Latest News

Thursday, July 20, 2017

အစမ္းသပ္ခံ မျဖစ္ေစေရး ေစာင့္ၾကည့္ရန္လိုေသာ အုပ္စုဖြဲ႕ စစ္ေဆးနည္း

အစမ္းသပ္ခံ မျဖစ္ေစေရး ေစာင့္ၾကည့္ရန္လိုေသာ အုပ္စုဖြဲ႕ စစ္ေဆးနည္း

‘‘ကေလးေတြ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ ေယာက္  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ တတ္ေအာင္က တစ္ခ်က္၊ ေနာက္ တစ္ခ်က္ကေတာ့ ကေလးေတြမွာ ဉာဏ္ရည္ျမင့္တဲ့သူရွိတယ္။ ဉာဏ္ ရည္နိမ့္တဲ့သူရွိတယ္။ ဉာဏ္ရည္ ျမင့္တဲ့သူနဲ႔ ဉာဏ္ရည္နိမ့္တဲ့သူ ၾကားမွာ ကြာဟခ်က္ နည္းသြား ေအာင္၊ ဉာဏ္ရည္ျမင့္တဲ့သူက ဉာဏ္ရည္နိမ့္တဲ့သူကို ေတြးေခၚ ေျမာ္ျမင္တတ္မႈရွိလာဖို႕တြဲေခၚႏိုင္ ေအာင္ ဒီလိုရည္ရြယ္ခ်က္မ်ဳိးေတြ နဲ႔ Group Work စစ္ေဆးနည္းလုပ္တာပါ’’ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ၊ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္ တစ္သက္တာ ပညာေရးဦးစီး ဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခိုင္ၿမဲက ေျပာသည္။

အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အခန္းဆံုးစာေမးပြဲ စစ္ေဆး ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနက တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ပညာေရးမွဴး႐ံုးမ်ားသို႔ ဇြန္လ ၂၂ ရက္စြဲျဖင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။

ယခင္က အခန္းဆံုးစာေမး ပြဲမ်ားကို လစဥ္က်င္းပကာ အေျဖ လႊာေပၚတြင္ တစ္ဦးခ်င္း ေရးေျဖ ေျဖဆိုေစၿပီး အဆင့္သတ္မွတ္ ခ်က္မ်ားကိုလည္း တစ္ဦးခ်င္း အ ရည္အေသြးအလိုက္ Report Card ျဖင့္ Grade A၊ B၊ C၊ D ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့ရာမွ အခန္းဆံုးစာ ေမးပြဲ စစ္ေဆးမႈပံုစံမ်ားကို ေျပာင္း လဲရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘အခု KG (သူငယ္တန္း) ေရာ၊ Grade-1(ပထမတန္း)ေရာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအသစ္၊ စစ္ေဆး အကဲျဖတ္မႈ နည္းလမ္း အသစ္ပါ။ KG+12 စနစ္သစ္အရ တစ္တန္း ၿပီး တစ္တန္း သင္႐ိုးေျပာင္းမွာပါ။ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအသစ္ အားလံုး ၿပီးေအာင္ ေစာင့္ရင္ေတာ့ ႏွစ္ေတြ အမ်ားႀကီး ထိုင္ေစာင့္ေနရမလို ျဖစ္ေနမယ္။ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း ေျပာင္းတာလည္း တစ္ပိုင္း၊ ႏိုင္ငံ တကာမွာ လုပ္ေနတဲ့ ၂၁ ရာစု ကြၽမ္းက်င္မႈနဲ႔ ကိုက္ေအာင္ Group Work စစ္ေဆးမႈ ပံုစံအသစ္ေျပာင္း ရတာေပါ့’’ဟု ေဒါက္တာခိုင္ၿမဲက ေျပာသည္။

