Latest News

Wednesday, July 12, 2017

"ကာခ်ဳပ္” ကို ဘယ္သူခန္႔သလဲ

"ကာခ်ဳပ္” ကို ဘယ္သူခန္႔သလဲ


“ကာခ်ဳပ္” ကို ကာခ်ဳပ္ကပဲ ခန္႔တယ္။ ဘယ္သူမွခန္႔လုိ႔ မရဘူး။ လက္ရွိ ကာခ်ဳပ္ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ကို ကာခ်ဳပ္ဗုိလ္သန္းေရႊ က ခန္႔ခဲ့တာပဲ။ ၁၉၈၈ စက္တင္ဘာ ၁၈ အာဏာသိမ္း (နဝတ) ဥကၠ႒ ကာခ်ဳပ္ဗိုလ္ေစာ ေမာင္ကုိ ကာခ်ဳပ္ဗိုလ္ေနဝင္းက ခန္႔တာပဲ။ ဗိုလ္ေစာေမာင္ကို ကာခ်ဳပ္အရာကထုတ္ပယ္ၿပီး ဗိုလ္သန္းေရႊကို ကာခ်ဳပ္ တင္ေတာ့လည္း ဗိုလ္ေနဝင္း ကပဲ ခန္႔ခဲ့တာပါ။ ဒီအေၾကာင္း (ဗိုလ္ေစာေမာင္ကို ဖယ္ရွားၿပီး ဗုိလ္သန္းေရႊ ကာခ်ဳပ္ျဖစ္လာပံု) ကို ဗိုလ္ခင္ညြန္႔ ရဲ႕ “ေမွာ္ဝန္းသား” စာအုပ္မွာ ဖတ္ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရလည္း “ကာခ်ဳပ္”ကို သမၼတက ခန္႔လို႔မရဘူး။ ကာခ်ဳပ္ ကသာ “ဒုတိယသမၼတ” တစ္ေယာက္ စိတ္ႀကိဳက္တင္ႏုိင္ခြင့္ရွိတယ္ မဟုတ္လား။ [၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၆၀၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) ပုဒ္မခြဲငယ္ (၃) ကိုၾကည့္ပါ] ဒီပုဒ္မက “ကာခ်ဳပ္”ကုိ ဒုသမၼတေလာင္း စိတ္ႀကိဳက္ခန္႔ႏုိင္တဲ့ အခြင့္အာဏာ ေပးထားျခင္းျဖစ္တယ္။

၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၃၄၂ အရ ကာခ်ဳပ္ကို (ကာလံု) ရဲ႕ အဆုိျပဳ ေထာက္ခံခ်က္နဲ႔ ခန္႔အပ္ႏုိင္တယ္လို႔ ဘယ္လိုပဲ ေရးထားပါေစ၊ ကာခ်ဳပ္သစ္ကို လက္ရွိကာခ်ဳပ္ကသာ ခန္႔အပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ (ကာလံု) ဟာ ကာခ်ဳပ္ရဲ႕ အဆိုျပဳခ်က္ကို ေထာက္ခံတဲ့ တံဆိပ္တုံးထုေပး ဖို႔သာ ျဖစ္တယ္။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ (ကာလံု) ထဲမွာ ကာခ်ဳပ္အပါအဝင္နဲ႔ ကာခ်ဳပ္က ခန္႔ထားသူခ်ည္း ၆ ေယာက္ပါေန တယ္မဟုတ္လား။ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၀ (ခ) နဲ႔ (ဂ) ဖတ္ၾကည့္ရင္ စစ္တပ္နဲ႔ ပတ္သက္ သမွ် သြန္လုိသြန္၊ ေမွာက္လိုေမွာက္ လုပ္ႏုိင္တဲ့ အာဏာကုန္ “ကာခ်ဳပ္” လက္ထဲ အပ္ထားတယ္ဆုိတာ သိပ္ကိုထင္ရွားပါတယ္။

