Latest News

Tuesday, July 18, 2017

ကြၽန္ေတာ္မေမ့ႏိုင္ေသာ ဆယ့္ကိုးဇူလိုင္

ကြၽန္ေတာ္မေမ့ႏိုင္ေသာ ဆယ့္ကိုးဇူလိုင္

‘ေပ်ာက္ေသာသူ ရွာလွ်င္ ေတြ႕ ... ေသေသာသူ ၾကာလွ်င္ေမ့’

ဤကား ဗမာလူမ်ဳိးတို႔ ေျပာ ေနက် ဆို႐ိုးစကားပင္ျဖစ္သည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ မွန္ကန္ ေသာ ဆို႐ိုးစကားလည္းျဖစ္ပါ၏။

အထူးသျဖင့္ အခ်ိန္ကာလ ၾကာျမင့္လာေသာ္ ေသေသာသူ အား တျဖည္းျဖည္း ေမ့ေလ်ာ့ကာ ေနာက္ဆံုး လံုးလံုး သတိမရေတာ့ ေသာ အေျခအေနျဖစ္လာတတ္ သည္။

ဤသို႔လွ်င္ ေယဘုယ်အား ျဖင့္ မွန္ကန္ေသာ ဆို႐ိုးစကားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႁခြင္းခ်က္ေတာ့ရွိေန ပါသည္။


ယင္းႁခြင္းခ်က္ကား လြန္ခဲ့ ေသာ ၄၈ ႏွစ္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ စေန႔ေန႔က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဗမာ့သမုိင္းတြင္ အလြန္အ႐ုပ္ဆိုး အက်ည္းတန္ ၿပီး မည္သို႔မွ ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္၍ မရႏိုင္သည့္ အစြန္းအထင္း၊ အမည္းကြက္ႀကီး (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံေတာ္လုပ္ႀကံမႈႀကီး ျဖစ္ရာမွ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ အ ေပါင္းပါ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ ႀကီးမ်ား အတံုးအ႐ံုးႏွင့္ ေရတိမ္ နစ္ က်ဆံုးခဲ့ျခင္းသည္ အခ်ိန္ကာ လ မည္မွ်ပင္ၾကာျမင့္ေစကာမူ ေမ့ေပ်ာက္၍ မရႏိုင္သည့္ ႁခြင္း ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုခ်င္ပါ သတည္း။

အထူးသျဖင့္ ၁၉-၇-၄၇ ေန႔က ျဖစ္ရပ္ႏွင့္တကြ ယင္းျဖစ္ ရပ္မတုိင္မီ တစ္လအတြင္းက ျဖစ္ရပ္မ်ားကို အနီးကပ္သိရွိခဲ့သူ ကြၽန္ေတာ့္အဖို႔ မေမ့ႏုိင္႐ံုမက ျပင္းစြာ နာၾကည္းေၾကကြဲျခင္း၊  ယူက်ဳံးမရျဖစ္ျခင္း၊ ေျဖမဆည္ ႏိုင္ေအာင္ ပူေဆြးဝမ္းနည္းျခင္း စေသာ စိတ္လႈပ္ရွားမႈဒဏ္ကို ႏွစ္စဥ္ ဇူလိုင္လနီးကပ္လာတိုင္း အလူး အလဲ ခံစားရတတ္ပါသည္။

ဘာေၾကာင့္ ဤသို႔ဆိုရ ေၾကာင္းကိုလည္း ဆက္လက္ ေဖာ္ျပလတၱံ႕ေသာ အေၾကာင္းျပ ခ်က္မ်ားက အေျဖေပးႏိုင္လိမ့္ မည္ထင္ပါသည္။

***

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လဆန္း တြင္ ‘ဘီအုိေအ’ေခၚ ၿဗိတိသွ်စစ္ တပ္ ပင္မလက္နက္ခဲယမ္း သို ေလွာင္ေရးတပ္မွ ဘရင္းဂန္း၊ ေတာ္မီဂန္း၊ စတင္းဂန္းစေသာ ေမာင္းျပန္လက္နက္မ်ားႏွင့္တကြ ခဲယမ္းက်ည္ဆန္ အေျမာက္ အျမားကို ပစၥည္းထုတ္ ပံုစံတုမ်ား ျဖင့္ မသမာသူတစ္စုက ထုတ္ယူ သြားေၾကာင္းကို Special Branch ေခၚ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္၏ ‘သတင္း တပ္ဖြဲ႕’က သတင္းရသျဖင့္ ျပည္ ထဲေရးဝန္ႀကီးမွတစ္ဆင့္ အစိုးရ အဖြဲ႕ထံ သတင္းပို႔ အစီရင္ခံခဲ့ပါ သည္။