ဇူလိုင္ ဒုတိယပတ္အထိၫႊန္ၾကားခ်က္အရ စာသင္ခ်ိန္တစ္ခ်ိန္ (၄၅  မိနစ္) အတြင္း ေျဖဆိုႏိုင္မည့္ ၂၅ မွတ္တန္ ေမးခြန္းထုတ္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ရမွတ္ကိုႏွစ္ျဖင့္ေျမႇာက္ ကာ Grade ျဖင့္သာ ရလဒ္ထုတ္ ျပန္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

ရမွတ္ ၄၀ မွ ၅၀ အတြင္း Grade A၊ ရမွတ္ ၃၀ မွ ၃၉ မွတ္ အတြင္း Grade B၊ ရမွတ္ ၂၀ မွ ၂၉ မွတ္အတြင္း Grade C ေပး ရန္၊ Grade မွလြဲ၍ ရမွတ္ကို လံု ၿခံဳစြာ သိမ္းထားရန္၊ ဘာသာျပ ဆရာသည္ မိမိဘာသာရပ္ ရမွတ္ မွ တစ္ပါး က်န္ဘာသာမ်ား၏ ရ မွတ္ကို မသိေစရဟု အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနက ၫႊန္ၾကားထားသည္။

အုပ္စုဖြဲ႕စစ္ေဆးမႈ နည္း လမ္းအသစ္အရ တစ္ဖြဲ႕လွ်င္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ေလးဦး ႏႈန္းျဖင့္ ေတာ္၊ သင့္၊ ညံ့ မွ်တ ေအာင္ အဖြဲ႕ဖြဲ႕ေပးကာ အားလံုး ပါဝင္ေဆြးေႏြးေစၿပီး တစ္ဦးက အဖြဲ႕ကိုယ္စား အေျဖလႊာတြင္ေရး ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

စာသင္ခ်ိန္တစ္ခ်ိန္စာအ တြင္း အားလံုးပါ၀င္ေဆြးေႏြးေစရန္ ဘာသာျပဆရာမတစ္ဦးႏွင့္အကူဆရာမႏွစ္ဦးက ႀကီးၾကပ္ေပးရ မည္ျဖစ္ကာ အဖြဲ႕ရမွတ္သည္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေလးဦး စလံုး၏ ကိုယ္စီရမွတ္ျဖစ္သည္။

‘‘အုပ္စုဖြဲ႕စစ္ေဆးနည္း တစ္ နည္းအားျဖင့္ ကေလးဗဟိုျပဳ (Child Centered Approach- CCA) နည္းနဲ႔ စစ္ေဆးဖို႔ ၫႊန္ၾကား ထားပါတယ္။ တိက်တဲ့ ၫႊန္ၾကား ခ်က္ေတာ့ မလာေသးေပမယ့္ ကၽြန္မတို႔ေက်ာင္းကေတာ့ ႏွစ္ ႀကိမ္ေလာက္ စမ္းလုပ္ၾကည့္ထား တယ္။ သေဘာက်တဲ့ ကေလးရွိ သလို၊ အဆင္မေျပတာလည္း ရွိ တယ္’’ဟုအထက(၁)ပုဇြန္ေတာင္ မွ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး ေဒၚသန္း သန္းႏြယ္က ေျပာသည္။

ပညာေရးတြင္ အျမစ္တြယ္ ေနသည့္ က်ဴရွင္စနစ္ပေပ်ာက္ရန္ ကနဦး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ဆုိကာ ေထာက္ခံသူမ်ားရွိသကဲ့သုိ႔ သင္ ႐ိုးၫႊန္းတမ္းႏွင့္ သင္ၾကားနည္း စနစ္မ်ား၊ ဆရာ၊ ေက်ာင္းသားအ ခ်ဳိး မညီမွ်မႈမ်ားကို ဦးစြာ မေျပာင္း လဲဘဲ စာေမးပြဲစနစ္သာ ေျပာင္းလဲ သည္ဆိုကာ ကန္႔ကြက္သူမ်ား လည္း ရွိေနသည္။

