Latest News

Wednesday, February 1, 2017

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ အစိုးရမစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသးတဲ့ အခ်က္မ်ား

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ အစိုးရမစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသးတဲ့ အခ်က္မ်ား

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ ကုမဏီ ၃၆ ခုကေန အႀကံျပဳလႊာ စစ္တမ္းေတြ ေကာက္ယူခဲ့ၿပီး တင္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။

အစိုးရဘက္က လုပ္ေဆာင္ခ်က္အခ်ိဳ႕ ဟာ အားနည္းခ်က္ရွိေနေသးလို႔ ျပည္ပရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ဝင္ေရာက္ဖို႔ ေႏွာင့္ေႏွးေနရတယ္လို႔ ျပည္တြင္းျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က သံုးသပ္ၾကပါတယ္။

ဂ်ပန္ကုမဏီေတြအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ လိုအပ္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို ၸႍ JCCI က ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ ကုမဏီ ၃၆ ခုကေန အႀကံျပဳလႊာ စစ္တမ္းေတြ ေကာက္ယူခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးနဲ႔ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးတို႔ဆီ တင္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။

ဂ်ပန္ကုမဏီေတြအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ အဟန္႔အ တားျဖစ္ေစတဲ့ အခ်က္ေတြကေတာ့ လွ်ပ္ စစ္ဓာတ္အား၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးစတဲ့ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား မျပည့္စံုျခင္း၊ ခြင့္ျပဳမိန္႔၊ အခြန္ကိစၥ စေသာ စီး ပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မျပည့္စံုျခင္း၊ အစိုးရရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာ မႈမရွိျခင္း၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ လူ႕ ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း တည္ၿငိမ္မႈ အားနည္းေနျခင္း၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ႕ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ မႈမျပည့္စံုျခင္းစတဲ့အခ်က္ေတြ ပါဝင္ တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

  JCCI   ဥကၠ႒က ‘ဒီအခ်က္ေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ကလဲ ဟုတ္ပါတယ္၊ ဒါေတြဟာ ကြ်န္မတို႔ႏိုင္ငံမွာ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေနတဲ့ အခ်က္ေတြပါ၊ ဒါေတြကို ျဖည့္ဆည္းဖို႔ လဲ အားလံုးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေစလိုပါတယ္ လို႔ ေျပာတဲ့အတြက္ အင္မတန္မွ ဝမ္းသာမိပါတယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ လာပါလာပါလို႔ ဆိုေပမဲ့ ကုမဏီေတြကေတာ့ အျမတ္ရရွိမွ လုပ္ၾကမွာပါ”လို႔ ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာၾကားပါ တယ္။

ဂ်ပန္ကုမဏီေတြအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကို အဓိကလာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုတဲ့က႑ေတြကေတာ့ လွ်ပ္စစ္က႑၊ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑နဲ႔ အစားအေသာက္ထုတ္လုပ္တဲ့က႑ေတြျဖစ္တယ္ လို႔ သိရပါတယ္။ လက္ရွိ ဂ်ပန္ကုမဏီ ေတြအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအနည္းငယ္သာရွိေနၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနဲ႔ စင္ကာပူတို႔က သာ အမ်ားဆံုးလာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေနပါတယ္။

လိုအပ္ခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္ “စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ UMFCCI ဒုတိယဥကၠ႒ဦးရဲမင္းေအာင္က ‘လွ်ပ္စစ္ပိုင္းမွာဆိုရင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကေန လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ခ်င္တဲ့ ပုဂၢလိကကုမဏီေတြရွိတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႔ လွ်ပ္စစ္နဲ႔ပတ္ သက္တဲ့ မူဝါဒက ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို အားေပးတဲ့ အေနအထားမွာ မေတြ႕ရဘူးေပါ့ေနာ္၊ ဒါေလးေတြလဲရွိတာေပါ့၊ အဓိကကေတာ့ အစိုးရအေနနဲ႔ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ေတြထုတ္ေပးတဲ့ေနရာမွာ ေႏွာင့္ေႏွးေန တယ္၊ အဲဒါေတြလဲ သူတို႔ေျပာသြားတယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။

