Latest News

Thursday, June 1, 2017

E.Q ႏွင့္ ကေလး၏ အနာဂတ္

E.Q ႏွင့္ ကေလး၏ အနာဂတ္

(၁)
တနလၤာေန႔တိုင္း အဂၤလိပ္စာဖတ္ႏိုင္ေသာ စာဖတ္စြမ္းရည္ကို စစ္ေဆးသည္။ ယေန႔ဖတ္ျပရမည့္ သင္ခန္းစာမွာ ေသာၾကာေန႔က သင္ၾကားထားေသာ သႏၲာကြၽန္းမွ အခန္း (၄) ျဖစ္သည္။

“ဟန္တင္၊ ဖတ္စမ္း”
ဟန္တင္က မတ္တတ္ရပ္ၿပီး လက္ပိုက္လိုက္သည္။ ၿပီးမွ ရြတ္ဖတ္ရန္ဟန္ျပင္သည္။
“ဟဲ့၊ စာအုပ္ကိုယူေလ။ ၾကည့္ၿပီးမွ ေသခ်ာဖတ္”
“စာအုပ္ထဲမွာ မရွိေတာ့ဘူးဆရာမ”
“စာအုပ္ထဲမွာ မရွိရေအာင္ ဘယ္ကိုေရာက္သြားလို႔လဲ”
“ကြၽန္ေတာ္ ျဖဲပစ္လိုက္ၿပီ”
ဟန္တင့္စကားေၾကာင့္ ဆရာမေဒါသက ငယ္ထိပ္သို႔ တက္ေဆာင့္သြားခဲ့သည္။
“ေၾသာ္ မင္းက အဲဒီလိုလား။ ဟုတ္ၿပီ ဒါျဖင့္ဖတ္ျပစမ္း”
ဆရာမကသူ႔ကို တမင္ေသြးတိုးစမ္းသည္ဟု ထင္သြားသည္။ ဆရာမသည္ ေပတံတစ္ေခ်ာင္းယူသည္။ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ထံမွ ဖတ္စာအုပ္ (သႏၲာကြၽန္း) ကို ယူသည္။
“ကဲ၊ ဖတ္”

ဟန္တင္က ရြတ္ျပသည္။ အခန္း (၄) ဖတ္စာသည္ တစ္လံုးမွ်မမွား။ သို႔ႏွင့္ပင္ သူ႔စာအုပ္ထဲတြင္ မရွိေတာ့ေသာ သင္ၿပီးသား အခန္းမ်ားကိုပါ ရြတ္ျပခုိင္းသည္။ အခန္း (၁)၊ (၂) ႏွင့္ (၃)။ သံုးခုစလံုး တစ္လံုးမွ်မမွား။ ဒီအ ႀကိမ္တြင္ေတာ့ ဆရာမ အရမ္းအံ့ၾသ တုန္လႈပ္သြားသည္။
‘ေၾသာ္ ဟန္တင္ဟန္တင္ မင္းက ဂ်ီးနီးယပ္စ္ပါလားဟု စိတ္ထဲကခ်ီးမြမ္းလိုက္သည္။

အမွန္ပင္ ဆရာမေျပာသကဲ့သို႔ ဟန္တင္ကို ပါရမီရွင္ဟု ေျပာရပါေတာ့မည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ပါရမီရွင္မ်ားကိုမည္သို႔ သတ္မွတ္ၾကပါသနည္း။
ဥာဏ္ရည္အဆင့္ျပကိန္း (I.Q) ျဖင့္ သတ္မွတ္ၾကပါ၏။ I.Q ၁၄၀ အထက္ရွိေသာ သူမ်ားကို ပါရမီရွင္ဟု သတ္မွတ္ၾကသည္။ ကြၽန္ေတာ္ေရးသားေနေသာ အေၾကာင္းအရာ ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည္မို႔ I. Q အေၾကာင္းကို အနည္းငယ္ တင္ျပခြင့္ျပဳပါ။

I.Q (Intelligent Quotient) သည္ စိတ္သက္ကို ဇာတာသက္ႏွင့္စားၿပီး ရလဒ္ကို ၁၀၀ ႏွင့္ေျမႇာက္ထားေသာ ကိန္းျဖစ္သည္။ သာမန္လူမ်ားသည္ ၉၀ မွ ၁၁၀ ၾကား၌သာ ရွိတတ္သည္။ ၁၁၀ မွ ၁၂၀ သည္ သာမန္ ထက္ပိုသူ၊ ၁၂၀ မွ ၁၄၀ ကို ထူးခြၽန္သူ၊ ၁၄၀ အထက္ကို ဂ်ီးနီးယပ္စ္ (ပါရမီရွင္) ဟု သတ္မွတ္သည္။ Guinness Book World Redording တြင္ I. Q ၂၂၀ ျဖင့္ စာရင္းသြင္းခံရသူမွာ Marilyn vos Servant ျဖစ္သည္။ Albert Einstein ႏွင့္ Stephen Hawaking တို႔သည္ I. Q ၁၆၀ ရွိသည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။

