Latest News

Monday, May 29, 2017

" အ ခ်ိန္ ေတြ ၊ ေငြ ေတြ ၊ ဘ ဝ ေတြ ၊ ေမွ်ာ္ လင့္ ခ်က္ ေတြ "

" အ ခ်ိန္ ေတြ ၊ ေငြ ေတြ ၊ ဘ ဝ ေတြ ၊ ေမွ်ာ္ လင့္ ခ်က္ ေတြ "

အ ခု ေန ျပည္ ေတာ္ က ညီ လာ ခံ ကို ေျမာက္ ပိုင္း မ ဟာ မိတ္ ဆို တဲ့ " ဝ " တို႔ အ ဖြဲ႕ ေတြ က တ ရုတ္ က တက္ ဆို လို႔ လာ တက္ ၾက တဲ့ အ ခ်ိန္ မွာ ေတာင္ ပိုင္း က NCA လက္ မွတ္ ထိုး ပါ မယ္ လို႔ ေတာင္ အ သံ ထြက္ ခဲ့ တဲ့ က ရင္ နီ တို႔ မြန္ ျပည္ သစ္ တို႔ က မ တက္ ေရာက္ ခဲ့ ဘူး ။

တက္ ေရာက္ လာ တဲ့ အ ဖြဲ႕ ေတြ နဲ႔ အ စိုး ရ နဲ႔ ညႇိ နိႈင္း လို႔ သ ေဘာ တူ ၾက တဲ့ ကိ စၥ ေတြ ကို အ စိုး ရ က သ ေဘာ တူ ညီ ခ်က္ လို႔ သတ္ မွတ္ မယ္ ဆိို ေတာ့ လက္ နက္ ကိုင္ ေတြ ဖက္ က သ ေဘာ ထား စု စည္း မႈ လို႔ ပဲ ထား ခ်င္ တယ္ လို႔ ျပန္ ျဖစ္ ၾက တယ္ ။

သ ေဘာ က သ ေဘာ တူ တာ မ ဟုတ္ ဘူး ၊ သ ေဘာ ထား ေတြ ကို စု စည္း ထား ရံု ပဲ ဆို တဲ့ သ ေဘာ ေပါ့ ။

ဒါ ဆို ဘာ အ တြက္ ညီ လာ ခံ ကို လာ ၿပီး တက္ ေရာက္ ၾက ၊ ေဆြး ေႏြး ၾက ၊ က်င္း ပ ၾက လုပ္ ေန ၾက တာ လဲ ။ သူ နဲ႔ ကိုယ္ နဲ႔ ေဆြး ေႏြး လို႔ နွစ္ ဖက္ က လက္ ခံ လို႔ ထြက္ ေပၚ လာ တဲ့ ကိ စၥ ကို တစ္ ဖက္ က သ ေဘာ တူ ညီ ခ်က္ မ ဟုတ္ ေသး ပါ ဘူး ဆို ေတာ့ ဒါ တ မင္ ညစ္ တာ ပဲ လို႔ ေျပာ လို႔ ရ တယ္ ။

အ မ်ိဳး သား ရင္ ၾကား ေစ့ ေန လို႔ သည္း ခံ ၾက ဆို ေပ မယ့္ တစ္ ဖက္ က သ ေဘာ ထား မ မွန္ ရင္ က မာၻ သာ ပ်က္ သြား မယ္ ဘယ္ ေတာ့ မွ ညႇိ လို႔ ရ မွာ မ ဟုတ္ ဘူး ဆို တာ သိ ထား ဖို႔ လို မယ္ လို႔ ယူ ဆ ပါ တယ္ ။

လက္ နက္ ကိုင္ ေတြ ဖက္ က အ ေၾကာင္း ျပ တာ က အ ခ်င္း ခ်င္း ညႇိ ရ အံုး မယ္ လို႔ ဆို တယ္ ။

