Latest News

Tuesday, May 23, 2017

" အ ခု မွ ပြဲ စ မယ့္ နွစ္ ေယာက္ "

" အ ခု မွ ပြဲ စ မယ့္ နွစ္ ေယာက္ "

ဖိ လစ္ ပိုင္ သ မၼ တ ဒူ တာ ေတး က ေတာင္ တ ရုတ္ ပင္ လယ္ မွာ ရွိ တဲ့ နိုင္ ငံ တ ကာ တ ရား ရံုး က အ နိုင္ ေပး ထား တဲ့ ကြၽန္း ေတြ ဆီ ကို သ ေဘၤာ ေတြ လႊတ္ ၿပီး ေရ နံ နဲ႔ သ ဘာ ဝ ဓာတ္ ေငြ႕ ရွာ မယ္ ေျပာ တယ္ ။

တ ရုတ္ သ မၼ တ ရွီ က်င့္ ဖ်င္း က အဲ့ ဒီ ေန ရာ ေတြ မွာ ေရ နံ ရွာ ေဖြ မႈ လုပ္ ရင္ စစ္ ပြဲ နဲ႔ ျပန္ တုန္႔ ျပန္ မယ္ လို႔ ၿပံဳး ၿပံဳး ေလး ပဲ ျပန္ ေျပာ တယ္ ။

သူ တို႔ နွစ္ ေယာက္ က မ ၾကာ ခင္ က တ ရုတ္ နိုင္ ငံ မွာ OBOR ကိ စၥ အ တြက္ အ စည္း အ ေဝး တက္ ရင္း ေတြ႕ ခဲ့ ၾက တာ ပါ ။

တ ရုတ္ သ မၼ တ ၿပံဳး ၿပီး ေျပာ ေပ မယ့္ အ ရမ္း ေဒါ သ ထြက္ ေန တယ္ ။ အ စ က ခံု ရံုး ဆံုး ျဖတ္ ခ်က္ ကို ဖိ လစ္ ပိုင္ သ မၼ တ ဒူ တာ ေတး က အ ေလး မ ထား ခဲ့ ပဲ တ ရုတ္ သာ လွ်င္ အ ေကာင္း ဆံုး ဆို ၿပီး တ ရုတ္ နိုင္ ငံ ကို ေရႊ လမ္း ေငြ လမ္း ေတြ ေဖာက္ ၿပီး ခ်စ္ ၾကည္ ေရး သြား ခဲ့ တာ တ ရုတ္ သ မၼ တ က ေကာ္ ေဇာ နီ ခင္း ၿပီး ႀကိဳ ခဲ့ တယ္ ။

ေျပာ ခ်င္ တာ ေလ်ာက္ ေျပာ တတ္ တဲ့ ဒူ တာ ေတး က တ ရုတ္ နိုင္ ငံ မွာ မိန္႔ ခြန္း ေျပာ ေတာ့ ဂ် ပန္ လက္ ေအာက္ က လြတ္ ေအာင္ ကယ္ ေပး ထား ခဲ့ တဲ့ အ စဥ္ အ ဆက္ မ ဟာ မိတ္ အ ေမ ရိ ကန္ နိုင္ ငံ ကို ေျပာင္ ေျပာင္ တင္း တင္း ဆန္႔ က်င္ ျပ ခဲ့ သ လို အ ေမ ရိ ကန္ သ မၼ တ အို ဘား မား ကို ေတာင္ ျပည့္ တန္ ဆာ မ ရဲ႕ သား လို႔ ရင့္ ရင့္ သီး သီး ဆဲ ခဲ့ ေသး တယ္ ။

တ ရုတ္ နိုင္ ငံ နဲ႔ တ ရား ဝင္ ပူး ေပါင္း ၿပီ အ ေမ ရိ ကန္ ေတြ ကို ဒီ ေန ရာ က ေန ကြၽန္ ေတာ္ ေျပာ ပါ တယ္ လို႔ ဆို ၿပီး ဖိ လစ္ ပိုင္ က စစ္ စ ခန္း ေတြ ကို ေတာင္ ရုပ္ သိမ္း ပစ္ မယ္ လို႔ ဆို ခဲ့ တယ္ ။ ဒူ တာ ေတး ရဲ႕ ေနာက္ လိုက္ ေတြ က မ ဟုတ္ ပါ ဘူး လို႔ အ တင္း ျပန္ ဖာ ၾက ရ တယ္ ။