(၂)
ေျခာက္ဘာသာဂုဏ္ထူးထြက္ေသာ တကၠသိုလ္၀င္ေက်ာင္းသား တစ္ဦးကို မည္သို႔ ေျပာၾကပါမည္နည္း။ ‘ဒါက်က္၊ ဒါေမး၊ ဒါေျဖ’ ၍ ဂုဏ္ထူးရၾကသည္လား။ ဤေဆာင္းပါးအဖြင့္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ဟန္တင္ကဲ့သို႔ ပါရမီရွင္ျဖစ္၍ ရခဲ့သည္လား။ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ေျခာက္ဘာသာ ဂုဏ္ထူးရွင္ကို I .Q ျမင့္သူဟုေတာ့ သတ္မွတ္သင့္ပါ၏။
သို႔ရာတြင္ ယေန႔ကမၻာတြင္မူ I. Q ျမင့္႐ံုမွ်ႏွင့္ မလံုေလာက္ေတာ့ေပ။ E. Q လည္းျမင့္ရန္ လိုလာသည္။ E.Q (Emotional Quotient) သည္ ခံစားမႈစြမ္းရည္ ျဖစ္သည္။ ၎သည္ I.Q ထက္ပင္အေရးႀကီးသည္ဟု ဆိုလာၾကသည္။ E . Q သည္ စာသင္ခန္းမွထြက္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ၀င္ေရာက္ရာတြင္ ပို၍လိုအပ္ေသာ စြမ္းရည္ျဖစ္သည္။ ဆိုရေသာ္ တျခားသူမ်ားကို မိမိအေနျဖင့္ မည္မွ်နားလည္ သနည္းဟူေသာ ကိစၥပင္ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၊ ကြၽန္ေတာ္ တကၠသိုလ္၏ စာသင္ခန္းတြင္ စိတ္ပညာဘာသာရပ္ကို သင္ၾကားေနခဲ့သည့္ အခ်ိန္၌ I.Q သည္သာ သိသိသာသာ အသံထြက္ခဲ့သည္။ ယခုေတာ့ I.Q ႏွင့္ မလံုေလာက္ေတာ့ေပ။ မိမိႏွင့္ထိေတြ႕ ေနရသူတို႔၏ စိတ္ခံစားမႈကိုပါ သိရွိရန္လိုလာ ပါသည္။
ဆိုပါစို႔။ လုပ္ငန္းခြင္ရွိ အလုပ္သမားမ်ား လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၏ စိတ္ခံစားမႈမ်ားကို နားလည္သိရွိရန္ လိုလာသည္။ အသိအမွတ္ျပဳ၊ တန္ဖိုးထားရန္လိုသည္။ သို႔မွသာ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေအာင္ျမင္လာမည္။ လူတစ္ေယာက္သည္ I.Q ျမင့္႐ံုမွ်ႏွင့္ ဘ၀တြင္ ေအာင္ျမင္မႈ မရႏိုင္။ E.Q ပါျမင့္ရန္ လိုလာသည္။

(၃)
ယေန႔ စာသင္ခန္းထဲမွ ကေလးမ်ားကို E.Q ျမင့္မားလာေစရန္ မည္သို႔ေလ့က်င့္ ပ်ဳိးေထာင္ရပါမည္နည္း။ ဤကိစၥသည္ ထင္သေလာက္မလြယ္ကူပါ။
ကေလးတစ္ဦးသည္ သူ၏အတန္းေဖာ္မ်ားႏွင့္အတူ သီခ်င္းဆိုသည္။ လာသည္။ ကစားသည္။ အတန္းေဖာ္မ်ားႏွင့္အတူတကြ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္သည္။ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို မညည္းမညဴဘဲ လိုက္နာလုပ္ေဆာင္သည္။ ဆိုပါစို႔ ကစားစရာပစၥည္းမ်ားကို အလွည့္က်ရယူရန္ရွိပါက မိမိအလွည့္သို႔ ေရာက္လာေစရန္ ေက်ေက်နပ္နပ္ေစာင့္ဆိုင္းရယူသည္။ တျခားလူက အကူအညီလိုလွ်င္ေပးၿပီး မိမိလုိလွ်င္လည္း တျခားသူမ်ားထံမွ ေတာင္းသည္။ ကစားခ်ိန္တြင္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာကစားၿပီး အလုပ္လုပ္ခ်ိန္တြင္လည္း ေပ်ာ္ရႊင္စြာ အလုပ္လုပ္သည္စသည့္ စိတ္အရည္အခ်င္းမ်ားရွိရန္ ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ေပးရမည္။ သို႔မွသာ E.Q ျမင့္လာမည္ ျဖစ္သည္။

(၄)
ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးက႑တြင္ အားနည္းၿပီး တျခားသူ၏ စိတ္ခံစားမႈကို နားမလည္ေသာ I.Q ျမင့္မားသည့္ ဂ်ီးနီးယပ္စ္ တစ္ဦးျဖစ္ဖို႔ထက္ I.Q တြင္ သာမန္မွ်သာရွိၿပီး E.Q ျမင့္ေသာသူျဖစ္ရန္က ပို၍အေရးႀကီးသည္။
စနစ္သစ္ပညာေရးသည္ အနာဂတ္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဖြံ႕ၿဖိဳးႏိုင္ေရးအတြက္ တာ၀န္ယူထားရမည့္ ပညာေရးျဖစ္သည္။ ထုိစနစ္ကပင္ I.Q ေရာ E .Q ေရာျမင့္ေသာ လူသားမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

အမွန္ႏွင့္အမွား တရား၏ မတရား၏ ကိုခြဲျခား၍မသိ။ အျခားသူမ်ား၏ ခံစားမႈအမွန္ကို နားလည္ရန္လည္း မႀကိဳးပမ္းေသာ စူပါဂ်ီးနီးယပ္စ္မ်ားျဖင့္ ခြၽတ္ျခံဳျပာက်ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပန္လည္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္ မည္ကဲ့သို႔ တည္ေဆာက္ပါမည္နည္း။ ခံစားမႈစြမ္းရည္ ျမင့္မားေသာ လူသားမ်ားျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ အနာဂတ္ကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment