Latest News

Friday, May 19, 2017

" ေျမာက္ ကို ရီး ယား အ ေျပာင္း အ လဲ "

" ေျမာက္ ကို ရီး ယား အ ေျပာင္း အ လဲ "

ေျမာက္ ကို ရီး ယား အ ေရး နဲ႔ ပတ္ သက္ ၿပီး ေခါင္း စား ေန ရ တာ က တ ရုတ္ ျဖစ္ လာ ၿပီ ။

ေတာင္ ကို ရီး ယား က THAAD စ နစ္ ေတြ က နွစ္ ကုန္ ပိုင္း မွ အား လံုး အ ျပည့္ အ ဝ အ လုပ္ လုပ္ နိုင္ မွာ ျဖစ္ ေပ မယ့္ လက္ ရွိ အ ခ်ိန္ မွာ ေတာ့ ကာ ကြယ္ ေရး အ တြက္ စ အ လုပ္ လုပ္ ေန ၾက ပါ ၿပီ ။

အ ေမ ရိ ကန္ က အဲ့ ဒီ စ နစ္ က ကီ လို မီ တာ အ နည္း ငယ္ အ တြင္း ကို ပဲ အ လုပ္ လုပ္ တယ္ ဆို တယ္ ။ တ ရုတ္ က ဒီ ထက္ ပို တယ္ လို႔ ယူ ဆ ထား ၾက တယ္ ။ ေနာက္ တစ္ ခု က အဲ့ ဒီ စ နစ္ က ဒံုး က်ည္ ေတြ ကို ကာ ကြယ္ ဖို႔ ေထာက္ လွမ္း ရံု ပဲ လို႔ ေျပာ ေပ မယ့္ တ ရုတ္ က တိုက္ ခိုက္ ေရး အ တြက္ ပါ အ သံုး ခ် လာ မွာ ကို စိုး ရိမ္ ေန တယ္ ။

ဒီ အ တြက္ အဲ့ ဒီ THAAD စ နစ္ ကို ခ်က္ ခ်င္း ျပန္ ျဖဳတ္ ခ် ေပး ဖို႔ ေတာင္ ကို ရီး ယား နိုင္ ငံ နဲ႔ အ ေမ ရိ ကန္ နိုင္ ငံ ကို အ မိန္႔ ဆန္ ဆန္ ထုတ္ ျပန္ ခဲ့ ပါ တယ္ ။ ေျမာက္ ကို ရီး ယား နိုင္ ငံ ကို လည္း ဖိ အား အ တင္း ေပး လာ ၿပီး လို အပ္ ရင္ ႏ်ဴ စက္ ရံု ကို ဗံုး ႀကဲ မယ္ ဆို တဲ့ အ ထိ သ တိ ေပး ၿခိမ္း ေျခာက္ လာ ခဲ့ တယ္ ။

လက္ ရွိ အ ေျခ အ ေန အ ရ အ ေမ ရိ ကန္ က ေျမာက္ ကို ရီး ယား အ ေရး ကို တ ရုတ္ ကို လႊဲ ေပး လိုက္ သ လို ေဆာင္ ႐ြက္ နိုင္ ခဲ့ ပါ ၿပီ ။ ျပ ႆ နာ ေတြ စ ျဖစ္ က တည္း က ဒံုး က်ည္ စမ္း သတ္ တာ နဲ႔ စစ္ တိုက္ မယ္ ဆို တဲ့ အ ေမ ရိ ကန္ က ေမ လ ၁၄ ရက္ ေန႔ တ န ဂၤ ေႏြ ေန႔ က ေျမာက္ ကို ရီး ယား ဒံုး က်ည္ အ သစ္ စမ္း လိုက္ တာ ေတာင္ ေအး ေအး ေဆး ေဆး နဲ႔ ထိုင္ ၾကည့္ ေန တယ္ ။ တ ရုတ္ က သည္း ခံ ၾက ပါ လို႔ လိုက္ ေတာင္း ပန္ ေန ရ တယ္ ။

အ ခု ေျမာက္ ကို ရီး ယား စမ္း သတ္ လိုက္ တဲ့ ဒံုး က်ည္ က ကီ လို မီ တာ ၇၀၀ ေလာက္ ေရာက္ ခဲ့ ၿပီး အ ျမင့္ ကီ လို မီ တာ ၂၀၀၀ ေလာက္ ကို ေရာက္ တယ္ လို႔ ဆို တယ္ ။ ဘာ အ မ်ိဳး အ စား ဒံု က်ည္ လည္း ဆို တာ ကို မ သိ ၾက ရ ေသး ဘူး လို႔ လည္း ဆို ၾက တယ္ ။

