Latest News

Sunday, July 23, 2017

ပိုင္ဆိုင္မႈမရွိေသာ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းမ်ားအား လုပ္ငန္းရွင္က ရွင္းလင္းခဲ႔ျခင္းအေပၚ ေက်းရြာေနျပည္သူမ်ား တိုင္ၾကား

ပိုင္ဆိုင္မႈမရွိေသာ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းမ်ားအား လုပ္ငန္းရွင္က ရွင္းလင္းခဲ႔ျခင္းအေပၚ ေက်းရြာေနျပည္သူမ်ား တိုင္ၾကား

ငါးသုိင္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕၊ေဂြးေတာက္ေခ်ာင္ေက်းရြာအုပ္စုရိွ ေတာင္ကုန္းစမ္းေက်းရြာရိွ ေတာင္ကုန္းအား ပိုင္ဆိုင္မႈမရိွဘဲ ေျမ ၆.၃ ဧကမွ အပင္မ်ား ဘူဒိုဇာထိုးျခင္းအား ထိေရာက္စြာ စိစစ္တင္ျပရင္ လူမႈေရးဝန္ႀကီးေျပာ ေဒသဆင္းစစ္ေဆးစဥ္ ေျပာသည္။

"ဒီေဒသမွာ စမ္းေတြက ေရရဖို႔လိုအပ္တယ္။ ေဒသက ျပည္သူေတြ တႏိုင္တပိုင္စားဖို႔ ကြၽန္မတို႔ကစီစဥ္ေပးရမယ္ကိစၥ ။ လက္ညိွဳး ထိုးေရာင္းစားလို႔လည္းမရဘူး။ တိတိက်က် အေရးယူမယ္ ။ စိစစ္ေပးပါ၊ျပည္သူလူထုက မေက်နပ္ဘူး။ တားစာထုတ္တာန႔ဲ ခ်က္ခ်င္းတားေပးရမယ့္ကိစၥ ၊ ခ်က္ခ်င္းမတားေပးတ့ဲ ကိစၥမွာ အမ်ားႀကီးတာဝန္ရိွတယ္”ဟု လူမွဳေရးဝန္ႀကီး   ေဒါက္တာလွျမတ္ေသြးက   ေျပာသည္။

ေဂြးေတာက္ေခ်ာင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ေတာင္ကုန္စမ္းေက်းရြာအနီး ေျမလြတ္လပ္ေျမ႐ိုင္းအား လုပ္ငန္း႐ွင္တစ္ဦးက ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မရိွဘဲ ေတာင္ေပၚမွအပင္မ်ားအား ဘူဒိုဇာႏွင့္ ထိုး႐ွင္းလင္းခ့ဲျခင္းျပဳလုပ္ခ့ဲမႈအား ေက်းရြာေနျပည္သူမ်ားမေက်နပ္ တိုင္ၾကားခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

တိုင္ၾကားရျခင္းမွာ အဆိုပါေနရာတြင္ ရြာမွ အသံုးျပဳေနေသာ စမ္းေရထြက္ရွိမႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္မည္ ဆိုးေသာေၾကာင့္ ဟု သိရသည္။

"ကြၽန္ေတာ္ရြာ အသုံးျပဳတ့ဲေရ ေတာင္ကထြက္တ့ဲစမ္းေရကိုအသုံးျပဳေနရတာ အခု လုပ္ငန္း႐ွင္တေယာက္က ဘူဒိုဇာန႔ဲ အပင္ေတြထိုးခ်ေတာ့ အခုဆို ေရေတြေနာက္ၿပီး သုံးမရေအာင္ျဖစ္တယ္။ ဒီေႏြရာသီဆို ေရအတြက္စိုးရိမ္ေနရၿပီး အရင္က စမ္းေရကို ေသာက္သုံးေရသုံးတ့ဲ ႏြားေတြအတြက္ေရာ၊ ပိုတ့ဲေရကို လယ္၈၀ဧကစိုက္ပိ်ဳးေရးအတြက္အသုံးျပဳရတယ္”ဟု ဦးသန္႔ဇင္ဦးက   ေရအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေျပာသည္။

