Latest News

Sunday, July 9, 2017

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အစိုးရက စီးပြားေရးကို လွ်စ္လ်ႉရႈ႕ဟု FMI ဥကၠ႒ ဆာ့ဂ်္ပန္းေျပာ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အစိုးရက စီးပြားေရးကို လွ်စ္လ်ႉရႈ႕ဟု
FMI ဥကၠ႒ ဆာ့ဂ်္ပန္းေျပာ

နိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေတာင္ဆန္းစုၾကည္ အစိုးရသည္ တိုင္းျပည္အတြက္လြန္စြာ လိုအပ္ ေနေသာ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို လွ်စ္လ်ႉရႈထားေၾကာင္း အာရွတြင္ အခ်မ္းသာဆုံး သူေဌး ႀကီး တဦးျဖစ္သည့္ ပထမျမန္မာရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ (FMI) ဥကၠ႒ ဆာ့ဂ်္ပန္းက ေျပာေၾကာင္း Reuters သတင္းကဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၾကာသာေပေတးေန႕က ရန္ကုန္၌ က်င္းပသည့္ စင္ကာပူ စီမံခန႔္ခြဲမႈ တကၠသိုလ္က က်င္းပ သည့္ အခမ္းအနားတြင္ FMI ဥကၠ႒ ဆာ့ဂ်္ပန္းက“သူတို႔က စီးပြားေရးဘက္ကို လွ်စ္လ်ႉရႈထားတယ္ဆိုတာ အေသအခ်ာပဲ။ စီးပြားေရးရဲ႕ အေရးပါမႈ ကို သူတို႔နားမလည္ၾကဘူး”ဟု ဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ အိမ္ၿခံေျမမွသည္ ဘဏ္လုပ္ငန္းအထိ လုပ္ကိုင္ေသာ FMI အုပ္စု အႀကီးအကဲ ဥကၠ႒ ဆာ့ဂ်္ပန္းက ေဒသတြင္း ဆင္းရဲဆုံးနိုင္ငံျဖစ္သည့္ ျမန္မာအေနျဖင့္ စီးပြားေရးကို ဂ႐ုစိုက္သင့္ ေၾကာင္း အာဏာပိုင္ မ်ားကို တိုက္တြန္းလိုက္ၿပီး၊ ျမန္မာ့ စီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္မႈ ေကာင္းသင့္သေလာက္ မေကာင္းျခင္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အာဏာရသည္ မွ စ၍ တႏွစ္ေက်ာ္ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း ဆိုသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္ ႏွိုင္းယွဥ္ခ်က္အားျဖင့္ ခိုင္မာေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အာဏာရခ်ိန္မွ စတင္ ေႏွးေကြးသြားၿပီး နိုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ အႀကီးအက်ယ္က်ဆင္း သြားသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြ အဖြဲ႕ အဆိုအရ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ စုစုေပါင္း ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္ မႈ သည္ ၆.၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔က်ဆင္းသြားၿပီး ယခင္ႏွစ္ကထက္ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း အျပည္အဝနီးပါး က်သည္ ဟု သိရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ လူမ်ိဳးစုလက္နက္ကိုင္မ်ားအၾကား ၁၀စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာၿပီျဖစ္သည့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို အဆုံးသတ္ေရး ဦးစားေပးအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ထိုရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ေရး၏ အထိေရာက္ဆုံး ကရိယာမွာ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈျဖစ္သည္ ဟု သူက ဆိုသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေအာင္ျမင္မႈ အမ်ာအျပားရေသာ္လည္း လႈပ္ရွားတက္ႂကြေနသည့္ စီးပြားေရးမရွိပါက အထက္ပါရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ထိခိုက္နိုင္ၿပီး ေရရွည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရနိုင္ ဟုလည္း သူဆက္ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏႈန္း ေႏွးေကြးျခင္းအျပင္ လူမ်ိဳးစု လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ပိုမိုျဖစ္လာျခင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အက်ပ္အတည္းမ်ားကို စမ္းတဝါးဝါး ကိုင္တြယ္ေနရသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ ပိုမိုထိေရာက္ေသာ ဗ်ဴရိုကေရစီ စနစ္တည္ေဆာက္ရန္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈကို အဆင္ ေျပေစမည့္ လြယ္ကူရွင္းလင္းသည့္ ဥပေဒမူေဘာင္တခု တည္ေဆာက္ရန္ လိုေၾကာင္း အဂတိလိုက္ စားမႈ ကင္းျခင္းမွလြဲၿပီး က်န္အရာမ်ား အားလုံးရွိၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဦးသန႔္ရွင္းဟာ အေခၚခံရသူ ဆာ့ဂ်္ပန္းက ဆိုသည္။

စကၤာပူအေျခစိုက္ ပင္လယ္ရပ္ျခား တ႐ုတ္ဘဏ္လုပ္ငန္းေကာ္ပိုုေရးရွင္းကလည္း ျမန္မာစီးပြားေရးမွာ အေမရိကန္၏ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈ ႐ုပ္သိမ္းျခင္းအပါအဝင္ တျခားစီးပြားေရး ေအာင္ပြဲမ်ားကို တိုးတက္မႈ အတြက္ အသုံးခ်နိဳင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း မၾကာမီက အစီရင္ခံစာတခုထုတ္ျပန္ကာ ေဖာ္ျပ သည္။

ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ “ဒီအေျပာင္းအလဲမ်ား ကို ပထမဆုံးေၾကညာစဥ္က အေကာင္းျမင္မႈမ်ားကို လက္ေတြ႕ အခ်က္အလက္မ်ားက ဖ်က္ဆီးလိုက္သည္” ဟု ေရးသားထားသည္။

ဧရာဝတီ

No comments:

Post a Comment

Blog Archive