Latest News

Thursday, June 1, 2017

သက္တမ္း

သက္တမ္း


(၁)
‘သက္တမ္း’ ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ကိုဖတ္ရသျဖင့္ လူႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သက္တမ္းကိုသာ စဥ္းစားျမင္ေယာင္မိမည္ ထင္သည္။ လူ႔သက္တမ္းဟူသည္ လူတစ္ေယာက္ အသက္ရွင္ေနသမွ် ရက္၊ လ၊ ႏွစ္တည္းဟူေသာ အခ်ိန္ကာလ တစ္ေလွ်ာက္အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ကို အထူးေျပာရန္လိုမည္ မထင္ေပ။ သို႔ပင္ျဖစ္လင့္ကစား ေလ့လာသတ္မွတ္ထားသည့္ လူ႔သက္တမ္းႏွစ္ကာလအတိုင္း လူတိုင္းသည္ အျပည့္အ၀ အသက္ရွင္ေနထိုင္ႏိုင္ခ်င္မွ ေနထိုင္ႏိုင္မည္။ ဘယ္သူမျပဳ မိမိမႈဆိုသည့္စကားအတိုင္း လူတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးေန႔စဥ္ဘ၀တြင္ ျပဳမူဆက္ဆံ လႈပ္ရွားေနထိုင္မႈ ပံုစံကြဲျပားသည္ႏွင့္အမွ် ကိုယ္ခႏၶာအေပၚ သက္ေရာက္မႈလည္း မတူညီေသာေၾကာင့္ သက္တမ္းတိုျခင္း၊ ရွည္ျခင္းစသျဖင့္ ကြဲျပားျခားနားရျခင္း ျဖစ္သည္။

အမွန္စင္စစ္ လူ႔သက္တမ္းအေၾကာင္း စိတ္၀င္စားမိျခင္းထက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအဖို႔ အစားအေသာက္၊ အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းကိရိယာ စသည္တို႔၏ သက္တမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေလ့လာရသည္ကို စာေရးသူပိုမိုစိတ္၀င္စားသည္ဟု ေျပာရေပမည္။ တစ္ေန႔ကပဲ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ကမၻာေအးေစတီလမ္းေပၚရွိ ဓာတ္မီးတိုင္သံုးတိုင္ႏွင့္ တယ္လီဖုန္းတိုင္သံုးတိုင္ ၿပိဳလဲကာ ယာဥ္မ်ားအေပၚ ပိက်ပ်က္စီးမႈျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ သတင္းတစ္ခု ဖတ္ရသည္။ ယာဥ္တစ္စီးက အဆိုပါအိုက္က်ေနေသာ ဖုန္းႀကိဳးမ်ားအား ခ်ိတ္လိုက္မိရာမွ ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ယင္းမွတစ္ဆင့္ ဖုန္းႀကိဳးတိုင္ႏွင့္ ဓာတ္အားတိုင္မ်ားအနီးရွိ ကားမ်ားေပၚသို႔ ၿပိဳလဲပိက်ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဓိကေျပာခ်င္သည္မွာ တိုင္မ်ားအားမူလကတည္းက ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ဘိလပ္ေျမသား တစ္မ်ဳိးတည္းကိုသာ အသံုးျပဳထားၿပီး သံေခ်ာင္းျဖင့္ ေထာက္ကူပံ့ပိုးေပးထားျခင္း မရွိသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း ေျပာခ်င္သည္။ တိုင္ထဲတြင္ သံထည္မပါရွိမႈ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ယင္း၏ အသံုးခံႏိုင္စြမ္းသက္တမ္းမွာ မကုန္ဆံုးသင့္ဘဲ ကုန္ဆံုးသြားသည္။ အခ်ိန္မေစ့မီ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားျခင္း၏ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ ေငြေၾကးအေလအလြင့္မ်ားစြာသည္လည္း ထိုသက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားမႈႏွင့္အတူ ေမ်ာပါဆံုး႐ံႈးသြားေလေတာ့သည္။ ဤတြင္လူတို႔၏ ေလာဘေဇာတိုက္မႈေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္မႈပစၥည္းတစ္ခု အခ်ိန္မတိုင္မီသက္တမ္း ကုန္ဆံုးသြားရျခင္း စံနမူနာသာဓကအျဖစ္ ျပရမည္ျဖစ္သည္။

