Latest News

Saturday, May 13, 2017

၀ိုင္ဘီအက္စ္၊ ေက်ာင္းကား၊ ေရေပၚတကၠစီႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ

၀ိုင္ဘီအက္စ္၊ ေက်ာင္းကား၊ ေရေပၚတကၠစီႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္မွ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ေစကာမူ၊ ရန္ကုန္၏ အေရးပါမႈ ရန္ကုန္၏အခ်က္အခ်ာက်မႈကို ပယ္ဖ်က္၍မရေပ။ ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ကူးသန္းေရာင္း ၀ယ္ေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး စသည့္ လုပ္ငန္း အားလံုး ဗဟိုျပဳရသည့္ၿမိဳ႕လည္း ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဗဟိုအစိုးရ႐ံုးစိုက္ရာ ေနျပည္ေတာ္ ၿပီးလွ်င္ အေရးပါဆံုးႏွင့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္အမ်ားဆံုးသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာလူထုသည္ အင္အယ္လ္ဒီအစိုးရအေပၚ ၾကီးမားစြာေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကပါသည္။ အႏွစ္ႏွစ္ အလလခံစားခဲ့ရသည့္ လူမႈျပႆနာအ၀၀ကို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေပးမည့္ အစိုးရအျဖစ္ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကေပသည္။ အစကနဦး ရန္ကုန္သႀကၤန္ကိစၥကို ၂၀၁၆ တြင္ တက္လာသည့္ ပူပူေႏြးေႏြး ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ျပတ္ျပတ္သားသားကိုင္တြယ္ခဲ့သည္ကို ၀မ္္းသာအားရႀကိဳဆိုခဲ့ၾကပါသည္။

သို႔ေသာ္ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရသည္ အစကနဦးရထားသည့္ ရန္ကုန္ေဒသလူထု၏ ေက်နပ္အားရမႈကို အရိွန္ျမွင့္မတင္ႏိုင္ဘဲ၊ အခိ်န္ၾကာလာေလ လူထုစိတ္ပ်က္လာေလျဖစ္ေစသည့္ စီမံခန္႔ခဲြမႈမ်ား ေျပာဆိုမႈမ်ားကို လုပ္ကိုင္လာၾကေျပာဆိုလာၾကပါသည္။ ထို႔ျပင္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္က လႊတ္ေတာ္တာ၀န္မထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရက ဆႏၵရိွေနသေလာဟုပင္ လူထုက ေတြးေတာထင္ျမင္လာၾကပါသည္။

အထူးသျဖင့္ ယခင္အစိုးရအဆက္ဆက္ က်င့္သံုးခဲ့သည့္ မထသ (ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုင္းေပါင္းစံု) စနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကားစနစ္ (၀ိုင္ဘီအက္စ္) ႏွင့္ အစားထိုးခဲ့သည့္ကိစၥ ျဖစ္သည္။ ယေန႔ဆိုလွ်င္ ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္က စတင္ခဲ့သည့္ ၀ိုင္ဘီအက္စ္ သက္တမ္းေလးလတြင္း၀င္ခဲ့ပါၿပီ။ လူထုေန႔စဥ္ သြားလာ ေရးကား အဆင္မေျပေသးပါ။ ထိုသို႔အဆင္မေျပသည္ကို ေထာက္ျပေ၀ဖန္ျခင္းအေပၚ ႐ိုး႐ိုးသားသား လက္ခံမတံု႔ျပန္ဘဲ ဆင္ေျခဆင္လက္ေပး ကာကြယ္ေနျခင္းက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရ၏ ပံုရိပ္ကို ပိုမိုက်ဆင္းေစပါသည္။

