Latest News

Tuesday, July 25, 2017

အက်ဥ္းစံတုိ႔၏ စာသင္ေက်ာင္း

အက်ဥ္းစံတုိ႔၏ စာသင္ေက်ာင္း

‘‘စိတ္ဆႏၵက တစ္ခုတည္းပါ။ အျမန္ဆံုးလြတ္ေျမာက္ဖို႔၊ အျမန္ဆံုးအိမ္ျပန္ဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ေမာင္ရဲထြဋ္ေအာင္က ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အေရာင္ေတာက္ေနေသာ မ်က္ဝန္းအစံုျဖင့္ ေျပာလိုက္သည္။

အသက္ (၂၀ ) အရြယ္ေမာင္ရဲထြဋ္ေအာင္ ေရာက္ေနသည့္ေနရာက အင္းစိန္ေထာင္ထဲတြင္ ျဖစ္သည္။ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္သို႔ သူ႔အသက္ (၁၈)ႏွစ္ကတည္းက ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ သည္အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာပင္ ပညာဆက္လက္သင္ယူခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပြဲ ဝင္ေရာက္ေျဖဆုိခဲ့ရာ ေဘာဂေဗဒဂုဏ္ထူးတစ္ဘာသာျဖင့္ ေအာင္ျမင္ကာ အမွတ္ေပါင္း ၃၉၆ မွတ္ရရွိသည့္ အက်ဥ္းစံေက်ာင္းသားျဖစ္သည္။

ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္တက္ေရာက္ရန္ စိတ္အားထက္သန္ေနေသာ္လည္း သူ႔လက္ရွိအေျခအေနက သူ႔ကို အခြင့္အေရးမေပး။ ေထာင္က်ေနသည့္ အက်ဥ္းသားတစ္ဦးအေနျဖင့္ အေဝးသင္တကၠသိုလ္မွ ဝိဇၨာအထူးျပဳဘာသာရပ္ တစ္ခုခုသာ သင္ယူခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ သံုးႏွစ္က သူ၏ မိုက္မဲမႈတစ္ခုက သူ႔အတြက္ အရိပ္ဆိုးပမာျဖစ္ေနသည္ဟု သူက ဆုိသည္။

မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈ၊ လက္ဝယ္ေတြ႕ရွိမႈျဖင့္ ေထာင္ထဲသို႔ ၂၀၁၄ ႏိုဝင္ဘာ ၃၀ ရက္က သူ စတင္ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ဒုတိယ ေျမာက္ႏွစ္ ေျဖဆိုေနဆဲတြင္ အ ေပါင္းအသင္းမွား၍  ေဆးေျခာက္သံုးစြဲမိခဲ့သည္။ သံုးတတ္ခါစအခ်ိန္မွာပင္ ရဲကသတင္းရကာ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေနအိမ္သို႔ ဝင္ေရာက္ရွာေဖြခဲ့သည္။ သူ႔မ်က္စိေရွ႕မွာပင္ ရွာေဖြရာ သူ႔အိပ္ရာေအာက္မွ ေဆးေျခာက္ ၀ ဒသမ ၀၉ ဂရမ္ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ သည္။ ေဆးေျခာက္ လက္ဝယ္ ေတြ႕ရွိမႈ၊ သံုးစြဲမႈတုိ႔ျဖင့္ အင္းစိန္ဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္တြင္ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္ႏွစ္က်ခံခဲ့ရသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္ ဒီထဲေရာက္ ေရာက္ခ်င္းပဲ ေနာက္တရမိတယ္။ ေနာင္တကို တတ္ႏုိင္သမွ် အဖတ္ဆယ္ႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္းကို ဒီထဲ ေရာက္ၿပီး ၂ ႏွစ္ေလာက္အၾကာမွာ ကြၽန္ေတာ္ေတြ႕ခဲ့တယ္။ မေအာင္ ေသးတဲ့ ဆယ္တန္းကို ဒီထဲက ေျဖမယ္လုိ႔ေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ေတာ့ ပညာသည္သာလြတ္ ေျမာက္ရာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ေမာင္ရဲထြဋ္ေအာင္က သူ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲဝင္ေျဖျဖစ္ခဲ့ပံုကို ေျပာျပသည္။

