Latest News

Friday, February 3, 2017

ဘီလ္ဂိတ္ ကမာၻ႔ပထမဆံုးထရီလီယံနာျဖစ္လာဖြယ္ရွိ

ဘီလ္ဂိတ္ ကမာၻ႔ပထမဆံုးထရီလီယံနာျဖစ္လာဖြယ္ရွိ

လာမည့္ ၂၅ ႏွစ္အတြင္းေဒၚလာဘီလီယံ ၁၀၀၀ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သည့္ ကမၻာ့ပထမဆံုးထရီလီယံနာေပၚထြက္လာမည္ျဖစ္ဟု Oxfam ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကဆိုသည္။ အသက္ ၆၁ ႏွစ္အရြယ္ မိုက္က႐ုိေဆာ့ဖ္သူေဌးၾကီးဘီလ္ဂိတ္သည္ ေနာင္ ၂၅ ႏွစ္ဆိုလွ်င္ အသက္ ၈၆ ႏွစ္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ၎ပိုင္ ပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ားမွတဆင့္ လွဴဒါန္းေပးကမ္းေနလင့္ကစား ၎၏ၾကြယ္၀မႈသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ၂၅ ဘီလီယံေဒၚလာတိုးပြားလာျပီး၂၀၁၆ တြင္ စုစုေပါင္းခ်မ္းသာမႈပမာဏ ၇၅ ဘီလီယံခန္႔ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ေနာင္လာမည့္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ဘီလ္ဂိတ္၏ၾကြယ္၀မႈပမာဏကိုခန္႔မွန္းရန္ ၂၀၀၉ မွ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ကမာၻ႔သူေဌးႀကီးအမ်ားစုရရွိေနသည့္ တိုးပြားမႈႏႈန္း ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေျမႇာက္လိုက္မည္ဆို ဘီလ္ဂိတ္၏ လက္ရွိခ်မ္းသာမႈသည္ ၈၄ ဘီလီယံခန္႔ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းႏႈန္းအတိုင္း ဆက္လက္တြက္ခ်က္မည္ဆိုပါကေနာင္ ၂၅ ႏွစ္တြင္ ဘီလ္ဂီတ္သည္ ပထမဆံုးထရီလီယံနာျဖစ္လာေျခရွိသည္။

Oxfam ၏အစီရင္ခံစာအရကမၻာေပၚတြင္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမႈ တစတစႀကီးမားလာၿပီး ယင္းမွာေကာင္မြန္သည့္အေျခအေနမဟုတ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဘီလီယံနာရွစ္ဦး၏ ပိုင္ဆိုင္မႈပမာဏသည့္ ကမာၻ႔လူဦးေရ ၃ ဒသမ ၆ ဘီလီယံ၏ခ်မ္းသာမႈႏွင့္ ညီမွ်ေၾကာင္း သိရသည္။

စီးပြားေရးတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သူမ်ားက အက်ဳိးပိုမိုခံစားခြင့္ရေနၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါသူမ်ားကပိုမိုဆင္းရဲလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးစနစ္တည္ေဆာက္ပံုဒီဇိုင္းႏွင့္ စီးပြားေရးနိယာမမ်ားသည္ လက္ရွိအေျခအေနကိုအစြန္းတဘက္သို႔ တြန္းပို႔ေရာက္ရွိေနၿပီး ေရရွည္ထိန္းသိမ္းထားရန္ မျဖစ္ႏိုင္သည့္အေျခအေနပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအစီရင္ခံစာက သတိေပးထားသည္။

ေအာ္စကာ
Ref;Metro
News Watch

No comments:

Post a Comment