ဆ ရာ ႀကီး စ လုပ္ တဲ့ မ လည္ မ ဝယ္ တ ရုတ္ သ မၼ တ ရွီ က်င္း ဖ်င့္ က သ ေဘာ ေတြ အ ရမ္း က် ၿပီး ဖိ လစ္ ပိုင္ နိုင္ ငံ ကို ေခ်း ေငြ အ ေမ ရိ ကန္ ေဒၚ လာ ဘီ လီ ယံ ၁၆၀ ေက်ာ္ ေလာက္ ထုတ္ ေခ်း လိုက္ တယ္ ။ ဒူ တာ ေတး က အ ေမ ရိ ကန္ နိုင္ ငံ က မူး ယစ္ ေဆး ဝါး အ တြက္ ေထာက္ ပ့ံ ေၾကး ေလး ေဒၚ လာ ေလး သန္း ေလာက္ ရ ဖို႔ ကို ဟို ဟာ မ လုပ္ ရ ဒီ ဟာ မ လုပ္ ရ နဲ႔ ဆို ၿပီး ေတာ့ အ ေမ ရိ ကန္ ကို ရႈံ႕ ခ် ခဲ့ ေသး တယ္ ။

အ မွန္ ေတာ့ အ ျငင္း ပြား ေန ရာ က ဖိ လစ္ ပိုင္ နိုင္ ငံ အ ပိုင္ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။ ဖိ လစ္ ပိုင္ သ မၼ တ က တ ရုတ္ ကို က စား သ လို လုပ္ ခဲ့ တာ ျဖစ္ ၿပီး သူ အ လို ရွိ တဲ့ ေခ်း ေငြ ကို ရ ေအာင္ ယူ ခဲ့ တာ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။ ဒါ ေပ မဲ့ တ ရုတ္ က လည္း သူ႔ ရည္ မွန္း ခ်က္ နဲ႔ သူ ေပး ခဲ့ တာ ျဖစ္ ေတာ့ ဒူ တာ ေတး မီး နဲ႔ က စား မိ သ လို ျဖစ္ ခဲ့ ရ ပါ တယ္ ။

နိုင္ ငံ တ ကာ အ ေရး ကို ျပည္ တြင္း မွာ လို လုပ္ လို႔ မ ရ ေၾကာင္း ေတာ့ ဒူ တာ ေတး နား လည္ သြား ၿပီ လို႔ ယူ ဆ တယ္ ။ သူ႔ ကို တ ရုတ္ နိုင္ ငံ က ျပတ္ ျပတ္ သား သား ကို ေျပာ လိုက္ တာ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။ ေရွ႕ က သ မၼ တ ေတြ အ ဆက္ ဆက္ အ နိုင္ ရ ေအာင္ လုပ္ ေပး ခဲ့ တဲ့ ေတာင္ တ ရုတ္ ပင္ လယ္ ျပင္ ဟာ ဒူ တာ ေတး လက္ ထက္ မွာ လက္ လႊတ္ ဆံုး ရံႈး ရ ေတာ့ မယ့္ အ ေန အ ထား ျဖစ္ လာ ပါ တယ္ ။

ဒူ တာ ေတး က တ ရုတ္ ကို အ ရင္ သ မၼ တ ေတြ လို ခပ္ တန္း တန္း ဆက္ ဆံ ၿပီး အ ရင္ ေပၚ လ စီ အ တိုင္း ဆက္ လက္ ၿပီး ရပ္ တည္ ခဲ့ ရင္ အ ခု လို အ ေျခ အ ေန မွာ က မာၻ ့နိုင္ ငံ အ သီး သီး နဲ႔ က မာၻ ့တ ရား ရံုး တို႔ အ ေမ ရိ ကန္ တို႔ က သူ႔ ေနာက္ က ရပ္ တည္ ေပး နိုင္ ပါ တယ္ ။ လက္ ရွိ အ ေန အ ထား အ ရ ေတာ့ ဒူ တာ ေတး ကိုယ္ တိုင္ အ ကူ အ ညီ မ ေခၚ ရဲ ေတာ့ သ လို ျဖစ္ သြား ရ ၿပီ ။