အက်ဥ္းက် ေက်ာင္းသားမ်ားကို အက်ဥ္းေထာင္တြင္းတြင္ အေျခခံပညာသင္ၾကားခြင့္၊ တကၠသိုလ္ပညာသင္ၾကားခြင့္ေပးလိမ့္မည္ဟု သူဘယ္တုန္းကမွ် မထင္ထား။ သို႔ေသာ္ သူမေရာက္မီ သံုး ႏွစ္ကပင္ အင္းစိန္ဗဟိုအက်ဥ္း ေထာင္အတြင္းရွိ အက်ဥ္းသားမ်ားကို တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ျပန္လည္ ေျဖဆိုခြင့္ေပးေနခဲ့သည္ကို အက်ဥ္းသားအခ်င္းခ်င္းထံမွ ၾကားသိခဲ့ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိခင္ႏွင့္ အစ္မတုိ႔ ေထာင္ဝင္စာလာေတြ႕ ခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းထြက္လက္မွတ္ယူခုိင္းကာ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းမွပင္ စာေမးပြဲျပန္ေျဖရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ေမာင္ရဲထြဋ္ေအာင္ကဲ့သို႔ပင္ ယခုႏွစ္တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲကို အင္းစိန္ဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္အတြင္းမွ ဝင္ေရာက္ေျဖဆုိသူ ၂၈ ဦး ရွိခဲ့သည္။ ကိုးဦးေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ေမာင္ရဲထြဋ္ေအာင္က ေဘာဂ ေဗဒဂုဏ္ထူးပါ ရခဲ့သည္။ သူႏွင့္အတူေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္လည္း မူးယစ္ေဆးဝါးမႈ၊ လူသတ္မႈ၊ ခိုးမႈမ်ားျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရေသာ အသက္(၂၀)ေအာက္ လူငယ္မ်ားျဖစ္သည္။

သူတုိ႔အားလံုးသည္ အင္းစိန္ ဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္အတြင္းရွိ အမွတ္ (၁၃) အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း (ခြဲ)တြင္ တက္ေရာက္သင္ယူၿပီး အက်ဥ္းေထာင္တြင္း စာစစ္ဌာနမွ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုကာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနေသာ ေက်ာင္းေနအရြယ္ႏွင့္ ေက်ာင္းေနဆဲလူငယ္အက်ဥ္းသား၊ အခ်ဳပ္သားမ်ား ပညာဆက္လက္သင္ယူႏုိင္ရန္ ၂၀၀၅ ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္ကစ၍ အင္းစိန္ဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္၊ စက္မႈလက္မႈဌာနဝင္းအတြင္းရွိ လူငယ္ေဆာင္တြင္ သူငယ္တန္းမွ တတိယတန္းအထိ ေက်ာင္းသား ၃၉ ဦးကို အက်ဥ္းသားေက်ာင္း ဆရာငါးဦးက သင္ၾကားေပးသည္။

လူငယ္ေဆာင္တြင္ ႏွစ္အလိုက္ အတန္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕သင္ၾကားေပးခဲ့ရာ ၂၀၀၇-၀၈ ပညာသင္ႏွစ္၌မူ အက်ဥ္းေထာင္၊ စက္မႈလက္မႈ ဌာန (အလုပ္)ဘက္ရွိ အေဆာင္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ကာ ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာန၊ အမွတ္ (၁၃) အေျခခံပညာ အလယ္တန္းေက်ာင္း (ခြဲ)အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေက်ာင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တစ္ခုတည္းေသာ အက်ဥ္းေထာင္ အတြင္းရွိ ေက်ာင္းျဖစ္လာသည္။ အျခားေထာင္မ်ားရွိ အက်ဥ္းသား ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕မွာ ေထာင္အတြင္းမွ စာေမးပြဲေျဖဆိုမႈရွိေသာ္လည္း အင္းစိန္ကဲ့သို႔ ေက်ာင္းတက္၍ ေျဖဆိုရျခင္းမဟုတ္ဘဲ သင္တန္းသေဘာမ်ိဳး အတြင္း၌ တက္၍ ေျဖဆိုေနသည္ျဖစ္သည္။

၂၀၀၄-၀၅ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ သူငယ္တန္းမွ တတိယတန္းအထိ အက်ဥ္းသား ၂၄ ဦး၊ ၂၀၀၅ -၀၆ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ သူငယ္တန္းမွ စတုတၳတန္းအထိ အက်ဥ္း သား ၃၉ ဦး၊ ၂၀၀၆-၀၇ ပညာသင္ ႏွစ္တြင္ သူငယ္တန္းမွ ပၪၥမတန္း အထိ အက်ဥ္းသား ၁၅၉ ဦး၊ ၂၀၀၈-၀၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ သူငယ္တန္းမွ ဆ႒မတန္းအထိ အက်ဥ္းသား ၁၁၅ ဦး၊ ၂၀၀၉-၁၀ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ သူငယ္တန္းမွ သတၱမတန္းအထိ အက်ဥ္းသား ၁၇၆ ဦး၊ ၂၀၁၀-၁၁ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ သူငယ္တန္းမွ အ႒မတန္းအထိ အက်ဥ္းသား ၁၄၀ ဦး ပညာသင္ၾကားေပးခဲ့သည္။

၂၀၁၂-၁၃ ပညာသင္ႏွစ္ တြင္မူ ဒသမတန္းပါ သင္ၾကားေပးခဲ့ရာ ယခုႏွစ္အထိ အင္းစိန္ဗဟို အက်ဥ္းေထာင္မွ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူ ၂၉ ဦးရွိၿပီ ျဖစ္သည္။

‘‘အျဖဴ၊ အစိမ္းဝတ္ၿပီး စာ သင္ၾကားခြင့္ရတာကိုက သူတို႔အ တြက္ အခြင့္အေရးႀကီးပဲ။ သူတုိ႔ လည္း ဒါကို သိၾကတယ္။ သူတို႔က အေျခခံေတာ့ နည္းတယ္။ ဒါေပမဲ့ အားသာခ်က္က သူတို႔မွာ တျခား အာ႐ံုမရွိဘူး။ စာတစ္ခုပဲရွိတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ က်က္အား၊ အာ႐ံုစူးစိုက္ မႈနဲ႔ပဲ ေမာင္းရတာ’’ဟု တကၠသိုလ္ ဝင္စာေမးပြဲေျဖဆုိသည့္ အက်ဥ္း သားမ်ားကို အက်ဥ္းေထာင္တြင္း ေက်ာင္းတြင္ လာေရာက္သင္ၾကား ေပးေနသည့္ အထက (၁) အင္း စိန္မွ အထက္တန္းျပဆရာ ဦးစိုး ထြန္းထြန္းႏုိင္က ေျပာသည္။

အင္းစိန္ဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္အတြင္းရွိ စာသင္ေက်ာင္းတြင္ အက်ဥ္သား ဆရာ ၁၁ ဦးက တစ္ႏွစ္ ပတ္လံုး ပံုမွန္သင္ၾကားေပးေနၿပီး အထက (၁)အင္းစိန္ႏွင့္ အလက (၁၃) အင္းစိန္မွ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားက ႏွစ္စဥ္ ေအာက္တိုဘာမွ ပညာသင္ႏွစ္ၿပီးဆံုးသည္အထိ အ ပတ္စဥ္ စေနေန႔တုိင္းတြင္ အခ်ိန္ပို ဝင္ေရာက္သင္ၾကားေပးေနသည္။  ထို႔အျပင္ ဒသမတန္းအတြက္ ျပင္ပဆရာငါးဦးကလည္း အခ်ိန္ပို မ်ား ပို႔ခ်ေပးေနသည္။ အပတ္စဥ္ တနလၤာမွ စေနေန႔အထိ နံနက္၈ နာရီမွ မြန္းလြဲ ၃ နာရီခြဲအထိ ေန႔ စဥ္စာသင္ခ်ိန္ ခုနစ္ခ်ိန္ျဖင့္ သင္ၾကားရၿပီး အက်ဥ္းသားေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပညာသင္ၾကားေရးကိုသာ အာ႐ံုစိုက္ရသည္ဟု အင္း စိန္ဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္ ေထာင္ပိုင္အက်ဥ္းဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ ၾကားေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးဦးကဆုိသည္။

‘‘ျပစ္ဒဏ္က်ေပမယ့္ ဘာအ လုပ္မွ မလုပ္ရပါဘူး။ စာကိုပဲ တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ရတာပါ’’ဟု ေမာင္ရဲထြဋ္ေအာင္က ေျပာျပသည္။

