Latest News

Tuesday, February 14, 2017

စာသင္တဲ့အခါ ႏုိင္ငံေရးပါပါသည္

စာသင္တဲ့အခါ ႏုိင္ငံေရးပါပါသည္(၁)

ပထမႏွစ္   ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြကို စာသင္ေနရင္း စာသင္ခန္းမ်က္ႏွာၾကက္ဆီသို႔  မ်က္လံုးအၾကည့္ေရာက္သြားသည့္အခါ လန္႔သလိုလိုေတာင္ ျဖစ္သြားမိပါတယ္။ မ်က္ႏွာၾကက္ရွိ သစ္သားတန္းအဆက္တစ္ခုက ျပဳတ္ထြက္ေနၿပီး မ်က္ႏွာၾကက္ အမိုးျပားက အရွည္သံုးေပေလာက္ ဟက္တက္  ကြဲထြက္ေနတာကို ေတြ႕လိုက္ရလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

 အဲဒီစာသင္ခန္းတည္ရွိရာ ႏွစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္ႀကီးတစ္ခု လံုးက အသစ္စက္စက္ပါ။ ဒီႏွစ္ မွစၿပီး အသံုးျပဳတာပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္အသံုးစရိတ္မ်ားနဲ႔ ပုဂၢလိကကန္ထ႐ိုက္မ်ား၊ တာ၀န္ ယူႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မ်ား က လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၾကတာပါ။ အဲဒီလို ဌာနဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ား၊အေဆာက္အအံုပစၥည္းမ်ား၊ လမ္းတံတားမ်ားရဲ႕ အသစ္စက္စက္ အသံုးျပဳခါစ  အခ်ိန္တိုကာလအ တြင္းမွာပဲ မျဖစ္သင့္တဲ့ ပ်က္စီးယိုယြင္းမႈေတြရွိတတ္တာကို ပတ္ ၀န္းက်င္မွာ အနည္းနဲ႔ အမ်ားဆို သလို ေတြ႕ၾကရတတ္ပါတယ္။

 မ်က္ႏွာၾကက္ေတြ မိုးယို တာ၊ ဘိလပ္ေျမၾကမ္းခင္းေတြ ေပါက္ၿပဲတာ၊ ျပတင္းတံခါးေပါက္ခ်ိတ္ေတြျပဳတ္ထြက္တာ၊ ဖြင့္မရ၊ပိတ္မရ အဆင္မေျပတာ၊ ပန္ကာခလုတ္၊ မီးခလုတ္ေတြ အသံုးမခံ တာ၊ အုတ္ေရေျမာင္းေတြ ေရ ဆင္းမေကာင္းတာ၊ ေရခ်ဳိးကန္ ေတြ၊ မိလႅာကန္ေတြ ေရမလံုတာ၊ အုတ္နံရံမ်ား၊ အခင္းမ်ား၊ ကြန္ ကရစ္လမ္းမ်ား လူျမင္မေကာင္း ေအာင္ ကြဲအက္တာ၊ ေဆးအေရာင္ေတြ အခ်ပ္လိုက္ကြာက်တာ၊ ေရ စနစ္၊ မီးစနစ္၊ လံုၿခံဳမႈစနစ္၊ ႀကံ႕ ခိုင္မႈစနစ္  အားနည္းတာေတြကို အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာေနရာေတြ မွာ အေတြ႕ရအမ်ားဆံုးပါပဲ။

(၂)