(၂)
‘သက္တမ္း’ ေခါင္းစဥ္ပါ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ကို ခ်ယ္ရီမဂၢဇင္းတြင္ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္ ကတည္းက ေရးခဲ့သည္။
သက္တမ္း
စကၠဴစြန္တစ္ေကာင္၏
ထိုးေထာင္တက္လွမ္း၊
သူ႔သက္တမ္းသည္
တိမ္ဂြမ္းသို႔ခ်ဥ္း၊ ေလျပင္းႏွင့္ၿငိ
ရင္ဆိုင္ မိမမိ
လႊတ္သည့္အေပၚ မူတည္သည္။

ကဗ်ာဆရာအဖို႔ သူေရးလိုက္သည့္ကဗ်ာပါ နိမိတ္ပံုမ်ား သို႔မဟုတ္ နိမိတ္ပံုတစ္ခုအတြက္ စာဖတ္သူက အျမင္႐ႈေထာင့္တစ္ခုစီမွ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သလို အနက္ဖြင့္ဆိုရန္သာ ျဖစ္သည္။ ကဗ်ာေရးသူကမူ မိမိရည္ညႊန္း ေျပာဆိုလိုေသာ ခိုင္းႏႈိင္းခ်က္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားေလ့ မရွိဘဲ ရင္ထဲ၌ လွ်ဳိ႕၀ွက္စြာသာ သိမ္းဆည္းထားတတ္ေပသည္။ ‘စကၠဴစြန္’ ကို စကၠဴျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည့္အတြက္ တာရွည္မခံေသာ၊ ပ်က္စီးလြယ္ေသာသေဘာ သက္ေရာက္သည္ဟု ယူလိုကယူႏိုင္သည္။ ၿပီးေတာ့ ‘စကၠဴစြန္’ ကို ‘အာဏာ’ ဟုယူေသာ္ ရေကာင္း၏။ သို႔ျဖစ္၍ ‘ေလျပင္း’ ကို ‘ျပည္သူလူထု’ ဟုယူလွ်င္ သင့္ေလ်ာ္မည္ထင္သည္။ ထိုမွ ဆက္စပ္ေတြးေတာလိုက္ပါက စြန္လႊတ္သူသည္ ‘အာဏာရွင္’ ။ သူ႔စြန္၏ သက္တမ္းသည္ ေလျပင္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၿငိ၊ မၿငိဆိုသည့္ အေပၚမူတည္ကာ သက္တမ္းတိုျခင္း၊ သက္တမ္းရွည္ျခင္းဟူ၍ ျဖစ္လာမည္သာ ျဖစ္သည္။ ကဗ်ာ၏ ေနာက္တစ္ပိုဒ္ကို ၾကည့္ပါ။

ကားတစ္စီး၏
ဆီမီးအစံု၊ ျခံဳငံုဆင္ျမန္း
သူ႔သက္တမ္းသည္၊
လမ္းေကြ႕ခ်ဳိင့္က်င္း
ဆူးခင္ ဘီးကြၽံ၊ ရႊံ႕ညြန္ မိမမိ
ေမာင္းသည့္အေပၚ မူတည္သည္။