အင္းစိန္ဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္သို႔ ေရာက္ရွိလာသူ လူငယ္မ်ားအ ေနျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ခ်ိန္တြင္ လူ ေကာင္းသူေကာင္းမ်ားျဖစ္ရန္၊ အမွားအမွန္ကို ေဝဖန္ပိုင္းျခားႏုိင္ေစရန္ ေထာင္တြင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေပးသည့္ အစီအစဥ္ကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းမတက္ေရာက္ဖူးေစကာမူ ပညာသင္ယူလိုစိတ္ရွိပါက အသက္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္အက်ဥ္းသားတုိင္းကို သူငယ္တန္းက စတင္ကာ ပညာသင္ယူခြင့္ေပးေန ျခင္းျဖစ္သည္ဟု အက်ဥ္းေထာင္တြင္းရွိ ေက်ာင္းသို႔လာေရာက္သင္ၾကားေပးေနသည့္ အလက (၁၃)အင္းစိန္မွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးသန္းထြန္းက ေျပာသည္။

‘‘ဆယ္တန္းတင္ မဟုတ္ဘူး။ အသက္ (၁၇)ႏွစ္ေလာက္မွ စာသင္ခ်င္တယ္ဆုိလုိ႔ သူငယ္တန္း ျပန္တက္ေနတဲ့ သူေတြလည္းရွိတယ္။ သူတုိ႔ တကယ္လိုခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ သင္ေပးပါတယ္’’ဟု ဦးသန္းထြန္းက ဆုိသည္။

အင္းစိန္ဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္တြင္း ေက်ာင္းတြင္ အေျခခံပညာအတန္းမ်ား တက္ေရာက္လိုပါက အက်ဥ္းမက်မီက ေနာက္ဆံုး ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ အေျခခံပညာ အတန္းၿပီးေျမာက္ေၾကာင္း လက္ မွတ္ကို တင္ျပရၿပီး တက္ေရာက္ ခြင့္ျပဳ၊ မျပဳ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနက ဆံုးျဖတ္သည္။

တက္ေရာက္လိုေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အက်ဥ္းမက်မီက အေျခခံပညာေက်ာင္း တက္ေရာက္ဖူးပါက မည္သည့္ အတန္းကို ေနာက္ဆံုး ေအာင္ျမင္ခ့ဲသည္ဟူသည့္ ေထာက္ခံခ်က္ပါ ေက်ာင္းထြက္ လက္မွတ္ကို တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းမွထုတ္ယူ ကာ အုပ္ထိန္းသူက အက်ဥ္းဦးစီးဌာနသို႔ တင္ျပရသည္။ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနက အလက(၁၃)အင္းစိန္သို႔ တင္ျပကာေက်ာင္းက ခြင့္ျပဳလွ်င္ေထာင္တြင္း ေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳသည္။

ေက်ာင္းမေနဖူးေသာ၊ အေရးအဖတ္မတတ္ေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားကိုမူ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း တြင္ အသံုးလံုးသင္တန္းမ်ား ဦးစြာေပးၿပီး အသံုးလံုးသင္တန္းၿပီးပါက သူငယ္တန္းဝင္ခြင့္ စစ္ေဆးကာသူငယ္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ ျပဳ ေနသည္ဟုဆိုသည္။ ယခင္က အက်ဥ္းေထာင္တြင္းတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားကို ပညာသင္ယူခြင့္မေပးခဲ့ရာ ယခုအခ်ိန္တြင္သင္ယူခြင့္ရွိသည္ဟူသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ကို မသိရွိၾကေသာေၾကာင့္ ေထာင္တြင္းေက်ာင္းတြင္ အေျခခံပညာအတန္းမ်ား တက္ေရာက္ခြင့္ ျပဳရန္ ေလွ်ာက္ထားသူနည္းသည္ ဟု ဦးမ်ိဳးဦးကဆုိသည္။

‘‘ေလွ်ာက္တဲ့သူနည္းေတာ့ ေလွ်ာက္သမွ်ကို တက္ခြင့္ေပးႏုိင္ ေသးတယ္။ တက္ခ်င္တဲ့သူမ်ား လာေတာ့မွ ဘယ္သူေတြကို တက္ခြင့္ေပးမလဲဆုိတာ ေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္စိစစ္မယ္။ ေလာေလာဆယ္ကေတာ့ သင္ၾကားခြင့္ရွိ တယ္ဆုိတာ ေျပာေနရတဲ့အဆင့္ ပဲရွိပါေသးတယ္’’ဟု ဦးမ်ိဳးဦးက ေျပာသည္။

ေက်ာင္းခ်ိန္မ်ား၌ လံုၿခံဳေရးသံုးဦးျဖင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားကို အၿမဲေစာင့္ၾကည့္ေနၿပီး ေက်ာင္းစတင္ဖြင့္လွစ္စဥ္မွ ယခုအထိ စာသင္ေက်ာင္းတြင္ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈမ်ိဳး မရွိဖူးေၾကာင္းဦးမ်ိဳးဦးကဆုိသည္။

‘‘ေတာ္ေတာ္ေတာ့ စနစ္က်တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စာတစ္ခ်ိန္ ဝင္သင္ရင္ ဘယ္ဆရာက ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘယ္သင္ခန္းစာကို ဘယ္ကေန ဘယ္အထိ သင္သြားတယ္၊ ဘာေတြေျပာသြားတယ္ဆုိတာ အကုန္မွတ္တမ္းရွိတယ္’’ဟု ဦးစိုးထြန္းထြန္းႏုိင္က ေျပာသည္။

အက်ဥ္းသား ေက်ာင္းသားမ်ားကို အျခားအက်ဥ္းသားမ်ား ႏွင့္ ေရာေထြးမထားဘဲ သီးသန္႔အခန္းမ်ား၌ထားၿပီး စာသင္ေက်ာင္းတြင္းႏွင့္ အက်ဥ္းခ်ထားသည့္ အခန္းတြင္ စာေရးကိရိယာမ်ားကို သံုးစြဲကိုင္ေဆာင္ခြင့္ျပဳထားသည္။

မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းအတန္းမ်ားကို အလက (၁၃) အင္းစိန္ကလည္းေကာင္း၊ နဝမတန္းကို အထက (၁) အင္းစိန္ကလည္းေကာင္း တာဝန္ယူေမးခြန္းထုတ္၍ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကိုယ္တိုင္ ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးကာ ေအာင္စာရင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲကိုမူ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း သီးသန္႔စာစစ္ဌာနဖြင့္လွစ္ကာ စစ္ေဆးေပးျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ဦးမ်ိဳးဦးကဆုိသည္။

အက်ဥ္းေထာင္သို႔ ေရာက္ရွိလာသူ လူငယ္အမ်ားစုသည္ ကိုယ္တုိင္က်ဴးလြန္သည္ျဖစ္ေစ၊ ဓား ခုတ္ရာ လက္ဝင္လွ်ိဳမိသည္ျဖစ္ေစ ေထာင္က်သည္ဟူသည့္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ အနည္းႏွင့္အမ်ား ယံုၾကည္ခ်က္ေပ်ာက္ဆံုးေနသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔အတြက္ ယံုၾကည္ရာ အနာဂတ္လမ္းကို ေျဖာင့္ေျဖာင့္တန္းတန္း ေလွ်ာက္ႏုိင္ရန္ ေဖးမေပးသည့္ အက်ဥ္းသားဆရာ မ်ား၏ အခန္းက႑သည္လည္း အေရးပါသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ့္ တပည့္ေတြ အဆိုးထဲက အေကာင္းျဖစ္သြား တယ္၊ ႏုိင္ငံအတြက္ အေထာက္ အပံ့ျဖစ္သြားတယ္ဆုိရင္ ကြၽန္ ေတာ္ဝမ္းသာပါတယ္’’ဟု အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္တြင္ မူးယစ္ေဆး ဝါးမႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၂၁ ႏွစ္က်ခံ ေနရၿပီး ေက်ာင္းအုပ္အျဖစ္ တာဝန္ေပးခံရသူ ဦးေဇယ်ာလင္းျမင့္ က ပီတိၿပံဳးျဖင့္ေျပာသည္။

ေထာင္တြင္း ေက်ာင္းတြင္ သင္ၾကားေပးေနသည့္ အက်ဥ္းသားဆရာမ်ားသည္ ဘြဲ႕ရပညာတတ္မ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ားစုသည္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ားကဲ့သို႔ပင္ မူးယစ္ေဆးမႈ၊ လူသတ္မႈမ်ား ျဖင့္ အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ား ျဖစ္ သည္။

