Latest News

Saturday, May 27, 2017

" ျပတ္ ျပတ္ ေျပာ မွ ရ မယ္ ထင္ တယ္ ( ၂ ) "

" ျပတ္ ျပတ္ ေျပာ မွ ရ မယ္ ထင္ တယ္ ( ၂ ) "

ရွမ္း ျပည္ တ ရုတ္ နိုင္ ငံ တစ္ စိတ္ တစ္ ပိုင္း ျဖစ္ သြား ရင္ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ က လက္ ရွိ အ ေျခ အ ေန ထက္ ပို ဆိုး တဲ့ အ ေျခ အ ေန ကို ရင္ ဆိုင္ ရ ဖို႔ ပဲ ရွိ တယ္ ။

" ဝ " နယ္ က ထြက္ တဲ့ သံ ရိုင္း ေတြ ကို " ဝ " ေတြ က တ ရုတ္ ျပည္ ကို စိတ္ တိုင္း က် စက္ ရံု တည္ ၿပီး ပို႔ တယ္ ။ ဗ ဟို အ စိုး ရ ဘာ မွ မ ရ ၊ မ သိ ၊ မ ေျပာ နိုင္ ပါ ဘူး ။ ရွမ္း ျပည္ တစ္ ခု လံုး သာ " ဝ " ေတြ အ ပိုင္ ရ သြား ရင္ ရွမ္း ျပည္ မွာ သစ္ ပင္ ေတာင္ က်န္ ပါ့ မ လား တ ရုတ္ တို႔ ရဲ႕ ေလာ ဘ ႀကီး ၿပီး တစ္ ဖက္ ကို မ ေလး စား တဲ့ ဆက္ ဆံ တဲ့ ပံု နဲ႔ ဆို ရင္ ။

သ ယံ ဇာ တ အ ပိုင္း မွာ သာ မ က နိုင္ ငံ လံု ၿခံဳ ေရး အ တြက္ လည္း ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ဟာ အ ရမ္း စိုး ရိမ္ စ ရာ အ ေန အ ထား ကို ေရာက္ သြား ပါ လိမ့္ မယ္ ။ တ ရုတ္ တို႔ ရဲ႕ သ ေဘာ အ တိုင္း လိုက္ နာ ေဆာင္ ႐ြက္ ေန တယ္ လို႔ ယူ ဆ ရ တဲ့ " ဝ " အ ဖြဲ႕ ဟာ အ ခု ၂၁ ရာ စု ညီ လာ ခံ ကို လာ တက္ ေရာက္ ခဲ့ ၾက ရ ေပ မယ့္ အ ေၾကာင္း အ မ်ိဳး မ်ိဳး ျပ ၿပီး ဒု တိ ယ ေန႔ ကို မ တက္ ေရာက္ ေတာ့ ပါ ဘူး ။

ဒါ ေၾကာင့္ အ ခု " ဝ " နယ္ မွာ သီး သန္႔ ေန ထိုင္ ေန ၾက ၿပီး တ ရုတ္ နဲ႔ သာ ဆက္ ဆံ မႈ ရွိ ၾက တဲ့ " ဝ " တို႔ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ အ လယ္ ပိုင္း နယ္ စပ္ အ ထိ ေရာက္ လာ ခဲ့ ရင္ တ ရုတ္ တို႔ က ၿငိမ္ ေန လို႔ ေျပာ မွာ မ ဟုတ္ ပါ ဘူး အ နည္း ဆံုး အ ထက္ ျမန္ မာ ျပည္ ေလာက္ ကို အုပ္ စီး ထား နိုင္ ဖို႔ တိုင္ တြန္း အား ေပး လာ နိုင္ ပါ တယ္ ။

ဒီ လို အ ေျခ အ ေန မ ျဖစ္ ေအာင္ ျမန္ မာ တပ္ မ ေတာ္ က ရွမ္း ျပည္ ကို ျပ ႆ နာ မ ျဖစ္ ခင္

၁ ။   ကိုယ္ တိုင္ ျပန္ သိမ္း မ လား
၂ ။   " ဝ " တို႔ နဲ႔ ျပ ႆ နာ ျဖစ္ လို႔ အ ခု လို အ စီ အ စဥ္ အ တိုင္း ျဖစ္ လာ မွ ျပန္ သိမ္း မ လား

