Latest News

Thursday, February 9, 2017

အၾကမ္းဖက္၀ါဒ (Terrorism)


အၾကမ္းဖက္၀ါဒဟာ က်ယ္ျပန္ ့တဲ့အနက္အဓိပါယ္ရွိတယ္ ။
ဘာသာေရးအရ ဒါမွမဟုတ္ နုိင္ငံေရးအရ လိုခ်င္တဲ့ေပၚလစီ ၊ လိုခ်င္တဲ့ ပန္းတိုင္ကိုေရာက္ေအာင္ အၾကမ္းဖက္နည္းေတြကို အသံုးခ်ျပီး အစိုးရ သို့မဟုတ္ အစုအဖြဲ ့ သို ့မဟုတ္ အစိုးရမူ၀ါဒေတြကို ေျပာင္းေအာင္ ေခြယူတဲ့နည္းျဖစ္တယ္ ။

အေၾကာက္တရား (fear) ကို လက္နက္အေနနဲ ့အသံုးခ်ေလ့ရွိျပီးလြယ္ကူတဲ ့soft target ေတြကို ပစ္မွတ္ထားတယ္ ။
လူတိုင္းနားလည္လြယ္တဲ ့ symbol မ်ိ ုးနဲ ့ လြယ္ကူတဲ့ soft target ေတြကို တိုက္ေလ့ရွိတယ္ ။ အခ်ိန္ကာလ Timing ကိုလည္း စနစ္တက် အတြက္ခ်က္ထားတာမ်ိ ုးျဖစ္တယ္ ။

symbolism သံုးတာေၾကာင့္ လူထုၾကား အလြယ္တကူျပန္ ့နွံ ့လာတဲ့ အေၾကာက္တရားကတဆင့္ လိုခ်င္တဲ့ ေပၚလစီ ဒါမွမဟုတ္ ေခါင္းေဆာင္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေအာင္လုပ္တာမ်ိ ုးျဖစ္တယ္ ။
ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ နိုင္ငံေတြမွာ အလုပ္ပိုျဖစ္တယ္ ။

ထင္ရွားတဲ့ဥပမာအေနနဲ ့ ဂ်ဴ နီယာဘုရွ္လက္ထက္ အီရက္စစ္ပြဲကို ကိုယ္ဖိရင္ဖိေထာက္ခံမိတဲ့ စပိန္အစိုးရဟာ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ သံုးရက္အလိုမွာျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ၂၀၀၄ မဒရပ္ ရထားဗံုးေၾကာင့္ တည္ဆဲအစိုးရ Partido Popular (PP) ပါတီမဲရွံုးျပီး သမတ အဇၹနာလည္း ဆင္းေပးခဲ့ရတယ္ ။


အၾကမ္းဖတ္၀ါဒကို လူတဦးခ်င္း၊ တစုတဖြဲ ့ခ်င္းအျပင္ အစိုးရေတြလည္း က်င့္သံုးၾကတယ္ ။
ဥပမာ အစၥေရးအစိုးရရဲ့ ဟားမာ့စ္နဲ ့ ပီအယ္လ္အုိ တို ့ကို ကိုင္တြယ္ပံုဟာ လက္ယဥ္တယ္ ။
ပါလက္စတိုင္းအေရးမွာ အစၥေရးက ဟားမာ့စ္ကို ေရွ ့ေရာက္ေစခ်င္ရင္ ခပ္ ၾကမ္းၾကမ္းတမး္တမ္းကိုင္တြယ္ျပီး ပီအယ္လ္အို ေတြ ေရွ ့ေရာက္ေစခ်င္ရင္ ေပ်ာ ့ေပ်ာ ့ေျပာင္းေျပာင္း ကိုင္တြယ္လိုက္တာမ်ိ ုးျဖစ္တယ္ ။

ပင္မေရစီး (Main stream)
လက္ရွိျမန္မာျပည္ နိုင္ငံေရး ပင္မေရစီး (Main stream) မွာ NLD နဲ ့ စစ္တပ္တို ့ အဓိက ျဖစ္တယ္ ။ အုပ္စုႏွစ္စုဟာ အစိုးရလည္းျဖစ္သလို အတိုက္အခံေတြလည္းျဖစ္ေနၾကတယ္ ။ NLD က ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီမွာ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲေရးကို ဦးတည္ခဲ့ျပီး အစိုးရဖြဲ ့ျပီးေနာက္ လူနည္းစုမ်ားနဲ ့ ရင္ၾကားေစ့ေရး အဓိကျဖစ္လာတယ္ ။ ထို ့အတူ စစ္တပ္နဲ ့တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုတို ့ရဲ့ တိုက္ပြဲေတြ စိတ္လာတယ္ ။

ဦးကိုနီအသတ္ခံရျခင္း (သို ့) အၾကမ္းဖတ္၀ါဒက်င့္သံုးျခင္း
ပစ္မွတ္ေရြးခ်ယ္မွု ၊ အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီ အေၾကာက္တရားကို ျဖန္ ့ျဖဴ းနိုင္မွု ၊ နိုင္ငံေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ ပါ၀င္မွု တို ့ကိုၾကည့္လ်င္ အၾကမ္းဖက္မွုဟု ရာနွုန္းျပည့္ေျပာနိုင္ေသာ အမွုအခင္းျဖစ္သည္ ။

တိုက္ခိုက္သူက ဘာကိုလိုခ်င္သနည္း
symbol အရစဥ္းစားလ်င္ ဦးကိုနီသည္ တိုင္းျပည္ကို အဓိကေမာင္းနွင္ေနသည့္ အုပ္စု ႏွစ္စုအနက္ တစုဧ။္ hard liner ျဖစ္သည္ ။ အေျခခံဥပေဒ ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲေရး အဓိကသမားျဖစ္သည္ ။ သို ့ေသာ္လည္း
ဦးကိုနီပါ၀င္ေသာအစုသည္ သေဘာထားအလြန္ေပ်ာ့ ့ေျပာင္းေသာ အစိုးရဟု အေျပာခံေနရေသာကာလျဖစ္ျပီး အေျခခံဥပေဒကိစၥကိုထက္ minority ကိစၥကိုဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ေနသည္ကိုေတြ ့ရသည္ ။

ထို ့ေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုသည္ ဦးကိုနီအား သတ္ျဖတ္ျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လူထု feedback အားကိုအသံုးခ်ကာ အစိုးရတြင္း hard liner ကို ေရွ ့သို ့ေရာက္လာစခ်င္သေလာ ။ဒါမွမဟုတ္ ဦးကိုနီလမ္းစဥ္သမားမ်ား ေရွ ့ေရာက္လာေစျခင္းအားျဖင့္ လက္ရွိအစိုးရကို အေျခခံ ဥပေဒေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ေရးဘက္ကို ျပန္လွည့္ေစခ်င္သေလာ ဟု ေမးစရာျဖစ္လာသည္ ။

နိဂုံး
လတ္တေလာျဖစ္စဥ္မ်ားအရ လူနည္းစု ျပည္နယ္ ေဒသမ်ား (မုဒံု ၊ ျမစ္ၾကီးနား) စသည္တို ့တြင္ လူမ်ားစုဧ။္ symbol ျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေၾကးရုပ္စိုက္ထူျခင္းမ်ား ၊ တံတား နာမည္ေပးျခင္းမ်ား အားေတြ ့ရွိရေသာေၾကာင့္ လက္သည္မွာ လူနည္းစုနွင့္လူမ်ားစု ေျပလည္ေရးကိုမလိုလားသည္မွာ ပိုမိုထင္ရွားလာသည္ ။
ဦးမာဃ

No comments:

Post a Comment