အ ျမင့္ ကို ကီ လို မီ တာ ၂၀၀၀ ေလာက္ တက္ နိုင္ တဲ့ ဒံုး က်ည္ က အ ကြာ အ ေဝး ကီ လို မီ တာ ၇၀၀ သာ ေရာက္ မယ္ ဆို တာ သ ဘာ ဝ ေတာ့ မ က် ဘူး ။ ကီ လို မီ တာ ေထာင္ ေပါင္း မ်ား စြာ ကို ေရာက္ နိုင္ ပါ တယ္ ။

အ ေမ ရိ ကန္ က ထ ရမ့္ ရဲ႕ ႀကံဳး ဝါး မႈ အ ရ ဆို ရင္ USS Michigan ေရ ငုတ္ သ ေဘၤာ က ျဖစ္ ျဖစ္ USS Carl Vinson က ျဖစ္ ျဖစ္ Tomahawk ေတြ လႊတ္ လိုက္ ဖို႔ လံု ေလာက္ ေန ၿပီ ။ ဒါ ေပ မဲ့ အ ေမ ရိ ကန္ က လႈပ္ ေတာင္ မ လႈပ္ ပါ ဘူး ။

အ ေမ ရိ ကန္ က ရု ရွား ကို ပါ ေျမာက္ ကို ရီး ယား ကိ စၥ ထဲ ဆြဲ သြင္း လိုက္ ေသး တယ္ ။ အ ခု ေနာက္ ဆံုး ပစ္ လႊတ္ လိုက္ တဲ့ ေျမာက္ ကို ရီး ယား ဒံု က်ည္ ရဲ႕ ထိ ေရာက္ အား အ ကြာ အ ေဝး က ရု ရွာ နိုင္ ငံ ေလာက္ ကို ေသ ခ်ာ ေပါက္ ေရာက္ နိုင္ တယ္ ။ ဒီ ေတာ့ အ ေမ ရိ ကန္ က " အ ခု ပစ္ ခတ္ စမ္း သတ္ မႈ က ဂ် ပန္ နိုင္ ငံ ကို ရည္ ႐ြယ္ တာ ထက္ စာ ရင္ ရု ရွား ကို ပို ၿပီး ရည္ ႐ြယ္ သ လို ျဖစ္ ေန တယ္ ။ ဒီ လို ကိ စၥ ကို ရု ရွား က သ ေဘာ က် မွာ မ ဟုတ္ ပါ ဘူး " လို႔ ဇာတ္ ထဲ က လူ ပ်က္ ေတြ အ ခ်င္း ခ်င္း ေျမႇာက္ ေပး သ လို ခြၽန္ တြန္း လုပ္ ေျပာ ခဲ့ တယ္ ။

ေျမာက္ ကို ရီး ယား သံ တ မန္ တစ္ ဦး က ေနာ္ ေဝး နိုင္ ငံ ေအာ္ စ လို ၿမိဳ႕ မွာ ထ ရမ့္ အ စိုး ရ အ ဖြဲ႕ ဝင္ မ ဟုတ္ တဲ့ အ ေမ ရိ ကန္ တာ ဝန္ ရွိ နဲ႔ ေဆြး ေႏြး ပြဲ တစ္ ခု ျပဳ လုပ္ ခဲ့ ၿပီး အ ျပန္ တ ရုတ္ နိုင္ ငံ ေဘ ဂ်င္း ေလ ဆိပ္ မွာ သ တင္း ေထာက္ ေတြ ကို အ ေမ ရိ ကန္ နိုင္ ငံ နဲ႔ လို အပ္ ရင္ ေဆြး ေႏြး မႈ ျပဳ လုပ္ မယ္ လို႔ ေၾက ျငာ ခဲ့ ၿပီး သူ႔ နိုင္ ငံ ေရာက္ တဲ့ ေနာက္ ေန႔ မွာ ပဲ ဒံုး က်ည္ စမ္း သပ္ ခဲ့ တာ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။