ညီ လာ ခံ လုပ္ လာ တာ ဒု တိ ယ အ ႀကိမ္ ေရာက္ ေန ၿပီ အ ခု ထိ အ ခ်င္း ခ်င္း မ ညႇိ ၾက ရ ေသး ဘူး လား ။ ေနာက္ ညီ လာ ခံ ကို တက္ လာ တဲ့ ကိုယ္ စာ လွယ္ ေတြ က ဘာ အ ဆင့္ ေတြ လဲ ။ ဆံုး ျဖတ္ ခ်က္ ခ် လို႔ မ ရ တဲ့ ေအာက္ ေျခ အ ဆင့္ ေတြ လား ။ ညီ လာ ခံ ႀကီး တစ္ ခု လံုး ကို ေအာက္ ေျခ အ ဆင့္ ေတြ နဲ႔ မ ထီ မဲ့ ျမင္ ျပဳ ေန တာ လား ။

ျမန္ မာ နိုင္ ငံ မွာ အ ေရး အ ႀကီး ဆံုး က လက္ နက္ ကိုင္ ေတြ ၿငိမ္း ခ်မ္း ေရး ရ ယူ ဖို႔ ပဲ ။ စီး ပြား ေရး က ေနာက္ နွစ္ ၅၀ အ ထိ မ ေကာင္း ေသး စ ရာ အ ေၾကာင္း မ ရွိ ဘူး ။ လက္ နက္ ကိုင္ ေတြ က ဒီ ပံု စံ အ တိုင္း ဆို ေနာက္ အ နွစ္ ၅၀၀ လည္း ၿပီး ၾက အံုး မွာ မ ဟုတ္ ဘူး ။

စစ္ တပ္ ကို တစ္ ဖက္ မွာ ထား ၿပီး လက္ နက္ ကိုင္ က တစ္ ဖက္ က ေဆြး ေႏြး ရင္ အ လယ္ က အ ခု ေဒၚ ေအာင္ ဆန္း စု ၾကည္ ဝင္ ၿပီး ညႇိ ေပး ေန တယ္ ။ ေဒၚ ေအာင္ ဆန္း စု ၾကည္ မ ရွိ ေတာ့ ရင္ ဘယ္ သူ နဲ႔ ဆက္ ညႇိ မ လဲ ။ ေနာက္ ထပ္ အ လယ္ မွာ ထိုင္ ေပး မယ့္ ဘယ္ သူ႔ ကို မ ဆို မ ယံု ပါ ဘူး ပဲ ေျပာ ၾက မွာ ပဲ မ ဟုတ္ ပါ လား ။

စစ္ တပ္ က လက္ မ ခံ ခဲ့ တဲ့ ေသာင္း ၾကမ္း သူ သံုး ဖြဲ႕ ကို ေတာင္ ေန ျပည္ ေတာ္ အ ထိ လက္ ခံ ဖိတ္ ေခၚ ေပး ခဲ့ တယ္ ။ လက္ နက္ ကိုင္ ေတြ ဖက္ က အ သာ စီး ယူ လြန္း အား ႀကီး ေန ပါ ၿပီ ။ ေျမာက္ ပိုင္း မ ဟာ မိတ္ ေတြ ေတာင္း ဆို တယ္ ဆို တဲ့ အ ခ်က္ ေတြ Online မွာ ထြက္ လာ တယ္ ။ ဟုတ္ မ ဟုတ္ အ တည္ မ ျပဳ နိုင္ ေပ မယ့္ ဟုတ္ ခဲ့ ရင္ ရီ ဖို႔ ၊ ရွက္ ဖို႔ ေကာင္း တဲ့ ေတာင္း ဆို မႈ ေတြ ပဲ ။