‘‘ေရကန္က ေရမလံုဘူး။ ေရ ထည့္လို႔ မရဘူး။ ဒီအတုိင္း ေဟာင္းေလာင္းပဲ ထားရတယ္။ ဘယ္သူမွ အသံုးျပဳလို႔မရဘူး။ ဒီ ေရကန္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္က အလဟႆ  ျဖစ္သြားတာေပါ့’’ တကၠသိုလ္ႀကီးတစ္ခုရဲ႕ အစိုးရ ေက်ာင္းတြင္းေက်ာင္းသူေဆာင္ မွာရွိတဲ့ အမ်ားသံုးေရခ်ဳိးကန္ရဲ႕ အေနအထားကို မိတ္ေဆြတစ္ ေယာက္က ေျပာျပေနတာပါ။ အဲဒီအုတ္ေရကန္ကလည္း အသစ္ပါပဲ။ အထဲမွာေတာ့ ေရတစ္စက္ မွ်မရွိ။ ေျခာက္ကပ္ကပ္ ပက္ လက္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလထဲ မွာ ဌာနေနရာကို တကၠသိုလ္အ တြင္း အေဆာင္အသစ္ရွိရာဆီကို ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လအမီ တည္ေဆာက္ ၿပီးစီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေဆာင္ေရွ႕ ဆင္၀င္ေအာက္မွာ ပန္းအလွစိုက္ဖို႔ ေဘာင္ခတ္ထားတဲ့ အုတ္ေဘာင္  မ်ားက ထက္ပိုင္းကြဲထြက္ေနပါ တယ္။ ဒါက အဲဒီစာသင္ေဆာင္ ကို မည္သူမွ်အသံုးမျပဳရမီ အသစ္စက္စက္အေနအထားပါ။ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားေရာက္ရွိ အသံုးျပဳ ၿပီး တစ္ႏွစ္အၾကာမွာေတာ့ စာ သင္ေဆာင္ ေအာက္ထပ္ေလွ်ာက္လမ္းအခင္းတစ္ေနရာက ေပါက္ ထြက္လာပါတယ္။ ၾကည့္လိုက္ ေတာ့ အေပၚယံဘိလပ္ေျမသားအလႊာက ပါးပါးေလး။

ပညာေရးဘတ္ဂ်က္ေတြ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ေတြ အေဟာသိကံျဖစ္တာ၊ မျဖစ္တာကို အဲဒီ ဘတ္ဂ်က္ေတြအေပၚက အက်ဳိး အျမတ္ရသူေတြသာ အသိဆံုးျဖစ္မွာပါ။ ဘတ္ဂ်က္ပြဲစားေတြ၊ ကန္ ထ႐ိုက္ေလလံပြဲစားေတြ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အလြဲသံုးစားလုပ္တဲ့ အႀကီးအကဲေတြဟာ စီမံကိန္းဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာ ျပည္သူ႕ဘ႑ာအသံုးစ ရိတ္မ်ားကေန ေငြက်ပ္ သိန္း ဆယ္ခ်ီ၊ ရာခ်ီရဖို႔အတြက္ ကိုယ္ ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုလို အားစိုက္  လံုးပန္းတတ္ၾကပါ တယ္။ သူတို႔က အားစိုက္ေလေလျပည္သူ႕အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေတြ က လံုးပါးပါးေလပါပဲ။

ဒီခ်ဳပ္အစိုးရက ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ပညာေရးအ သံုးစရိတ္ကို ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအ တြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ စံခ်ိန္တင္ တိုးကာ ဘတ္ဂ်က္၏ ၈ဒသမ၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေသာ ၁,၇၆၄ ဘီလီ ယံက်ပ္အသံုးျပဳမည္ ျဖစ္သည္။ ပညာေရးအသံုးစရိတ္အမ်ားစုကို ေက်ာင္းသစ္မ်ားေဆာက္လုပ္ ေပးရန္၊ ဥပဓိ႐ုပ္မေကာင္းေသာ ေက်ာင္းမ်ားအသစ္ေဆာက္လုပ္ ရန္ အမ်ားစုအသံုးျပဳႏုိင္ေၾကာင္း အမတ္အခ်ဳိ႕က ေျပာထားတယ္။

ထို႔ေၾကာင့္ စံခ်ိန္တင္ခ်ေပး ေသာ ပညာေရးဘတ္ဂ်က္မ်ား ဆီးသီးဗန္းမေမွာက္ရန္ လိုပါတယ္။ လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ကို လႊႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးေနဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း ပညာေရးအသံုးစရိတ္ကို အစိုးရေတာင္းသည့္အတိုင္း လႊတ္ေတာ္က ခြင့္ျပဳပါလိမ့္မယ္။

(၃)