ဒါ ေၾကာင့္ ေျမာက္ ကို ရီး ယား နဲ႔ တ ရုတ္ ရယ္ အ ေမ ရိ ကန္ ရယ္ သံုး ပြင့္ ဆိုင္ ကိ စၥ က ေတာ္ ေတာ္ ဇာတ္ လမ္း ရႈတ္ လာ ၿပီ လို႔ ေျပာ ရ မ လို ျဖစ္ လာ တယ္ ။ ဒံုး က်ည္ စမ္း ရင္ အ ေရး ယူ မယ္ ဆို တဲ့ အ ေမ ရိ ကန္ က ရု ရွား ကို ခြၽန္ ေပး ၿပီး မ ဟာ မိတ္ တ ရုတ္ က အ ႀကီး အ က်ယ္ ေပါက္ ကြဲ ေန တယ္ ။ တ ရုတ္ ကိုယ္ တိုင္ ေျမာက္ ကို ရီး ယား ကို တင္း တင္း ၾကပ္ ၾကပ္ အ ေရး ယူ ဖို႔ အ ဆို ကို ေထာက္ ခံ ေန တယ္ ။

တ ရုတ္ တို႔ ဘမ္း စ ကား နဲ႔ ေျပာ ရ ရင္ နွပ္ ပစ္ ခံ ရ တယ္ လို႔ ေျပာ ရ မယ္ ။

အ ေမ ရိ ကန္ က ေျမာက္ ကို ရီး ယား တို႔ ႏ်ဴ အ စီ အ စဥ္ ကို စြန္႔ လႊတ္ ရင္ ကင္ ဂ်ံဳ အမ္ ေခါင္း ေဆာင္ မႈ ဆက္ ၿပီး တည္ ၿမဲ ေန ေစ မယ္ ဆို တဲ့ ကမ္း လွမ္း မႈ နဲ႔ ေျမာက္ ကို ရီး ယား ကို ကမ္း လွမ္း ပါ တယ္ ။ ေတာင္ ေျမာက္ ကို ရီး ယား နွစ္ နိုင္ ငံ အ ျဖစ္ ဆက္ ရွိ ေန ေစ ရ မယ္ လို႔ လည္း ကမ္း လွမ္း တယ္ ။ ၿပီး ရင္ စစ္ သ ေဘၤာ ေတြ က သူ႔ အ စီ အ စဥ္ အ တိုင္း ေတာင္ တ ရုတ္ ပင္ လယ္ မွာ ပဲ ကင္း လွည့္ ေန မွာ ေပါ့ ။

ေျမာက္ ကို ရီး ယား ျငင္း ဆန္ ရ ခက္ ေစ တဲ့ ကိ စၥ ေတြ ပါ ။ အ ေမ ရိ ကန္ ကမ္း လွမ္း တဲ့ အ ထဲ မွာ THAAD စ နစ္ ျပန္ ျဖဳတ္ သိမ္း ဖို႔ ေတာ့ မ ပါ ဘူး ။ ေျမာက္ ကို ရီး ယား က လည္း အဲ့ ဒီ ကိ စၥ ကို တစ္ ခါ မွ မ ေတာင္း ဆို ဖူး ဘူး ။ အဲ့ ဒီ ကိ စၥ ကို ဆတ္ ဆတ္ ထိ မ ခံ ျဖစ္ ေန ရ တာ တ ရုတ္ ပါ ။

တ ကယ္ လို႔ အ ေမ ရိ ကန္ နဲ႔ ေျမာက္ ကို ရီး ယား တို႔ ညႇိ နိႈင္း လို႔ ရ သြား ခဲ့ ရင္ ေတာင္ ေျမာက္ ကို ရီး ယား က တ ရုတ္ အ တြက္ လက္ ေဆာင္ အ ျဖစ္ THAAD ကို ဆက္ ထား ဖို႔ ခြင့္ ျပဳ မယ္ လို႔ ထင္ တယ္ ။ တ ကယ္ လို႔ THAAD စ နစ္ ကို ပါ ျဖဳတ္ ေပး ဖို႔ တ ရုတ္ က ထည့္ သြင္း စဥ္း စား ဖို႔ ေျမာက္ ကို ရီး ယား ကို တိုက္ တြန္း ရင္ လာ ထား ပဲ ေပါ့ ။ တ ရုတ္ ေျမာက္ ကို ရီး ယား ကို ျပန္ ေခ်ာ့ ရ လိမ့္ မယ္ ။