စဥ္း စား ၾက ရ ပါ လိမ့္ မယ္ ။

ဒီ လို အ ေျခ အ ေန မ်ိဳး ျဖစ္ လာ ခဲ့ ရင္ ဘာ မ်ား ထူး ျခား မွာ ပါ လဲ ။ ဒီ လို အ ေျခ အ ေန မ်ိဳး ျဖစ္ မ လာ နိုင္ ပါ ဘူး လို႔ ေကာ ဘယ္ လို လူ က မ်ား အာ မ ခံ နိုင္ ၾက မွာ ပါ လဲ ။

တ ကယ္ လို႔ အဲ့ ဒီ လို ျဖစ္ လာ လို႔ ျပ ႆ နာ ေတြ အ ကုန္ ၿပီး သြား ရင္ ရွမ္း ျပည္ က အ ခု လို အ ေျခ မ်ိဳး ပံု မွန္ ျပန္ ျဖစ္ သြား ၿပီ ဆို ၾက ပါ ေတာ့ ။ " ဝ " က လည္း သူ႔ နယ္ မွာ သူ ျပန္ ေန ရွမ္း က လည္း သူ႔ ေန ရာ သူ ျပန္ ေန ျဖစ္ ၾက ၿပီ ဆို ရင္ ဖက္ ဒ ရယ္ အုပ္ ခ်ဳပ္ ဖို႔ အ တြက္ အ ခု လို ကိုယ္ ပိုင္ ျပ ဌာန္း ခြင့္ တို႔ ဘာ တို႔ ျပန္ ေဆြး ေႏြး ၾက မယ္ ေပါ့ ။

ဒါ ဆို ဘာ ထူး လဲ ။ ဘာ လို႔ အ တင္း ကို ပဲ ခြဲ ထြက္ ခ်င္ ေန ၾက ရ တာ လဲ ။

ေနာက္ တစ္ ခု ရွမ္း ျပည္ ကို ဗ မာ က ေကာ ျပန္ မ သိမ္း နိုင္ ေတာ့ ဘူး တဲ့ လား ။ ဗ မာ က ေကာ ကိုယ့္ လည္ ပင္း ကိုယ္ ႀကိဳး ကြင္း စြတ္ မယ့္ အ ေန အ ထား မ်ိဳး ကို ထိုင္ ၾကည့္ ေဆာင္ ႐ြက္ မယ္ လို႔ ထင္ ေန လို႔ လား ။

အ ခု အ ခ်ိန္ မွာ အား လံုး တန္း တူ ညီ ညီ မွ် မွ် လို ခ်င္ တာ ကို အ ေပး အ ယူ လုပ္ ၿပီး ေဆြး ေႏြး လို႔ ရ ေန ပါ ရဲ႕ နဲ႔ အ ေပၚ က ေဆြး ေႏြး ခဲ့ သ လို စစ္ ေတြ ျဖစ္ ၿပီး မွ ျပန္ ၿပီး အ ခု လို အ ေျခ အ ေန မ်ိဳး ျပန္ ဖန္ တီး ၾက မယ္ ဆို ရင္ အ ခ်ိန္ ေတြ ၾကာ ၿပီး လူ ေတြ လည္း ဒု ကၡ ေရာက္ ၾက ရ မယ္ ။ ပို ဆိုး တာ က ရွမ္း ျပည္ က Subordinated State ျဖစ္ သြား ၿပီး ရွမ္း လူ မ်ိဳး ေတြ ပါ စိတ္ ပိုင္း ဆိုင္ ရာ ေတြ ခံ စား ရ နိုင္ တယ္ ။

ခါ ခ်ဥ္ ေကာင္ မာန္ ဖီး ေတာင္ ႀကီး ၿဖိဳ မယ့္ ႀကံ ခါး က မ သန္ ဆို သ လို ရွမ္း ျပည္ ကိုယ္ စား လွယ္ က ခြဲ မ ထြက္ ဖို႔ ကိ စၥ မ ထည့္ သြင္း ခ်င္ ဘူး ေျပာ ေန ေပ မယ့္ ရွမ္း ျပည္ ေျမာက္ ပိုင္း ရဲ႕ ၿမိဳ႕ ေတာ္ လား ရႈိး ကို တ အာင္း က ဆက္ ေၾကး ေပး ဖို႔ ဟို တယ္ ေတြ ကို စာ ပို႔ ေန ၿပီ ။

