Latest News

Sunday, February 12, 2017

ပင္လံုမွာက်င္းပတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ိုင္း

ပင္လံုမွာက်င္းပတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ိုင္းရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းပင္လံုၿမိဳ႔မွာ ဒီကေန႔မနက္က်င္းပတဲ့ ႏွစ္၇၀ျပည့္ ျပည္ေထာင္စုအခမ္းအနားကို ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တက္ေ၇ာက္ၿပီး မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား၇ာမွာ ပင္လံုစာခ်ဳပ္နဲ႔ ပင္လံု၇ဲ့ ကတိက၀တ္ေတြကို အေလးထားအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခဲ့သလို ၿငိမ္းခ်မ္းေ၇းအတြက္ ယံုၾကည္ခ်က္၇ိွ၇ိွ ပါ၀င္ေဆာင္၇ြက္ဖို႔ အဓိက ထားတိုက္တြန္းထားပါတယ္။ ဒီေန႔ အခမ္းအနားမွာပါ၀င္တဲ့ တိုင္း၇င္းသားလူငယ္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေ၇းစကား၀ိုင္းမွာလည္း ပင္လံုကတိက၀တ္နဲ႔ အေပးအယူလုပ္ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးေ၇းေတြကို ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒီသတင္းကိုေတာ့ ပင္လံုၿမိဳ႔ကို ကိုယ္တုိင္သြားေ၇ာက္သတင္းယူခဲ့တဲ့ ကိုမိုးေဇာ္က အခုလို တင္ျပထားပါတယ္။

ႏွစ္၇၀ျပည့္ ျပည္ေထာင္စုေန႔အခမ္းအနားဟာ သမိုင္း၀င္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို၇ာ ပင္လံုၿမိဳ႔မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အခမ္းအနားအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း ပထမဆံုးျပန္လည္က်င္းပတာျဖစ္သလို ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ပင္လံုစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေ၇းထိုးခဲ့တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးေတြ၇ဲ့ မိသားစုေတြနဲ႔အတူ တက္ေ၇ာက္ ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအခမ္းအနားမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပင္လံုစာခ်ဳပရဲ့ အႏွစ္သာရကို အခုလုိ ထည့္သြင္းေျပာၾကားပါတယ္။

“ ေစာေစာက ဖတ္ျပသြားတဲ့ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြကုိ ေလ့လာမယ္ဆုိရင္ တုိင္ပင္ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ညွိႏႈိင္းျခင္း၊ သေဘာတူညီမႈယူျခင္း ဆုိတဲ့မူေတြအေပၚမွာ အေျခခံၿပီးေတာ့ ျပည္ေထာင္စုကုိ စတင္ ထူေထာင္ခဲ့တာျဖစ္ပါ တယ္။”

တိုင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေ၇း၇၇ိွဖုိ႔အတြက္လည္း ယံုၾကည္ခ်က္၇ိွ၇ိွပါ၀င္ေစဖို႔ အခုလို ပန္႔ၾကားပါတယ္။

“ကၽြန္မတို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ထဲမွာပါေနတဲ့ အစုအဖြဲ႕ပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလုံးဟာ ကုိယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္တယ္၊ ကိုယ္ဟာ ကိုယ့္ႏုိင္ငံအက်ဳိးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့နည္းနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တဲ့ အရည္အခ်င္း ရွိတယ္ဆုိတဲ့ ယုံၾကည္ဖို႔ဟာ ပထမလိုအပ္ ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိယုံၾကည္မႈရွိၿပီဆုိရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမွာ မပါ၀င္ႏုိင္တဲ့သူ တစ္ေယာက္မွရွိမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ကုိယ့္ကိုယ္ကုိယ္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ကုိယ္ဟာ ကိုယ့္ႏုိင္ငံ၊ ကိုယ့္ျပည္ေထာင္စုအတြက္ အေကာင္းဆုံးလုပ္ေပးခ်င္တဲ့ ေစတနာရွိတယ္၊ လုပ္ေပးႏုိင္တဲ့စြမ္းရည္ရွိတယ္ဆုိတာကို ယုံၾကည္ေသာအားျဖင့္ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ (၂၁)ရာစုပင္လုံညီလာခံမွာ အားလုံးပဲ ပါ၀င္ၾကပါလုိ႔ ကၽြန္မအေနနဲ႔ ေဆာ္ၾသခ်င္ပါ တယ္။”

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဒီကေန႔ ေျပာဆုိတဲ့ မိန္႔ခြန္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေ၇း၇ယူေ၇းအတြက္ တႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ၇ပ္စဲေ၇းစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေ၇းထိုးၿပီး ၂၁၇ာစု ပင္လံုညီလာခံမွာ ပါ၀င္ေရးကို အဓိက တိုက္တြန္းထားပါတယ္။

ဒီေန႔ အခမ္းအနားမွာပါ၀င္တဲ့ တိုင္း၇င္းသားလူငယ္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေ၇းစကား၀ိုင္းမွာလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပင္လံုကတိက၀တ္ အေပၚ အခုလို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆို ေျပာဆုိပါတယ္။

“တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးအေျဖရွာမယ္ဆိုတာ ပင္လံုရဲ႕ အဓိက ကတိက၀တ္ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီေတာ့ က်မတို႔ရဲ႕ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးအေျဖရွာႏိုင္တဲ့ အဆင့္ကို မေရာက္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ဒါ ပင္္လံုစာခ်ဳပ္ဟာ စကားပဲရွိတယ္ အျပဳအမႈမရွိဘူးလို႔ေျပာလို႔ရပါတယ္။ အခုဆိုရင္က်မတို႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးအေျဖရွာဖို႔အတြက္ ညီလာခံၾကီးကို အားလံုးကို ဖိတ္ေခၚေနတာပါ။ ညီလာခံအတြင္းမွာ တိုင္ပင္မယ္၊ ေဆြးေႏြးမယ္၊ အေျဖရွာမယ္။”

ပင္လံုစာခ်ဳပ္ပါကတိက၀တ္ေတြကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ၂၁၇ာစုပင္လံုညီလာခံဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံေ၇းမူေဘာင္တခု ခ်မွတ္က်င္းပတာျဖစ္ၿပီး ဒီမွာ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးၿပီး အေပးအယူျပဳဖို႔အေၾကာင္း အခုလို ေျပာပါတယ္။

“အဲဒါေၾကာင့္ ဒီေဘာင္ထဲမွာ ၀င္ၾကပါ၊ ၀င္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးပါ တိုင္ပင္ပါ၊ လိုခ်င္တာကိုေတာင္းပါ။ ဒါေပမယ့္ လိုခ်င္တာေတာင္းေပမယ့္ ငါတို႔လိုခ်င္တာ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏွႈန္းရမယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ဓါတ္နဲ႔ ဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ ျဖစ္မွာမဟုတ္ဘူး။”

ႏိုင္ငံေရးအရ အေပးအယူလုပ္တာဟာ မိမိအတြက္ မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း ဆက္ေျပာပါတယ္။

“က်မ ခဏခဏေျပာတယ္ အေပးအယူဆိုတာ ငါကေတာ့ ယူမယ္၊ ခင္ဗ်ားကေတာ့ ေပးမယ္၊ အဲလိုမဟုတ္ဘူး က်ေနာ္ကယူမယ္ ခင္ဗ်ားကေပး အဲလိုမဟုတ္ဘူး။ က်ေနာ္လည္းေပးမယ္ ခင္ဗ်ားလည္းေပး တေယာက္နဲ႔တေယာက္ အေပးအယူဆိုတာ လုပ္ရမယ္၊ ေနာက္ဆံုးဘယ္သူ႔အတြက္လည္း ကိုယ့္အတြက္လည္းမဟုတ္ဘူး သူ႔အတြက္လည္းမဟုတ္ဘူး ျပည္ေထာင္စုအတြက္။”

အခမ္းအနားကိုတက္ေ၇ာက္လာတဲ့ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေ၇းအဖဲြ႔ခ်ဳပ္က နာယက ဗိုလ္မႈးၾကီး ခြန္ဥကၠာကေတာ့ ဒီကေန႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာဆိုတဲ့ မိန္႔ခြန္းအေပၚမွာ အခုလို သံုး သပ္ေျပာဆိုပါတယ္။

“သူ႔မိန္႔ခြန္းကေတာ့ အသစ္ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး မူေဟာင္းပါပဲ၊ ဒါေပမယ့္ တခုပဲရွိတာက ၇၀ ျပည့္ႏွစ္ သူ႔အေဖေျခရာနင္းတဲ့အေနနဲ႔ အေဖတုန္းက စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ က်ေနာ္တို႔လိုက္ရတာေပါ့ေနာ္ အခုက်ေတာ့ သူ႔အေနနဲ႔ အေဖေျခရာနင္းၿပီးေတာ့ ဒီျပည္ေထာင္စုေန႔ ျပည္ေထာင္စုပြဲမွာပဲ ေနာက္ထပ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအပါအ၀င္ေပါ့ဗ်ာ၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ိဳး အခိုင္အမာရသြားရင္ေတာ့ သမိုင္းမွာက်န္မွာေပါ့။”

ဒီကေန႔ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အခမ္းအနားကို မနက္ ၁၀နာ၇ီေလာက္မွာ စတင္က်င္းပၿပီး ေန႔ခင္း ၁နာ၇ီေလာက္မွာ ၿပီးဆံုးပါတယ္။ အခမ္းအနားကို အ၇ပ္ဖက္ စစ္ဖက္ဆုိင္၇ာ တာ၀န္၇ိွသူေတြ၊ ၇ွမ္းျပည္နယ္အေျချပဳ ႏိုင္ငံေ၇းပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြနဲ႔ တုိင္း၇င္းသားျပည္သူေတြ ေထာင္နဲ႔ခ်ီပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။Sources : VOA Burmese News

No comments:

Post a Comment