Latest News

Monday, May 15, 2017

စက္သံုးဆီႏွင့္ သံုးစဲြသူနစ္နာမႈ

စက္သံုးဆီႏွင့္ သံုးစဲြသူနစ္နာမႈ

စက္သံုးဆီေလာကတြင္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈရိွေသာ္လည္း နည္းပါးေနသည့္အေျခအေနမ်ဳိးႏွင့္ သံုးစဲြသူေတြအတြက္ အၿပိဳင္အဆိုင္၀န္ေဆာင္မႈမေပးဘဲ ေဈးကြက္ထိန္းခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ အေနအထားမ်ားေၾကာင့္ အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ စက္သံုးဆီမ်ားကို ေဈးႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္သံုးစဲြႏိုင္ျခင္းမရိွေၾကာင္း သံုးစဲြသူမ်ားက ညည္းညဴေျပာဆိုၾကသည္။ ယင္းသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္လည္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးဦးေက်ာ္၀င္းက စက္သံုးဆီေဈးနႈန္းမ်ား သက္သာေရးႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ ဆီမ်ားအား ျပည္သူမ်ားအသံုးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္တြင္း စက္သံုးဆီလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားနည္းတူ ႏိုင္ငံျခားသား မ်ားအား ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွခြင့္ေပးဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳႏိုင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ျပီးခဲ့သည့္ မတ္ ၁၈ ရက္ က တရား၀င္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

''ျပည္ပက ေရနံကုမၸဏီၾကီးေတြ ျမန္ျမန္လာမွပဲဗ်ာ။ အခုက ေဒၚလာေဈးက်လည္း ဆီေဈးကမက်ဘူး။ ဆီအရည္အေသြးကလည္း ျပည့္၊ မျပည့္ ေကာင္း၊ မေကာင္းဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ေသခ်ာလည္း မသိႏိုင္ဘူးေလ။ မျဖစ္မေန လိုအပ္ခ်က္ရိွေတာ့ ဒီဆိုင္ေတြကိုပဲ သံုးေန၀ယ္ေနရတာပဲ။ တဆိုင္နဲ႔တဆိုင္က ေဈးညိွထားၾကေတာ့ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈလည္း မရိွဘူး။ ဆီျပည့္တဲ့ဆိုင္ကို ပိုျပီးထည့္ျဖစ္တာေလာက္ပဲရိွတယ္'' ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံ အငွားယာဥ္ေမာင္းကိုေအာင္ျမင့္က ေျပာသည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး၏ စက္သံုးဆီက႑ ျပည္ပရင္းႏီွးျမွဳပ္မႈ ဖိတ္ေခၚမည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားမႈ အေပၚ စက္သံုးဆီသံုးစဲြသူ အမ်ားျပည္သူမ်ားက ႀကိဳဆိုၾကျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံစက္သံုးဆီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက မူ ကန္႔ကြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၏ တရား၀င္ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈေကာ္မရွင္ကလည္း ရင္းႏီွးျမွဳပ္နံွမႈ အဆိုျပဳလႊာ တင္သြင္းခြင့္ကို စတင္ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ စက္သံုးဆီက႑သို႔ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္လိုပါက လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာနသို႔ ကနဦးေလွ်ာက္ထားၿပီးမွသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈေကာ္မရွင္သို႔ အဆိုျပဳလႊာ တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ဖဲြ႕စည္းထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံစက္သံုးဆီ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက ျပည္တြင္းစက္သံုးဆီက႑သို႔ ျပည္ပရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ ဖိတ္ေခၚျခင္းကို ကန္႔ကြက္ လႊာတင္သြင္းခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ သို႔ရာတြင္ ၀န္ႀကီး ဌာနမွ လက္ခံျခင္းမရိွခဲ့သည့္အတြက္ စက္သံုးဆီက႑ တြင္ ျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ၀င္ေရာက္လာပါက ၎တို႔ႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းလုပ္ကိုင္နိုင္ရန္ ႀကိဳးစားသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံစက္သံုးဆီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက ျပန္လည္ေျပာၾကားထားသည္။

ျပည္တြင္းသို႔ စက္သံုးဆီတင္သြင္းေနမႈတြင္ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးေဈးႏႈန္းေပၚတြင္လည္း မူတည္ေနျပီး ေဒၚလာေဈးျမင့္တက္ခိ်န္တြင္ စက္သံုးဆီေဈးႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္သြားသကဲ့သို႔ ေဒၚလာေဈးတည္ၿငိမ္ က်ဆင္းခိ်န္တြင္ ေဈးႏႈန္းမ်ား ျပန္လည္မက်ျခင္းအေပၚ သံုးစဲြသူတို႔က ေ၀ဖန္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စက္တပ္ယာဥ္အသံုးျပဳမႈ ႏွစ္စဥ္မ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမွ် ျပည္ပမွစက္သံုးဆီ တင္သြင္းမႈပမဏသည္လည္း တိုးတက္ျမင့္မားလာခဲ့သည္။ ထို႔အတူ တရားမ၀င္ တင္သြင္းေနမႈမ်ားကလည္း ရိွေနၿပီး အရည္အေသြးပိုင္းတြင္လည္း အျငင္းပြားစရာမ်ားရိွေနေၾကာင္း သိရသည္။ စက္သံုးဆီ တရားမ၀င္ တင္သြင္းမႈတြင္ ေရလမ္းမွ အဓိကတင္သြင္းမႈမ်ားရိွသည္ဟုသိရျပီး နယ္စပ္၀င္ေပါက္မ်ားမွ တင္သြင္းမႈရိွေသာ္ လည္း ယင္းမွာ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး ေဈးကြက္ကို ဦးတည္ခ်က္မထားရိွဘဲ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားကိုသာ အဓိကဦးတည္ ေၾကာင္း သိရသည္။

''နယ္စပ္ကတဆင့္ ၀င္တာက ရွမ္း၊ ကရင္၊ မြန္ကို ၀င္တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းကိုေတာ့ ေရလမ္း ကေနသြားတဲ့သေဘာရိွတယ္။ စက္သံုးဆီက ကားတခုတည္း မဟုတ္ဘူး။ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ရိွေတာ့ ယႏၱရားႀကီးေတြ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္က ယာဥ္ႀကီးေတြလည္း လိုအပ္မႈရိွလာေတာ့ စက္သံုးဆီလိုအပ္ခ်က္ ျမင့္တက္လာတယ္။ တရားမ၀င္သြင္းတာေတြက ႏိုင္ငံအတြက္ နစ္နာမႈေတြ အမ်ားႀကီးရိွေနတယ္။ အရည္အေသြး မျပည့္တာေတြကေတာ့ သံုးစဲြသူေတြအေနနဲ႔ နစ္နာမႈေတြထပ္ႀကံဳ ရတာေပါ့။ ၿပီးေတာ့ ေဈးႏႈန္းေပါ့''ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အၿငိမ္းစား ၀န္ထမ္းတဦးက ေျပာသည္။

ယင္းအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသံုးျပဳေနသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အမ်ားစုမွာလည္း အသစ္စက္စက္ ယာဥ္အေရ အတြက္ နည္းပါးၿပီး တပတ္ရစ္ယာဥ္မ်ားသာ မ်ားျပားေနသည့္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၏ စက္ပိုင္းဆိုင္ရာ အရည္အေသြးျပည့္၀မႈမွာလည္း စိန္ေခၚမႈတရပ္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက ေ၀ဖန္ၾကသည္။ တပတ္ရစ္ႏွင့္ အသံုးျပဳၿပီးေသာေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအတြက္ အေရးပါသည့္ စက္သံုးဆီသည္ အရည္အေသြး အမွန္တကယ္ျပည့္၀ရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအာမခံခ်က္ကိုလည္း စက္သံုးဆီအသင္းႏွင့္ အေရာင္းဆိုင္မ်ားက အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္ရမည္ဟု သံုးစဲြသူမ်ားက ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ေရာင္းခ်ေနေသာ စက္သံုးဆီ အရည္အေသြးႏွင့္ အျခင္အတြယ္ ျပည့္မီမႈ ရိွ၊ မရိွ အေပၚ ထိေရာက္စြာကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟု ေ၀ဖန္မႈမ်ားရိွေနၿပီး ေဈးႏႈန္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈပိုင္းတြင္လည္း ေ၀ဖန္မႈမ်ားရိွေနေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စက္သံုးဆီက႑ကို စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ အစိုးရက ထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး အစိုးရဆီဆိုင္မ်ားတြင္ အခိ်န္ၾကာ တန္းစီေစာင့္ဆိုင္းကာ ခဲြတမ္းျဖင့္ ၀ယ္ယူရျခင္းႏွင့္ ေမွာင္ခိုေဈးကြက္တို႔ကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ေရးအေနျဖင့္ စက္သံုးဆီဆိုင္မ်ားကို ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့ျပီး လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရိွခဲ့သူမ်ားမွာလည္း အစိုးရႏွင့္ နီးစပ္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားသာျဖစ္သည္ဟု ေ၀ဖန္မႈမ်ားရိွခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စက္သံုးဆီက႑တြင္ ပုဂလိကပိုင္ ျပဳလုပ္လိုက္ေသာ္လည္း ၿပိဳင္ဆိုင္မႈေဈးကြက္ျဖစ္ေပၚ မလာဘဲ ေဈးကြက္ထိန္းညိွလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ သံုးစဲြသူမ်ား နစ္နာေနရသည္ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္သည္။ စက္သံုးဆီေဈးနႈန္းႏွင့္ အရည္အေသြး အာမခံခ်က္ရိွရမည္ျဖစ္ၿပီး စက္သံုးဆီက႑ ေဈးနႈန္းမွန္ကန္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါက သယ္ယူပို႔ေဆာင္ ေရးစရိတ္မ်ား က်ဆင္းႏိုင္သည့္အျပင္ အေျခခံကုန္ ေဈးႏႈန္းမ်ားလည္း က်ဆင္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းေၾကာင့္ ေဈးကြက္ခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားရိွေနသည့္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ နည္းပါးေသာ စက္သံုးဆီက႑တြင္ ျပည္ပရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ား ဖိတ္ေခၚ မည္ဆိုျခင္းကို အမ်ားျပည္သူမ်ားက ႀကိဳဆိုၾကျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

သို႔ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၏ ဖိတ္ေခၚမႈအျပီး တလေက်ာ္ၾကာသည္အထိ စက္သံုးဆီက႑တြင္ ျပည္ပရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ အဆိုျပဳလႊာတင္သြင္းလာမႈမရိွေသးေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈေကာ္မရွင္မွ သိရသည္။ လက္ရိွတြင္ စက္သံုးဆီေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ ေဒၚလာေဈးတက္ခဲ့သည့္ကာလက ေဈးႏႈန္းမ်ား အတိုင္းပင္ျဖစ္ၿပီး က်ဆင္းျခင္းမရိွေၾကာင္း စက္သံုးဆီ ၀ယ္ယူသံုးစဲြေနသူမ်ားက ဆိုသည္။

ေမလ ၈ ရက္ ေဈးနႈန္းမ်ားအရ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ စက္သံုးဆီ လက္လီေဈးနႈန္းမွာ ဒီဇယ္ တလီတာလွ်င္ ၆၉၀/၇၀၅ က်ပ္၊ ေအာက္တိန္း ၉၅ တလီတာ ၇၄၀/၇၅၅ က်ပ္၊ ေအာက္တိန္း ၉၂ တလီတာ ၆၉၀/၇၂၀ က်ပ္၊ အဆင့္ျမင့္ဒီဇယ္ တလီတာ ၇၁၀/၇၂၅ က်ပ္ ျဖစ္ျပီး မနၱေလးၿမိဳ႕ေဈးကြက္တြင္ ဒီဇယ္ တလီတာလွ်င္ ၇၁၅/၇၄၀ က်ပ္၊ ေအာက္တိန္း ၉၅ တလီတာ ၈၃၅/၈၆၅ က်ပ္၊ ေအာက္တိန္း ၉၂ တလီတာ ၇၅၀/၇၇၅ က်ပ္၊ အဆင့္ျမင့္ဒီဇယ္ တလီ တာ ၇၂၅/၇၆၀ က်ပ္ ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ လက္ကား ေဈးကြက္တြင္ ဒီဇယ္တလီတာ ၆၂၀/၆၃၂ က်ပ္ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ဒီဇယ္ တလီတာ ၆၃၅/၆၂၉ က်ပ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အစီးေရတိုးတက္မ်ားျပားလာမႈ သာမက ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အပါအ၀င္ စက္တပ္ယာဥ္မ်ား တိုးတက္မ်ားျပားလာမႈ၊ လွ်ပ္စစ္က႑ လိုအပ္ခ်က္ရိွေနျခင္းေၾကာင့္ စက္သံုးဆီကို အားထား အသံုးျပဳေနရမႈတို႔ေၾကာင့္ စက္သံုးဆီတင္သြင္းမႈ က႑သည္ အေရးပါလ်က္ရိွၿပီး အေျခခံကုန္ေဈးႏႈန္း၊ အေျခခံသယ္ယူပို႔ေဆာင္စရိတ္၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဓိကက် အေရးပါ လ်က္ရိွေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ သံုးစဲြသူမ်ား နစ္နာမႈမရိွေစေရး၊ စက္သံုးဆီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားလည္း အဆင္ ေျပလုပ္ႏိုင္ကိုင္ႏိုင္သည့္ အေနအထားမ်ဳိးေဖာ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက အႀကံျပဳတိုက္ တြန္းၾကသည္။

ရွင္းသန္႔လြင္(News Watch)

No comments:

Post a Comment