‘‘လက္ရွိ သင္ၾကားေရးပံုစံကို မေျပာင္းဘဲ စစ္ေဆးေရးကို အုပ္စု ဖြဲ႕စစ္ေဆးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဲဒီ ဟာက ထိေရာက္တဲ့စစ္ေဆးေရး ပံုစံမဟုတ္ဘူးလို႔ သံုးသပ္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာက သင္ၾကားေရးပံုစံ ေျပာင္းမွ စစ္ေဆးေရး ပံုစံေျပာင္း တဲ့အခါမွာ သဟဇာတျဖစ္တဲ့၊ အ ဆက္အစပ္မိတဲ့ အေျခအေနျဖစ္ မွာပါ’’ ဟု ေတြးေခၚစဥ္းစားတတ္ ေသာ စာသင္ခန္းမ်ားျဖစ္ေပၚေရး ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေနသည့္ Thinking Classroom Foundationအဖြဲ႕၀င္ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရး ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာကြန္ရက္မွ ေဒၚသူသူမာက ေ၀ဖန္သည္။

ဇူလိုင္လကုန္တြင္ စစ္ေဆးမႈ နည္းလမ္းအသစ္ျဖင့္ စာေမးပြဲ က်င္းပစစ္ေဆးရမည္ျဖစ္ေသာ္ လည္း စာေမးပြဲေမးခြန္းပံုစံႏွင့္ပတ္ သက္၍ ဇူလိုင္ ဒုတိယပတ္အထိ တိတိက်က်ၫႊန္ၾကားမႈမ်ား မရွိ ျခင္းေၾကာင့္ ေအာက္ေျခ ပညာ ေရး၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရ ေၾကာင္း အေျခခံပညာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကလည္း ဆိုသည္။

‘‘ေမးခြန္းပံုစံနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တိက်တဲ့ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတာ့ မ လာေသးဘူး။ နည္းလမ္းအသစ္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘယ္လိုေမးခြန္း ပံုစံေမးမလဲဆိုတာ အားလံုးက  စိတ္၀င္စားၾကတယ္။ ၫႊန္ၾကား ခ်က္မလာေတာ့ ကေလးေတြကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ဖို႔ ေသခ်ာေတာ့ မေျပာရေသးဘူး’’ဟု ခ်င္းျပည္ နယ္ မင္းတပ္ အထကမွ အထက္ တန္းျပဆရာ ဦးထန္းလိန္းအြမ္က ေျပာသည္။

စာေမးပြဲ စစ္ေဆးမႈနည္း လမ္းအသစ္တြင္ အသံုးျပဳရမည့္ ေမးခြန္းပံုစံမ်ားကို ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားသိရွိေစရန္ အေျခခံပညာဦးစီး ဌာနက တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ နယ္ပညာေရးမွဴး႐ံုးမ်ားသို႕ ထပ္မံ ၫႊန္ၾကားရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရး မွဴး႐ံုး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး(ပညာ) ေဒၚျမင့္ျမင့္ခိုင္က ေျပာသည္။

အုပ္စုဖြဲ႕ စစ္ေဆးမႈသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာ တြင္ အသံုးျပဳေနသည့္ တတ္ ေျမာက္မႈစစ္ေဆးျခင္း နည္းလမ္း တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုကို အုပ္စုအတြင္း ေက်ာင္း သားအားလံုး ပါ၀င္ေဆြးေႏြးကာ အေျဖထုတ္ေစျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္း သား၏ ေတြးေခၚႏိုင္စြမ္း၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းမ်ားကို ျမႇင့္ တင္ေပးသည့္ စစ္ေဆးနည္းျဖစ္ သည္ဟု အမ်ဳိးသားပညာေရးမူ၀ါဒ ေကာ္မရွင္မွ ေဒါက္တာ၀င္း ေအာင္က ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ယင္း နည္းလမ္းကို ႏိုင္ငံတကာကဲ့သို႔ ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိသည္ အုပ္စု ဖြဲ႕စစ္ေဆးမႈတြင္ သံုးစြဲမည့္ ေမး ခြန္းပံုစံေပၚ၌ မူတည္ေနေၾကာင္း ေ၀ဖန္ေျပာၾကားမႈမ်ားလည္း ရွိ သည္။