(၁၀ ေဖေဖၚဝါရီ) ဘီဘီစီ သတင္းမွာ “ကာခ်ဳပ္နဲ႔ ဒုကာခ်ဳပ္ ပင္စင္ သက္တမ္း ၆၅ ႏွစ္အထိတိုးျမွင့္” ဖို႔ ၄ လပတ္ အစည္းအေဝးမွာ ဆံုးျဖတ္တဲ့အေၾကာင္းသိရတယ္။ ဒါ့ျပင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က မီဒီယာေကာင္စီနဲ႔ ကာခ်ဳပ္ ေတြ႔ဆံုေတာ့ မီဒီယာေကာင္စီဝင္ တစ္ဦး က ၂၀၁၆ မွာ ကာခ်ဳပ္ အၿငိမ္းစားယူမွာလား ေမးတာကို ေဘးမွာရွိတဲ့ စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္က ဝင္ေျဖတာက “ ကာခ်ဳပ္အေနနဲ႔ စစ္ဥပေဒ အရ ဆက္ၿပီး တာဝန္ဆက္ယူလို႔ရတယ္” လို႔ေျဖေၾကာင္းသိရတယ္။ ဒီေတာ့ ဒီလို တုိးတာ ဘာမွမဆန္းဘူး။ စစ္ဥပေဒရဲ႕အထက္မွာ ကာခ်ဳပ္ ထာဝစဥ္ရွိေနၿပီး၊ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒရဲ႕အထက္မွာလည္း “ကာခ်ဳပ္” ရွိေနပါတယ္။

• သမုိင္းကိုျပန္ၾကည့္ပါ။

၁၉၆၂ အာဏာ သိမ္းၿပီးေနာက္ (၁၉၇၂ ကေန ၂၀၁၁ အထိ) ကာခ်ဳပ္ ၅ ေယာက္ ရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ့ ကာခ်ဳပ္ ၅ ေယာက္ စလံုးကို ဗိုလ္ေနဝင္း စိတ္ ႀကိဳက္ခန္႔ခဲ့တာပါ။ ဒီအထဲမွာ ကာခ်ဳပ္ ရာထူးက ဖယ္ရွားခံရတ့ဲ ကာခ်ဳပ္ ၂ ေယာက္ ရွိပါတယ္။ ကာခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးတင္ဦး ( ဒီခ်ဳပ္ နာယကႀကီး ဦးတင္ဦး ) နဲ႔ ကာခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီး ေစာေမာင္တို႔ပဲ ျဖစ္တယ္။

ေနျပည္ေတာ္က “စစ္သမုိင္းျပတုိက္သစ္ ဖြင့္ၿပီ”ဆုိတဲ့ ေၾကာ္ျငာ ေတြ႔ရတယ္။ အဲဒီမွာသြားၾကည့္တဲ့အခါ အစဥ္အဆက္ ကာခ်ဳပ္ ဓါတ္ပံုေတြထဲမွာ ဗုိလ္တင္ဦးနဲ႔ ဗိုလ္ေစာေမာင္ပုံ ခ်ိတ္ထားသလားလို႔ ၾကည့္ခဲ့ၾကစမ္းပါ။ ဗိုလ္ေနဝင္းပုံေတာ့ ခ်ိတ္ဆြဲထားမွာ ေသခ်ာပါတယ္။

