Latest News

Friday, February 10, 2017

မင္းသု၀ဏ္၏ ေတာင္ေတာ္ေရႊပုပၸား

မင္းသု၀ဏ္၏ ေတာင္ေတာ္ေရႊပုပၸား

ပုပၸားေတာင္ကလပ္သို႔ သြားရာလမ္းႏွင့္ ဦးတင့္တယ္ နတ္နန္းသို႔တက္ရာ လမ္းႏွစ္ခုဆံုရာ ပုပၸားၿမိဳ႕ထိပ္တြင္ ေျမေက်းရွင္ရိပ္သာရွိသည္။ ပုပၸားေတာင္အ၀င္ ေရေ၀ေရလဲနယ္တြင္ ေရထြက္မ်ား၊ ေခ်ာင္းမ်ား၊ ဖုန္းဆိုးမ်ား၊ ေတာင္ယာမ်ား၊ ေတာစိုမ်ား၊ ေတာေျခာက္မ်ား၊ ငွက္ေပ်ာျခံမ်ားရိွသည္။ ယခင္ႏွစ္အေတာ္ၾကာက ေနေျပာက္ မထိုးႏိုင္ေလာက္ ေအာင္သစ္ႀကီး၊ ၀ါးႀကီးတို႔ ေပါက္ေရာက္သည္။

ဖုန္းဆိုးျဖစ္က

စစ္အတြင္း အထိန္းအကြပ္မဲ့ေန၍ သစ္၀ါးမ်ားကို စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ ခုတ္လွဲဖ်က္ဆီးၾကသည္။ သို႔ျဖင့္ပုပၸားေတာင္သည္ ေတာင္ကတံုးနီးပါး ျဖစ္ခဲ့ရ၏။ တစ္ဆက္တည္းပင္ ေတာင္ယာဖုန္းဆိုး ျဖစ္လာ၏။ ေတာစိုက္ေတာေျခာက္ ျဖစ္လာ၏။ ေရထြက္မ်ားလည္း ေရမထြက္ေတာ့။ ေျမဆီေျမဥသည္လည္း ထိန္းသိမ္းမႈမရွိ၍ ေရတိုက္စားရာပါၿပီး အက်ဳိးမဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ သားငွက္တိရစၦာန္တို႔လည္း အပစ္အခတ္မ်ား၍ မွီခိုရာလည္း ရွားပါးလာ၍ လြတ္ရာသို႔ ေရႊ႕သြားၾကသည္။

အပူတျပင္း

ယင္းသို႔ သက္ဆိုင္ရာက ျမင္သိလာ၏။ ပုပၸားေတာင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းကို သစ္ေတာဌာနႏွင့္ ေျမေက်းရွင္ ေျမယာေက်းလက္ တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းတုိ႔အား တာ၀န္ေပး၏။ အပူတျပင္း လုပ္ေဆာင္ေစ၏။ ယင္းသို႔ျဖင့္ ပုပၸားေျမေက်းရွင္ ရိပ္သာသည္ က်ရာတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ေနေပေတာ့၏။

ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္

ပုပၸားၿမိဳ႕ေျမေက်းရွင္၏ အဓိကလုပ္ငန္းသည္ စားပင္စိုက္ပင္မ်ားကုိ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္သည္။ သားငွက္တိရစၦာန္မ်ားကို ေဘးမဲ့ေပးထားသည္။ ယခင္အတုိင္း စည္ပင္စိမ္းစိုေသာ ေတာႀကီးျဖစ္လာေအာင္ တည္ေထာင္ဖန္တီး လ်က္ရွိသည္။

အားရစရာ

ေျမေဆြးခ်သူကခ်၊ ေျမၾသဇာစပ္သူကစပ္၊ ပ်ဳိးပင္ငယ္ စိုက္သူကစိုက္၊ ေရဖ်န္းသူကဖ်န္းႏွင့္ တေပ်ာ္တပါး ျဖစ္ေနပါသည္။ စပ်စ္ႏြယ္တြင္ ခိုင္တြဲလြဲ၊ စထေရာ္ဘယ္ရီပုတ္ေအာက္တြင္ စထေရာ္ဘယ္ရီသီးရဲရဲ ပ်ိဳးပင္ျခံထဲတြင္ ပ်ဳိးပင္ေတြ မည္းမည္းႏွင့္ အားရစရာခ်ည္း ျဖစ္ပါသည္။