‘‘Group Work ဆိုတာက တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးတာပါ။ Group Work စစ္ၿပီဆိုရင္ ေမးခြန္းက လည္း Group Work စစ္တဲ့ ေမး ခြန္းပဲျဖစ္ရမယ္။ အရင္တုန္းကလို ကြက္လပ္ျဖည့္ခိုင္းတယ္၊ ေမးခြန္း ေျဖခိုင္းတယ္ဆိုရင္ေတာ့ Group Work မဟုတ္ဘဲနဲ႔ က်က္ၿပီး ေျဖ တာပဲျဖစ္မွာေပါ့။ က်က္ၿပီးေျဖတာ ဆိုရင္ ေဆြးေႏြးတာ မပါေတာ့ဘူး။ တိုင္ပင္တာ မပါေတာ့ဘူး။ စာ ေတာ္တဲ့လူက ရမယ္။ စာမေတာ္ တဲ့လူက ေတာ္တဲ့လူ ေျပာတာကို ထိုင္နားေထာင္တာပဲ ရမယ္။ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၿပီး  ကေလးေတြ ရဲ႕ ေခါင္းထဲက ထြက္လာတဲ့ အ ေျဖမ်ဳိးမဟုတ္ရင္ေတာ့ Group Work စစ္ေဆးတာက အလကား ျဖစ္သြားမယ္’’ဟု ပဲခူးတိုင္းေဒသ ႀကီး က၀ၿမိဳ႕နယ္ အထကသကၠလ မွ အထက္တန္းျပဆရာ ဦးေအာင္ ေက်ာ္သူက သံုးသပ္သည္။

ပုစၧာတစ္ခု၊ ေမးခြန္းတစ္ခုကို ၀ိုင္း၀န္းအေျဖရွာရမည့္ ပံုစံမ်ဳိးျဖစ္ လာမည္လား၊ ယခင္ကဲ့သို႔ အ လြတ္က်က္ကာ ခ်ေရးရမည့္ ပံုစံ မ်ဳိးျဖစ္လာမည္လား ပညာေရး၀န္ ႀကီးဌာနက ၫႊန္ၾကားမည့္ ေမးခြန္း ပံုစံကို ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ဟု ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက ဆိုသည္။

အုပ္စုဖြဲ႕စစ္ေဆးျခင္းတြင္ ကေလးအားလံုး ပါ၀င္ေဆြးေႏြးေစ ရန္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက လိုက္လံ ႀကီးၾကပ္ရမည္ျဖစ္ရာ စစ္ေဆး နည္းအသစ္၌ ဆရာ၊ ဆရာမသည္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑ျဖစ္ သည္။

လပတ္ အခန္းဆံုးစာေမးပြဲ မ်ားတြင္ ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း၊ အ ေျဖလႊာ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားႏွင့္သာ အသားက်ေနသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ စစ္ေဆးနည္း အသစ္သည္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္ လာႏိုင္၍ ယင္းအတြက္ လံု ေလာက္သည့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ မ်ားလည္း လိုအပ္ေနသည္။

‘‘အသစ္တစ္ခုကို ေျပာင္းလဲ မယ္ဆိုရင္ မူလသံုးစြဲေနတဲ့ သင္ ၾကားေရးနည္းလမ္းကေန တျခား နည္းလမ္းတစ္ခုကို ေျပာင္းမယ္။ မူလသံုးစြဲေနတဲ့ စစ္ေဆးေရးပံုစံ ကေန တျခားပံုစံတစ္ခုကို ေျပာင္း မယ္ဆိုရင္ ဆရာေတြအတြက္ သင္တန္းေတြလိုပါတယ္။ ဆရာ ေတြကို သင္တန္းေတြ ေသခ်ာေပး ၿပီးေတာ့မွ ပံုစံအသစ္ေျပာင္းရင္ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ ႀကိဳသိရမယ္’’ဟု ေဒၚသူသူမာက ေျပာသည္။