ထိုအခ်ိန္က ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းသည္ ႏိုင္ငံ ျခားခရီးထြက္ေန၍ လယ္ယာစိုက္ ပ်ဳိးေရးဝန္ႀကီး ေပ်ာ္ဘြယ္ဦးျမက ေခတၱျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ယူေနပါသည္။

ေဖာ္ျပပါ လက္နက္ခဲယမ္း မ်ား လိမ္လည္ထုတ္သြားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရအဖြဲ႕က လို အပ္သလိုေဆာင္ရြက္ရန္ ေခတၱ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးအား တာဝန္ ေပးလိုက္ပါသည္။

ဝန္ႀကီးဦးျမလည္း ျပည္ထဲ ေရးဝန္ႀကီးဌာနက တိုက္႐ိုက္ကြပ္ ကဲေသာ (ေနာက္ပိုင္း ျပည္ ေထာင္စုစစ္ရဲတပ္ UMP ျဖစ္လာ သည္) ေသာင္းက်န္းမႈႏွိမ္နင္းေရးတပ္မွ တပ္စိတ္တစ္စိတ္ကို လက္နက္ခဲယမ္း အျပည့္အစံု (ေမာင္းျပန္ေသနတ္မ်ား အပါအဝင္)ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ႐ံုးခန္းအျပင္ဘက္တြင္ လံုၿခံဳေရး တာဝန္မ်ား ခ်ထားလိုက္သည္။

 ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သေဘာထားကို သိထားသူ ဝန္ ႀကီးဦးျမသည္ လက္နက္ကိုင္ တပ္စိတ္ လံုၿခံဳေရးအေစာင့္ခ် ထားျခင္းကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္အား လံုးဝ အသိမေပးခဲ့ေခ်။ ထို႔အျပင္ ကြၽန္ ေတာ့္ကိုလည္း ႏွစ္ေယာက္ခ်င္း ေတြ႕၍ ႐ံုးခန္းအျပင္ဘက္၌ လံုၿခံဳ ေရးတပ္စိတ္ ခ်ထားေၾကာင္းကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္အားမေျပာရန္ ေမတၱာ ရပ္ခံခဲ့ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္က လည္း အလိုက္သိစြာႏွင့္ပင္ ဦးျမ အား ကတိေပးၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္အား မေျပာဘဲေနလိုက္ပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ကံဆိုးခ်င္ေတာ့ တစ္ေန႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႐ံုးတက္လာၿပီး ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ လမ္းဘက္ တံခါးေပါက္မွ ႐ံုးခန္း သို႔အဝင္တြင္ မလွမ္းမကမ္းရွိ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနဘက္သို႔ ခ်ဳိးေကြ႕သည့္ေထာင့္နား၌ ေမာင္း ျပန္ေသနတ္ကိုင္ ရဲေဘာ္သံုးေလး ဦးကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္က လွမ္းျမင္သြားပါသည္။

 ခ်က္ခ်င္း ဘာမွမေျပာဘဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ႐ံုးခန္းတြင္းသို႔ ေရာက္ေတာ့မွ ကြၽန္ေတာ့္အား ႏွစ္ေယာက္ခ်င္း ေခၚေမးပါသည္။

‘‘ေဟ့ေကာင္ ငါ့႐ံုးခန္းေရွ႕ က လက္နက္ကိုင္ ရဲေဘာ္ေတြက ဘာလုပ္တာလဲ’’

  ‘‘ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးက လိုအပ္တယ္ထင္လို႔  လံုၿခံဳေရး အေစာင့္ ခ်ထားတာပါ’’

ကြၽန္ေတာ္က ရွင္းျပသည္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ သေဘာက်ဟန္ မတူပါ။