၀ိုင္ဘီအက္စ္စနစ္ ဘာေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္သနည္း။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ စီမံခန္႔ခဲြပံု ေထာင့္မေစ့မႈ၊ ေလ့လာျခင္းအားနည္းမႈ၊ ေန႔စဥ္ၾကပ္မတ္မႈအားနည္းမႈႏွင့္ မူ၀ါဒကို တိတိက်က်မကိုင္တြယ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ၀ိုင္ဘီအက္စ္စနစ္ေျပာင္း ၿပီးေနာက္ အစိုးရအတြက္ ယခင္ မထသထက္၀င္ေငြ ပိုရွာေပးႏိုင္ သည္ကို လူထုက လိုခ်င္သည္မဟုတ္ပါ။ ေန႔စဥ္သြားလာရသည့္ ခရီးမ်ားအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕မႈကို လိုခ်င္ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မထသကို ျပတ္ျပတ္သားသားဖ်က္သိမ္းျခင္း မဟုတ္ဘဲ၊ ျပည္သူအမ်ား မလိုလားသည့္ မထသေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေနရာျပန္ေပးၿပီး ၀ိုင္ဘီအက္စ္အမည္တပ္လိုက္ျခင္း၊ ေန႔စဥ္၀င္ေငြ မ်ားကို အမ်ားပိုင္စနစ္အရခဲြေ၀မည္ဟု ေၾကညာေသာ္လည္း၊ ၀ိုင္ဘီအက္စ္ေျပးဆဲြသည့္ ဒုတိယေျမာက္ေန႔ (၁၇-၁-၂၀၁၇)တြင္ ဘတ္စ္ကားေမာင္း- ေရာင္းမ်ားက ဆႏၵျပသည့္အခါ ယခင္အတိုင္း ကိုယ္ရကိုယ္ယူ (အံုနာ၊ ေမာင္း၊ ေရာင္း)ခဲြေ၀ယူသည့္စနစ္သို႔ ခ်က္ခ်င္းျပန္ေပးလိုက္ျခင္းမ်ားသည္ အစိုးရတရပ္၏တိက်ျပတ္သား မႈမရိွျခင္း။ ေျပာထားသည့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကို ထုတ္ျပန္သည့္အစိုးရကိုယ္တိုင္က မလိုက္နာျခင္းျဖစ္ပါ သည္။

ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၏ ေပ်ာ့ကြက္ဟာကြက္ကို ကုန္ကားမ်ား၊ တဲြကားမ်ား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ ေန႔ဘက္ မေမာင္းရ သတ္မွတ္ခိ်န္ကပင္ ကုန္သည္မ်ားက သိရိွေနၾကေပသည္။ ဤသို႔ တဲြကားမ်ား ဆယ္ဘီးကားမ်ား ကုန္ကားမ်ား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ ည ၉ နာရီမွ နံနက္ ၆ နာရီထိသာ ၀င္ေရာက္ေမာင္းႏွင္ခြင့့္ရိွသည္ဟု သတ္မွတ္ၿပီး ေနာက္ဒုတိယေန႔၌ပင္ ကုန္ကားမ်ားက ေမာ္တင္လမ္းမွ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းထိ တန္းစီရပ္ထား ျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ကုန္ကားေမာင္းသူမ်ားဘက္က ေမာင္းေနစဥ္ အခိ်န္ေစ့သြား၍ ေရာက္ရာေနရာတြင္ ထိုးရပ္ လိုက္ရသည္။ ဆႏၵျပျခင္းမဟုတ္ဟု အေၾကာင္းျပသည္ကို ဘာမွအေရးမယူဘဲ လက္ပိုက္ၾကည့္ခဲ့သည္။ သည္ေနာက္လိုအပ္ပါက လိုအပ္သည့္ ကုန္ကားကို ကုန္ကားမ်ားမ၀င္ရ သတ္မွတ္ခိ်န္အတြင္း ေမာင္းနွင္ ခြင့္ေပးပါမည္။ မိမိခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းကို လိုအပ္ပါက ေလွ်ာ့ေပးပါမည္ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကိုယ္တိုင္က ဆိုခဲ့သည္။

ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း ဤသို႔ေျပာၿပီး ေနာက္ရက္မွစ၍ ယေန႔ထိ ကုန္ကားတခ်ဳိ႕ကို သတ္မွတ္ခိ်န္အတြင္း ေမာင္းႏွင္ ေနသည္ကို ျပန္ေတြ႕ခဲ့ရ၏။ ထို႔ေနာက္ ကုန္ကားမ်ား၏ ၀င္ထြက္ခိ်န္ကို ည ၇ သို႔ ထပ္မံ ေလွ်ာ့ခ်ေပးလိုက္ သည္။ ယခုအခါ တေနကုန္ အခိ်န္မေရြးျပန္ေမာင္းေနၾကေသာ ကုန္ကားမ်ား၊ တဲြကားမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ေန႔စဥ္ျပန္ျမင္ေနၾကရၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ည ၇ နာရီမွ စေမာင္းရမည္ဆိုေသာ ကုန္ကားမ်ား သည္ ညေန ၆ နာရီႏွင့္ ၇ နာရီၾကား ဆိုလွ်င္ အင္းစိန္ေပါက္ေတာ၀ မီးပိြဳင့္၌ တသီတတန္း စီတန္းေရာက္ ေနၾကၿပီျဖစ္ပါသည္။ ေပါက္ေတာ၀ မီးပိြဳင့္သည္ ယာဥ္ထိန္းရဲမရိွ ၀င္ရန္ထြက္ရန္ စည္းကမ္းမဲ့တိုးေ၀ွ႔ေနေသာ ကားေပါင္းစံုကို လူထုက ေငးၾကည့္ေန႐ံုသာ။ သည္ျမင္ကြင္းကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕၀င္ တဦးတေယာက္ကမွ် မျမင္ၾကေလေရာ့သလား။ မည္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကမွ် မျမင္ၾက ေလေရာ့သလား။