တကၠသိုလ္မွာ စာသင္တဲ့ အခါ ႏုိင္ငံ့အေရးအရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားက မပါလို႔မျဖစ္ပါဘူး။ ဘာသာရပ္တုိင္းဟာ ပညာနယ္နိ မိတ္ခ်င္း ထိစပ္ပတ္သက္ေနပါ တယ္။ သမိုင္း၊ ပထ၀ီ၀င္၊ လူမႈ သိပၸံနဲ႔ ဘာသာေဗဒေတြကအစ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ စီးပြား ေရး၊ ႏုိင္ငံေရးအထိ လိုအပ္ရင္ လိုအပ္သလို ခ်ိတ္ဆက္ေဆြးေႏြး ပို႔ခ်ၾကရပါတယ္။ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္ျဖစ္စဥ္အားလံုး က လက္ေတြ႕ပညာေရးမွာ ဥပမာ ျပဳစရာေတြခ်ည္းပါပဲ။ ပညာေရး ဟာ ေခတ္ကို မ်က္ျခည္ျပတ္မေန မွ အနာဂတ္ကို ဖန္တီးႏုိင္မွာ မ ဟုတ္လား။ ဟန္ျပအလိမ္အညာ ပညာေရး၊ ဖိႏွိပ္ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ ခ်ယ္ ပညာေရးဟာ လူတိုင္းကို အထိနာေစခဲ့တာပါ။

ပညာေရးပတ္၀န္းက်င္မွာရွိ တဲ့ ႐ုပ္၀တၳဳေတြ၊ အႏွစ္သာရေတြ ရဲ႕ အရည္အေသြးကို ထြက္ေပၚ လာတဲ့ လူသားအရင္းအျမစ္ရလဒ္ ေတြနဲ႔ အကဲျဖတ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ျခစားမႈ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျပဳ မႈ၊ အလြဲသံုးစားမႈေတြေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ရဲ႕ အသီးအပြင့္ ေတြကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္၊ ျပည့္ျပည့္၀၀မခံစားၾကရပါဘူး။ ဘတ္ဂ်က္ေတြ ေလလြင့္မႈမ်ား လွ်င္ ဘတ္ဂ်က္အာဟာရခ်ဳိတဲ့မွာ ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းေတြက သန္စြမ္းမွာမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ေတြအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ ဂ်က္မ်ားရဲ႕ ထိေရာက္မႈစြမ္းအား က အေရးႀကီးလွပါတယ္။

စာႀကိဳးစားဖို႔၊ လိမၼာဖို႔၊ လူ ေကာင္းလူေတာ္ျဖစ္ေအာင္ ေန ထိုင္ဖို႔၊ ပညာရွင္အျဖစ္ ရပ္တည္ ႏိုင္ဖို႔၊ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္တည္ ေဆာက္ေရးမွာ တစ္တပ္တစ္အားပါ၀င္ၾကဖို႔ကို စာသင္ရင္း လမ္း ၫႊန္ပါတယ္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး၊ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးမ်ားကို စိတ္၀င္စား ဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ေခတ္နဲ႔အညီ  စိန္ေခၚမႈအသီးသီးကို ရင္ဆိုင္ေျဖ ရွင္းႏုိင္ဖို႔ ပညာေရးက႑ အေရး ပါေၾကာင္း ေျပာၾကတဲ့အခါ စာ သင္ခန္းအတြင္း၊ တကၠသိုလ္ပရိ ၀ုဏ္အတြင္းမွာ Internet Access မရွိဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ေရရွည္ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျဖစ္တဲ့ အေဆာက္အ အံုေတြမွာသာ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ယိုယြင္းမႈေတြ ေတြ႕ရွိေနၾကရတဲ့ အတြက္ လိပ္ျပာမလံုျဖစ္ၾကရပါ တယ္။ ဒီလိုိနဲ႔ စာသင္တဲ့အခါ အ ကုန္ေျပာၾက၊ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုၾကရ ေတာ့တာပါပဲ။

(၄)

