ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ေရတိုအက်ဳိးအျမတ္ရရွိေရး မေမွ်ာ္မွန္းဘဲ အမ်ားသြား လာေရး အဆင္ေျပေစသည့္ ဝန္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္လာရန္ အေလးထား လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္ေနသည္ဟု ေျပာဆိုသည္။ ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္လာပါက ကိုယ္ပိုင္ကားဝယ္စီးျခင္းမ်ား ေလ်ာ့က်လာၿပီး အမ်ားျပည္သူသုံး လိုင္းကားမ်ား ေျပာင္းလဲစီးလာႏိုင္သည္။ ကိုယ္ပိုင္ကား သုံးစြဲျခင္းနည္းလာျခင္းသည္ ယာဥ္ရပ္ရန္ ေနရာ အခက္အခဲႏွင့္ ယာဥ္ပိတ္ဆို႔ျခင္းျဖစ္စဥ္မ်ား ေလ်ာ့က်လာေစ ႏိုင္သည္ဟု ေျပာသည္။

ဇူလိုင္ ၂ဝ ရက္တြင္ ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္ကဲ့သို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ခရီးသည္ တင္ယာဥ္လိုင္းစီး၍ သြားလာေနသူမ်ားအေနျဖင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိပါက ဝိုင္းဝန္းကူညီရန္ရွိသည္ဟု ခရီးသည္ အမ်ားစု ေျပာဆိုသံမ်ား ၾကားေနရသည္။
MOI

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post