နိုင္ ငံ ေတာ္ က ေန ဘယ္ ျပည္ နယ္ မွ ခြဲ ထြက္ ဖို႔ လက္ မ ခံ ခဲ့ တဲ့ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ကို စ ကား လံုး ေတြ နဲ႔ ကပ္ သပ္ ၿပီး ညစ္ ပတ္ တတ္ တဲ့ တစ္ ခ်ိဳ႕ ရွိ လို႔ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ရဲ႕ မည္ သည့္ အ စိတ္ အ ပိုင္း မွ နိုင္ ငံ ေတာ္ က ခြဲ မ ထြက္ ရ လို႔ ျမန္ မာ တပ္ မ ေတာ္ ဖက္ က ေျပာ ဆို တဲ့ အ ခါ မ ထည့္ သင့္ ဘူး ၊ ဒို႔ တာ ဝန္ အ ေရး သံုး ပါး ထက္ ေက်ာ္ လြန္ ေန တယ္ ဆို ၿပီး ထ ကန္႔ ကြက္ ၾက တယ္ ။

အ ခု ညစ္ ေပါက္ ကပ္ က်ယ္ လုပ္ ေန တဲ့ လက္ နက္ ကိုင္ တစ္ ခ်ိဳ႕ ဖက္ က သ ေဘာ တူ ညီ ခ်က္ မ ဟုတ္ ဘူး ၊ သ ေဘာ ထား စု စည္း မႈ လို႔ ျပန္ ညစ္ ေန သ လို လုပ္ ေန တာ ကို ၾကည့္ ရင္ နိုင္ ငံ ေတာ္ ရဲ႕ မည္ သည့္ အ စိတ္ အ ပိုင္း မွ ခြဲ မ ထြက္ ရ ဆို တဲ့ စ ကား လံုး ထက္ ပို ၿပီး အ ေသး စိတ္ တဲ့ စ ကား လံုး ေတာင္ ေ႐ြး ရ မ လို ျဖစ္ ေန တယ္ ။

ဘာ ျဖစ္ လို႔ လဲ ဆို ေတာ့ ျပည္ နယ္ ေတာ့ မ ခြဲ ထြက္ ဘူး ၊ ကိုယ္ ပိုင္ အုပ္ ခ်ဳပ္ တဲ့ ေဒ သ ခြဲ ထြက္ မယ္ ဆို တဲ့ အ ေၾကာင္ ျပ ခ်က္ မ်ိဳး ျဖစ္ လာ နိုင္ လို႔ ပဲ ။ " ဖိ ေမာ္ " တို႔ " ေဂၚ လန္ " တို႔ က လည္း တစ္ ခ်ိန္ က ျပည္ နယ္ မ ဟုတ္ တဲ့ ေဒ သ ေတြ ပဲ ။ " ဝ " ေဒ သ တို႔ ကိုး ကန္႔ ေဒ သ တို႔ က ျပည္ နယ္ မ ဟုတ္ ဘူး ေလ ကိုယ္ ပိုင္ အုပ္ ခ်ဳပ္ ေရး ေဒ သ ေန ရာ ေတြ ။ ဒါ ေလာက္ ဆို ေတြး မိ မွာ ေပါ့ ။

ျပည္ သူ ေတြ က ၿငိမ္း ခ်မ္း စြာ ေန ခ်င္ ၾက ၿပီ ။

ျပည္ တြင္း မွာ ၿငိမ္း ခ်မ္း ဖို႔ အ ေၾကာင္း နွစ္ ခု ရွိ တယ္ ။

၁ ။   လက္ နက္ ကိုင္ ေတြ နဲ႔ အ စိုး ရ လံုး ဝ ၿငိမ္း ခ်မ္း ေရး ရ ရင္
၂ ။   လက္ နက္ ကိုင္ ဆို တာ မ ရွိ ရင္

လက္ နက္ ကိုင္ ေတြ နဲ႔ အ စိုး ရ လံုး ဝ ၿငိမ္း ခ်မ္း ေရး ရ ေအာင္ ေဆာင္ ႐ြက္ ရ ပါ မယ္ ။ ဒီ လို ေဆာင္ ႐ြက္ တဲ့ အ ခါ မွာ အ စိုး ရ ဖက္ က ေကာ လက္ နက္ ကိုင္ ဖက္ က ေကာ နွစ္ ဖက္ စ လံုး က ၁၀၀% လို ခ်င္ တာ အ ကုန္ မ ရ နိုင္ ဘူး ။ ျဖစ္ သင့္ တာ ပဲ ရ နိုင္ မယ္ ။ နွစ္ ဖက္ စ လံုး က လိုက္ ေလ်ာ ရ မယ္ ။ ဘာ ေၾကာင့္ ဆို ျပည္ သူ အ တြက္ ျဖစ္ လို႔ ပါ ။

အ ခု ညီ လာ ခံ လို႔ က မာၻ သိ အ စည္း အ ေဝး ႀကီး ႀကီး ႀကီး က်ယ္ က်ယ္ လုပ္ ကိုင္ ေဆြး ေႏြး ၿပီး နွစ္ ဖက္ သ ေဘာ တူ ညီ ခ်က္ ေတြ ကို သ ေဘာ တူ ညီ ခ်က္ လို႔ မ သတ္ မွတ္ ပဲ သ ေဘာ ထား စု စည္း မႈ လို႔ လုပ္ ခ်င္ တာ အ ျပဳ သ ေဘာ ေဆာင္ တဲ့ ကိ စၥ ေတာ့ မ ဟုတ္ ဘူး ။

ထို႔ အ တူ NCA လက္ မွတ္ မ ထိုး သည့္ တိုင္း ရင္း သား လက္ နက္ ကိုင္ အ ဖြဲ႕ မ်ား ပါ လက္ ခံ နိုင္ သည့္ မူ ဝါ ဒ မ်ား ျဖင့္ စဥ္း စား ေဆာင္ ႐ြက္ ခဲ့ ေၾကာင္း UPDJC အ တြင္း ေရး မွဴး အ ဖြဲ႕ ဝင္ ခ်င္း အ မ်ိဳး သား တပ္ ဦး မွ ဒု တိ ယ ဥ ကၠ ဌ ေဒါက္ တာ ဆ လိုင္း လ်န္ မႈန္း က ေျပာ ခဲ့ တယ္ ။

ဒါ လည္း လြဲ ေတာ့ ေန တာ ပဲ ။ အ ခု ညီ လာ ခံ မွာ လက္ နက္ ကိုင္ ေတြ တစ္ ျခား အ ဖြဲ႕ ေတြ အ တြက္ ေျပာ ေပး ေဆြး ေႏြး ေပး ေန ၾက သ လား ။ ကိုယ့္ အ ဖြဲ႕ နဲ႔ ကိုယ့္ တိုင္း ရင္း သား အ ေရး ကို အာ ရံု စိုက္ ၾက ရ မွာ မ ဟုတ္ ဘူး လား ။ ေတြး စ ရာ ေတြ ျဖစ္ ေစ ပါ တယ္ ။

ကိုယ့္ ကိ စၥ ကိုယ္ လုပ္ ပါ ။ လက္ နက္ ကိုင္ အ ခ်င္း ခ်င္း ဆို ၿပီး မ ပါ ေသး တဲ့ သူ အ တြက္ စဥ္း စား ၿပီး လက္ မ ခံ ဘူး လက္ ခံ တယ္ ဆို ရင္ မ ပါ ေသး တဲ့ သူ ရဲ႕ လက္ ေအာက္ ခံ လို ျဖစ္ ေန တယ္ ။ သ ေဘာ က ကိုယ့္ အ ထက္ က လူ အ တြက္ ႀကိဳ ညႇိ ေပး ေန သ လို ပဲ ။

လက္ နက္ ကိုင္ အ ဖြဲ႕ ၂၀ ရွိ လို႔ တစ္ ဖြဲ႕ နဲ႔ ေျပ လည္ ၿပီး သြား ရင္ ၁၉ ဖြဲ႕ ပဲ က်န္ ေတာ့ မယ္ ။ ေနာက္ တစ္ ဖြဲ႕ နဲ႔ ထပ္ ေျပ လည္ သြား ရင္ ၁၈ ဖြဲ႕ ပဲ က်န္ ေတာ့ မယ္ ။ အ ခု က လက္ နက္ ကိုင္ ေတြ က တ မင္ အ ခ်ိန္ ဆြဲ ေန သ လို ပါ ပဲ ။

ၿငိမ္း ခ်မ္း ေရး ယူ ေန တဲ့ လက္ နက္ ကိုင္ ေတြ အ ေန နဲ႔ မ ႀကိဳက္ ဖူး လို႔ ေျပာ ဆို ညႇိ နိႈင္း ပိုင္ ခြင့္ ရွိ သ လို ျပည္ သူ အ ေန နဲ႔ လည္း လက္ နက္ ကိုင္ ေတြ လုပ္ ေန တာ ကို မ ႀကိဳက္ ဖူး လို႔ ေျပာ ပိုင္ ခြင့္ ရွိ တယ္ ။ လက္ ရွိ လက္ နက္ ကိုင္ တစ္ ခ်ိဳ႕ သ ေဘာ ထား ေတြ ကို ျပည္ သူ တစ္ ေယာက္ အ ေန နဲ႔ မ ႀကိဳက္ ပါ ။ တ မင္ အ ခ်ိန္ ဆြဲ ကာ ကိုယ္ က်ိဳး အ တြက္ ေဆာင္ ႐ြက္ ေန တယ္ လို႔ ျမင္ ပါ တယ္ ။

ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ကို ဖက္ ဒ ရယ္ အ ရ ကိုယ္ ပိုင္ ျပ ဌာန္း ခြင့္ ေပး ပါ မယ္ ဆို တာ ေတာင္ မ ေက် နပ္ ေသး ဘူး မ ဟုတ္ ေသး ဘူး ဆို ရင္ ဘာ ထပ္ လို ခ်င္ ေန လို႔ လဲ ။

လက္ မွတ္ မ ထိုး ဘူး ဆို သူ ေတြ နဲ႔ မ ထိုး တဲ့ အ ေလ်ာက္ ေဆြး ေႏြး ညႇိ နိႈင္း ေဆာင္ ႐ြက္ ။
လက္ မွတ္ ထိုး ၿပီး သူ ေတြ နဲ႔ ထိုး ၿပီး တဲ့ အ ေလ်ာက္ ေဆြး ေႏြး ညႇိ နိႈင္း ေဆာင္ ႐ြက္ ။

တိုး တက္ ၿပီး အ ျပဳ သ ေဘာ ေတြ ေၾက ျငာ ခ်က္ ထုတ္ တာ ကို ပဲ ၾကား ခ်င္ ပါ တယ္ ။ ဆ ရာ ႀကီး ေတြ ဆက္ လုပ္ ဖို႔ အ ခ်ိန္ မ ဆြဲ ေစ ခ်င္ ပါ ။ ျပည္ သူ ေတြ ၿငိမ္း ခ်မ္း ေရး လို ခ်င္ ၿပီး တိုင္း ျပည္ တိုး တက္ တာ ကို လို ခ်င္ လွ ပါ ၿပီ ။

အ ခ်ိန္ ေတြ ၊ ေငြ ေတြ ၊ ဘ ဝ ေတြ ၊ ေမွ်ာ္ လင့္ ခ်က္ ေတြ အ မ်ား ႀကီး ကုန္ ခဲ့ ၿပီး ပါ ၿပီ ။

ျပည္ သူ ေတြ အ လို ရွိ တဲ့ ၿငိမ္း ခ်မ္း ေရး ရ ဖို႔ လမ္း က ေတာ့ တစ္ လမ္း တည္း ရွိ တာ ေတာ့ မ ဟုတ္ ဘူး ။

မိုး တင့္ ( ရန္ ကုန္ တ ကၠ သိုလ္ )
၂၈ ၊ ၅ ၊ ၂၀၁၇

                                               မိုး တင့္ ေဆြ
                                             ၂၉ ၊ ၅ ၊ ၂၀၁၇
                                                တ န လၤာ ။
Photo in facebook

No comments:

Post a Comment