Latest News

Tuesday, May 16, 2017

" ႀကိဳက္ တာ ေ႐ြး ပါ အာ ရံု ေနာက္ လို႔ "

" ႀကိဳက္ တာ ေ႐ြး ပါ အာ ရံု ေနာက္ လို႔ "


" ကိုယ့္ ကိုယ္ ကိုယ္ ရို ဟင္ ဂ်ာ ဟု သတ္ မွတ္ ၍ အ ေျခ အ ေန ဖန္ တီး ခြင့္ ႀကိဳး စား လာ မႈ ကို ေဒ သ ခံ တိုင္း ရင္း သား မ်ား က လက္ မ ခံ သ ကဲ့ သို႔ ျမန္ မာ ျပည္ သူ မ်ား က လည္း လက္ မ ခံ ေၾကာင္း " ကာ ကြယ္ ေရး ဦး စီး ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ မွဴး ႀကီး မင္း ေအာင္ လိႈင္ က ၿဗိ တိန္ နိုင္ ငံ Inter Mediate အ ဖြဲ႕ မွ Mr Jonathan Powell ဦး ေဆာင္ တဲ့ အ ဖြဲ႕ ကို ၁၁ ၊ ၅ ၊ ၂၀၁၇ ေန႔ နံ နက္ ၉ နာ ရီ မွာ ေန ျပည္ ေတာ္ ရွိ ဘု ရင့္ ေနာင္ ရိပ္ သာ ဧည့္ ခန္း မ မွာ ေတြ႕ ဆံု စဥ္ မွာ ေျပာ ၾကား ခဲ့ ပါ တယ္ ။

လက္ ရွိ ကာ ကြယ္ ေရး ဦး စီး ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ မွဴး ႀကီး မင္း ေအာင္ လိႈင္ ဟာ ရို ဟင္ ဂ်ာ ဆို တာ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ျပည္ ေထာင္ စု သား ၁၃၅ မ်ိဳး ထဲ မွာ မ ပါ ဝင္ ဘူး ဆို တဲ့ အ ေၾကာင္း ကို ေျပာင္ ေျပာင္ တင္း တင္း အ စဥ္ အ ဆက္ ေျပာ ဆို ခဲ့ တဲ့ တစ္ ေယာက္ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။ ကာ ခ်ဳပ္ ဟာ အ လ်ဥ္း သင့္ တိုင္း လည္း မိန္႔ ခြန္း ေတြ ထဲ မွာ ထည့္ သြင္း ၿပီး ျမန္ မာ တစ္ နိုင္ ငံ လံုး ကိုယ္ စား က မာၻ ကို ေျပာ ေပး ေန တဲ့ သူ တစ္ ေယာက္ အ ျဖစ္ ထင္ ရွား သူ တစ္ ဦး လည္း ျဖစ္ ပါ တယ္ ။

ရ ခိုင္ ေဒ သ ေမာင္ ေတာ မွာ အ ခ်ိန္ ၾကာ ျမင့္ စြာ က တည္း က ရွိ ေန ၾက တဲ့ ဘ ဂၤ လား ေဒ့ရွ္ အ မ်ိဳး အ ႏြယ္ ေတြ ဟာ ႀကံဳ သ လို ေန ထိုင္ လာ ၾက ရင္း နဲ႔ လူ ဦး ေရ ေပါက္ ဖြား နႈန္း ျမင့္ ကာ မ်ား ျပား လာ ၾက ၿပီး ေဒ သ ခံ ေတြ ကို တ ေျဖး ေျဖး ရန္ ရွာ လာ ၾက တာ ဆယ္ စု နွစ္ မ်ား ခဲ့ ပါ ၿပီ ။

အ ေမွ်ာ္ အ ျမင္ နည္း ခဲ့ တဲ့ နိုင္ ငံ ေရး သ မား မ်ား ၊ လာဘ္ လာ ဘ သာ လို လား ခဲ့ တဲ့ အ စိုး ရ တာ ဝန္ ရွိ ဝန္ ထမ္း မ်ား နဲ႔ အ နည္း ငယ္ ေသာ သ စၥာ မ ရွိ တဲ့ ေငြ ေၾကး ေနာက္ လိုက္ ျပည္ သူ တစ္ ခ်ိဳ႕ တို႔ ေၾကာင့္ ရ ခိုင္ ေဒ သ က ဘ ဂၤ လား ႏြယ္ ဖြား ေတြ အ ေရး က ႀကီး ထြား လာ ၾက ပါ တယ္ ။

ဘ ဂၤါ လီ အ မ်ိဳး မ်ား ဟာ ယ ခင္ ေဒ သ ခံ ေတြ သူ တို႔ ကို ဖိ နွိပ္ ပါ တယ္ ဆို ရာ က ေန ေသြး ထိုး ေျမႇာက္ ပင့္ ေပး မႈ ေတြ ေၾကာင့္ သူ တို႔ ကိုယ္ တိုင္ က ျမန္ မာ ေတြ ျဖစ္ ပါ တယ္ လို႔ ေျပာ ဆို လာ ၾက ၿပီး ကိုယ့္ ကိုယ္ ကိုယ္ ရို ဟင္ ဂ်ာ လို႔ နံ မည္ တတ္ ကာ ၁၃၆ စု ေျမာက္ နိုင္ ငံ သား ဆို ၿပီး အ ခြင့္ အ ေရး ေတြ ေတာင္း ဆို လာ ၾက တယ္ ။

ျပည္ ပ မွာ ဒိန္ ခဲ စား ေန ၿပီး ေထာက္ ပ့ံ ေရး ယူ ေန တဲ့ ဘာ သာ တူ ေတြ နဲ႔ ျမန္ မာ စ ကား ေျပာ တစ္ ခ်ိဳ႕ က လည္း တာ ဝန္ ေက် ဆ ႏၵ ေလး ျပ လိုက္ ေထာက္ ပ့ံ ေၾကး ထုတ္ လိုက္ နဲ႔ ဘ ဝ ကို ခ်မ္း ခ်မ္း သာ သာ ျဖတ္ သန္း ေန ၾက ၿပီး ရို ဟင္ ဂ်ာ ေတြ သ နား ပါ တယ္ လုပ္ ေန ၾက ပါ တယ္ ။

ျပည္ ပ ေထာက္ ပ့ံ ေၾကး ယူ ၿပီး အ တင္း ေအာ္ ေန တဲ့ သူ ေတြ ကို ေမး ခ်င္ တာ က သူ တို႔ ဒု ကၡ ျဖစ္ ေန တာ ကို သ နား တာ လား ရို ဟင္ ဂ်ာ ျဖစ္ ခ်င္ ေန တာ လား ဆို တာ ကို အ ရင္ ကိုယ္ တိုင္ ဆံုး ျဖတ္ ပါ ။

သူ တို႔ ကို ရို ဟင္ ဂ်ာ ျဖစ္ ေစ ခ်င္ တာ ဆို ရင္ လြယ္ ပါ တယ္ ။ ရို ဟင္ ဂ်ာ လို႔ အ သိ အ မွတ္ ျပဳ တဲ့ နိုင္ ငံ ေတြ ေခၚ သြား ရံု ပါ ပဲ ။ ဒီ ေလာက္ ရိုး ရွင္း တဲ့ ကိ စၥ ကို မ စဥ္း စား နိုင္ ဘူး ဆို ရင္ လူ ေတြ စား ေန တဲ့ ထ မင္း လို အ ဟာ ရ စား ေန တာ မွ ဟုတ္ ပါ ရဲ႕ လား လို႔ ေမး ၾကည့္ ခ်င္ တယ္ ။ ဘာ လို႔ ဆို လူ ေတြ ေတြး သ လို မ ေတြး တတ္ ၾက လို႔ ေပါ့ ။

ျမန္ မာ နိုင္ ငံ မွာ ရို ဟင္ ဂ်ာ ဆို တာ မ ရွိ ပါ ဘူး လက္ မ ခံ ပါ ဘူး ဆို တာ ကို ျမန္ မာ တစ္ နိုင္ ငံ လံုး က ေကာ ၊ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ကိုယ္ စား ျပဳ ၿပီး ကာ ကြယ္ ေရး ဦး စီး ခ်ဳပ္ က ေကာ ၊ အ ခု နိုင္ ငံ ေတာ္ အ တိုင္ ပင္ ခံ ပု ဂၢိဳလ္ ကိုယ္ တိုင္ ဥ ေရာ ပ ခ ရီး စဥ္ မွာ လက္ မ ခံ ေၾကာင္း ပြင့္ ပြင့္ လင္း လင္း ေျပာ ၿပီး သြား ၿပီ ။

ဒါ ကို ေတာင္ နား မ လည္ ေသး ဘူး ဆို သ ပ ဆို လည္း ႀကိဳက္ တဲ့ ဖက္ က စမ္း ၾက ေပ ေတာ့ ေပါ့ ။ လူ တို႔ လို ဦး ေဏွာက္ ဖြံ႕ ၿဖိဳး မႈ ပံု မွန္ မ ရွိ တဲ့ သူ ေတြ နဲ႔ ဆက္ ေျပာ လည္း နား လည္ ၾက မွာ မွ မ ဟုတ္ တာ ။

အဲ့ ဒီ ေဒ သ က လူ ဦး ေရ အ ဆ မ တန္ ေပါက္ ပြား လာ ၿပီး ေန စ ရာ စား စ ရာ က အ စ အ ခက္ အ ခဲ ျဖစ္ ေန တဲ့ သူ ေတြ ကို လူ သား ခ်င္း ကိုယ္ ခ်င္း စာ ပါ တယ္ ဆို ရင္ ေတာ့ ကိုယ္ ေတြ ဗု ဒၶ ဘာ သာ က ပို ၿပီး ေတာ့ လူ သား ဆန္ ပါ တယ္ ။ သူ တို႔ ေတြ ကို ဘယ္ လို ကူ ညီ ၾက ရင္ ပို ေကာင္း မြန္ တဲ့ ဘ ဝ ရ နိုင္ ၾက မ လဲ လို႔ တိုင္ ပင္ ၾက တာ ေပါ့ ။

ကု လ သ မ ဂၢ အ ဖြဲ႕ လည္း လာ ပါ ၊ EU က အ ဖြဲ႕ လည္း လာ ပါ ၊ UNHCR က မ ဟာ မင္း ႀကီး ကိုယ္ စား လွယ္ လည္း လာ ပါ ဒီ ဖက္ က အား လံုး အ ဆင့္ သင့္ နဲ႔ ေစာင့္ ေန မွာ ေပါ့ ။ ရန္ ကုန္ မွာ ေဆြး ေႏြး ခ်င္ လည္း ရ တယ္ ၊ ေန ျပည္ ေတာ္ မွာ ေဆြး ေႏြး ခ်င္ လည္း ရ တယ္ ၊ ဒု ကၡ သည္ ေတြ ေန ရာ သြား ၾကည့္ ခ်င္ လည္း ရ တယ္ ။

ဒု ကၡ သည္ ေတြ ေန ရာ သြား ၾကည့္ ခ်င္ တယ္ ေမး ျမန္း ခ်င္ တယ္ ဆို ရင္ နိုင္ ငံ တ ကာ က အ ဖြဲ႕ ေတြ ေသ ျခာ စဥ္း စား ဖို႔ ေတာ့ သ တိ ေပး ခ်င္ တယ္ ။ ဘာ လို႔ လဲ ဆို ရင္ နိုင္ ငံ တ ကာ က ေမး ျမန္း လို႔ အ မွန္ ေျဖ တဲ့ သူ တို႔ လူ မ်ိဳး ေတြ ကို သူ တို႔ အ ခ်င္း ခ်င္း က ျပန္ သတ္ ပစ္ ၾက လို႔ ပဲ ။ ေသ ခဲ့ ရ တဲ့ သူ ေတြ လည္း မ နည္း ေတာ့ ဘူး ။ ဒီ ေတာ့ သူ တို႔ ကို ေသ ေစ ေအာင္ လုပ္ ေန သ လို ျဖစ္ မွာ လည္း သ တိ ျပဳ ၾက ေပါ့ ။

ဒု ကၡ သည္ ေတြ ကို ကူ ညီ ခ်င္ တာ ျမန္ မာ ေတြ ရဲ႕ ဓ ေလ့ စ ရိုက္ ပဲ ။ တ ကယ္ သာ ရိုး သား ပါ ဘာ အ ႏၲ ရယ္ မွ မ ျဖစ္ ေစ ရ ပါ ဘူး ။ ဒီ အ ထဲ မွာ ရို ဟင္ ဂ်ာ ပါ လို႔ ထ ေဖာက္ ရင္ ေတာ့ အ စည္း အ ေဝး လုပ္ ေန ရင္ အ စည္း အ ေဝး အ ခန္း ထဲ က ဆြဲ ထုတ္ ခံ ရ မယ္ ။ ခ ရီး သြား ေန ရင္ ကား ေပၚ က ကန္ ခ် ခံ ရ မယ္ ။

ရိုင္း တယ္ လို႔ ေတာ့ မ သတ္ မွတ္ ပါ နဲ႔ အ ေပၚ မွာ စည္း ကမ္း ေတြ အား လံုး ေျပာ ထား ၿပီး ၿပီ ေလ ။ ရို ဟင္ ဂ်ာ ခ်င္ ရင္ ရို ဟင္ ဂ်ာ လို႔ ရ တဲ့ ႏိုင္ ငံ ကို ေခၚ သြား လို႔ ။

က မာၻ ့နိုင္ ငံ ေတြ ၊ အ ဖြဲ႕ အ စည္း ေတြ ၊ လူ မႈ ေရး အ သင္း ေတြ အ ဆင္ သင့္ ျဖစ္ ပါ ၿပီ လား ။ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ က တာ ဝန္ ရွိ အ စိုး ရ လူ ႀကီး ေတြ အ ဆင္ သင့္ မ ျဖစ္ ေသး ရင္ ျဖစ္ ေအာင္ ေတာင္း ဆို ထား ပါ မယ္ ။ လူ မ ရွိ ရင္ ေစ တ နာ႔ ဝန္ ထမ္း ေတြ ေခၚ ေပး ပါ့ မယ္ ။ ကိုယ္ တိုင္ လည္း အား ေပး ပါ့ မယ္ ။

စ ကား ေတြ အ မ်ား ႀကီး ေျပာ စ ရာ မ လို ပါ ဘူး ။

* ျမန္ မာ နိုင္ ငံ မွာ ရို ဟင္ ဂ်ာ မ ရွိ ဘူး ။ မ ရွိ ေၾကာင္း လက္ မ ခံ ေၾကာင္း တာ ဝန္ ရွိ ေတြ အ စဥ္ အ ဆက္ ေျပာ ေန ခဲ့ ၿပီး ၿပီ ။ ရို ဟင္ ဂ်ာ ခ်င္ ရင္ ဂ်ာ လို႔ ရ တဲ့ နိုင္ ငံ ကို သြား ဂ်ာ ၾက ။

* ဒု ကၡ ေရာက္ ေန တဲ့ သူ ေတြ ကို ကူ ညီ ခ်င္ လား ။ ဘာ ပ ေယာ ဂ မွ မ ပါ ပဲ လာ ပါ ။ အ ခ်ိန္ နဲ႔ အ မွ် အ ကူ အ ညီ ေပး ပါ မယ္ ။ ကိုယ့္ နိုင္ ငံ က ဆင္း ရဲ လို႔ ေငြ ေၾကး မ ျပည့္ စံု တာ ကို ေတာ့ နား လည္ ေပး ေပါ့ ။ လူ အား ေတြ နဲ႔ ပံ့ ပိုး ေပး မယ္ ။

စဥ္း စား ၾက ဖို႔ က ရို ဟင္ ဂ်ာ လို႔ နံ မည္ တပ္ ၿပီး အ ခု လို ပဲ အ ဆင္ မ ေျပ တဲ့ ဘ ဝ နဲ႔ ေန ၿပီး ေသ သြား ၾက မ လား ၊ မ ေသ ခင္ လူ လူ သူ သူ ေန သြား မ လား ဆို တာ ပဲ ။

က မာၻ ေပၚ မွာ ဗု ဒၶ ဘာ သာ ရွိ ေန သ ေ႐ြ႕ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ မွာ ဗု ဒၶ ဘာ သာ ရွိ ေန သ ေ႐ြ႕ ဘယ္ ေတာ့ မွ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ က ရို ဟင္ ဂ်ာ ဆို တဲ့ သူ ေတြ ကို ၁၃၆ ခု ေျမာက္ နိုင္ ငံ သား အ ျဖစ္ လက္ ခံ လာ ၾက မွာ မ ဟုတ္ ဘူး ဆို တာ ေတာ့ ေသ ခ်ာ ပါ တယ္ ။

က်န္ တာ ျပ ႆ နာ လာ မ ရွာ ၾက ဖို႔ ျပည္ တြင္း ေကာ ျပည္ ပ ေကာ အား လံုး ကို သိ ထား ေစ ခ်င္ တယ္ ။ ေလာ ေလာ ဆယ္ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ မွာ လုပ္ စ ရာ ေတြ အ မ်ား ႀကီး က်န္ ေန ေသး တယ္ ။ ဒီ ကိ စၥ တစ္ ခု တည္း ရွိ တာ မ ဟုတ္ ဘူး ။

အာ ရံု ေနာက္ တယ္ ။

မိုး တင့္ ( ရန္ ကုန္ တ ကၠ သိုလ္ )
၁၂ ၊ ၅ ၊ ၂၀၁၇

                                               

No comments:

Post a Comment