ပ်ဳိးပင္စုံ

ပ်ဳိးပင္ေတြကား စံုလွသည္။ စားပင္လည္းပါသည္။ အရိပ္ရပင္လည္းပါသည္။ ဘယေဆး၀ါးပင္လည္းပါသည္။ အေမႊးနံ႔အပင္လည္းပါသည္။ ပန္းပင္လည္းပါသည္။ လာမည့္ငါးႏွစ္၊ ၁၀ ႏွစ္၊ ၁၅ ႏွစ္တြင္ စားပင္၊ သီးပင္၊ စုိက္ပင္၊ ေမႊးပင္တို႔ စည္ပင္ေ၀ဆာလာမည္ျဖစ္ရာ အားဖြယ္ပင္။ ယင္းပ်ဳိးဥယ်ာဥ္ကို ေရာက္သြားသူ တစ္ေယာက္အဖို႔ အဘယ္မွ်ေလာက္ ၾကည္ႏူးႏွစ္သက္ဖြယ္ ေကာင္းလုိက္ပါမည္နည္း။

သင္းထံုႀကိဳင္ေမႊး

ပင္လယ္ကမ္းစပ္က တက္ေရာက္လာေသာ ကဗီြးပင္ႀကီးမ်ားသည္ ေလထဲတြင္ တရွဲရွဲျမည္ကာ ယိမ္းထိုးလ်က္၊ ျပည္လံုးခ်မ္းသာ (ယူကလစ္) ပင္တုိ႔၏ ရနံ႔သည္ တသင္းသင္း ေမႊးလ်က္၊ စိန္ပန္းနီ၊ စိန္ပန္းျပာပင္တို႔က ေတာင္စြယ္ေတာင္ေစာင္း ေတာင္လေဟာင္းကို ပတၱျမားတစ္ရစ္ နီလာတစ္ရစ္စီျခယ္လ်က္။ ပိေတာက္ႏွင့္ ငုေရႊ၀ါတို႔က ဇမၺဴရစ္ပမာ၊ ေအာက္ခံျပဳလ်က္ရွိစဥ္တြင္ ကံ႔ေကာ္ပင္ရိပ္၌ထိုင္ကာ စပ်စ္သီးကိုစားရင္း ေကာ္ဖီေဖ်ာ္ေသာက္ရပါမူ မည္မွ်ဇိမ္ရွိပါမည္လဲဟု စိတ္ကူးႏွင့္ ႐ူးၾကည့္ေနႏိုင္ပါသည္။

ဦးတင့္တယ္နတ္ကြန္း

ဦးတင့္တယ္နတ္ကြန္းသည္ ပုပၸားေတာင္ေစာင္းတြင္ရွိသည္။ ဦးတင့္တယ္နတ္ကြန္းသို႔ သြားရာလမ္းေဘးတြင္ တသြင္သြင္စီးေနေသာ ေရစီးကိုေတြ႕ႏိုင္သည္။ ႏွမေတာ္ ေရထြက္ကလာေသာ ေရစီးျဖစ္၏။ ေရွးဦးစြာ ဦးတင့္တယ္၏ ႏွမေတာ္ ရွင္ျမတ္လွနတ္ကြန္းကို ေရာက္သည္။

အျမြာေရထြက္

ႏွမေတာ္နတ္ကြန္းႏွင့္ ဦးတင့္တယ္နတ္ကြန္းၾကားတြင္ သန္လ်က္ႀကီးပင္၊ ဆူးက်င္းပင္၊ ရွင္ကစၥည္းပင္တို႔ကို ေတြ႕ရသည္။