ခရီးသည္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးယာဥ္ လိုင္းႏွစ္လိုင္းကို ၀ိုင္ဘီအက္စ္က ကားအသစ္မ်ားျဖင့္ စတင္ေျပးဆြဲေပးေနၿပီဟု သိရသည္။ စတင္ေျပးဆြဲသည့္ေန႔က လႈိင္သာယာဘက္မွ ခရီးဆက္မည့္သူမ်ား၏ မ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေက်နပ္မႈအျပံဳးကိုယ္စီျဖင့္ ရွိေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္ဟုဆိုသည္။ အားလံုးေသာခရီးသည္ မ်ားသည္ေန၏ အပူဒဏ္ခံစားေနရာမွ အဲယားကြန္းပါၿပီး သန္႔ရွင္း၊ သပ္ရပ္လွပေသာ ကားထဲသို႔ ၀င္ေရာက္သြားသည့္အခါ ခံစားရေသာ ၾကည္ႏူးႏွစ္သိမ့္မႈ ခံစားခ်က္မ်ားအား လူမႈကြန္ရက္ေပၚ၌ တစ္ေယာက္တစ္မ်ဳိးစီ ရင္ဖြင့္ေရးသားၾကသည္။
သို႔ေသာ္ ယခုမွ ခရီးရွည္၏ အစသာရွိေသးသည္။ ကားအသစ္တစ္စီးအား ဆီ၊ မီးစသျဖင့္ အျပည့္အစံု တပ္ဆင္ေပးလိုက္ေစကာမူ ထိုကား၏သက္တမ္းသည္ လမ္းအေကြ႕အေကာက္၊ လမ္းရွိ ခ်ဳိင့္ က်င္းဆူးေျငာင့္ ခလုတ္ကန္သင္းမ်ား၊ ရႊံ႕ညြန္အမိႈက္သ႐ိုက္မ်ား၏ ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္မႈအေပၚ မ်ားစြာတည္မွီေနေၾကာင္း သတိႀကီးစြာထားရန္ လိုသည္။ ‘လမ္းေကြ႕’ ၊ ‘ခ်ဳိင့္က်င္း’ ၊ ‘ဆူးေျငာင့္’ ၊ ‘ရႊံ႕ညြန္’ စသည့္ နိမိတ္ပံု၊ ႐ူပကအလကၤာမ်ားကို အဖ်က္အေမွာင့္ မိစၦာေကာင္မ်ားအျဖစ္ တင္စားကာ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးေလာကတို႔တြင္ အခါမေရြး ဆံုၾကံဳေတြ႕ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ထို ‘ကား’ ဟူေသာ လည္ပတ္ေရြ႕လ်ားျခင္း ‘ယႏၲရား’ သည္ အခ်ိန္မေရြး ရပ္တန္႔သြားႏိုင္သည္။ ၿပီးေတာ့ သက္တမ္းတာရွည္ တည္တံ့ေစရန္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈသာမက အမ်ားျပည္သူ၊ လူထုလူတန္းစား တစ္ရပ္လံုးကလည္း အဆင့္ျမင့္စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ မပ်က္စီးေစရန္ ၀ိုင္း၀န္းကာကြယ္ရေပမည္။

‘သက္တမ္း’ ကဗ်ာ၏ ေနာက္တစ္ပိုဒ္ကို ဆက္လက္ဖတ္႐ႈခံစား ၾကည့္ပါခင္ဗ်ား။
ကုလားထိုင္တစ္လံုး၏
အသံုးခံႏိုင္စြမ္း၊ သူ႔သက္တမ္းသည္
ၾကမ္းၾကမ္းႏွဲ႔ကိုင္၊ ယိမ္းထိုးယိုင္ေအာင္
မႏိုင္၀န္ ပိမပိ
ထိုင္သည့္အေပၚ မူတည္သည္။