ငါးသိုင္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးဟန္ဝင္းေအာင္က "အခု ေက်းရြာျပည္သူေတြတင္ျပလာၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ဖြဲ႔မယ္။ လယ္စစ္ေတြေရာ၊ တိုင္ၾကားတ့ဲအဖြဲ႔ေရာ ၊ ေတာင္ေျမ႐ွင္းေနတ့ဲအဖြဲ႔ေရာ၊ စိစစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာကို အဆင့္ဆင့္ကို ထပ္ၿပီးတင္ျပသြားမယ္၊ေက်းရြာ တိုင္ၾကားတာက ရြာဘုံသုံးေနတ့ဲ စမ္းေခ်ာင္းမခန္႔ဖို႔န႔ဲဒီေတာကို မီွခိုအလုပ္လုပ္ေနတာ အဲဒီအတြက္တိုင္ၾကားတာ”ဟုေျပာသည္။

"ဘူဒိုဇာန႔ဲ ထိုးတ့ဲ အခိ်န္မွာ စိုက္ခင္းသမားက တရားဝင္အေၾကာင္းၾကားတာမရိွဘူး ေက်းရြာက ကန္႔ကြက္တာမရိွဘူး၊ကြၽန္ေတာ္ လယ္ေျမေတြဆင္းတိုင္ေတာ့ အခု ကိုမင္းမင္းက ဒီေျမကိုတိုင္းခ်င္တ့ဲ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ေျပစာေဖာက္ခ်င္တ့ဲ စမ္းန႔ဲ မလြတ္ဘူးေျပာတ့ဲ ဘယ္သူအေၾကာင္းၾကားလည္းေမးေတာ့ ဆယ္အိမ္မႉးရာအိမ္မွဴးအေၾကာင္းၾကားတ့ဲေျပာတ့ဲ၊သူ စက္န႔ဲ ထိုးတာေျမဟာ သူပိုင္ဆိုင္တ့ဲ ေျမမဟုတ္ဘူး”ဟုေဂြးေတာက္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးျမင့္စိန္ကေျပာသည္။

ေတာင္ကုန္းစမ္းေက်းရြာျပည္သူမ်ားက ၎ေတာင္မွထြက္ရိွသည့္ စမ္းေရကို ေသာက္သုံးေရအတြက္ အဓိကမီွခိုအသုံးျပဳရျခင္းျဖစ္ၿပီး ေတာင္ကုန္းေျမ၆ဧက ေက်ာ္ အပင္မ်ား ဘူဒိုဇာထိုးလိုက္ေသာေုကာင့္ စမ္းေရမ်ား ေနာက္က်ိျပီးအသုံးျပဳမရေတာ့ေၾကာင့္ စပါးစိုက္ပိ်ဳးရန္အတြက္အခက္အခဲရိွႏိုင္ၿပီး၊အင္ပင္ အရြက္မ်ား အိမ္အမိုးအတြက္အသုံးျပဳေနရေၾကာင္း ေဒသခံရြာသားမ်ားကေျပာသည္။

ယခု ေတာင္ေျမအား ျပဳလုပ္မွဳႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၿမိဳ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး စိစစ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၊ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးက ယခုေျမ ပိုင္ဆိုင္သည့္ေျမ မဟုတ္ေၾကာင္းေျပာသည္၊   ေက်းရြာတြင္ ေက်းလက္ေဒသဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနက တြင္းနက္တူးေပးရ ေပ၄၀၀ ေက်ာ္အထိ ေရရိွျခင္းမရိွဘဲ စမ္းေရကို သြယ္တန္းေပးထားသည္။

Mizzima

No comments:

Post a Comment