ဦးတင့္တယ္နတ္ကြန္း အနီးတြင္ ဦးခႏၲီတည္ထားေသာ ေလ်ာင္းေတာ္မူ ကိုယ္ေတာ္ႀကီးရိွသည္။ နတ္ကြန္း၏ လက္်ာဘက္တြင္ အသူရာေခ်ာက္ႀကီးကို ေတြ႕ရသည္။ ကမ္းပါးေဇာက္ႀကီးက ေက်ာက္ထရံႀကီးသဖြယ္ ထိုးထိုးေထာင္ေထာင္ ျဖစ္ေနသည္။ ဤေခ်ာက္ထဲတြင္ ေမာင္ေတာ္ေရထြက္ႏွင့္ ႏွမေတာ္ေရထြက္ရွိသည္။

ေဆာင္းနံနက္ခင္းလို

ေတာင္ေစာင္း ေကာ္ဖီျခံအနီးက ႏွမေတာ္ ေရထြက္သည္ ၾကည္လင္ေအးျမသည္။ မျမင္ရေသာ ေက်ာက္ၾကားက အဆက္မျပတ္ စီးထြက္ေနသည္။ ေခ်ာင္းၾကား၊ ေခ်ာက္ၾကားတြင္မူ ေမာင္ေတာ္ေရထြက္ ရိွသည္။ ဖိုးေခါင္းငွက္က သာယာရင့္က်ဴးသည္။ စပယ္ပန္းက ေမႊးပ်ံ႕ထံုလႈိင္သည္။ ငွက္ေပ်ာေတာႀကီးက တေမွ်ာ္တေခၚႀကီးပင္။ အျမဲလိုပင္ ေဆာင္းနံနက္လို စိမ့္ေအးေနသည္။

လမ္းသံုးသြယ္

ပုပၸားေတာင္ကလပ္သို႔ လမ္းသံုးသြယ္ျဖင့္ တက္ႏိုင္သည္။ ပထမလမ္းသည္ ေျမနိမ့္ပုိင္း မိုးေခါင္ေက်ာ္စြာ နတ္ကြန္းဆီက စေသာ ေမာ္ေတာ္ကားလမ္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယလမ္းသည္ ေျမေက်းရွင္း ရိပ္သာေဘးက တက္ရေသာ ေျခလ်င္ေတာလမ္း ျဖစ္သည္။ တတိယလမ္းသည္ ေျခလ်င္ေတာလမ္းပင္။ ႏွမေတာ္နတ္ကြန္းက ရေသ့ညီေနာင္ဂူကို ျဖတ္သြားရေသာ လမ္းျဖစ္၏။

ဘုရားေစ်း

ပုပၸားဘုရားေစ်းမွာေတာ့ ဘယဆုိင္ေတြက အစီအရီ၊ ဆီးေအာင့္၊ ေက်ာက္တည္၊ အ႐ိုး၊ စူးေလထိုး၊ ေလေအာင့္၊ ေ၀ဒနာေပ်ာက္ေဆးတို႔က အသင့္ခင္းက်င္းလ်က္။ ေဆးျမစ္ခုနစ္မ်ဳိး အစည္းကေလးေတြလည္း ၀ယ္၍ရသည္။ ဂမုန္းမ်ဳိး၊ ေက်ာက္မ်ဳိးစံုကိုလည္း ေပါသည္။ ေက်ာက္ၾကည္ကေလးမ်ားကို ေရြး၍ ေသြး၍ ပံုေဖာ္ေက်ာက္စ ကေလးမ်ားက ၀ယ္ခ်င္စရာ။ ငါးက်ပ္က ႏွစ္ရာ၊ သံုးရာထိ ေစ်းေခၚသည္။ လက္စြပ္ကြင္း၊ နားဆြဲလုပ္၊ ဆြဲျပားခ်ိတ္ဖို႔ အသင့္အေနအထားပင္။

ေတာမီွပုဂၢိဳလ္ေတြကလည္း ေတာအႏွံ႔ ေတာင္အႏွံ႔ မရွားေပ။ ေတာင္ေျခအတက္တြင္ မယ္၀ဏၰနတ္ကြန္းက ႀကိဳဆိုလ်က္။ နတ္ပြဲ၊ နတ္ဆိုင္းက နတ္ကသူ၊ နတ္ၾကည့္သူတို႔ႏွင့္ စည္စည္ကားကား။