ကုလားထိုင္တစ္လံုးေပၚသို႔ မည္သို႔ထိုင္ ခ်တတ္ေလ့ရွိၾကသနည္း။ လူအမ်ဳိးမ်ဳိးအဖံုဖံု ရွိၾကသည့္အနက္ ကုလားထိုင္ေပၚ ျဖည္းျဖည္းသက္သာထိုင္ခ်သူ၊ ႐ုတ္တရက္ ေဆာင့္ထိုင္ခ်သူ၊ တစ္ကိုယ္လံုးပစ္ထိုင္ခ်သူ၊ ထိုင္ၿပီး အေနအထား၌လည္း ဂနာမၿငိမ္ဘဲ လႈပ္ခါယမ္းသူ စသျဖင့္ရွိရာ စာေပေဟာေျပာပြဲတစ္ခုတြင္ စာေရးဆရာတစ္ဦးေျပာသည့္ စကားကို အမွတ္ရေနမိျပန္သည္။ ယင္းစာေရးဆရာက စင္ျမင့္ေပၚရွိ ကုလားထိုင္တြင္ ထိုင္ေနရင္း စကားေျပာေနရာမွ ၾကားျဖတ္၍သူေဟာ ေျပာၿပီးပါက ယင္းကုလားထိုင္ေပၚမွ မုခ် ဆင္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ပရိသတ္မ်ား မစိုးရိမ္ၾကရန္ အရႊန္းေဖာက္သည္။ ကုလားထိုင္ေပၚ ထိုင္မိသည္ႏွင့္ ယင္းအေပၚမွ ဆင္းမေပးခ်င္သူ အမ်ားအျပား ရွိေနေသးပါကလားဟု လူတို႔ ေလာကဓမၼတာအား ဆင္ျခင္မိေစရန္ သတိေပးျခင္းလည္း ျဖစ္မည္။ ကိုယ္ခႏၶာအေလးခ်ိန္မ်ားေသာ လူ၀ႀကီးကို မႏိုင္၀န္ထမ္းေနရသည့္ ကုလားထိုင္မ်ားသည္ အခ်ိန္မေစ့မီ သက္တမ္းကုန္ဆံုး၍ ပ်က္စီးရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခပိုမ်ားသည္။

သို႔ျဖစ္ရကား လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ထိုင္ေသာ ကုလားထိုင္သည္ သူႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ရန္၊ သဟဇာတျဖစ္ရန္ လိုသည္။ ကုလားထိုင္သည္သူႏွင့္ လိုက္ဖက္မႈ မရွိေလာက္ေအာင္ ႀကီးမားလြန္းေနပါကလည္း ကုလားထိုင္ၾကားထဲ၌ လူမျမင္ သူမျမင္ နစ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္သာ ျဖစ္သည္။

(၃)
ကုလားထိုင္ႏွင့္ အလားတူျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းသံုးပရိေဘာဂပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ပညာေရးဌာနမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌ အသံုးျပဳရန္ တင္ဒါေအာင္ကုမၸဏီမွ တင္သြင္းသည့္ ပရိေဘာဂတို႔မွာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမမီဟု ေတြ႕ရွိရသည္ဆိုေသာ သတင္းတစ္ပုဒ္ ဖတ္႐ႈရသည္။ ( The Daily Eleven ၂၇-၅-၂၀၁၇ ေန႔ထုတ္)။ စာသင္ေက်ာင္းအခ်ဳိ႕တြင္ ေက်ာင္းသံုးပရိေဘာဂမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ တာ၀န္ေပး အပ္ခံရသည့္ ကုမၸဏီကတင္သြင္းေသာ စာသင္ခံုတို႔သည္ သတ္မွတ္ထားသည့္သစ္ကို အသံုးျပဳမထားျခင္း၊ လက္ရာေသသပ္မႈမရွိျခင္း၊ ေဆြးျမည့္ေနျခင္းမ်ား ပါရွိေနေသာေၾကာင့္ အစိုးရက ယင္းကိစၥအား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ေမးျမန္းမႈကို သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးက ထည့္သြင္းေျဖၾကားသြားသည္ ဆိုသည္။