အ ေမ ရိ ကန္ နဲ႔ ညႇိ နိႈင္း မႈ သာ အ ဆင္ ေျပ သြား ရင္ ေျမာက္ ကို ရီး ယား က သူ႔ နိုင္ ငံ ရဲ႕ စား ေသာက္ ကုန္ က အ စ လို အပ္ ခ်က္ အား လံုး ကို အ ေမ ရိ ကန္ ဆီ က ထည့္ ေတာင္း မွာ ပဲ ။ အ ရင္ ကင္ အီ ဆြန္း လို ႏ်ဴ စမ္း သတ္ တာ ဘယ္ နွစ္ နွစ္ ရပ္ နား ထား ပါ့ မယ္ ဆို တာ မ်ိဳး ေလာက္ နဲ႔ အ ေပး အ ယူ လုပ္ ဖို႔ ေတာ့ မ လြယ္ ေလာက္ ေတာ့ ဘူး လို႔ ေတာ့ ယူ ဆ ရ တယ္ ။

ေျမာက္ ကို ရီး ယား ဖက္ က လည္း တ ရုတ္ ကို အ ရင္ လို အ စ အ ဆံုး မွီ ခို ဂ ရု စိုက္ ေန ရ မယ့္ အ ေန အ ထား ကို လို ခ်င္ ေတာ့ မယ္ မ ထင္ ပါ ဘူး ။ လက္ ရွိ တ ရုတ္ ရဲ႕ မ ယံု ၾကည္ နိုင္ ေလာက္ ေအာင္ ေျပာင္း လည္း သြား တဲ့ မူ ဝါ ဒ ကို ေျမာက္ ကို ရီး ယား ေတာ္ ေတာ္ လွန္႔ သြား ေလာက္ ၿပီ ။ တ ရုတ္ တစ္ နိုင္ ငံ တည္း ကို မွီ ခို ရပ္ တည္ လို႔ မ ရ ၊ ယံု ၾကည္ လို႔ မ ရ နိုင္ ဘူး ဆို တာ ကို လည္း ေျမာက္ ကို ရီး ယား ေသ ခ်ာ ေပါက္ သိ သြား ပါ ၿပီ ။

အ ေမ ရိ ကန္ စ နစ္ တ က် နဲ႔ ေသ ေသ ခ်ာ ခ်ာ ကိုင္ တြယ္ နိုင္ ရင္ အ လို ရွိ သ လို ဖန္ တီး နိုင္ မယ့္ အ ေန အ ထား ရွိ သ လို ေျမာက္ ကို ရီး ယား ကို ကိုယ့္ ဘက္ သား ျဖစ္ ေအာင္ ေတာင္ စည္း ရံုး လို႔ ရ နိုင္ ေလာက္ တဲ့ အ ခြင့္ အ ေရး ရ တာ ပါ ပဲ ။

သ တိ ထား ရ မွာ တ ရုတ္ က ေကာ လုပ္ သ မွ် ၿငိမ္ ခံ ေန ရ မွာ လား ဆို တာ ပဲ ။ လတ္ တ ေလာ အ ေန အ ထား အ ရ ေတာ့ အ ေမ ရိ ကန္ ကို တန္ ျပန္ ဖို႔ လမ္း စ ရွာ ရ မ လြယ္ ေလာက္ ဘူး ။ ျဖစ္ နိုင္ တာ ေျမာက္ ကို ရီး ယား အ ေမ ရိ ကန္ ဖက္ ပါ မ သြား ေအာင္ လက္ ဦး မႈ ရ ယူ ဖို႔ ပဲ ။ အဲ့ ဒီ နည္း ထဲ မွာ စစ္ ေရး ေကာ မ ပါ ဘူး လို႔ ေတာ့ ေျပာ မ ရ ဘူး ။

နိုင္ ငံ ေရး ကိ စၥ ေတြ က ေႂကြ တစ္ လွည့္ ၾကက္ တစ္ ခုန္ ပဲ ။ အ ေပၚ စီး က ေန တစ္ ေလ်ာက္ လံုး ေန လာ နိုင္ ေပ မယ့္ မ ထင္ မွတ္ တဲ့ အ ျဖစ္ အ ပ်က္ ေတြ ေၾကာင့္ ေအာက္ ျပန္ ေရာက္ သြား တတ္ ၾက ျပန္ တာ ပဲ ။ ဒါ ေၾကာင့္ နိုင္ တဲ့ အ ခ်ိန္ မွာ အ တင္း ဖိ မ ေထာင္း ထား တာ ေကာင္း တယ္ ။ ျပန္ ခံ ရ မယ့္ အ လွည့္ ၾက ေတာ့ ညႇာ ၾက မွာ မ ဟုတ္ ဘူး ။

မိုး တင့္ ( ရန္ ကုန္ တ ကၠ သိုလ္ )
၁၆ ၊ ၅ ၊ ၂၀၁၇

                                               

No comments:

Post a Comment