ျပႆနာတခုကို မကိုင္တြယ္မီ ေထာင့္ေစ့ေအာင္ စဥ္းစားေလ့လာၿပီး ကိုင္တြယ္ၿပီဆိုပါက မိမိထုတ္ျပန္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကို မိမိကိုယ္တိုင္က တိတိက်က် လိုက္နာရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကိုင္တြယ္ပံုသည္ ငိုတတ္သည့္ကေလး ႏို႔စို႔ရသည္ ဟူေသာစကားႏွင့္ တူေနပါသည္။ အင္အားရိွေသာ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားက ငိုျပလိုက္၊ အစိုးရက စည္းကမ္းေလွ်ာ့ေပးလိုက္၊ ဘတ္စ္ ကား ေမာင္း/ေရာင္းမ်ားက အက်ပ္ကိုင္လိုက္၊ အစိုးရက အေလွ်ာ့ေပးလိုက္ လုပ္ေနေလရာ ေနာက္ဆံုး ထိုဒဏ္ ကိုခံရသူမ်ားက ျပည္သူသာျဖစ္ပါသည္။

အစိုးရ၏ ေနာက္ထပ္အားနည္းမႈမွာ မိမိေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္သည့္လုပ္ငန္းအေပၚ ကြင္းဆင္းေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္မႈမရိွျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ စာေရးသူသည္ ၀ိုင္ဘီအက္စ္စနစ္ေျပာင္းခါစက ကားလိုင္းတလိုင္း ကိုစီးနင္းခဲ့ပါသည္။ သခင္ျမပန္းၿခံေရာက္ေသာ္ စာေရးသူစီးလာသည့္ လိုင္းကားက ဆက္မသြားေတာ့ပါ။ သခင္ျမပန္းၿခံတြင္ ဂိတ္ထိုးထားသည့္ မီနီဘတ္စ္ကို ေျပာင္းစီးၿပီး ၿမိဳ႕ထဲ၀င္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကားဂိတ္တြင္ ေစတနာ့၀န္ထမ္း ေဗာ္လန္တီယာ လူငယ္ေလး၊ ငါးေယာက္ထိုင္ေနၾကသည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ေတြ႔ရသည့္ ေဗာ္လန္တီယာပံုစံမ်ဳိး မဟုတ္။ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ထိုင္ေနသည့္ပံုစံအတိုင္း စားပဲြတလံုးကို အလယ္တြင္ ခ်ကာ၀ိုင္းဖဲြ႕ထိုင္စကားေျပာေနၾကသည္။ ခရီးသည္က သူတို႔ထံသြားၿပီး ဘယ္လိုင္းကားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း သို႔ အေပၚလမ္း(မဟာဗႏၶဳလလမ္း)မွ သြားမည္။ မည္သည့္ကားသည္ ေအာက္လမ္း(ကမ္းနားလမ္း)မွ သြား ပါမည္နည္း သြားေမးရသည္။