လက္ ရွိ အ ခ်ိန္ မွာ ဘယ္ တိုင္း ရင္း သား ကို မွ နွိမ္ ခ် ဆက္ ဆံ တာ ဗ မာ ေတြ မွာ မ ရွိ ပါ ။ သို႔ ေသာ္ ရာ ထူး ဂုဏ္ ရွိန္ နွင့္ ပ ညာ ၊ ေငြ ေၾကး ျမင့္ သူ မ်ား တစ္ ခ်ိဳ႕ မွာ ေတာ့ သူ တို႔ ရဲ႕ ပင္ ကိုယ္ အား နည္း တဲ့ စိတ္ ဓာတ္ ေတြ ေတြ ေၾကာင့္ ျဖဴ ျဖဴ မဲ မဲ သူ တို႔ ထက္ နိမ့္ တယ္ လို႔ ထင္ တတ္ ၾက တဲ့ သူ မ်ား ကို ေတာ့ ေတြ႕ ခဲ့ ဖူး ပါ တယ္ ။

ထို သူ မ်ား ရဲ႕ အ ျပဳ အ မူ မ်ား မွာ တိုင္း ရင္း သား အား လံုး ဗ မာ အား လံုး ကို ကိုယ္ စား မ ျပဳ ပါ ။ ထို အ တူ ဝန္ ထမ္း တစ္ ခ်ိဳ႕ နွင့္ တပ္ မ ေတာ္ သား တစ္ ခ်ိဳ႕ လည္း ထို ကဲ့ သို႔ စိတ္ ထား မ်ိဳး ရွိ တတ္ ေပ ရာ ထို သူ တို႔ မွာ လည္း ဝန္ ထမ္း အား လံုး စစ္ သား အား လံုး ကို ကိုယ္ စား မ ျပဳ ျပန္ ပါ ။

ထို ကဲ့ သို႔ ကိ စၥ မ်ိဳး က်ဴး လြန္ တတ္ သူ မ်ား သည္ တိုင္း ရင္း သား ဗ မာ မ ခြဲ ပဲ သူ တို႔ နွင့္ ဆက္ ဆံ ေန ေသာ သူ အား လံုး အ ေပၚ မွာ တစ္ ပံု စံ တည္း ဆက္ ဆံ တတ္ ၾက ပါ သည္ ။ ဥ ပ မာ တစ္ ခု ေျပာ ျပ ရ ရင္ ဌာ န ဆိုင္ ရာ တစ္ ခု မွာ ေန ရာ ေကာင္း ရ ဖို႔ လူ ႀကီး နဲ႔ သြား အိပ္ ေပး ရ တယ္ ဆို တဲ့ ဌာ န ရွိ ဖူး တယ္ ။ အဲ့ ဒီ လူ ႀကီး က ဘယ္ လူ မ်ိဳး လို႔ ကို မ ခြဲ ဘူး ။ သူ႔ သ ေဘာ ပဲ ။

အဲ့ လို လူ တစ္ ေယာက္ ရွိ တာ နဲ႔ အား လံုး အဲ့ လို လူ ေတြ ခ်ည္း ပဲ လို႔ ေတာ့ ေျပာ မ ရ ပါ ဘူး ။ ကံ ဆိုး လြန္း လို႔ သူ႔ အ ခ်ိန္ မွာ သူ႔ ဆီ တာ ဝန္ ထမ္း ေဆာင္ ေန ၾက ရ တာ ေပါ့ ။ ဒီ သ ေဘာ ပါ ပဲ ။

အဲ့ ေတာ့ တိုင္း ရင္း သား ေတြ ခြဲ ထြက္ ဖို႔ ဆို တဲ့ စိတ္ ကို ေဖ်ာက္ ပစ္ လိုက္ ဖို႔ လို ပါ တယ္ ။

" ၂၁ ရာ စု ပင္ လံု ညီ လာ ခံ "  ဆို လို႔ ပင္ လံု သ ေဘာ အ ရ ခြဲ ထြက္ ဖို႔ ေျပာ တာ ပါ ဆို ရင္ လည္း ညီ လာ ခံ ေခါင္း စဥ္ ကို  " ၂၁ ရာ စု ညီ လာ ခံ "  လို႔ ျပန္ ေျပာင္း လိုက္ ရံု ပါ ပဲ ။

ဘာ ေၾကာင့္ လည္း ဆို ရင္ ပင္ လံု ဆို တဲ့ စ ကား လံုး ကို ေထာက္ ၿပီး ပင္ လံု မွာ မ ပါ တဲ့ တိုင္း ရင္း သား ေတြ က ေတာင္ အ မတ္ မ ျဖစ္ ေသး ဘူး ခြဲ ထြက္ ဖို႔ ေျပာ လာ ၾက တယ္ ။ သ မၼ တ အ ရမ္း ျဖစ္ ခ်င္ ေန ၾက တယ္ ။

