Latest News

Monday, May 22, 2017

ရာဇသတ္ၾကီးဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္အေရးယူေပးပါရန္(လပြတၱာ၊ျမိဳ့နယ္တရားရံုး)

 ရာဇသတ္ၾကီးဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္အေရးယူေပးပါရန္(လပြတၱာ၊ျမိဳ့နယ္တရားရံုး)
လပြတၱာရွိ ပရဟိတမိဘမဲ႕က်ာင္းမွာ ကေလးေတြ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရျပီး လိင္ေစာ္ကားခံရတာေတြရွိေန

No comments:

Post a Comment