တကယ္အလုပ္လုပ္မည္ဆိုပါက ေဗာ္လန္တီယာမ်ားသည္ ေဗာ္လန္တီယာအမွတ္တံဆိပ္ တခုခု လက္ေမာင္းတြင္ သို႔မဟုတ္ ရင္ဘတ္တြင္ တပ္ဆင္ထားရမည္။ ကားတကားဆိုက္လာလွ်င္ မည္သည့္ကားက အေပၚလမ္းသို႔ေရာက္မည္။ မည္သည့္ကားက ေအာက္လမ္းသို႔ေရာက္မည္ လမ္းညႊန္ေပးရမည္။ သူတို႔သည္ ၀ိုင္းဖဲြ႕ထိုင္ေနသူမ်ားမဟုတ္ဘဲ အလုပ္လုပ္ရန္ ခရီးသြားမ်ားကိုကူညီရန္ အသင့္အေနအထားျဖင့္ တက္ၾကြေနရမည္။ ေဗာ္လန္တီယာမ်ားကို မေမးမီ ယခုထြက္မည့္ကားဟူသည့္ စာတန္းခိ်တ္ထားသည့္ ေနရာတြင္ရပ္ထားသည့္ ကားေပၚမွ ဒ႐ိုင္ဘာကို ဦးစြာေမးေသာ္လည္း ဒ႐ိုင္ဘာက သူ႔အလွည့္ဟုတ္၊ မဟုတ္မသိ။ သူ႔ကားသည္ အေပၚလမ္းမွေမာင္းရမည့္ ကားလား။ ေအာက္လမ္းမွ ေမာင္းရမည့္ကားလား မသိဟု ျပန္ေျဖသည္။ ဤအေျဖကလည္း မျဖစ္သင့္ပါ။ ဒ႐ိုင္ဘာ၏တာ၀န္မဲ့မႈ ခရီးသည္အေပၚအေလးမထားမႈ ကို ေဖာ္ျပေနပါသည္။ ထို႔ျပင္ ၿမိဳ႕ထဲ၀င္ရန္ လမ္းႏွစ္သြယ္သာရိွသည္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ အေပၚလမ္းသြားမည့္ ကားမ်ား၊ ေအာက္လမ္းမွသြားမည့္ကားမ်ား ခဲြျခားမထားေပးပါသနည္း။ လမ္းညႊန္စာမ်ား ဘာေၾကာင့္ မထား ေပးပါသနည္း။ စကတည္းက ယဥ္သကိုႏွင့္ ကခဲ့သည့္ ၀ိုင္ဘီအက္စ္ပါ။

၀ိုင္ဘီအက္စ္ျပႆနာလႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္လာခိ်န္တြင္ စာေရးသူ ေနာက္တေခါက္ ၀ိုင္ဘီအက္စ္ ထပ္စီးပါ သည္။ ဗိုလ္တေထာင္မွ ၿမိဳ႕ထဲသို႔ ၀ိုင္ဘီအက္စ္စီးရန္ ဗိုလ္တေထာင္ ရဲစခန္းနားရိွ ကားမွတ္တိုင္တြင္ မတ္တတ္ ရပ္ေစာင့္ပါသည္။ သည္လမ္းက တလမ္းေမာင္းျဖစ္ပါသည္။ စာေရးသူစီးရမည္ကားနံပါတ္က ၂၀။ နံပါတ္ ၂၀ အ၀င္ကား၏ဂိတ္ဆံုးကလည္း သည္မွတ္တိုင္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လာသမွ် နံပါတ္ ၂၀ ကားမ်ားသည္ ကားမွတ္တိုင္သို႔ လာမရပ္ဘဲ၊ မွတ္တိုင္ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ တဖက္လမ္းေၾကာတြင္သာ ရပ္ၾကပါသည္။ အကယ္၍ မွတ္တိုင္တြင္ ရပ္ခ်င္ဦးေတာ့ ေနရာမရိွ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၅၆ လား ၆၅ လား မမွတ္မိသည့္မီနီဘတ္စ္က ေက်ာက္ခ်ရပ္ၿပီး လူေစာင့္တင္ေနသည္။ သို႔ျဖင့္ စာေရးသူက လမ္းတဖက္သို႔ ကူးရပါသည္။ အမွတ္ ၂၀ ကားေပၚေရာက္ေသာ္ စပယ္ယာက ကားခမယူ။ တမွတ္တိုင္ေမာင္းၿပီးေသာ္ ေရွ႕တြင္ရပ္ထားသည့္ နံပါတ္ ၂၀ ကားေပၚသို႔ ေျပာင္းစီးခိုင္းသည္။ ကားႏွစ္စီးစလံုး အရြယ္တူ ဘတ္စ္ကားႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ပထမဆံုး၀ိုင္ဘီ အက္စ္စီးတုန္းက ၿမိဳ႕ျပင္မွစီးလာေသာ ကားက ကား ၾကီးျဖစ္ၿပီး သခင္ျမပန္းၿခံတြင္ ေျပာင္းစီးရသည့္ကားက မီနီဘတ္စ္ကားငယ္ ျဖစ္ပါသည္။