သူ မ က စား သင့္ တဲ့ သူ ေတြ နဲ႔ သြား က စား မိ တာ ကိုး လို႔ ပဲ ေကာက္ ခ်က္ ခ် ရ ပါ လိမ့္ မယ္ ။

ဖိ လစ္ ပိုင္ နိုင္ ငံ ဘယ္ လမ္း ကို ေ႐ြး ပါ မ လဲ ။ သူ ပိုင္ ကြၽန္း လို႔ က မာၻ က သတ္ မွတ္ ေပး ထား တဲ့ ေန ရာ မွာ သူ တစ္ ခု ခု လုပ္ တာ နဲ႔ တ ရုတ္ က စစ္ ခင္း မယ္ လို႔ တ ရား ဝင္ ကို ေၾက ျငာ လိုက္ တယ္ ။ သူ႔ ကို တ ရုတ္ က " ငါ တို႔ နဲ႔ မင္း တို႔ က မိတ္ ေဆြ ေတြ ပါ ။ ေႏြး ေထြး တဲ့ ဆက္ ဆံ ေရး ကို မ ပ်က္ စီး ေစ ခ်င္ ပါ ဘူး ဆက္ ၿပီး ထိန္း ထား ခ်င္ ပါ တယ္ ။ ဒါ ေပ မဲ့ မင္း ေရ နံ ရွာ မယ္ ဆို ရင္ ေတာ့ ငါ တို႔ စစ္ ခင္း ရ ပါ လိမ့္ မယ္ " လို႔ ေျပာ လိုက္ တယ္ ။

ဒူ တာ ေတး တ ရုတ္ နဲ႔ စစ္ ခင္း မ လား ၊ ေရ နံ ရွာ မယ္ ဆို တဲ့ အ စီ အ စဥ္ ကို ေနာက္ ဆုတ္ မ လား ၊ ေခ်း ထား တဲ့ ေငြ ေတြ ကို ျပန္ ေပး မ လား ၊ အ ခု မွ အ ေမ ရိ ကန္ ကို ျပန္ ကပ္ မ လား ၊ တ ရုတ္ သ ေဘာ အ တိုင္း ႀကိဳက္ တာ လုပ္ ဖို႔ မ်က္ နွာ လႊဲ ေန မ လား ေစာင့္ ၾကည့္ ရ ေတာ့ မယ္ ။

တ ရုတ္ နဲ႔ ဖိ လစ္ ပိုင္ အ စ က တည္း က ထိပ္ တိုက္ ေတြ႕ ရ မွာ ကို ဒူ တာ ေတး က လိမ္ မာ ပါး နပ္ စြာ နဲ႔ ေရွာင္ ထြက္ သြား နိုင္ တယ္ လို႔ နိုင္ ငံ ေရး ေလ့ လာ သူ ေတြ ေျပာ ၾက တယ္ ။ အ မွန္ က အ ခု မွ တ ရုတ္ နဲ႔ ဖိ လစ္ ပိုင္ စ ၿပီး ထိပ္ တိုက္ ေတြ႕ ၾက ေတာ့ မွာ ။

ေတြး မိ တာ တစ္ ခု က အ ေမ ရိ ကန္ နိုင္ ငံ က ေလာ ေလာ ဆယ္ စစ္ မ်က္ နွာ နွစ္ ခု တစ္ ၿပိဳင္ နက္ တည္း မ တိုက္ နိုင္ ေသး ဘူး လို႔ ဝန္ ခံ ထား တယ္ ။ တ ရုတ္ က ေကာ စစ္ မ်က္ နွာ အ မ်ား ႀကီး ဖြင့္ ၿပီး နိုင္ ေအာင္ တိုက္ နိုင္ မယ့္ အ ရည္ အ ခ်င္း ရွိ ပါ့ မ လား ဆို တာ ပဲ ။

မိုး တင့္ ( ရန္ ကုန္ တ ကၠ သိုလ္ )
၂၁ ၊ ၅ ၊ ၂၀၁၇

                                             မိုး တင့္ ေဆြ
                                           ၂၃ ၊ ၅ ၊ ၂၀၁၇
                                                  အ ဂၤါ ။

No comments:

Post a Comment