Latest News

Wednesday, July 19, 2017

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးထုတ္ျပန္ရန္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအပါအဝင္ ပါတီ ၁၄ ခုက တပ္ခ်ဳပ္ထံ အိတ္ပိတ္စာပို႔

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးထုတ္ျပန္ရန္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအပါအဝင္ ပါတီ ၁၄ ခုက တပ္ခ်ဳပ္ထံ အိတ္ပိတ္စာပို႔

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လိုအပ္ေသာေဒသမ်ားတြင္ စစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကညာေပးရန္ အ ခ်က္အပါအဝင္ လက္ရွိျဖစ္ေန သည့္ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအေျခ အေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီအပါအဝင္ မိတ္ဖက္ ၁၄ပါတီ ပူးေပါင္းကာ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထံ အိတ္ ပိတ္စာတစ္ေစာင္ ေပးပို႔ခဲ့သည္။

ဇူလိုင္ ၁၈ ရက္က ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီ႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ ပါတီ ၁၄ ခုအစည္းအေဝးျပဳလုပ္ကာ အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ တပ္မ ေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထံ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေပးပို႔ျခင္းျဖစ္ သည္။

‘‘လက္ရွိျဖစ္ေနတဲ့ လံုၿခံဳေရး အေျခအေနေတြ၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာစစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးထုတ္ ျပန္ဖို႔ ကိစၥလည္းပါတာေပါ့။ တ ျခားစီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး အေျခအေနေတြ ပါပါတယ္’’ ဟု ယင္းအစည္းအေဝးသို႔ တက္ ေရာက္ခဲ့သည့္ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးပါတီ တြဲဖက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦး ထြန္းရီက ေျပာသည္။

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထံ ေပးပို႔သည့္စာတြင္ ပါဝင္သည့္အ ေၾကာင္းအရာမ်ား၏အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ယခုအခါေျပာၾကားႏုိင္ျခင္း မရွိေသးဘဲ သက္ဆုိင္ရာက ျပန္လည္အ ေၾကာင္းျပန္ၿပီးမွသာ ထုတ္ျပန္ မည္ဟု ဆိုသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္ က အဆိုပါေပးပို႔စာတြင္ ပါဝင္ သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ျပည္သူ႔အတြက္ အေရးႀကီး  ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ယင္း ၁၄ ပါတီက်င္းပခဲ့သည့္အစည္းအေဝးတြင္ လက္ရွိျဖစ္ေန သည့္ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနမ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးအေျခအေန မ်ား၊ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈ အေျခ အေနမ်ား၊ ဘာသာေရးအ႐ႈပ္အ ေထြးကိစၥရပ္မ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံ၏မ႑ိဳင္ႀကီးသံုးရပ္ႏွင့္ပတ္သက္ သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ အ ျခားေသာ တိုင္းျပည္အတြင္း လက္ရွိျဖစ္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအပါအဝင္ အဆို ပါ ပါတီ ၁၄ ခုသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္ ၆ ရက္ကလည္း ရခိုင္ ျပည္နယ္အတြင္း လိုအပ္ေသာေဒ သမ်ားတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပ ေဒပုဒ္မ ၄၁၃(ခ) ပါအတုိင္း ႏုိင္ငံ ေတာ္သမၼတက စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အမိန္႔တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ေပးရန္ သေဘာထားေၾကညာခ်က္ ထုတ္ ျပန္ခဲ့ေသးသည္။

ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အ ခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ၿပီး တည္ၿငိမ္မႈပ်က္ျပားေစ ရန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ အၾကမ္း ဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ သည့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ လူ ပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္က ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒ ႏွင့္အညီ တိက်ျပတ္သားစြာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရန္လည္း တိုက္တြန္းထားသည္။

ယင္းအျပင္ ကုလသမဂၢလူ႔ အခြင့္အေရးေကာင္စီက ေစလႊတ္မည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အခ်က္ အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕ကို ႏုိင္ငံ ေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ အသိအ မွတ္မျပဳရန္လည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

အဆုိပါ ၁၄ ပါတီအစည္း အေဝးသို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၊ တိုင္း ရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးပါ တီ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီ သစ္၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုပါတီ၊ အမ်ိဳးသားတိုး တက္ေရးပါတီ၊ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံ ေရးမဟာမိတ္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါ တီ၊ ေခတ္သစ္ျပည္သူ႔ပါတီ၊ ဒီမို ကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ)၊ ရခိုင္ ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသားအင္အားစု ပါတီ၊ ဝံသာႏု ဒီမိုကရက္တစ္ပါ တီ၊ ျပည္သူ႔ ဒီမိုကေရစီပါတီ၊ ကရင္ျပည္နယ္ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ လီဆူအမ်ိဳးသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီႏွင့္ အင္း အမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါ တီတို႔မွ ထိပ္ပိုင္းတာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၿပီး စာေပးပို႔ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္ထုတ္ ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ အာေဘာ္သတင္းစာျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုေန႔စဥ္ မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ ‘ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး’ ဆိုသည့္ သတင္းကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အဆုိပါ သတင္းေအာက္တြင္ ‘စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအမိန္႔ကို ႏွစ္ကုန္အထိ သက္တမ္းတိုးရန္ ဖိ လစ္ပိုင္သမၼတတင္ျပ’ ဟူသည့္ သတင္းကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
7Day News

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post