ယခု ဗိုလ္တေထာင္တြင္ ၿမိဳ႕ျပင္မွစီးလာသည့္ နံပါတ္ ၂၀ ႏွင့္ ၿမိဳ႕ထဲသြားရန္ေျပာင္းစီးရသည့္ နံပါတ္ ၂၀ ကား တရြယ္တည္း။ ဘာေၾကာင့္အရြယ္တူကားခ်င္းျဖစ္ပါလ်က္ သည္ကားေပၚကဆင္း ဟိုကားေပၚ တက္လုပ္ခိုင္း ပါသနည္း။ ထို႔ျပင္ ဘယ္မွတ္တိုင္စီးစီး ကားခႏွစ္ရာက်ပ္။ ၿမိဳ႕ျပင္မွ ရန္ကုန္ထဲသို႔ ေန႔စဥ္ အလုပ္လာလုပ္ရသည့္ တပည့္ေလးတေယာက္က အရင္တုန္းက ''ကားခ တေထာင္ပဲကုန္တာ။ အခုေတာ့ ႏွစ္ေထာင္ေလာက္ကုန္ တယ္''ဟု ညည္းတြားရွာပါသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႕၀င္မ်ား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပင္နီအကၤီ်တကားကား မ၀တ္ဘဲ သူလိုကိုယ္လိုပံုစံျဖင့္ ၀ိုင္ဘီအက္စ္ကို တေခါက္ေလာက္သာစီးၾကည့္ၾကပါဟု အႀကံေပးလိုပါသည္။ သို႔မွ မိမိတို႔ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္လုပ္ငန္းကို လက္ေတြ႕ျမည္းစမ္းမိမည္ ျဖစ္ပါသည္။

မၾကာမီ ေက်ာင္းမ်ား ျပန္ဖြင့္ပါေတာ့မည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေက်ာင္းကားမ်ားကိုလည္း စနစ္ေျပာင္း မည္။ ႏိုင္ငံတကာမွာ ေက်ာင္းကားေတြက အ၀ါေရာင္ေတြဟု ဆိုလိုက္ျပန္ပါသည္။ သည္တြင္ အေမရိက၌ ႏွစ္ရွည္လမ်ားေနလာသည့္ အသိတေယာက္က ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကို ''ဒီလူ ပံုတူကူးလို႔ မရဘူးဆိုတာ နားလည္ပံု မရဘူး''ဟု မွတ္ခ်က္ခ်ပါသည္။ ထိုမိတ္ေဆြက ဆက္ေျပာပါသည္။

''ႏိုင္ငံတကာမွာ လမ္းစည္းကမ္းယာဥ္စည္းကမ္း ေတြကို တိတိက်က်ခ်မွတ္ထားတယ္။ ခ်မွတ္ထားတဲ့အတိုင္း လူတိုင္းလိုက္နာရတယ္။ ၿပီးေတာ့သူတို႔ဆီကလမ္းေတြက က်ယ္လည္းက်ယ္တယ္။ စနစ္တက်လည္း ေဖာက္လုပ္ထားတယ္။ ဥပမာ- ေက်ာင္းကားဆိုပါေတာ့။ ေရွ႕ကသြားေနတဲ့ ေက်ာင္းကားကို ဘယ္ကားကမွ ေက်ာ္မတက္ရဘူး။ ေက်ာင္းကားကလည္း ကေလးေတြကို အတင္အခ်လုပ္ရမယ့္ ေနရာကလဲြၿပီး ဘယ္မွာမွ မရပ္ရဘူး။ အေမရိကန္မွာ သမၼတေရာ္နယ္ ရီဂင္လက္ထက္က ရီဂင္ကားက ေက်ာင္းကားဥပေဒနဲ႔ၿငိဘူးတယ္။ ဒီ့ေနာက္ ရီဂင္က ၿမိဳ႕တြင္းခရီးဆိုရင္ ဟယ္လီေကာ္ ပတာနဲ႔ပဲ သြားေတာ့တယ္''