‘အကန္အသတ္ရွိသည့္ ႏုိင္ ငံေတာ္၏ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို ေသ ခ်ာစြာစိစစ္၍ ေလလြင့္မႈမရွိေစ ရန္ ထိထိေရာက္ေရာက္ၾကပ္မတ္ သံုးစြဲၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း’စီမံ ကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ သတင္းကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္က ဖတ္လိုက္ရပါတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္ နယ္မ်ားမွ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးမ်ားအား ရသံုးမွန္းေျခေငြ စာရင္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာရန္ပံုေငြစီမံခန္႔ခြဲျခင္း သင္တန္းဖြင့္ပြဲမွာ ေျပာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံ ေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ၎ ၀န္ႀကီးမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ အိမ္ေတာ္အစည္းအေ၀းခန္းမမွာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္က ေတြ႕ဆံုၿပီး‘စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား  ေဆာင္ ရြက္ရာတြင္  လႊတ္ေတာ္၏ ကတိ က၀တ္မ်ားကို  ထည့္သြင္းစဥ္းစား ေဆာင္ရြက္ၾကရန္  လိုအပ္ပါ ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္   လုပ္ကိုင္ေနျခင္း သည္ ပါတီတစ္ခုအတြက္၊ အဖြဲ႕ အစည္းတစ္ခုအတြက္ မဟုတ္ပါ ေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း’ မွာၾကားခဲ့တယ္ လို႔ သိရပါတယ္။

 တစ္ေခတ္ၿပီးတစ္ေခတ္၊ တစ္စနစ္ၿပီးတစ္စနစ္၊ တစ္ႏွစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္တိုင္းျပည္ဘ႑ာေငြအ ရင္းအႏွီးမ်ားဟာ အခ်ည္းႏွီးမျဖစ္ သင့္ပါဘူး။ ေရတိုအတြက္ ကုန္ ေအာင္သံုးဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ခဏ ခဏျပဳျပင္ဖာေထးရ၊ အသစ္အ သစ္ ထပ္ခါထပ္ခါျပန္လည္ျဖည့္ ဆည္းရတာဟာ မ်ားစြာအထိနာ ေစပါတယ္။ ကုန္က်စရိတ္ကိုမွ မကာမိတဲ့ ျပန္ရခ်က္ကို တြက္စစ္ ရင္ အ႐ႈံးသာ အဖတ္တင္မွာ ျဖစ္ ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြ အသံုးစရိတ္မ်ားဟာ ျပည္သူ႕အ တြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားျဖစ္တာ မို႔ ၾကားထဲကေန ဘယ္သူမွ အျမတ္မယူသင့္ပါဘူး။ ‘သမင္ေမြးရင္း က်ားစားရင္း’ျဖစ္မေနသင့္ပါဘူး။

  တုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔ဆိုရင္ ဘတ္ဂ်က္ေတြဟာ ျပည္သူေတြ ဆီ ေရာက္သင့္ပါတယ္။ ျပည္သူ တိုင္း ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ရဲ႕ အသီးအပြင့္မ်ားကို ခံစားခြင့္ရွိရပါ မယ္။ ကုန္က်ရင္းႏွီးမႈမ်ားနဲ႔ ေလ်ာ္ညီစြာ သပ္သပ္ရပ္ရပ္၊ တည္တည္တံ့တံ့၊ ခိုင္ခိုင္ခံ့ခံ့အသံုးျပဳခြင့္၊ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရၾကရပါတယ္။ ႏိုင္ငံ ေတာ္ဘတ္ဂ်က္အပါးက ကပ္ပါး ရပ္ပါး ကိုယ္က်ဳိးရွာသမားေတြကို သတိထားၾကရပါမယ္။ ဘတ္ ဂ်က္ေငြပမာဏတိုင္းဟာ ျပည္သူ လူထုအတြက္ အေျခခံအေဆာက္ အအံုျဖစ္ထြန္းေရးအတြက္ ရာႏႈန္း ျပည့္ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ ဒီလိုႏိုင္ငံ့  အေရးအရာ၊ ႏိုင္ငံ့အေၾကာင္းအ ရာကိစၥမ်ားဟာ ဘယ္ေနရာမွာ ျဖစ္ျဖစ္ ေျပာၾကဆိုၾက တိုင္ပင္ ညႇိႏိႈင္းၾကရမွာ မဟုတ္ပါလား။

7Day News Journal

No comments:

Post a Comment