‘‘မလိုပါဘူးကြာ။ ငါ့ကို ဘယ္သူကမွလည္း လုပ္ႀကံမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ငါကလည္း မစိုး ရိမ္ပါဘူး။ ငါ့႐ံုးခန္းေရွ႕မွာ လက္ နက္ကိုင္ရဲေဘာ္ေတြ ခ်ထားတာ ကို ငါမျမင္ခ်င္ဘူး။ ဒီေတာ့ မင္း ကိုယ္တိုင္ ခုခ်က္ခ်င္း ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး ဦးျမဆီသြားၿပီး ငါကၫႊန္ ၾကားတယ္လို႔ေျပာ၊ ငါ့႐ံုးခန္းေရွ႕ က လက္နက္ကိုင္ရဲေဘာ္ေတြကို ခ်က္ခ်င္း ျပန္႐ုပ္ခိုင္းလိုက္။ ကဲ ... မင္း အခုပဲ သြားေျပာေပေတာ့’’

ဗိုလ္ခ်ဳပ္က တိက်ျပတ္သား စြာေျပာသျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္လည္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ အျမန္ သြားေရာက္၍ ဝန္ႀကီးေပ်ာ္ဘြယ္ ဦးျမအား ဗိုလ္ခ်ဳပ္က အမိန္႔ေပး လိုက္ပံုကို ေျပာျပလိုက္ပါသည္။

 ဝန္ႀကီးဦးျမသည္ အလြန္ စိတ္မေကာင္း  ျဖစ္သြားပံုရပါ သည္။

‘‘ခက္ေတာ့တာပဲကြာ။ ငါက လံုၿခံဳေရးအတြက္ လိုအပ္တယ္ ထင္လို႔ လက္နက္ကိုင္တပ္စိတ္ ခ်ေပးတာကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ျမင္ သြားတာ ဆုိးတာပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္တတ္ႏုိင္ပါ့မလဲ။ သူအမိန္႔ ကိုလည္း တို႔က မနာခံလို႔မျဖစ္ ဘူး။ ငါေတာ့ စိတ္မေကာင္းပါ ဘူးကြာ’’

ဤသို႔ ညည္းညဴရင္းႏွင့္ပင္ ဝန္ႀကီးဦးျမသည္ သက္ဆိုင္ရာသို႔ တယ္လီဖုန္းဆက္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ံုး ခန္းအေရွ႕မွ လက္နက္ကိုင္ လံုၿခံဳ ေရးတပ္စိတ္ကို ခ်က္ခ်င္း ႐ုပ္ သိမ္းရန္ အမိန္႔ေပးလိုက္ရပါေတာ့ သည္။

***

ထိုေန႔ညေနဘက္ ႐ံုးမွအိမ္ သို႔အျပန္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ စကားမ်ားမ်ား မေျပာဘဲ တစ္စံု တစ္ခုကို စဥ္းစားေနဟန္ျဖင့္ ၿငိမ္ ေနရင္းမွ ႐ုတ္တရက္ ေကာက္ ကာငင္ကာ ကြၽန္ေတာ့္အားေမး ခြန္းထုတ္ပါသည္။

‘‘ေဟ့ တို႔အိမ္မွာေနတဲ့ ရဲေဘာ္ေတြမွာ လက္နက္ရွိ သလား’’

‘‘မရွိပါဘူး ဗုိလ္ခ်ဳပ္။ သူတို႔ က ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ေတြဆိုေတာ့ တရားဝင္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ ဝင္မဟုတ္တဲ့အတြက္ လက္နက္ မရွိၾကပါဘူး’’

ကြၽန္ေတာ္က အမွန္အတိုင္း ေျပာလိုက္ပါသည္။ သည္ေတာ့မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ သူ၏စိတ္ထဲ ျဖစ္ ေပၚခံစားမိပံုကို ေျပာပါသည္။

‘‘ငါကိုယ္တိုင္ကေတာ့ ေသ ရမွာလည္း မေၾကာက္ဘူး။ ဘယ္ သူကမွလည္း ငါ့ကို လုပ္ႀကံမယ္ မထင္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ကြာ အိမ္မွာရွိ တဲ့ ကေလးေတြအတြက္ေတာ့ ငါ စိုးရိမ္သလိုျဖစ္မိတယ္။ ဒီေတာ့ လိုလို မည္မည္ေပါ့ကြာ။ သက္ ဆိုင္ရာကို ဒီေန႔ပဲ မင္းကိုယ္တုိင္ သြားၿပီး ငါကခိုင္းတယ္လို႔ေျပာ။ သင့္ေတာ္မယ့္ လက္နက္ နည္း နည္းပါးပါးထုတ္ယူၿပီး အိမ္က ရဲေဘာ္ေတြကို ေပးထားလိုက္။ ဒါပဲ’’