''ျမန္မာျပည္က လမ္းေတြက ၿပီးစလြယ္လုပ္ထားတာ ေတြမ်ားတယ္။ ခရီးသြားေတြေရာ ယာဥ္ေမာင္းေတြပါ လမ္းစည္းကမ္းယာဥ္စည္းကမ္း လိုက္နာတာ အားနည္းတယ္။ ဥပမာ- အေမရိကန္မွာ သမၼတကေတာင္ ဥပေဒကို ေလးစားရေပမဲ့၊ ျမန္မာ ျပည္မွာက ပါးစပ္ေျပာသာ ဥပေဒ စိုးမိုးေနတာ လက္ေတြ႕မစိုးမိုးဘူး။ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ကုန္ကားအ၀င္အထြက္ စည္းကမ္း၊ ၀ိုင္ဘီအက္စ္ကိစၥေတြ ကိုင္တြယ္ပံုေလ်ာ့ရဲတယ္။ တင္းလိုက္ေလွ်ာ့လိုက္လုပ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူ႔စီမံမႈကို လူထုကလည္း အထင္ေသးလာတယ္။ ကုန္သည္ကား သမားေတြဘက္ကလည္း အထင္ေသးလာတယ္။ ေလးစားမႈ အားနည္းလာတယ္။ ဒါက ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအတြက္ မေကာင္းဘူး''

''အန္ကယ္လ္တို႔လည္း ႏိုင္ငံျခားမွာ ေခတ္မီတိုးတက္ေနတာေတြ၊ စည္းကမ္းရိွတာေတြ၊ သန္႔ရွင္းတာေတြ ေတြ႔ရင္ အားက်တာေပါ့။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ ကိုယ့္လူမ်ဳိးကို ဒီလိုျဖစ္ေစခ်င္တာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ဒီလိုျဖစ္ဖို႔ ပံုတူကူးလို႔ မရဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ျမန္မာအစိုးရ အဆက္ဆက္ လူထုကိုပညာေပးတာ သိပ္အားနည္းတယ္။ အင္အယ္လ္ဒီအစိုးရလည္း ပညာေပးမႈအပိုင္း အားနည္းတယ္။ အခုဆို အမိႈက္ကိစၥပဲၾကည့္ပါ။ လူတဦးခ်င္း အမိႈက္ကို စနစ္တက်ပစ္ေအာင္ ဘာပညာေပးမႈမွ မရိွဘဲ၊ ေရေျမာင္းထဲကအမိႈက္ေတြ ေဖာ္တယ္။ ေရွ႕ကေဖာ္ ေနာက္ကပစ္တယ္''

''အမိႈက္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ခ်ေပးထားတဲ့ အမိႈက္ပံုးေတြကလည္း ႏိုင္ငံတကာစံ မဟုတ္ဘူး။ အမိႈက္ခဲြ ျခားပစ္တတ္ေအာင္လည္း ေလ့က်င့္မေပးဘူး။ အမိႈက္ပံုးထားမေပးဘူး။ ျပန္သံုးလို႔ရတဲ့အမိႈက္ ျပန္သံုးလို႔မရတဲ့ အမိႈက္ခဲြပစ္ဖို႔ ျမန္မာေတြ နားမလည္ဘူး။ ခဲြပစ္တတ္ သူတခ်ဳိ႕အတြက္ ခဲြပစ္စရာအမိႈက္ပံုးလည္း မရိွဘူး။ အန္ကယ္လ္သာ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းေနရာကိုင္တြယ္ရရင္ အျပလွဖို႔ ေျမနီကုန္းခံုးေက်ာ္ေအာက္ကို အလွဆင္တာမ်ဳိး မလုပ္ဘူး။ လူထုအမိႈက္ပစ္တတ္လာေအာင္၊ ပစ္စရာအမိႈက္ပံုး တူတူတန္တန္ရိွေအာင္ လုပ္ေပးမယ္။ အခု လွည္းတန္းခံုးေက်ာ္ေပၚတက္ၾကည့္ပါ။ အမိႈက္ပံုးေတြက ပံုစံမက်ေဟာင္းေလာင္းေတြ။ ေန႔စဥ္အမိႈက္ မသိမ္းေတာ့ နံေစာ္ညစ္ပတ္ေန။ ေလွကားကလည္း အမိႈက္ဗရပြနဲ႔ ဖုန္မႈန္႔၊ သဲမႈန္႔ ဗရပြနဲ႔ပါ။ ဒီအေနအထားကို ရန္ကုန္က ရိွရိွသမွ် ခံုးေက်ာ္တံတားေတြေပၚေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ဘယ္အစိုးရအဖဲြ႕၀င္မွ ဒီလိုေနရာေတြကို မေလ့ လာေတာ့ သူတို႔တျဖည္းျဖည္းလက္ေတြ႕ဘ၀နဲ႔ ကင္းလာၾကျပီ။