ပစၥည္းပစၥယ၊ အသံုးအေဆာင္မွန္သမွ်သည္ ျပဳလုပ္သူမ်ား၊ သံုးစြဲသူမ်ား၏ အေမွာင့္ပေယာဂေၾကာင့္ ယင္းတို႔၏ သက္တမ္း အနည္းအမ်ား တိုေတာင္းသြားၾကသည္မွာ ျငင္းဖြယ္ရာမရွိ။ ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခံုေပၚရွိ ကုလားထိုင္တစ္လံုးဟူေသာ နိမိတ္ပံုကိုေစ့ေစ့စပ္စပ္ နက္နက္႐ႈိင္း႐ႈိင္းေတြးၾကည့္ေလ အတြင္းသား၏ အနိ႒ာ႐ံု အနံ႔ဆိုးမ်ား လြင့္ပ်ံ႕ေပၚလြင္လာ ေလပင္ျဖစ္သည္။ သို႔စဥ္လွ်က္ သက္တမ္းကုန္ဆံုး ပ်က္ေက်ျပဳန္းၿပီးဟု သိပင္သိေသာ္ျငားလည္း ညစဥ္ စိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္ထဲ၌ ကုလားထိုင္တေစၦ အေျခာက္လွန္႔ခံေနဆဲပင္ ရွိေသးသည္။

(၄)

အႏုပညာကဗ်ာ စာေပသမားတို႔၏ ရသဖန္တီးမႈ အေရးအသားမ်ားသည္ ေစတနာႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္ ျပည့္၀မွန္ကန္သည္ႏွင့္အမွ် မေပ်ာက္မပ်က္ မတိမ္ေကာဘဲ ရာစုႏွစ္မ်ားစြာ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေနျခင္းသည္ပင္ အျခားပစၥည္းပစၥယတို႔ႏွင့္မတူေသာ သေဘာသဘာ၀ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ခံစားရေပမည္။ ေရွးဘုရင္မင္းမ်ား အဆက္ဆက္ စာဆိုမ်ားေရးသားသီကံုးခဲ့ေသာ စာေပမ်ားသည္ ယေန႔တိုင္တည္တံ့ေနဆဲ။ အႏုပညာဦးတည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္ႏွင့္ ေစတနာမွန္ေသာစာေရးဆရာ၊ ကဗ်ာဆရာတို႔၏ ဖန္တီးမႈလက္ရာမ်ားသည္ ယေန႔တိုင္ လူအမ်ားအတြက္ မီွျငမ္းရာ၊ အတုယူေလ့လာရာ စာေပမွတ္တိုင္မ်ားအျဖစ္ တည္ရွိေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းကို စာေရးသူက ‘သက္တမ္း’ ကဗ်ာေနာက္ဆံုးပိုဒ္အျဖစ္ အဆံုးသတ္ေရးဖြဲ႕ ျဖစ္သည္။

ကဗ်ာတစ္ပုဒ္၏

လႈပ္ခတ္ႏိုင္စြမ္း၊ သူ႔သက္တမ္းသည္
ၾကမ္းၾကမ္းႏွဲ႔ေလ၊ မနဲ႔ေလ…
ေလျပင္းေျခြေလ၊ မေၾကြေလ…
ေျမလမ္းဆူးခင္း
ဘီးကြၽံနင္းေလ၊ အခင္းေျပ…
ေသြးေလဆူထ
အာဟာရမျပည့္ေလ၊ မာန္ျပည့္ေလ…
ေရတြက္မႏိုင္၊ မွတ္တိုင္ေထာင္ေသာင္း
ေျခရာေပါင္းၾကည့္
ႏွစ္ေပါင္းရာေထာင္ ၀ိညာဥ္မေသ။ ။

(ခ်ယ္ရီမဂၢဇင္း - ၁၉၈၆ ဒီဇင္ဘာ)

ခ်ဳပ္ရလွ်င္ ေလျပင္းႏွင့္ၿငိေသာ စကၠဴစြန္တစ္ေကာင္၏ သက္တမ္းသည္ မရွည္ႏိုင္၊ ၾကမ္းတမ္းစြာႏွဲ႔ ကိုင္ခံရေသာ ကုလားထိုင္ တစ္လံုး၏သက္တမ္းသည္ မရွည္ႏိုင္ဟူေသာေလာက ဓမၼသစၥာတရားသည္ အိပ္မက္ထဲတြင္မဟုတ္ဘဲ လက္ေတြ႕အရွိတရားမ်ားသာ ျဖစ္သည္ကို သတိခ်ပ္မိၾကရန္ ျဖစ္သည္။


Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment