Latest News

Sunday, May 28, 2017

မဘသတြင္ က်ပ္သိန္းသုံးေထာင္မျပည့္ဟု ဦး၀ီရသူ မိန္႔

မဘသတြင္ က်ပ္သိန္းသုံးေထာင္မျပည့္ဟု ဦး၀ီရသူ မိန္႔

ျမ၀တီဘဏ္ႏွင့္ ဧရာ၀တီဘဏ္တြင္ ခြဲအပ္ထားဟုဆုိ

အစြန္းေရာက္ဘာသာ ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား လႈပ္ရွားႏုိင္ ရန္ ေထာက္ပံ့သည့္ေငြသည္ က်ပ္သန္းငါးေထာင္ခန္႔ရွိသည္ဆုိ ေသာ သာသနာေရး၀န္ႀကီးသူရ ဦးေအာင္ကုိ၏စကားကုိ ဦး၀ီရသူ က ျငင္းဆန္ခဲ့ၿပီး မဘသပုိုင္ဘဏ္ စာအုပ္ႏွစ္အုပ္တြင္ က်ပ္သိန္း သုံးေထာင္ပင္မျပည့္ဟု တုံ႔ျပန္ခဲ့ သည္။


၀န္ႀကီးသူရဦးေအာင္ကုိက ေမလ ၂၄ ရက္တြင္ မဘသႏွင့္ ပတ္သက္၍ မီဒီယာမ်ား၏ ေမး ျမန္းခ်က္အေပၚ အစြန္းေရာက္ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ လႈပ္ရွားႏုိင္ရန္ ေထာက္ပံ့ေငြသန္း ငါးေထာင္ခန္႔ရွိသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ကာ ဦး၀ီရသူက မဘသကုိ ေငြ ေၾကးေထာက္ပံ့ေနသည့္ ႀကိဳး ကုိင္အဖြဲ႕အစည္း မရွိေၾကာင္း ျငင္းဆုိသည္။

‘‘သန္းတစ္ေထာင္ဘဏ္မွာ အပ္ေပးတ့ဲလူေတာင္မရွိပါဘူး။ မဘသမွာ ဘဏ္စာအုပ္ႏွစ္အုပ္ရွိ ပါတယ္။ တစ္အုပ္က ဧရာ၀တီ ဘဏ္မွာ၊ တစ္အုပ္က ျမ၀တီ ဘဏ္မွာပါ၊ သြားၾကည့္လုိ႔ရတယ္။ ႏွစ္အုပ္စလုံး သိန္းတစ္ေထာင္စြန္းစြန္းေလးပဲရွိပါတယ္။ ႏွစ္အုပ္ေပါင္းမွ သုံးေထာင္မျပည့္ပါဘူး’’ ဟု ဦး၀ီရသူက မိန္႔သည္။

ေမလ ၂၇ ရက္က ေအာင္ ဆန္းတပ္ဦးေက်ာင္းတုိက္တြင္ ျပဳ လုပ္သည့္ မဘသ အဖြဲ႕၀င္မ်ားကုိ အထူးအသိေပးအခမ္းအနား၌ ဆရာေတာ္ဦး၀ီရသူက ထုိသုိ႔ မိန္႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မဘသ၏ရန္ပုံေငြ ႏွစ္ခုစလုံးသည္ ရဟန္းအင္အား ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားလွဴထားသည့္ ေငြသာျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔သည္။

‘‘တစ္အုပ္က မဘသအဖြဲ႕ အစည္း႐ုတ္တရက္လုိအပ္လာ ရင္ သုံးစြဲဖုိ႔ရန္ပုံေငြ။ အဲဒါက မဘသအဖြဲ႕ႀကီးတည္ေထာင္စဥ္ က ခုနစ္ပါးထဲမွာပါတဲ့ ဓမၼဒူတ သိမ္ဇရပ္ဆရာေတာ္က တစ္ႏွစ္ ကုိ သိန္းေလးရာထည့္ေပးတယ္။ အဲဒါ မဘသရဲ႕ ရန္ပုံေငြပါ’’ ဟု ဦး၀ီရသူက မိန္႔သည္။ ထုိ႔အျပင္ ဘဏ္စာအုပ္ ေနာက္တစ္အုပ္ သည္လည္း သဘာ၀ေဘးအႏၲ ရာယ္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ ျပည္သူမ်ားလွဴ ဒါန္းထားသည့္ေငြျဖစ္ေၾကာင္း ဦး၀ီရသူက မိန္႔သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ တိတိက်က်မသိ ဘဲ ေျပာဆုိေနမႈမ်ားသည္ နားစြန္ နားဖ်ားၾကား႐ုံျဖင့္ ဘုရားသား ေတာ္မ်ားကုိ စြပ္စြဲေနျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ဦး၀ီရသူက ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။ ‘‘သုံး ေထာင္မျပည့္ပါဘူး။ ဒါကုိပဲ မိခင္ ပါတီကုိပဲ သစၥာေဖာက္ခဲ့၊ သစၥာ ေဖာက္လေကာင္ႀကီး၊ ဒီမတိုင္ခင္ တုန္းကလည္း အာဏာရွင္လုပ္ခဲ့၊ အာဏာရွိ၊ အာဏာရွင္၊ အာဏာ ပုိင္လေကာင္ႀကီး၊ ဒီလေကာင္ ႀကီးက လူႀကီးျဖစ္ေနပါလ်က္နဲ႔ လူႀကီးလူေကာင္းမဆန္ နားစြန္ နားဖ်ားၾကား ကုလားစြပ္စြဲတာကုိ ယုံၾကည္ၿပီး ဘုရားသားေတာ္ေတြ ကုိ စြပ္စြဲေနတဲ့ လေကာင္ႀကီး၊ အဲ ဒီလေကာင္ႀကီး အထင္ႀကီးတာ ကေတာ့ အစြန္းေရာက္သြားပါၿပီ’’ ဟု ဦး၀ီရသူက မိန္႔သည္။

ထုိ႔အျပင္ မဘသဆရာ ေတာ္မ်ား ယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမ်ားကုိ ေစာ္ ကားေမာ္ကား ေျပာဆုိမႈမ်ား ရပ္တန္းကရပ္လုိက္ပါဟု ဦး၀ီရသူက သတိေပးမိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်း မႈ၀န္ႀကီးဌာနက တုိင္ၾကားခဲ့၍ ႏုိင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယက က မတ္လ ၁၀ ရက္တြင္ ဦး၀ီရသူကုိ တရားေဟာခြင့္ တစ္ႏွစ္ပိတ္ခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃ မဟာနာယကက မဘသစာတန္း ပါသည့္ ဆုိင္းဘုတ္ႏွင့္ မဘသ နာမည္ကုိ နာမည္သုံးစြဲျခင္းမျပဳ ရန္ႏွင့္ ဇြန္လအတြင္းဖ်က္သိမ္းရန္ ေမလ ၂၃ ရက္က ထုတ္ျပန္ေၾက ညာခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိသည့္ ရဟန္း ႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ တည္ဆဲဥပ ေဒအရ အေရးယူမည္ဟု ထုတ္ ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ဦး၀ီရသူက ႏုိင္ငံေတာ္သံဃ မဟာနာယက၏ မဘသစာတန္း ပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ ေ၀ဖန္ေျပာ ဆုိခဲ့သည္။

‘‘စကားလုံးတစ္လုံးကုိ အ မိန္႔အာဏာနဲ႔ မသုံးစြဲရဆုိတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ေပါ့ အရင္ေခတ္ တုန္းက ရွိဖူးတယ္။ နာမည္က ေတာ့ ေတာ္ေတာ္တူတယ္။ ‘ႏု ေခတ္’တဲ့။ မယ္ႏု။ ဘယ္ေလာက္ ထိေတာင္ အာဏာျပင္းလဲဆုိ ေတာ့ မန္က်ည္းရြက္ေလးေတြ ႏု တယ္လုိ႔ မေျပာရဘူး။ ႏုႏုထြတ္္ ထြတ္ဆုိတဲ့ ျမန္မာစကားရွိေတာ့ ေလ မန္က်ည္းရြက္ေလးေတြ ထြတ္တယ္ဗ်လုိ႔ ေျပာရတယ္။ အာဏာက သိပ္ျပင္းတာ’’ ဟု ဦး၀ီရသူက မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ‘‘သီေပါမင္းက ေတာ့ စုဖုရားႀကီးႏွင့္ စုဖုရားလတ္ ၾကားမွာ အေတာ္ဗ်ာမ်ားၿပီးေခါင္း ေတာ္ေတာ္ကုိက္ခဲ့ရတဲ့ မင္း။ တို႔ သမၼတႀကီးလည္း ေရွ႕စုနဲ႔ ေနာက္ စုနဲ႔ၾကားမွာ။ စုႏွစ္စုေၾကာင့္ ဗ်ာ မ်ားေနတဲ့ သမၼတႀကီးေၾကာင့္ သာသနာမကြယ္ပါရေစနဲ႔ဗ်ာ’’ဟု မိန္႔သည္။

 
7Day News

No comments:

Post a Comment