ဒါ ရွမ္း ျပည္ တစ္ ခု ကို သံုး သပ္ ၾကည့္ တာ ပါ က်န္ တဲ့ ျပည္ နယ္ ေတြ လည္း အ လား တူ ကိ စၥ ေတြ ႀကံဳ ရ နိုင္ မွာ ပဲ ။ အ ခု တိုင္း ရင္း သား ေတြ ေတာင္း ဆို ေန တဲ့ ခြဲ ထြက္ ခြင့္ ေတြ ေပး လိုက္ ရင္ ေနာက္ နွစ္ ၂၀  ၃၀  ၄၀  ၅၀ အ စ ရွိ တဲ့ တစ္ ခ်ိန္ ခ်ိန္ မွာ အ ခု လို အ ေျခ အ ေန မ်ိဳး ျပန္ ေရာက္ လာ မွာ ပဲ ။

ေျပာ ခ်င္ တာ က အ ခု လက္ ရွိ အ ေျခ အ ေန က တိုင္း ရင္း သား ေတြ စိတ္ ကူး ယဥ္ ေန တဲ့ ခြဲ ထြက္ ခြင့္ ၿပီး ရင္ ျပန္ ျဖစ္ လာ မယ့္ အ ေျခ အ ေန မ်ိဳး ပဲ ။ ၾကား ထဲ မွာ မ ေရ တြက္ နိုင္ တဲ့ ျပ ႆ နာ ေတြ လူ႔ အ သက္ ေတြ သာ ေပး ဆပ္ ၾက ရ နိုင္ ပါ ေသး တယ္ ။

အ ခု ခြဲ ထြက္ ခ်င္ ပါ တယ္ လို႔ ေျပာ ေန တဲ့ သူ ေတြ ဆို တာ လည္း တိုင္း ရင္း သား အား လံုး ျပည္ နယ္ သား အား လံုး ကို ကိုယ္ စား ျပဳ တယ္ လို႔ မ ယူ ဆ ပါ ဘူး ။ ေခါင္း ေဆာင္ ပိုင္း အ နည္း ငယ္ ေလာက္ ရဲ႕ အာ ဏာ မက္ ေမာ မႈ က ေန ျဖစ္ လာ ၾက တယ္ လို႔ ယူ ဆ ပါ တယ္ ။ ျပည္ နယ္ ကို ခြဲ ပဲ ထြက္ ထြက္ မ ခြဲ ပဲ ေန ေန သာ မန္ ျပည္ သူ ေတြ အ တြက္ ဘာ မွ ပို ၿပီး မ ထူး ျခား ပါ ။ ေသ ခ်ာ တာ ပ ညာ ရည္ နိမ့္ ေသး တဲ့ ျပည္ နယ္ သား အ မ်ား စု နဲ႔ ဘယ္ လို မွ ေအာင္ ျမင္ တဲ့ နိုင္ ငံ တစ္ ခု ျဖစ္ လာ စ ရာ အ ေၾကာင္း မ ရွိ ပါ ။

ဥ ေရာ ပ နိုင္ ငံ ေတြ က နိုင္ ငံ ေတြ လို ခြဲ ထြက္ ဖို႔ စိတ္ ေစာ ေန တဲ့ ေခါင္း ေဆာင္ တစ္ ခ်ိဳ႕ စိတ္ ကူး ယဥ္ ေကာင္း ယဥ္ ေန ၾက ပါ လိမ့္ မယ္ ။ ဥ ေရာ ပ နိုင္ ငံ ေတြ ေလာက္ ပ ညာ ရည္ က အ စ လိုက္ မွီ ပါ ၿပီ လား လို႔ ေမး ၾကည့္ လို ပါ တယ္ ။ ဥ ပ မာ တစ္ ခု ေပး ပါ မယ္ ။

ဥ ေရာ ပ နိုင္ ငံ က ေနာ္ ေဝး နိုင္ ငံ က လူ ဦး ေရ ၆ သန္း ေလာက္ ပဲ ရွိ တယ္ ။ အား လံုး ပ ညာ တတ္ ေတြ ခ်ည္း ပဲ ။ က မာၻ ေပၚ မွာ လူ႔ အ ခြင့္ အ ေရး အ ရွိ ဆံုး နိုင္ ငံ ျဖစ္ ၿပီး နို ဘယ္လ္ ဆု ကို ခ်ီး ျမႇင့္ တဲ့ နိုင္ ငံ ျဖစ္ တယ္ ။ ေရ အား လွ်ပ္ စစ္ ကို ဆည္ မ ေဆာက္ ပဲ တစ္ ခု တည္း နဲ႔ တစ္ နိုင္ ငံ လံုး ကို မီး အား ေပး ေန တဲ့ နိုင္ ငံ ျဖစ္ တယ္ ။

