Latest News

Friday, May 12, 2017

မိန္းမ နဲ႔ အိမ္ေထာင္ေရး

မိန္းမ နဲ႔ အိမ္ေထာင္ေရး

အိမ္ေထာင္ေရးနဲ႕ပတ္သက္လိုု႕ ကၽြန္မ လက္ခံလိုု႕မရတဲ႕
အယူအဆေတြ ရွိပါတယ္။

အိမ္ေထာင္ရွင္မဆိုုတာ အိမ္ရဲ႕အရွင္သခင္မ၊ အိမ္ကိုု အုုပ္စုုိးရတဲ႕သူ လိုု႕ဆိုုၾကတယ္။ဒါေၾကာင္႕မိန္းမဘ၀ရဲ႕ တန္ဖိုုးဟာ သူ႕ရဲ႕အိမ္ေထာင္ေရးပဲလိုု႕လည္း လက္ခံထားၾကသူေတြရွိတယ္။  ကၽြန္မအေနနဲ႕ေတာ႕ ဒါကိုု အျပည္႔အ၀ လက္ခံဖိုုု႕ ခက္တယ္ဆိုုတာလည္း ေျပာခ်င္ပါေသးတယ္။

အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ အိမ္ကိုု စီမံခန္႔ခြဲခ်င္တယ္၊ အိမ္ရဲ႕သာယာမႈကိုု ဖန္တီးေပးခ်င္တယ္၊ ခင္ပြန္းရဲ႕ေပ်ာ္ရႊင္မႈနဲ႕သာယာမႈေတြကိုု ဖန္တီးေပးခ်င္တယ္၊ သားသမီးေတြကိုု အေကာင္းဆံုုးသူေတြ ျဖစ္လာေအာင္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးခ်င္တယ္ ဆိုုတာ မွန္ပါတယ္။ အိမ္ရွင္မတိုုင္းမွာ ဒီလိုု အေတြးစိတ္ကူးဟာ အနည္းအမ်ားလိုုက္သာ ကြာခ်င္ကြာမယ္၊ ရွိၾကတာခ်ည္းပါပဲ။

အဲလိုု အိမ္ရွင္မတစ္ေယာက္ရဲ႕ လိုုလားခ်က္ေတြနဲ႕ဆႏၵေတြကိုု ဖန္တီးႏိုု္င္တဲ႕အခါ စိတ္ခ်မ္းသာရတယ္။ အိမ္ကိုု ကိုုယ္႔ေျခကိုုယ္႔လက္နဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲရျခင္းမွာ ဘယ္ေလာက္ပဲပင္ပန္းပါေစ မိသားစုုက ႏွစ္သက္သေဘာက်တယ္ဆိုုရင္ ေက်နပ္ပီတိျဖစ္ၾကတယ္။

ခင္ပြန္းနဲ႔သားသမီးေတြကလည္း ဇနီးနဲ႕မိခင္ရဲ႕ တန္ဖိုုးကိုု  သိနားလည္ၿပီးေတာ႕ အိမ္ရွင္မတစ္ေယာက္ရဲ႕ အခန္းက႑ကိုု တန္ဖိုုးထားေပးတယ္၊ နားလည္ေပးတယ္ ဆိုုရင္ သိပ္ကိုု စိတ္ေက်နပ္စရာေကာင္းပါတယ္။  အိမ္ေထာင္ရွင္မ ဘ၀ဆိုုတာ ၾကည္ႏွဴးစရာေကာင္းတယ္။မိသားစုု ဘ၀ဆိုုတာ ခ်မ္းေျမ႔ရတယ္ေပါ႕။ ဒီလိုုဆိုုရင္ေတာ႕အိမ္ကိုု အုုပ္စိုုးတဲ႕သခင္မလိုု႕ေတာင္ ဆိုုႏိုုင္ပါေသးတယ္။