ဂ်ပန္ကုမဏီေတြဆီကေန စစ္တမ္းေကာက္ယူတဲ့ အခ်က္ေတြထဲမွာဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ လူငယ္အလုပ္သမား ေပါမ်ားျခင္းနဲ႔ လုပ္အားခေဈးသက္သာျခင္းေတြဟာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္ ကုမဏီ ေတြအတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေနေပမဲ့ တစ္ ဖက္မွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႀကံဳ ေတြ႕ေနရတဲ့ အခက္အခဲျပႆနာေတြေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္ ကုမဏီေတြအတြက္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဂ်ပန္ကုမဏီေတြအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ ေျဖေလွ်ာ့ေပးဖို႔ နဲ႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ဖိတ္ေခၚၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဈးကြက္ (Capital Market) ကို အသက္ဝင္ေစဖို႔အတြက္ ရန္ကုန္ stock exchange ေဈးကြက္မွ တစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံျခားသားေတြရဲ႕ ေဈးကြက္အတြင္း အစုရွယ္ယာဝယ္ယူရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈကိုလည္းအားေပးသင့္တယ္လို႔ ဂ်ပန္ကုမဏီေတြရဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္ေတြမွာ ထည့္သြင္းတင္ျပထားပါတယ္။

‘စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ခြင့္ျပဳေပးေနတဲ့အေျခအေနေတြ ေႏွာင့္ေႏွးေနတဲ့အပိုင္းေတြမွာ ေႏွာင့္ေႏွးေနတယ္၊ ဒါေလးေတြကို ျပင္ေပးေစခ်င္တယ္၊ ေနာက္တစ္ခုက ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္ေတြပါဝင္မႈ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ဖြင့္ေပးသင့္တယ္ေပါ့”လို႔ ဦးရဲမင္းေအာင္က ေျပာပါတယ္။

အၾကံျပဳ

ဒါ့အျပင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံအေနနဲ႔ တ႐ုတ္ နဲ႔ ထိုင္းနယ္စပ္ေဒသရွိ ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာမွာလည္း တာဝန္ခံအရာရွိေပၚမူတည္ၿပီး ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္မႈကြာျခားခ်က္ရွိျခင္းနဲ႔ ပြင့္လင္းျမင္ သာတဲ့ အေကာက္ခြန္လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ရပ္ေပၚထြက္ဖို႔လည္း အေကာင္အ ထည္ေဖာ္သင့္တယ္လို႔ အၾကံျပဳခ်က္ေတြမွာ ထည့္သြင္းထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျမန္ မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အခြန္စည္းမ်ဏ္းမ်ားနဲ႔ အခြန္စည္းၾကပ္မႈႏႈန္းထားမ်ား ေျပာင္းလဲ ျခင္းကို အခြန္ဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ားက လိုအပ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ သင့္ေတာ္သလို အသိေပးျခင္း မ်ားမရွိဘူးလို႔လည္း အႀကံ ျပဳခ်က္မွာ ထည့္သြင္းထားပါတယ္။

‘ကြ်န္ေတာ္တို႔ အခြန္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေျပာရတာကေတာ့ တ႐ုတ္နယ္စပ္ကေန ကုန္သြယ္တဲ့က႑ကို ၾကည့္ၿပီးေျပာတာပါ၊ အဲဒီမွာဆိုရင္ အခြန္ေကာက္ခံတဲ့ လူေတြအေပၚ မူတည္ၿပီး အခြန္ႏႈန္းထားေတြ မတူညီတာေတြ႕ရပါတယ္˘ လို႔ JCCI ဥကၠ႒ က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာပါတယ္။

ဂ်ပန္ကုမဏီေတြအေနနဲ႔ လက္ရွိမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ေတြ ျဖစ္တဲ့ လွ်ပ္စစ္က႑နဲ႔ အေဆာက္အအံုက႑ေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ စီစဥ္ထားလ်က္ရွိၿပီး ကာလရွည္အျမင္နဲ႔ စီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္တယ္။

လက္ရွိမွာေတာ့ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အကူအညီအေထာက္အပံ့ေတြေပးတဲ့ အပိုင္းေတြမွာသာ အမ်ားဆံုး ပါဝင္ေနၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈပိုင္းမွာေတာ့ သိပ္မပါဝင္ ေသးဘူးလို႔ သိရပါတယ္။

အေျခခံအေဆာက္အအံုက႑၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ေျဖ ေလ်ာ့ျခင္းက႑နဲ႔ အေသးစားအလတ္ စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွငမ်ားေပၚ စီမံခန္႔ခြဲမႈ က႑ေတြ ျပဳျပင္ဖို႔ အဓိကလိုအပ္ပါတယ္။

Author  မာရီခိုင္

Kumudra

No comments:

Post a Comment