Latest News

Thursday, February 2, 2017

အလြတ္စံုေထာက္လုပ္ငန္းမွ MD ဦးေဌးညြန္႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း

အလြတ္စံုေထာက္လုပ္ငန္းမွ MD ဦးေဌးညြန္႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး အလြတ္စံုေထာက္လုပ္ငန္း ကုမၸဏီလီမိတက္ကို ျပည္တြင္းမွ CID ရဲအရာရွိေဟာင္း၊ ဥပေဒပညာရွင္၊ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးေဟာင္းတို႔ျဖင့္ ဇန္နဝါရီလက ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မည့္ အေျခအေနမ်ားကို သိရွိႏိုင္ရန္ The Voice သတင္းစာက အဆိုပါ ကုမၸဏီ၏ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဌးညြန္႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားသည္ကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Voice : ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စံုေထာက္အသင္းအဖြဲ႔ ကုမၸဏီအျဖစ္ စတင္ဖြဲ႔တာ ဒါပထမဆံုးလား။

UHN : သိသေလာက္ေတာ့ ဒါပထမဆံုး ဖြဲ႔တာပါပဲ။ အရင္တုန္းကလည္း မရွိခဲ့ပါဘူး ေျပာရမယ္။

Voice : ဒီအဖြဲ႔အစည္းကို ဘာေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းျဖစ္တာလဲ။

UHN : နံပါတ္တစ္အခ်က္က ျပည္သူကို ကူညီဖို႔နဲ႔ နံပါတ္ႏွစ္က ရဲတပ္ဖြဲ႔မွာ အင္အားက ဖြဲ႔စည္းပံုထက္ ေလ်ာ့နည္းေနတယ္။ ဒီေနရာ ျပည္သူ႔ရဲ႕ အခက္အခဲ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းေနရတဲ့ ဝန္တခ်ိဳ႕ကို ရဲတပ္ဖြဲ႔ဆီက ႏိုင္သေလာက္ ဝင္ကူညီဖို႔ ရည္႐ြယ္တာပါ။ နံပါတ္သံုးက တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္   ေဆာင္႐ြက္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

Voice : တရားဝင္ အဖြဲ႔အစည္းအေနနဲ႔ ရပ္တည္ေနတာလား၊ ဘယ္သူေတြနဲ႔ ဘယ္လို ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္မွာလဲ။        

UHN : ဖြဲ႔စည္းၿပီးစ ဆိုေတာ့ ရဲတပ္ဖြဲ႔နဲ႔က အေသးစိတ္ မခ်ိတ္ဆက္ရေသးဘူး၊။ တရားဝင္ခ်ိတ္ဆက္ ရပ္တည္ဖို႔လည္း ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ ျပည္ထဲေရးဌာနကို ႏႈတ္အား၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးအားျဖင့္ ေျပာၾကားထားပါတယ္။ ရဲခ်ဳပ္ကိုလည္း တင္ျပထားတယ္။

Voice : ဒီအဖြဲ႔အစည္းထဲမွာ ဘယ္သူပါလဲ။ အရင္ တပ္မေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရးေဟာင္းေတြေရာ ပါဖို႔ ရွိသလား။

UHN : ရဲမွဴးႀကီး အၿငိမ္းစားနဲ႔ အရင္ CID ရဲတပ္ဖြဲ႔က အရာရွိေဟာင္းေတြ ပါသလို တစ္ဖက္က ဥပေဒ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ ရွိတယ္။ တရားလႊတ္ေတာ္  ေရွ႕ေနေဟာင္းႀကီးေတြနဲ႔ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမွာ လႈပ္ရွားေနသူေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားတာပါ။ တပ္မေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရးေဟာင္းေတြ အႀကံေပးအဖြဲ႔မွာ ပါပါတယ္။ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ ၁၀ ဦးထဲမွာေတာ့ မပါေသးဘူး။

Voice : လက္ရွိ အမႈဘယ္ႏွမႈ လက္ခံၿပီး လိုက္ပါေဆာင္႐ြက္ေနလဲ။

UHN : ဖြဲ႔စည္းစ ျဖစ္ေတာ့ လာေရာက္အပ္တဲ့ အမႈက မရွိေသးပါဘူး။ ပထမကို လုပ္ငန္းအေနနဲ႔ အရင္ဆံုး စတင္မယ္။ အဖြဲ႔အစည္းက ခိုင္မာက်ယ္ျပန္႔လာတဲ့ အခါက်မွ ကုမၸဏီ အေနနဲ႔ မွတ္ပံုတင္တဲ့ အဆင့္ ထပ္လုပ္မယ္။ အခုလုပ္ငန္း အေနနဲ႔ အရင္လည္ပတ္ႏိုင္ဖို႔ပဲ ျပင္ဆင္ထားတယ္။

