Latest News

Sunday, February 5, 2017

ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒျပ႒ာန္းရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအမတ္ေမးျမန္းမည္

ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒျပ႒ာန္းရန္

အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအမတ္ေမးျမန္းမည္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္တာ၀န္မွ ျပန္လည္႐ုပ္ သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ ျပ႒ာန္းေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က ေမးျမန္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ယင္းေမးခြန္းကို ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအးက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္တြင္ က်င္းပ မည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္း အေ၀း၌ ေမးျမန္းမည္ဟု လႊတ္ ေတာ္အစီအစဥ္ လ်ာထားခ်က္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးေနရာအမ်ားဆံုး ရရွိသည့္ ယခင္လႊတ္ေတာ္သက္ တမ္းအတြင္းက မျပ႒ာန္းႏုိင္ခဲ့ ေသာ အဆိုပါလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္တာ၀န္မွ ျပန္လည္႐ုပ္ သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒကို လက္ရွိဒီခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားဆံုး ေနရာရေသာ ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္ ျပ႒ာန္းရန္ ရွိ၊ မရွိေမးခြန္းေမးျမန္းမည့္အစီ အစဥ္ရွိလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေနျဖင့္ အထက္ပါေမးခြန္းမေမးမီ ဇန္န၀ါ ရီ ၁၇ ရက္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ၎ တို႔ပါတီ၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ယင္းဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္ကျပ႒ာန္းေပးရန္ တင္ျပထားသည္ဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ ဦးပိုက္ေထြးက ေျပာၾကားထားသည္။

‘‘ၿပီးခဲ့တဲ့ သက္တမ္းက ႀကိဳး စားခဲ့ေပမယ့္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အဆင္မေျပခဲ့ပါဘူး’’ဟု ဦးပိုက္ေထြးက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္တာ၀န္မွ ျပန္လည္႐ုပ္ သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းကို ၂၀၁၂ တြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့ေသာ္လည္း ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းကုန္ဆံုးခါနီး ၂၀၁၅ မွသာ ေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့ကာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးေနရာအမ်ားဆံုးရေသာ လႊတ္ ေတာ္က ယင္းဥပေဒၾကမ္းကို ဆိုင္းငံ့ထားရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲရလဒ္အရ ရခိုင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားအပ က်န္ရွိေသာ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ဒီခ်ဳပ္က ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါးလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာရရွိခဲ့ သည္။7Day News Journal

No comments:

Post a Comment