ႏိုင္ငံျခားက ေက်ာင္းကားပံုစံ ပံုတူကူးမယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံျခားက စည္းကမ္းလိုက္နာမႈကို အရင္ပံုတူကူးရမွာ။ ျပည္သူမွာ စည္းကမ္းလိုက္နာစိတ္၊ သည္းခံေစာင့္ဆိုင္းႏိုင္စိတ္ေတြ ထည့္မေပးဘဲ၊ ေလ့က်င့္မေပးဘဲ စင္ကာပူ လို လိုက္လုပ္လို႔မရဘူး။ အေမရိကလို လိုက္လုပ္လို႔မရဘူး။ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္လာရင္လည္း ငနီ၊ ငျဖဴမခဲြျခားဘဲ ခ်က္ခ်င္းထိထိေရာက္ေရာက္ တေျပးညီ အေရးယူျပႏိုင္ရမယ္။

''အခုရက္ပိုင္းေရာက္မွ ေရေပၚတကၠစီေတြ ဆဲြေတာ့မယ္လို႔ ျပည္သူကို အခုမွအသိေပးတယ္။ ဒါမ်ဳိး မလုပ္သင့္ဘူး။ ျပည္သူကို ႀကိဳတင္ခ်ျပရမယ္။ လႊတ္ေတာ္ကို ႀကိဳတင္ခ်ျပရမယ္။ ကိုယ္က႐ိုး႐ိုးသားသား ျပည္သူအတြက္ အလုပ္လုပ္တာကို ကိုယ့္တပါတီထဲက အမတ္ေတြႀကီးစိုးေနတဲ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုခ်ျပဖို႔ ဘာေၾကာင့္၀န္ေလးတာလဲ။ ျပည္သူကို ဘာေၾကာင့္ ႀကိဳတင္အသိမေပးရဲတာလဲ။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရရဲ႕ ေနာက္ထပ္အားနည္းခ်က္က အေရမထူတာပဲ။ ဘယ္အစိုးရျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းေအာင္လုပ္လုပ္ ေ၀ဖန္ခ်င္သူက ေ၀ဖန္မွာပဲ။ ေ၀ဖန္တာကို ခံႏိုင္ရည္ရိွတာ အစိုးရ ေကာင္းရဲ႕ အရည္အခ်င္းတရပ္ပါ။ ဥပမာ- ၀ိုင္ဘီ အက္စ္ကို လႊတ္ေတာ္က ဘယ္လိုပဲေ၀ဖန္ ေ၀ဖန္ ၀ိုင္ဘီ အက္စ္စနစ္ မွန္ကန္ေကာင္းမြန္တယ္ဆိုရင္ ျပည္သူက ထြက္ေျပာလာမွာပါ။ လူထုမွတ္ခ်က္က အေကာင္းဆံုး အဆံုးအျဖတ္ပါ။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ့္လုပ္ငန္းအေျခအေနမွန္ကို ကိုယ္တိုင္သိေအာင္ အားထုတ္ရပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ ျပဳျပင္စရာရိွလည္း ျပဳျပင္လိုက္႐ံုပါပဲ။ မ်က္စိမိွတ္ဆင္ေျခေပးေနတာက ပိုမွားတယ္။ အခုဆို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရက ၀ိုင္ဘီအက္စ္နဲ႔ပတ္သက္တာကို မီဒီယာေတြကေမးရင္ ဘာမွမေျဖရဘူးလို႔ ၫႊန္ၾကားထားတယ္လို႔ သတင္းေတြထြက္ေနတယ္။ မမွန္ပါေစနဲ႔ ဆုေတာင္းပါတယ္။ ဒီစကားမွန္ရင္ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရ အမွားတခု ထပ္က်ဴးလြန္လိုက္တာပဲ''