Voice : တရားခံေပ်ာက္၊ သက္ေသေပ်ာက္ အမႈေတြ စံုစမ္းေထာက္လွမ္း ရွာေဖြေပးမယ္ဆိုၿပီး ေၾကာ္ျငာမွာ ေတြ႔ရတယ္။ ဒါက ရဲလုပ္ငန္းနဲ႔ဆိုင္တဲ့ အလုပ္ဆိုေတာ့ ပါဝင္ပတ္သက္ခြင့္ရေအာင္ ဘယ္လိုညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ဖို႔ ရွိလဲ။

UHN : ျပည္သူကို ကူညီဖို႔ပါပဲ။ ရဲတပ္ဖြဲ႔ကလည္း အင္အား မလံုေလာက္ဘူးေလ။ ရည္႐ြယ္တာက တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို တစ္ဖက္က ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခ်င္တယ္။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမွာလည္း လိုအပ္တယ္။ ခြင့္ျပဳတဲ့ အစဥ္အလာ ရွိတယ္။ တျခားကြန္ျမဴနစ္၊ ဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံေတြမွာ ခြင့္ျပဳမထားဘူး။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံက က်င့္သံုးေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔အညီ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းေဘာင္ထဲကေန ျပည္သူ႔အက်ိဳးအတြက္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မယ္ေပါ့ဗ်ာ။

Voice : အခုက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တစ္ခုတည္းလား တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာနဲ႔ လႊမ္းၿခံဳလုပ္မွာလား။

UHN : ရန္ကုန္က ဦးစားေပး လုပ္မွာပါ။ ေနာက္ပိုင္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ခုလံုး လႊမ္းၿခံဳၿပီး ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္ဖို႔ စီစဥ္သြားမယ္။ အမႈလာအပ္ရင္ စတင္ကူညီဖို႔ အသင့္ျဖစ္ေနပါၿပီ။

Voice : အင္အားအေနနဲ႔ လက္ရွိ ဘယ္ႏွဦးရွိလဲ။

UHN : အဖြဲ႔ဝင္အင္အားက ကြ်န္ေတာ္တို႔ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရမယ့္ အေျခအေနမ်ိဳး ရွိတယ္။ ဒါကိုေတာ့ ေျပာလို႔ မရေသးဘူး။ ေကာ္မတီကေတာ့ ၁၀ ေယာက္ေက်ာ္ ရွိတာေပါ့။ ေနာက္ အႀကံေပးအဖြဲ႔နဲ႔ အလုပ္လုပ္မယ့္အဖြဲ႔ ဆိုၿပီး ေလာေလာဆယ္ သံုးဖြဲ႔ ဖြဲ႔ထားပါတယ္။

Voice : စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမယ့္ အမႈအမ်ိဳးအစားအရေကာ ဝန္ေဆာင္ခ ေငြေၾကး ဘယ္လိုသတ္မွတ္ထားလဲ၊ အျမင့္ဆံုး ဝန္ေဆာင္ခနဲ႔ အနိမ့္ဆံုး ဝန္ေဆာင္ခယူမယ့္ အမႈက ဘာေတြျဖစ္မလဲ။

UHN : အမႈကိစၥ တစ္ခုခ်င္းစီရဲ႕ လုပ္ငန္းအေပၚ ၾကည့္ၿပီး ညႇိႏိႈင္းၿပီး ေဆာင္႐ြက္သြားရမွာပါ။  ဘယ္အမႈမ်ိဳး လာအပ္ရင္ ဝန္ေဆာင္ခကို ဘယ္လိုယူမလဲဆိုတာ သတ္မွတ္ထားတာ မရွိေသးပါဘူး။

Voice : ဟုတ္ကဲ့ ဘာမ်ားျဖည့္စြက္ေျပာခ်င္ပါသလဲ။

UHN : ကြ်န္ေတာ္တို႔က ျပည္သူကို ကူညီခ်င္တယ္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အားျဖည့္ေပးခ်င္ တယ္။ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းေတြနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အလုပ္လုပ္မယ္။ အက်ိဴးအျမတ္ကို ေမွ်ာ္ကိုးၿပီး လုပ္တာ  မဟုတ္ဘူး။ တစ္ဝက္ေက်ာ္က ပရဟိတလုပ္ငန္း ပံုစံသြားမယ္။ ေလာေလာဆယ္ ႐ံုးစိုက္ရာေနရာကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားဦးမယ္။ တရားဝင္ Website တို႔ အြန္လိုင္းစာမ်က္ႏွာေတြ ဘာမွထူေထာင္ထားတာ မရွိပါဘူး။

ေအာင္ေဇာ္ထူးThe Voice

No comments:

Post a Comment