ဖင္ လန္ နိုင္ ငံ က လူ ဦး ေရ ဆယ္ သန္း ဝန္း က်င္ ပဲ ရွိ ေပ မယ့္ က မာၻ ေက်ာ္ Angry bird ဆို တဲ့ ကြန္ ျပဳ တာ ဂိန္း ကို တီ ထြင္ ထား တဲ့ နိုင္ ငံ ျဖစ္ တယ္ ။

ဘယ္လ္ ဂ်ီ ယံ နိုင္ ငံ က ဒင္ ညဳ ျမစ္ ကို အ လယ္ က ခြဲ ၿပီး ေရ အား လွ်ပ္ စစ္ ထုတ္ ေန တဲ့ နိုင္ ငံ ျဖစ္ တယ္ ။

ျပည္ နယ္ ခြဲ ထြက္ ခ်င္ ေန တဲ့ ေခါင္း ေဆာင္ ေတြ အဲ့ ဒီ လို အ ဆင့္ ကိုယ့္ ျပည္ နယ္ ထဲ မွာ ရွိ ေန ၿပီ လား ။

ေနာက္ အ နွစ္ ၁၀၀ ေလာက္ မွ ေစာင့္ ေျပာ ရ မယ့္ စ ကား ေတြ ပါ ။

ပင္ လယ္ က ထြက္ တဲ့ Gas ထိုင္ ေရာင္း ၿပီး နိုင္ ငံ အ သစ္ စိတ္ ကူး ယဥ္ ေန ၾက တဲ့ ျပည္ နယ္ လည္း ရွိ တယ္ ။ ကိုယ့္ ျပည္ နယ္ ထဲ က လူ ေတြ ရဲ႕ ပ ညာ ေရး အ ေျခ အ ေန ၊ လူ မႈ ေရး အ ေျခ အ ေန ကို ဘာ မွ ေသ ခ်ာ မ သံုး သပ္ တတ္ ၾက ေသး ပါ ။

နိ ဂံုး ခ်ဳပ္ ရ ရင္ လက္ ရွိ အ ခ်ိန္ ကို အ ေကာင္း ဆံုး အ သံုး ခ် ပါ ။ စိတ္ ကူး ယဥ္ က မာၻ ထဲ က ထြက္ လာ ပါ ။ ကိုယ့္ ေဒ သ မွာ ရွိ တဲ့ ျပည္ သူ ေတြ ကို စာ နာ သ နား ပါ ။ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ သား တစ္ ေယာက္ အ ေန နဲ႔ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ အင္ အား ခ်ိ နဲ႔ ၿပီး ျပ ႆ နာ ေတြ ပင္ လယ္ ေဝ လာ မွာ ကို မ လို လား သ လို မ ၿပီး နိုင္ ေတာ့ တဲ့ Never ending story ႀကီး ကို လည္း ၿငီး ေငြ႕ လွ ၿပီ ။

အ တင္း ကို ပဲ ပင္ လံု စိတ္ ဓာတ္ ဆို ၿပီး ခြဲ ထြက္ ပါ မယ္ ဆို ရင္ ေခါင္း စဥ္ ေျပာင္း လိုက္ ပါ လို႔ ေတာင္း ဆို ခ်င္ ပါ တယ္ ။

" ၂၁ ရာ စု ညီ လာ ခံ " ဆို လည္း မ ဆိုး ပါ ဘူး ။

ခြဲ ထြက္ ခ်င္ ေန တာ ေခါင္း ေဆာင္ ပိုင္း လက္ တစ္ ဆုတ္ စာ ပဲ ရွိ တယ္ ။ အဲ့ လို လက္ တစ္ ဆုတ္ စာ ေတြ ကို ျမန္ မာ နိုင္ ငံ က ျဖဳတ္ ခ် ခဲ့ ဖူး တယ္ ဆို တာ ကို ေတာ့ မ ေမ့ သင့္ ဘူး ။

မိုး တင့္ ( ရန္ ကုန္ တ ကၠ သိုလ္ )
၂၅ ၊ ၅ ၊ ၂၀၁၇

                                                မိုး တင့္ ေဆြ
                                              ၂၇ ၊ ၅ ၊ ၂၀၁၇
                                                     စ ေန ။
Photo in State Counsellor Page

No comments:

Post a Comment