ဤသို႔အမိန္႔ေပးသျဖင့္ ကြၽန္ ေတာ္လည္း အိမ္ျပန္ေရာက္ေသာ အခါ သက္ဆုိင္ရာႏွင့္ ဆက္သြယ္ အစီအစဥ္လုပ္ၿပီး ေတာ္မီဂန္း တစ္လက္၊ စတင္းဂန္းတစ္လက္၊ ေျခာက္လံုးျပဴး  ႏွစ္လက္တို႔ကို က်ည္ဆန္မ်ားႏွင့္တကြ ထုတ္ယူ ကာ တာဝါလိန္းလမ္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အိမ္တြင္ေနေသာ ရဲေဘာ္မ်ား အား ေပးထားလိုက္ပါသည္။

***

ႏုိင္ငံေတာ္ လုပ္ႀကံမႈႀကီး ျဖစ္ပြားခဲ့သည္မွာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ စေနေန႔ျဖစ္ပါ သည္။

 ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦး ေဆာင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီး မ်ား (ကက္ဘိနက္)အစည္းအေဝး ပြဲက်င္းပေနခိုက္ မသမာသူလူ သတ္သမားအဖြဲ႕က ဝင္ေရာက္ လုပ္ႀကံ ပစ္ခတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အမွန္ေတာ့ ယင္းဝန္ႀကီးအစည္း အေဝးသည္ ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္ စေန ေန႔တြင္ က်င္းပရန္မဟုတ္ဘဲ ‘ဇူူလိုင္ ၁၆ ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔’တြင္ လုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဤေနရာတြင္ အစိုးရအဖြဲ႕ ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝး အေၾကာင္း အနည္းငယ္ ရွင္းရန္ လိုေပမည္။

၁၉၄၆ ခု စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္း အစိုးရအဖြဲ႕အာဏာကို လက္ခံရယူၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ဝန္ႀကီး အဖြဲ႕ အစည္းအေဝးကို အပတ္ စဥ္ စေနေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီ က်င္းပေနက်ျဖစ္သည္။ ထုိအခ်ိန္ က ဂဠဳန္ဦးေစာသည္ ဘုရင္ခံက တိုက္႐ိုက္ခန္႔အပ္ထားေသာ ဝန္ ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္ေနရာ သူသည္ လည္း အပတ္စဥ္ စေနေန႔တိုင္း က်င္းပေသာ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕အစည္း အေဝးသို႔ တက္ရသည္။ သို႔ရာ တြင္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွင့္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရတို႔ သေဘာတူ ခ်ဳပ္ဆိုေသာ ‘ေအာင္ဆန္း- အက္တလီစာခ်ဳပ္’ကို ဂဠဳန္ဦးေစာ ႏွင့္သခင္ဗစိန္တို႔က သေဘာမတူ ဘဲ ကန္႔ကြက္ၾကသျဖင့္ ဗမာျပည္ ျပန္ေရာက္လာေသာအခါ ဦးေစာ ႏွင့္ သခင္ဗစိန္တို႔သည္ အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးအျဖစ္မွ ႏုတ္ ထြက္သြားၾကရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔ႏွစ္ဦးသည္ ေနာက္ပိုင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္ ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအေဝး မ်ားသို႔ မတက္ၾကေတာ့ေခ်။

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွ ျပန္လာၿပီး ေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အပတ္စဥ္ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ (ကက္ဘိ နက္) အစည္းအေဝးကို စေနေန႔ မလုပ္ေတာ့ဘဲ ဗုဒၶဟူးေန႔က်င္းပ ရန္ ေျပာင္းေရႊ႕သတ္မွတ္လိုက္ သည္။ ယင္းအေၾကာင္းကို ဂဠဳန္ ဦးေစာက မသိ။ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးသည္ စေနေန႔ ၁၀ နာရီ က်င္းပၿမဲ က်င္းပေနသည္ဟု ထင္မွတ္ေနသည္။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ၏ တတိယေျမာက္အစည္းအေဝးကို ဇူလိုင္လ ၁၆ ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ က်င္းပရန္ သတ္မွတ္ထားၿပီးျဖစ္ ႐ံုမက အစည္းအေဝးဖိတ္စာမ်ား ကို ဝန္ႀကီးအသီးသီးထံ ျဖန္႔ေဝ ထားၿပီးျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ဇူလိုင္ ၁၆ ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္၏ ဆပ္ေကာ္မတီတစ္ ခုျဖစ္ေသာ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲေရးေကာ္ မတီအစည္းအေဝး က်င္းပရန္ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားၿပီးျဖစ္ေန သည္။ အစည္းအေဝးႏွစ္ခု တိုက္ ေနေၾကာင္းကုိ ကြၽန္ေတာ္က ဗိုလ္္ ခ်ဳပ္ထံ သတင္းပို႔တင္ျပေသာ အခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က