ဖိတ္ေခၚေန

ဘုရားဖူးလုလင္၊ လံုမတို႔ ေရးျခစ္ထားခဲ့ၾကသည့္ ေျမျဖဴစာ၊ မီးေသြးစာတို႔က ေက်ာက္တံုး၊ ေက်ာက္ေဆာင္၊ အုတ္ထရံ၊ သံေလွကားတို႔တြင္ ေရႊပြဲလာ ပရိသတ္တို႔ကို ၾကည့္လွည့္၊ ဖတ္လွည့္ဟု ဖိတ္ေခၚေနေလဟန္ပင္။

မယ္၀ဏၰနတ္ကြန္း အထက္တြင္ ေရႊဖ်ဥ္းညီေနာင္ နတ္ကြန္းရွိသည္။ ထိုမွ ေတာင္ကလပ္ေပၚသို႔ သံေလွကားကို ဖက္တက္ရေလသည္။ အသည္းေအးစရာပင္။

ေခ်ာက္ထဲတြင္ ငွက္ေပ်ာသီးေတာင္းေနေသာ ေမ်ာက္ကေလးေတြကို သနားစဖြယ္ ေတြ႕ရေလသည္။ ငွက္ေပ်ာသီး ဒါနရွင္တို႔က အသင့္ေဆာင္လ်က္ ေကြၽးၾကေမြးၾကသည္။

ေတာင္ကလပ္ကေန၍ ေျမာက္ဘက္သို႔ ေမွ်ာ္ၾကည့္ပါက ျမင့္မားေသာ ေတာင္ထြတ္မ်ားက အုပ္မိုးထားဟန္ပင္။ ခ်ဳံအတြင္း ေခ်ာက္ႀကီးကို ပတ္ရံလ်က္ ထိုေတာင္ထြတ္မ်ားသည္ တက္ခဲ့ဟု ေခၚေနေလဟန္ ထင္မွတ္ရေလသည္။

ေတာင္ေတြ၊ ေတာင္ေတြ

၄၉၈၁ ေပရွိေသာ မွန္ျပေတာင္ထြတ္သည္ ပုပၸားေတာင္ေတာ္၏ ထိပ္ဖ်ားအျမင့္ဆံုးပင္။ စပါးပံုေတာင္၊ ေဆးပြင့္ေတာင္၊ ႏြားလပို႔ေတာင္၊ ေမာင္ေတာ္ငုတ္တုတ္ေတာင္၊ ျမင္းကေတာင္၊ မာလာေတာင္စေသာ ေတာင္ထြတ္တို႔ေပၚမွာ ေရႊေရာင္ေစတီတို႔ အစီအရီပင္။ ဦးႏွဲဘုရား၊ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းဘုရား၊ ဦးခႏၲီဘုရားဟူ၍ တည္ထားၾကသည္က သူ႔အေၾကာင္းႏွင့္သူပင္။

ေမာင္ေတာ္ေတာင္တြင္ ေတာစိုမ်ား၊ ငွက္ေပ်ာျခံမ်ားျဖင့္ စိမ္းစိမ္းစိုစိုရွိသည္။ သားငွက္တိရစၦာန္မ်ားကုိ ေဘးမဲ့ေပးထားသည္မို႔၊ ငွက္တို႔ရင့္က်ဴးသံတို႔ စည္ပင္ေ၀ဆာေန၏။ အဂၤလိပ္ေခတ္က ထိုေတာင္တြင္ ဗိုလ္တဲတစ္ခု ေဆာက္ဖူးေၾကာင္း သိရေလသည္။

စပါးပံုေတာင္ထြတ္ကား ျမင့္မားမတ္ေစာက္လွသည္။ မီးေတာင္၏ ခံတြင္း၀ဟုဆုိေသာ ခ်ဳံအတြင္း ေခ်ာက္ႀကီးကို ငံု႔ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ အသည္းယားဖြယ္ရာပင္။ ေခ်ာက္ထဲတြင္ ေရထြက္ရွိ၍ ေတာ၀က္မ်ား ခိုေအာင္းေနထိုင္ ၾကသည္ဟု သိရွိရေလသည္။