ဒါေပမဲ႕ ဘ၀ဆိုုတာ တစ္သတ္မတ္တည္း ရွိေနတာမွ မဟုုတ္တာ။ အိမ္မႈကိစၥေတြနဲ႕မိသားစုုအေရးဟာ ကုုိယ္႔အေရးျဖစ္ေနေပမဲ႕ အရင္တုုန္းကလိုု ေက်းဇူးတင္မခံရတာမ်ိဳး၊ သားသမီးေတြကလည္း နားလည္မေပးေတာ႕တာမ်ိဳး။ ခင္ပြန္းသည္ကလည္း ကိုုယ္႔ကိုု အရင္တုုန္းကလိုု အေရးၿပီး၊ အခြင္႔အေရးေပးၿပီး ဂုုဏ္ျပဳတာမ်ိဳးေတြ မလုုပ္ေတာ႕တဲ႕အခါမ်ိဳးေတြလည္း ၾကံဳလာတတ္တာပါပဲ။

အဲလိုု အေျခအေနတစ္ခုုကေန အျခားအေျခအေနတစ္ခုုကိုု ေျပာင္းလဲလိုုက္ခံလိုုက္ရခ်ိန္တိုုင္းမွာ ကၽြန္မတိုု႕မိန္းမေတြရဲ႕ စိတ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာနဲ႕ရုုပ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈဟာ ေျပာင္းလဲေတာ႕တာပါပဲ။

အမ်ိဳးသားေတြနဲ႕အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ကြာျခားခ်က္က အေျခအေနေျပာင္းလဲျခင္းအေပၚမွာလည္း လိုုက္ပါ ေျပာင္းလဲေလ႔ရွိတာပါပဲ။ အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဘ၀ရည္းမွန္းခ်က္ ပန္းတိုုင္ဟာ အိမ္ေထာင္ေရး၊ သိုု႕မဟုုတ္ အိမ္တြင္းသာယာခ်မ္းေျမ႔မႈမဟုုတ္ပါဘူး။

အမ်ိဳးသားဟာ အိမ္ေထာင္ျပဳလုုပ္တယ္ဆိုုေပမဲ႕ သူ႕ရဲ႕ေမ ွ်ာ္လင္႔ခ်က္နဲ႕ပန္းတိုုင္ဟာ ရပ္တန္႔မသြားပါဘူး။ အေျခအေနနဲ႕ အသက္အရြယ္အလိုုက္ အျမဲတမ္းေျပာင္းလဲေနတုုန္းပါပဲ။
အမ်ိဳးသမီးေတြကေတာ႕သူတိုု႕ရဲ႕ေမြးကာလကတည္းက ပတ္၀န္းက်င္က ေစ႔ေဆာ္ေပးတဲ႕ ပန္းတိုုင္ကေတာ႕လင္ေကာင္းသားေကာင္း ရရွိေရးပါပဲ။

“နင္႕သမီးအတြက္ ဘာေမ ွ်ာ္လင္႔ခ်င္တာလဲ  လင္ေကာင္းေကာင္းသာ ရွာေပးစားလိုုက္၊ သူ႕ဘ၀ ေကာင္းစားသြားလိမ္႕မယ္“ ဆိုုတဲ႕ စကားမ်ိဳးေတြဟာ သမီးမိန္းကေလးရွိတဲ႕သူေတြထံမွာ ပံ်ဲ႕၀ဲေနတာပဲ။

ထက္ျမက္ၿပီး ပညာတတ္ရင္ ေယာက်ၤားေကာင္းေကာင္း မရတတ္ဘူး ဆိုုတဲ႕အယူအဆ အမွားကိုုေတာင္ လက္ခံေနတဲ႕လူ႕ အသိုု္ငးအ၀ိုင္းရွိေနဆဲပါ။

ဒါေၾကာင္႕ လင္ကိုု မွီခိုုဖိုု႕ယူတဲ မိန္းမပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လင္ကိုု ခ်စ္လိုု႕လက္ထပ္တဲ႕မိန္းမပဲျဖစ္ျဖစ္ အိမ္ေထာင္က်ၿပီဆိုုတာနဲ႕ဒုုတိယ ပန္းတိုုင္ကေတာ႕သားသမီးေကာင္း ရရွိေရးနဲ႕သားသမီးေကာင္း ေမြးျမဴျပဳစုုေရး ျဖစ္ပါၿပီ။ အဲဒီထဲမွာ အိမ္ေထာင္သာယာခ်မ္းေျမ႔ေရးဆိုုတာကလည္း ေရရွည္ေမ ွ်ာ္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုုင္အေနနဲ႕ ပါ၀င္ေတာ႕တာပါပဲ။

ဒီေနရာမွာ အိမ္ေထာင္ရွင္မ စစ္စစ္ေတြကေတာ႕အိမ္ေထာင္သာယာခ်မ္းေျမ႕ေရးက တကယ္႔ပန္းတိုုင္အေနနဲ႕တည္ရွိေနပါလိမ္႔မယ္။

အိမ္မႈကိစၥေတြနဲ႔ပဲ အခ်ိန္ကုုန္ေနရတဲက အိမ္ရွင္မေတြမွာေတာ႕ကိုုယ္ပိုုင္ဘ၀နဲ႕ လြတ္လပ္ခြင္႔မရွိဘဲ ျဖစ္လာတတ္တယ္။ ေန႔စဥ္ စားေရးေသာက္ေရး ကစ အိမ္သာယာေရးအဆံုုးထဲ ေပ်ာ္၀င္သြားၿပီး အိမ္ရွင္မဟာ သာယာခ်မ္းေျမ႕တဲ႕ကမၻာတစ္ခုုကိုု တည္ေဆာက္ေတာ႕တယ္။

 အမ်ိဳးသားေတြအတြက္ကေတာ႕ အိမ္တြင္းမွာ အိမ္ရွင္မ သာယာခ်မ္းေျမ႔စြာ တည္ေဆာက္ေပးႏိုုင္တယ္ဆိုုဦး ခင္ပြန္းသည္အတြက္ ျငီးေငြ႔စရာလည္း ျဖစ္လာတတ္တယ္။ လင္မယားေသြးဆူတုုန္း အခ်ိန္က လြဲလိုု႕က်န္အခ်ိန္ေတြမွာ ျငီးေငြ႔စရာျဖစ္လာတယ္။ ကမၻာသစ္တစ္ခုုကိုု စူးစမ္းခ်င္စိတ္ရွိတယ္။ အဲဒါေၾကာင္႕အိမ္အျပင္အိမ္အျပင္မွာေနသာဖိုု႕ ဆြဲေဆာင္တဲ႕ အေပါင္းအသင္းဆိုုတာကိုုလည္း ေတာင္႔တ စဥ္းစားလာတတ္ၾကတယ္။

ကေလးေတြ သားသမီးေတြကေတာ႕ အေဖ႕ထက္ပိုုဆိုုးပါတယ္။ သူတိုု႕အဖိုု႕ကေတာ႕ အိမ္အျပင္ဘက္ ေလာကၾကီးထဲကိုု ထြက္ေျပးခ်င္တယ္။ သူတိုု႕အဖိုု႕ဘ၀ဆုုိတာ အခန္းထဲမွာ မရွိဘူး၊ အိမ္ထဲမွာ မရွိဘူး။ အျပင္မွာ ရွိတာကိုုး။

အိမ္ရွင္မကကေတာ႕ အိမ္ထဲကိုု သာယာေအာင္တည္ေဆာက္ထားတယ္ အိမ္ထဲမွာ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိတဲ႕ကမၻာတစ္ခုု ရွိတယ္။ ခင္ပြန္းနဲ႕ ကေလးေတြက ဒီကမၻာဟာ ျငီးေငြ႔စရာျဖစ္လာတယ္။ အိမ္ရွင္မ ဖန္တီးသမ ွ်ဟာ အေကာင္းဆံုုးေတြ ျဖစ္ရင္ေတာင္မွ သိပ္မေကာင္းတာေတြ ေတြ႕ခ်င္တယ္။ ျမင္ခ်င္တယ္။ သံုုးၾကည္႔ခ်င္တယ္။

အဲဒါကိုု သိလာတဲ႕အခါ ခင္ပြန္းသည္နဲ႕သားသမီးေတြရဲ႕ ေမ ွ်ာ္လင္႔ေနတဲ႕ အျပင္ကမၻာတစ္ခုုလိုု႕သိလိုုက္ရတ႕ဲအခါ အဲဒီအိမ္ရွင္မရဲ႕စိတ္ဟာ ေျပာင္းလဲသြားတယ္။ေအးခ်မ္းၿပီး စကားနည္းတဲ႕ဇနီးအျဖစ္ကေန အျပစ္ရွာတတ္ၿပီး စကားမ်ားတတ္တဲ႕ ဇနီးျဖစ္လာေတာ႕တယ္။ ေႏြးေထြးၿပီး သိမ္ေမြ႕နွံူးညံ႕တဲ႕အေမက ခက္ထန္ၿပီး မာေက်ာတဲ႕အေမမ်ိဳးျဖစ္လာေတာ႕တယ္။

ဒီနည္းအားျဖင္႔ မိန္းမေတြဟာ တစ္ဖန္ေျပာင္းလဲရျပန္ပါတယ္။ အထူးသျဖင္႔ ဘ၀တစ္ခုုတည္းမွာပဲ ရွင္သန္ၾကရတဲ႕ မိန္းမေတြမွာေတာ႕ဒီအခ်ိန္ဟာ ေျပာင္းလဲသြားတဲ႕အခ်ိန္ပါပဲ။
အဲဒီအေျပာင္းအလဲကိုု ရင္ဆိုုင္ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုုင္တဲ႕အမ်ိဳးသမီးေတြရွိပါတယ္။ မိသားစုုဆိုုတဲ႕အာရံုုတစ္ခုုကေန အျခားအာရံုုတစ္ခုုကိုု ေျပာင္းလဲေပးလိုု္က္ျခင္းအားျဖင္႔ အဆင္ေျပသြားၾကတာေတြလည္း ရွိတယ္။

အသက္အရြယ္အားျဖင္႔လည္း ထိန္းသိမ္းႏိုု္င္တဲ႕အရြယ္နဲ႕အေတြ႕အၾကံဳရွိသူေတြကေတာ႕ဒီသေဘာတရားကိုု နားလည္ၿပီး ကိုုယ္႔ရဲ႕စိတ္ကိုု ျပန္ဆံုုးမတာမ်ိဳး၊ တုုန္႔ျပန္မႈကိုု အစြမ္းမေရာက္ေစတာမ်ိဳးေတြနဲထိိန္းသိမ္းၾကပါတယ္။

ဒါဆိုုရင္ေတာ႕ ခင္ပြန္းနဲ႕သားသမီးေတြအေပၚ နားလည္ေပးတဲ႕သူအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရျပန္တာပါပဲ။

ဒီလိုုအေျခအေနကိုု အိမ္ရွင္မေတြထက္၊ လုုပ္ငန္းခြင္ထဲက အမ်ိဳးသမီးေတြက ပိုုၿပီး ျငင္သာစြာ ေက်ာ္ျဖတ္ရင္ဆိုုင္ႏိုုင္ၾကပါတယ္။ ဘာေၾကာင္႔လဲ ဆိုုေတာ႕သူတိုု႕ရဲ႕ ဘ၀မွာ လင္နဲ႕သား အျပင္ အျခား စိတ္၀င္စားစရာ လုုပ္ငန္းတစ္ခုုုုုုခုု ရွိေနတာကိုုး။ ဒါေၾကာင္႕သူတိုု႕အဖိုု႕အာရံုုတစ္ခုုကေန အျခားအာရံုုတစ္ခုုကိုု ေျပာင္းလိုုက္ရံုုပါပဲ။

အမ်ိဳးသမီးဘ၀၊ ဇနီးမယားဘ၀၊အိမ္ရွင္မဘ၀၊ မိခင္ဘ၀ဆိုုတာ ေငြေၾကးျပည္႔စံုုတယ္ဆိုုရင္ေတာင္မွ အျခားလိုုအပ္ခ်က္ေတြက အမ်ားၾကီး ရွိႏိုုင္တဲ႕ ဘ၀မ်ိဳးပါ။ အဲဒါေၾကာင္႕အေျခအေနရပဲ ဆိုုဆိုု ဘာေၾကာင္႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားတဲ႕အခ်ိ္္န္တိုုင္းမွာ လိုုက္ပါ ေျပာင္းလဲရတာက ကၽြန္မတိုု႕မိန္းမသားေတြပါပဲ။

ဒါေၾကာင္႔ ဘယ္လိုုေျပာင္းလဲမႈမ်ဳိးကိုုမဆိုု က်မတို႕မိန္းမေတြက လက္ခံၾကရပါေတာ့တယ္
မတူတဲ့အျမင္ေတြကိုေဆြးေနြးဖို့ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။
ေမသၾကၤန္ဟိန္(ျမစ္မခ)

No comments:

Post a Comment