''အခု မၾကာခင္ ေရေပၚတကၠစီလာေတာ့မယ္။ ဒီေရေၾကာင္းခရီးတေလွ်ာက္ သမား႐ိုးက် လုပ္ကိုင္စားေနသူ ေတြဘ၀ကို ထည့္တြက္ခဲ့ရဲ႕လား စိတ္ပူမိတယ္။ ၿပီးေတာ့ ရန္ကုန္အစိုးရလုပ္သမွ် ဘာတခုမွအမ်ဳိးသားေရး လကၡဏာ မေတြ႕ရဘူး။ စစ္အစိုးရကေတာင္ မထသေခၚတာကို သူတို႔က ဘာေၾကာင့္ ရဘသ ဒါမွ မဟုတ္ ရဘဖ မေခၚႏိုင္တာလဲ။ YBS ေခၚေနတယ္။ လာျပန္ၿပီ Water Taxi တဲ့။ ေရေၾကာင္းယာဥ္ ဒါမွမဟုတ္ ကူးတို႔စတဲ့ သင့္ေတာ္တဲ့ျမန္မာအသံုးမရိွေတာ့ဘူးလား။ ဒီေနရာမွာ ထိုင္းတို႔၊ တ႐ုတ္တို႔ကို သိပ္အတုယူဖို႔ ေကာင္းတယ္။ လူအမ်ားနဲ႔သက္ဆိုင္တာအားလံုး တိုင္းရင္းဘာသာစကား တြင္တြင္သံုးေပးတယ္။ တခ်ဳိ႕ ထိုင္းကလာတဲ့ လူသံုးကုန္ေတြဆို အညႊန္းဖတ္ခ်င္ေပမဲ့ အားလံုး ထိုင္းလိုေရးထားလို႔ ဘာမွဖတ္မရဘူး''”

''ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရကိုယ္စား အန္ကယ္လ္ စိတ္ပူတယ္။ ၀ိုင္ဘီအက္စ္ မျပတ္ေသးဘူး။ ေက်ာင္းကားကို ကိုင္ရင္ထပ္လာဦးမယ္ ျပႆနာေတြ။ ေနာက္ထပ္ ေရေပၚတကၠစီက ဘာျပႆနာေပၚဦးမယ္မဆိုႏိုင္ဘူး။ အမ်ားနဲ႔ဆိုင္တာေတြကို အမ်ားကိုမခ်ျပဘဲ၊ လႊတ္ေတာ္ကို ေဆြးေႏြးခြင့္မေပးဘဲလုပ္တာ အဆင္ေျပရင္ ေကာင္းပါတယ္။ တခုခုျဖစ္လာရင္ ျပႆနာ ေပါင္းစံုေပၚလာႏိုင္တယ္။ အေျပာင္းအလဲကိုလုပ္ရင္ စီမံခ်က္ခိုင္မာ ဖို႔ လိုတယ္။ လက္ေတြ႕က်ဖို႔လိုတယ္။ လုပ္ေဆာင္တဲ့ အေျပာင္းအလဲကို ခ်ထားတဲ့မူ၀ါဒအတိုင္း တိတိက်က် လိုက္နာေစေအာင္ ထိန္းေက်ာင္းေပးႏိုင္ရမယ္။ ရလဒ္ကို ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ စစ္ေဆးေနရမယ္။
လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းၿပီး ၿပီးေျမာက္မႈ အတိုင္းအတာကို အကဲျဖတ္ရတယ္။ ဒီလို မဟုတ္ဘဲ၊ ဟိုဟာလုပ္ တိုးလို႔တန္းလန္း၊ ဒါလုပ္ ျပႆနာဗရပြဆိုရင္ေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အခက္ေတြ႕လိမ့္မယ္။ ၀ိုင္ဘီအက္စ္၊ ေက်ာင္းကားကိစၥနဲ႔ ေရေပၚတကၠစီ သံုးခုေပါင္းရလဒ္ မေကာင္းခဲ့ရင္ေတာ့ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း ရာထူးက ႏုတ္ထြက္ေပးရတဲ့ထိ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ ဒီတႏွစ္အတြင္း အရိွန္ေကာင္းေကာင္း အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ရင္ ေရွ႕အလားအလာမေကာင္းပါဘူး။ လုပ္ႏိုင္ပါေစ ဆုေတာင္းေနပါ တယ္။ အန္ကယ္လ္ကိုယ္တိုင္ အင္အယ္လ္ဒီကိုမဲေပး ခဲ့တာကိုး''

ခင္ႏွင္းဦး(News Watch)

No comments:

Post a Comment