 ‘‘လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးက အေရးႀကီး တယ္။ လူႀကီးေတြလည္းပါေန တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီအစည္း အေဝးကို ဒီအတိုင္းပဲထား။ ကက္ ဘိနက္အစည္းအေဝးကိုေတာ့ စေနေန႔ ေျပာင္းလုပ္လိုက္။ ဝန္ ႀကီးေတြဆီလည္း ဖိတ္စာသစ္ ႐ိုက္ၿပီးေပးလိုက္’’

ဟု အမိန္႔ေပးလိုက္ရာ ‘မေမ့ ႏိုင္ေသာ ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္ေန႔’တြင္ အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးက်င္းပ ျဖစ္သြားကာ ႏိုင္ငံေတာ္လုပ္ႀကံမႈ ႀကီးလည္း ျဖစ္ပြားခဲ့ရပါေတာ့ သည္။

***

ဤသည္တို႔ကား ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လဆန္းက အမွန္ တကယ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ရာ ေန႔လယ္ပိုင္း ျပန္လည္သံုး သပ္ၾကည့္ေသာအခါ အလြန္ဝမ္း နည္း ယူက်ဳံးမရျဖစ္စရာေကာင္း ေလာက္ေအာင္ ကံၾကမၼာ၏လွည့္ စားမႈ (သို႔မဟုတ္) အလွည့္ အေျပာင္းမ်ားကို ေတြ႕ရပါသည္။

 ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ အကယ္၍သာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္းက သူ၏႐ံုးခန္းေရွ႕မွ လက္ နက္ကိုင္ လံုၿခံဳေရးတပ္စိတ္ကို ႐ုပ္သိမ္းရန္ အမိန္႔မေပးခဲ့လွ်င္။

ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္ေန႔က်ေတာ့ လူသတ္သမားအဖြဲ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ အား လုပ္ႀကံရန္ လာေသာအခါ လံုၿခံဳေရးတပ္စိတ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ ႐ံုသာရွိမည္။ လုပ္ႀကံမႈႀကီးေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္။

တိုက္ပြဲျဖစ္လွ်င္ လံုၿခံဳေရး တပ္စိတ္က လူအင္အား၊ လက္ နက္အင္အား ပိုေကာင္းသျဖင့္ လူသတ္သမားအဖြဲ႕အား တစ္ ေယာက္မက်န္ သုတ္သင္ေခ်မႈန္း ပစ္ႏိုင္မည္မွာ ေသခ်ာသည္။

***

အကယ္၍သာ တိုင္းျပဳျပည္ ျပဳလႊတ္ေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ေရးဆဲြေရးေကာ္မတီက ဇူလိုင္ ၁၆ ရက္တြင္ အစည္း အေဝးအက်င္းပရန္ ခ်ိန္းမထားခဲ့ လွ်င္ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ (ကက္ဘိနက္) အစည္းအေဝးကို ခါတိုင္းအပတ္ စဥ္က်င္းပေနက် ဗုဒၶဟူးေန႔ (ဇူလိုင္ ၁၆)တြင္ က်င္းပျဖစ္မည္။ ဗုဒၶဟူးေန႔တိုင္း က်င္းပေသာ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ အစည္းအေဝး အ ေၾကာင္းမသိသူ ဂဠဳန္ဦးေစာသည္ သူ၏လူသတ္သမားအဖြဲ႕အား ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္ စေနေန႔တြင္ လႊတ္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးမရွိ၍ လုပ္ႀကံမႈႀကီး ျဖစ္ပြားမည္မဟုတ္ ေခ်။