“အာဏာရွင္စနစ္ ျပန္လည္ ထြန္းကားမလာေရးအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ေတြဟာ အခ်ိန္တန္ရင္ အနားယူရ မယ္” တဲ့ (အနားမယူခ်င္လုိ႔ ပင္စင္သက္ကို ၆၀ ကေန ၆၅ ေျပာင္းပါတယ္ဆုိမွ) စည္သူေအာင္ျမင့္ ေျမွာက္ပင့္ ေပးတဲ့အတုိင္းသာဆုိရင္ေတာ့ သြားေလသူ စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ေနဝင္းကို အမွတ္ေပးရေတာ့မွာပါပဲ၊ ဗိုလ္ေနဝင္းဟာ (၁၉၄၉ ေဖေဖၚဝါရီ လ ၁ ရက္မွ ၁၉၇၂ ဧၿပီလ ၂၀ ရက္ထိ)ကာခ်ဳပ္လုပ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၇၂ ခု၊ ဧၿပီလ ၂၀ အသက္ ၆၁ ႏွစ္ မွာ ကာခ်ဳပ္ကေနအနားယူပါတယ္။ ဗိုလ္စန္းယုကေန ဗိုလ္သန္းေရႊအထိ သူ႔စိတ္ႀကိဳက္ “ကာခ်ဳပ္” ေတြ တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ တင္ခဲ့ပါတယ္။ ဗိုလ္ေနဝင္း ကိုယ္တုိင္ ၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒအရ သမၼတႀကီးလည္း ျဖစ္ခဲ့တာပဲေလ။ ကာခ်ဳပ္ ဗိုလ္စန္းယုလည္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ျဖစ္ခဲ့တာပဲေလ။

• ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ

“ကာခ်ဳပ္သစ္”ကို လက္ရွိကာခ်ဳပ္က စိတ္ႀကိဳက္ခန္႔ႏုိင္ပါတယ္။

သမၼတေလာင္းလ်ာ တစ္ေယာက္ကိုပင္ ကာခ်ဳပ္က စိတ္ႀကိဳက္ေရြးတင္ ႏိုင္ပါတယ္။

ကာခ်ဳပ္နဲ႔စစ္တပ္ကို ႏုိင္ငံသားအားလံုးရဲ႕အထြတ္အထိပ္ ေနရာ ရရွိထားတယ္ဆုိတဲ့ သမၼတနဲ႔ အျမင့္ဆံုး ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္ လို႔ဆုိၾကတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ပုိင္ခြင့္ မရွိပါဘူး။

Standard Army ျဖစ္ဖုိ႔ အရင္းခံအက်ဆံုး အခ်က္က ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းရမယ္။ (၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ဆိုတာ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ကို ဒီမိုကေရစီ အေရၿခံဳေပးထားတဲ့ ဥပေဒျဖစ္တယ္။ ကာခ်ဳပ္္နဲ႔ စစ္တပ္က ထင္ရာစုိင္းႏုိင္တဲ့ ဥပေဒျဖစ္တယ္ )

ဒုတိယ အခ်က္က လက္ရွိ စစ္တပ္ကို စစ္အုပ္စုက ခါးပုိက္ေဆာင္တပ္ အျဖစ္ လုပ္ထားတဲ့ အေနအထားကေန ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ယူရမယ္။ စစ္တပ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမယ္ ဆုိတာက စစ္တပ္ဟာ ကာကြယ္ဝန္ႀကီးဌာန ေအာက္မွာရွိရမယ္။ သမၼတ၊ အစုိးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကို နာခံရမယ္။“သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အေျခခံဥပေဒတုိ႔ကို ကာခ်ဳပ္နဲ႔ စစ္တပ္က ဗိုလ္က်လႊမ္းမိုးထား ခ်ဳပ္ကိုင္တဲ့အေနအထား”ကို ေျပာင္းလဲ ပစ္ရလိမ့္မယ္။

အရင္းရွင္စနစ္ ႏိုင္ငံေတာ္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္၊ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ နိုင္ငံေတာ္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ စစ္တပ္နဲ႔ ကာခ်ဳပ္ဟာ သမၼတနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အမိန္႔ကို နာခံၾကရတယ္ မဟုတ္လား။

ညြန္း
ျမဝင္း - တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား သမုိင္းအက်ဥ္း (၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ)

-တူေမာင္ညိဳ
မိုုးမခ၊ (၂၀၁၆ ေဖေဖၚဝါရီ ၁၆ )

မိုးမခ မွကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

Burmademocracy

Cartoon Saw Ngo (2010)

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post