‘‘အထဲက ဆရာေတြက ကြၽန္ ေတာ္တို႔နဲ႔ အတူတူေနထုိင္ၿပီး မနက္ ၆ နာရီဆုိ အတူတူထ စာက်က္၊ တစ္ေနကုန္ အနားယူခ်ိန္ နည္းနည္းနဲ႔ စာလုပ္ခ်ိန္မ်ားမ်ားရ ေအာင္ Camp သြင္းၿပီး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေလ့က်င့္ႀကိဳးစားဖုိ႔ တစ္ ခ်ိန္လံုး အားေပးေနခဲ့တာပါ’’ဟု ေမာင္ရဲထြဋ္ေအာင္က သူ႔ဆရာ မ်ားအေၾကာင္း ေျပာျပသည္။

ေနာင္တျဖင့္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ႀကိဳး စားခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ႀကိမ္တစ္ခါ အမွားအတြက္ မိမိဝါသနာပါရာ တကၠသိုလ္ပညာ ဆက္လက္ဆည္းပူးခြင့္ ဆံုး႐ႈံးမည္ကို ေမာင္ရဲထြဋ္ေအာင္အပါအဝင္ အက်ဥ္း က်သူငယ္ခ်င္းက စိုးရိမ္ေနသည္။

ယခင္ႏွစ္မ်ားက အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္မွ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ အက်ဥ္းက်ေနစဥ္အတြင္း ရန္ကုန္အ ေဝးသင္တကၠသိုလ္ ဝိဇၨာအထူးျပဳ ဘာသာရပ္အခ်ိဳ႕ကိုသာ သင္ယူခြင့္ရခဲ့ၿပီး လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္ခန္း (Pratical) ပါဝင္ေသာ အထူးျပဳ ဘာသာရပ္မ်ားကိုမူ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိခဲ့ေပ။ လက္ရွိတြင္ ေထာင္ထဲမွအေဝးသင္တကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ေနသည့္ ေက်ာင္းသား ၁၄ဦးထဲမွ အမ်ားစုသည္ ျမန္မာစာ အထူးျပဳဘာသာရပ္ကုိ သင္ယူေန သည္။

ယခုႏွစ္တြင္မူ သိပၸံအထူးျပဳ ဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ယူလို ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားရွိေနျခင္း ေၾကာင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ညႇိႏိႈင္း၍ ႀကိဳးပမ္းေပးမည္ဟု ဦးမ်ိဳးဦးက ေျပာသည္။

‘‘အခုဆုိ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းကို ဒီလိုေတြ ေအာင္လာၿပီ။ သိပၸံဘာသာရပ္တက္ခ်င္တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြလည္း ရွိေနတယ္။ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ေပးမလဲဆုိတာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနဘက္ကို အကူအညီေတာင္းဖို႔၊ ညႇိႏိႈင္းဖို႔ေတာ့ ရွိပါတယ္’’ဟု ဦးမ်ိဳးဦးက ေျပာသည္။

ေမာင္ရဲထြဋ္ေအာင္တုိ႔ သူငယ္ခ်င္းကိုးဦးအနက္ ႏွစ္ဦးသည္ ၂၀၁၇ မတ္လ စာေမးပြဲေျဖဆုိၿပီး ခ်ိန္ကပင္ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ေစ့၍ လြတ္ေျမာက္သြားၿပီျဖစ္ၿပီး တစ္ဦးသည္ ယခု ဇူလုိင္အတြင္း လြတ္ေျမာက္မည္ျဖစ္သည္။ လြတ္ ေျမာက္သူမ်ားက ဝါသနာပါရာ လမ္းခရီးကို လြတ္လပ္စြာေလွ်ာက္ လမ္းခြင့္ရ မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေမာင္ရဲထြဋ္ေအာင္တုိ႔ ေျခာက္ဦးသည္ ဝါသနာကို စြန္႔လႊတ္ကာ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ေစ့မည့္ရက္ကို ေစာင့္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာေလး ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ေမွ်ာ္လည္း ေမွ်ာ္ေနပါတယ္’’ဟု ေနာင္တမ်ားျဖင့္ ဆုိသည္။

7Day News

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post