Latest News

Tuesday, June 13, 2017

ေငြအတုေတြ အေဟာင္းေတြမွာ ပိုေတြ႔ရ

ေငြအတုေတြ အေဟာင္းေတြမွာ ပိုေတြ႔ရ

ယခုႏွစ္အတြင္းေငြစကၠဴအတု ဖမ္းဆီးရမိမႈမွာ နယ္စပ္မွ (၇)ႀကိမ္၊ျပည္တြင္းတုပမႈ (၆)ႀကိမ္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး Colour Printer၊ Colour Copier ၊ Block နည္းေတြနဲ႔ တုပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကတယ္လို႔ဗဟိုဘဏ္ဒုဥကၠဌ ဦးစိုးမင္းက လႊတ္ေတာ္မွာေျပာပါတယ္။

ဦးစိုးမင္းက”ေငြစကၠဴအတုမ်ားမွာပံုစံေဟာင္းေငြစကၠဴမ်ားတြင္သာေတြ႕ရၿပီး လံုျခံဳေရးအဆင့္အတန္းျမႇင့္တင္ထားသည့္ ေငြစကၠဴမ်ားတြင္အတုေတြ႕ရွိရမႈမွာမရွိသေလာက္ နည္းပါးတယ္”လို႔ယေန႔က်င္းပတဲ့ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာေျပာပါတယ္။

ဗဟိုဘဏ္အေနနဲ႔ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ – ၁ ရက္ေန႔မွာစတင္ထုတ္ေဝတဲ့ ၅၀၀၀ က်ပ္တန္ေငြစကၠဴကို၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ -၁ ရက္ေန႔မွာ လံုျခံဳေရးအဆင့္အတန္းပ္ုမိုျမႇင့္တင္ၿပီး ထုတ္ေဝခဲ့ပါတယ္။၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔ကစတင္ထုတ္ေဝခဲ့တဲ့ ၁၀၀၀၀ က်ပ္တန္ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလ္ုင္-၁ ရင္ေန႔မွာ လံုျခံဳေရးအဆင့္ျမႇင့္တင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။
လံုျခံဳေရးအဆင့္ျမႇင့္တင္ထားတဲ့ေငြစကၠဴသစ္ေတြက္ုအရည္အေသြးပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္၊ အသံုးျပဳႏိုင္မႈသက္တမ္းကို ပိုမိုရွည္ၾကာေစရန္ႏွင့္ အတုအပျပဳလုပ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လံုျခံဳေရးႀကိဳးပံုစံသစ္ ၊ေရစာသစ္ႏွင့္ေငြစကၠဴ၏မ်က္ႏွာျပင္ႏွစ္ဖက္ကို ဗားနစ္ (Varnish ) အလႊာျဖင့္ ဖံုးအုပ္ကာကြယ္ထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။

ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးၿဖိဳးေဇယ်ာေသာ္က”ေငြစကၠဴအတုလို႔ယူဆသတ္မွတ္ၿပီးေတာ့ ဖ်က္ဆီးျခင္းသိမ္းဆည္းျခင္းေတြေၾကာင့္ျပည္သူေတြရဲ႕ဆံုးရွံုးသြားေသာေငြေၾကးေတြအတြက္ အစ္ိုးရေသာ္လည္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ဗဟိုဘဏ္ကေသာ္လည္းေကာင္း သက္ဆိုင္ရာဘဏ္ကေသာ္လည္းေကာင္းဘယ္လိုအစားထိုးျဖည့္ဆည္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေပးမလဲ။ဒါမွမဟုတ္ သိမ္းဆည္းခံရတဲ့ေငြစကၠဴေတြအတြက္ဘယ္လိုခိုင္လံုတဲ့အေထာက္အထားေတြနဲ႔လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေပးသလဲဆိုတာသိလိုေၾကာင္းေမးျမန္းခဲ့ရာ ဗဟိုဘဏ္ကယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုထည့္သြင္းေျဖၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

“ရဲစခန္းကိုအပ္တဲ့အခါမွတ္တမ္းမွတ္ရာမပါဘဲအပ္လို႔မရပါဘူးဒီမွတ္တမ္းမွတ္ရာကိုလည္းအတုလာအပ္တဲ့သူကိုလည္းေပးမွာျဖစ္ပါတယ္”လို႔ဦးစိုဝင္းကျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။
ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ၫႊန္ၾကားခ်က္မွာ ေငြစကၠဴအတုကိုေတြ႕ရင္ဘဏ္ေတြကေနၿပီးေတာ့နီးစပ္ရာရဲစခန္းမွာ ဆက္လက္စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ပို႔ရမည္လို႔ပါရွိပါတယ္။
ယခင္ကေတာ့ေငြစကၠဴအတုလို႔ယူဆရင္တစ္ဝက္ၿဖဲၿပီးျဖစ္ေစ၊အေပါက္ေဖာက္ၿပီးျဖစ္ေစျပန္ေပးခဲ့ေပမယ့္ ယခုမွာေတာ့ သိမ္းဆည္းျခင္းသာျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဘာအေထာက္အထားမွျပန္ေပးျခင္းမရွိေတာ့တာကိုေတြ႕ေနရပါတယ္။

ေငြစကၠဴအတုမ်ားကိုဘဏ္ေတြအေနနဲ႔ ဖ်က္ဆီးခြင့္မျပဳထားေၾကာင္း၊သက္ဆိုင္ရာရဲ႕စခန္းကိုအပ္ႏွဲရမွာျဖစ္ေၾကာင္းေငြစကၠဴေတြေပၚမွာ အမွတ္အသားေရးျခစ္ျခင္းေတြခြင့္မျပဳထားဘူးလို႔ဗဟိုဘဏ္ကေျပာၾကားခ်က္ေတြရွိခဲ့
ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးၿဖိဳးေဇယ်ာေသာ္က ” တစ္စံုတစ္ရာေျဖရွင္းေပးမႈမရွိဘဲ ျပည္သူ႔ေခၽြးနည္းစာေတြစကၠဴစုတ္တစ္ခုျဖစ္သြားရတာ မျဖစ္သင့္ပါဘူး” လို႔ေမးခြန္းေမးျမန္းရာမွာထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕မွတ္တမ္းမ်ားအရ၂၀၁၆-၁၇ ဘဏၭာေရးႏွစ္ မွာ ၅၀၀၀ က်ပ္တန္ (၁၃၄၃)ရြက္ ၊၁၀၀၀၀ က်ပ္တန္ (၉၅၇) ရြက္ ကိုအတုအျဖစ္ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါတယ္။ႏိုင္ငံတြင္းလွည့္လည္သံုးစြဲေနတဲ့ပမာဏက ၁၃၅၃) သန္းရွိတာေၾကာင့္ႏွိုင္းယွဥ္ၾကည့္ရင္ (၀.၀၀၀၅၄) ရာခိုက္ႏႈန္းသာရွိတယ္လို႔ဗဟိုဘဏ္ကဆိုပါတယ္။

 ခ်ိဳဇင္မာဝင့္ (Kumudra)

No comments:

Post a Comment

Blog Archive