Latest News

Monday, May 22, 2017

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ေတာင္းပန္ရတဲ့ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးေနျပည္ေတာ္ ေမ ၂၂။

တရားစီရင္ေရးက႑ တိမ္းေစာင္းေနမႈအေပၚျပန္လည္တည္႔မတ္ေပးေရး တုိက္တြန္းအဆုိ တင္သြင္းခဲ႔မႈ အေပၚရွင္းလင္းခဲ႔ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ထိခိုက္ေစခဲ႔သည္႔အတြက္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွ တရားသူႀကီးက ေမလ ၂၂ ရက္ေန ့ယေန႔က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ လာေရာက္ေတာင္းပန္ခဲ့သည္။

“ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားကုိ ထိခိုက္ႏွစ္နာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ႔တဲ႔အတြက္ ကြ်န္ေတာ္၏ ေဆြးခ်က္မ်ားထဲမွ အထက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းလုိပါတယ္။ ေဖာ္ျပပါ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ့္မွာသာ တာ၀န္ရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးနဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေလးစားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားကို ထိခိုက္ေစရန္၊ နစ္နာေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မထင္မွတ္ဘဲ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ကိစၥရပ္ကို ခြင့္လႊတ္ေပးရန္ ေလးစားစြာ တင္ျပအပ္ပါတယ္”ဟု ျပည္ေထာင္စုတရား လႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီး ဦးစုိးညႊြန္႔က ေျပာဆုိခဲ႔သည္။

စတုတၱအႀကိမ္ပုံမွန္အစည္းအေ၀း၌ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေဝါမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မွ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္တိမ္းေစာင္းေနျခင္းနွင့္ ပတ္သက္သည့္ အဆိုကို တင္သြင္းရာတြင္ ယင္း၏ ျပန္လည္ေျဖးရွင္းခ်က္နွင့္ ပတ္သက္၍ လာေရာက္ ေတာင္းပန္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းအဆိုကို ေဆြးေႏြးခဲ့စဥ္က ဦးတင္ထြန္းက "တရား႐ံုးမ်ားရဲ့ ဂုဏ္သိကၡာကို အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္ေစတဲ့ စြပ္စြဲေျပာဆိုမႈမ်ားဟာ တရား႐ံုးမ်ားကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳရာေရာက္ပါေၾကာင္း” ဟု ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ၾကယ္စင္ခ (ေနျပည္ေတာ္)
Central News Myanmar
https://www.facebook.com/CNMyanmar/

No comments:

Post a Comment