အုပ္စုဖြဲ႕စစ္ေဆးသည့္ ပံုစံ ႏွင့္ပတ္သက္၍ စာလိုက္ႏိုင္သည့္ ေက်ာင္းသားမိဘအခ်ဳိ႕က ေက် နပ္မႈမရွိဘဲ ေ၀ဖန္ ေျပာၾကားမႈမ်ား ရွိေနသကဲ့သို႔ အုပ္စုဖြဲ႕စစ္ေဆး ျခင္းေၾကာင့္ မိမိကေလးစာပိုလိုက္ ႏိုင္မည္ဟု ယူဆသူမ်ား ရွိေန သည္။

အထက(၁)ပုဇြန္ေတာင္မွ မိဘတစ္ဦးက ‘‘ကၽြန္မတို႔ကေတာ့ ကေလးက အရမ္းေတာ္တဲ့ထဲ လည္း မပါဘူး။ တျခား ေတာ္တဲ့ ကေလးနဲ႔တြဲထားရင္ သူလည္း စာ လုပ္ခ်င္စိတ္ ပိုလာမလားလို႔ ေမွ်ာ္ လင့္မိေတာ့ ေက်ာင္းက စီစဥ္သ လိုပဲေပါ့’’ဟု ဆိုသည္။

‘‘အရင္ႏွစ္ကစၿပီး Grade ပဲ ေပးေတာ့ အမွတ္ဘယ္ေလာက္ လဲမသိရဘူး။ အခု ဒီႏွစ္ဆို ေတာ္၊ သင့္၊ ညံ့ အားလံုးေရာထားေတာ့ ပိုဆိုးသြားတယ္။ ဆရာမက ဆူသံ ေတြထိန္းမရေတာ့ ဘာမွမ႐ွင္းဘဲ လက္တန္းေရး။ ကေလးေတြ နား လည္လည္၊ မလည္လည္ ကူးၿပီး ေရာ။ အခုလို အုပ္စုနဲ႔ဆို ပိုဆိုး မွာ။ စာလုပ္ခ်င္ စိတ္ေပ်ာက္မွာ။ ၀န္ႀကီးေျပာင္းတိုင္း မူေျပာင္းတာ ေတာ့ မျဖစ္သင့္ေတာ့ဘူး’’ဟု အထက(၂) ရန္ကင္းမွ အ႒မတန္း ေက်ာင္းသား မိဘတစ္ဦးက ေျပာ သည္။

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ တြင္ ၂၀၁၅ ဇြန္လ ၂၅ ရက္က ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားပညာ ေရးဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ ၏ ပုဒ္မ ၁၆၊ အပုိဒ္ခြဲ(ဂ)တြင္ ပညာေရးအဆင့္တစ္ခု ၿပီးေျမာက္ မႈအတြက္ သင္ယူတတ္ေျမာက္မႈ အဆင့္ကုိ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆုိင္ရာပညာ ေရးဥပေဒ၏ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းရမည္ဟု ေဖာ္ ျပပါရွိသည္။

သို႔ေသာ္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ အေျခခံပညာဥပေဒကုိ ျပ႒ာန္းႏုိင္ ျခင္းမရွိေသးသကဲ့သို႕ အေျခခံ ပညာနည္းဥပေဒလည္း ျပ႒ာန္း ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေပ။

အစုိးရသစ္လက္ထက္ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈတစ္ခုျဖစ္သည့္ စာေမးပြဲစနစ္ ေျပာင္းလဲမႈသည္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအေပၚ မည္မွ် သက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း ေစာင့္ ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။
7Day News

No comments:

Post a Comment