 အကယ္၍သာ လူသတ္ သမားအဖြဲ႕သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အား အတြင္းဝန္မ်ား႐ံုးတြင္ မလုပ္ႀကံ ဘဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ေနအိမ္ (ဗဟန္း တာဝါလိန္း ယခု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျပတိုက္ တည္ရွိရာ)တြင္ လာေရာက္လုပ္ ႀကံပါက သူတို႔သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရွိ ရာ အိမ္အေပၚထပ္သို႔ပင္ တက္ ႏိုင္မည္မဟုတ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏အမိန္႔ ျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တုိင္ လက္ နက္ တပ္ဆင္ေပးထားေသာ အိမ္ ရွိ ရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္တုိက္ပြဲ ျဖစ္မည္။ ယင္းသို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ လွ်င္ အိမ္မွ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္မ်ား သည္ ဘီဒီေအတပ္မေတာ္ႏွင့္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးတပ္သား ရဲေဘာ္မ်ားျဖစ္၍ လက္နက္ကိုင္ တြယ္မႈ ကြၽမ္းက်င္သည့္အျပင္ တိုက္ပြဲအေတြ႕အႀကံဳလည္းရွိ ေသာေၾကာင့္ လူသတ္အဖြဲ႕အား အလြယ္တကူပင္ တြန္းလွန္တိုက္ ခတ္ပစ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ လူသတ္အဖြဲ႕ သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အိမ္သို႔မလာဘဲ လက္နက္ကိုင္အေစာင့္မရွိေသာ အတြင္းဝန္႐ံုးသို႔ သြားေရာက္လုပ္ ႀကံခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း လုပ္ႀကံမႈ ႀကီး ျဖစ္ေျမာက္ခဲ့ရသည္။

  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခမ်ာ ဖခင္တို႔၏ ႀကီးမားေသာ ေမတၱာအဟုန္ ေၾကာင့္ လူမမည္ ရင္ေသြးငယ္ မ်ားအတြက္ စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္ကာ ‘‘လုိလိုမည္မည္ေပါ့ကြာ’’ဆိုၿပီး ကြၽန္ေတာ့္အား အိမ္မွ ရဲေဘာ္မ်ား အား လက္နက္တပ္ဆင္ခိုင္းခဲ့ သည္။ သူ႔ကိုယ္သူအတြက္ေတာ့ လံုးဝမစိုးရိမ္ဘဲ ‘‘ငါက ေသရမွာ လည္း မေၾကာက္ဘူး။ ဘယ္သူမွ လည္း ငါ့ကို လုပ္ႀကံမွာမဟုတ္ပါ ဘူး’’ဟု ေျပာခဲ့ရွာသည္။ သို႔ေသာ္ တကယ္က်ေတာ့ သူထင္သလို မျဖစ္ခဲ့။ သူခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာရင္ ေသြးငယ္မ်ား ဘာမွ်မျဖစ္ဘဲ သူ ကိုယ္တိုင္သာ ၁၉-၇-၁၉၄၇ ေန႔ က မ႐ႈမလွ‘ေရတိမ္နစ္’က်ဆံုးခဲ့ရ ရွာသည္။

ကံတရားက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ တကြ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံသား အားလံုးကို ဒဏ္ခတ္လိုက္သလို ျပက္ရယ္ျပဳ လွည့္စားလိုက္ျခင္း ေပလား။

ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား၏ အဆံုးအမအရ ကံ၊ ကံ၏အက်ဳိး ကို ယံုၾကည္ရမည္ဟု ၫႊန္ျပထား ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မည္သို႔မွ မေမ့ႏိုင္ေသာ ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္ စေနေန႔က ျဖစ္ရပ္အေၾကာင္း ျပန္ေျပာသတိရမိတိုင္း...

‘သတၱဝါမွန္သမွ် ကံစီမံဖန္ တီးရာသာ လိုက္နာ နာခံေနၾကရ သည္ မဟုတ္ပါကလား’

ဟူေသာ အဂၤုတၱရနိကာယ္ အဘိဏွသုတ္ေတာ္လာ တရား ေတာ္သေဘာအတိုင္း ဆင္ျခင္ ႏွလံုးသြင္း၍ သံေဝဂဉာဏ္ပြား မ်ားၾကရန္သာ ရွိပါေတာ့သတည္း။
7Day News

No comments:

Post a Comment

Blog Archive