လမ္းက်ဥ္းကေလး

စပါးပံုေတာင္ထြတ္ကို ပတ္၍ေဖာက္လုပ္ထားေသာ လမ္းက်ဥ္းကေလးကား အႏၲရာယ္ႀကီးလွသည္။ တစ္ဖက္က ေဇာက္နက္လွေသာ ေခ်ာက္ကမ္းပါးႀကီး၊ အျခားတစ္ဖက္က မိုးထိုးေနေသာ ေတာင္ထြတ္ႀကီး ကိုင္စရာ တြယ္စရာ မရွိ။ သံုးမိနစ္ေလာက္ၾကာမွ် ျဖတ္သြားရသည့္ လမ္းကေလးကား ရင္ခုန္တုန္လႈပ္ဖြယ္ပင္။ ျဖတ္သြားရင္းမွာပင္ ရြံ႕ထိတ္သည္းဖိုမိသည္။

ဆရာ့စာ

ဆရာမင္းသု၀ဏ္ပင္ ထိုခရီးစဥ္ကို မ်က္စိမွိတ္ကာ ရဲေဆးတင္ၿပီးကာမွ သြားႏိုင္ေတာ့၏။ ထိုခရီးကို လြန္ေျမာက္သြားသည့္တုိင္ ဆရာ အေၾကာက္မေျပပါ။ ေတာင္ထိပ္က ထူပါ႐ံုေစတီကိုပင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ မဖူးႏိုင္၊ ဘယ္လိုျပန္ဆင္းရမွာ ပါလိမ့္ဟူ၍ ရွက္ရွက္ႏွင့္ေတြးကာ ေ၀ဒနာပြားေနရ၏။

ပုပၸားေတာင္ပတ္လမ္းတြင္ ေတာထူ၍ ေတာင္ေစာက္ေသာလမ္းရွိသည္။ ဖိုးေခါင္ငွက္သံ၊ ခါတုတ္သံ၊ ဘုတ္ျမည္သံတို႔ကို ၾကားရသည္။ ရြက္သစ္ရိပ္တြင္ နားခိုႏိုင္သည္။ သစ္႐ြက္ႏုေရာင္၊ ေရခမိုးပန္းေတြ အလွမွာ ၾကည္ႏူးႏိုင္ေလသည္။

ပုပၸားေတာင္ေပၚတြင္ ေဆးလိပ္တားျမစ္ထား၍ မီးသတိျပဳ ဆိုင္းဘုတ္ေတြက ေတာအႏွံ႔၊ ေတာင္အႏွံ႔မွာ ေရွာင္မရေအာင္ ေတြ႕ရသည္။ ထြက္ရပ္လမ္းရွာသူတုိ႔ ေမြ႕ေလ်ာ္ရာ ဂူကစခန္းအထက္ ေတာင္ခါးပန္းမွာ ေအးရိပ္သာယာ၊ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ပင္။

ဆရာမင္းသု၀ဏ္သည္ ေတာင္ေတာ္ေရႊပုပၸားကုိ စိမ္းစိုလန္းဆန္းဖြယ္ရာ စီကံုးထားသည္မွာ လာလွည့္ပါဟု ဖိတ္ေခၚေနဟန္ပင္။ ေရထြက္မွာ နားခိုလိုလာ၏။ သနားစရာ ေမ်ာက္ကေလးေတြကို အစာေကြၽးခ်င္လာ၏။ ရင္ဖိုစရာ၊ အသည္းထိတ္စရာ လမ္းကေလးကိုျဖတ္၍ သြားျဖစ္ေအာင္ သြားခ်င္လာ၏ ။ မေရာက္ဖူးသူတို႔ကို ခ်ဳိ႕ႏြဲ႕စြာ ဖိတ္ေခၚေနဟန္ရွိ၏။ ပုပၸားေတာင္၏ အလွကို စီျခယ္ကံုးသီထားေသာ သဘာ၀အလွတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ထားသည့္ တင့္တယ္ဖြယ္ရာ ေတာင္ေတာ္ပန္းခ်ီကားႀကီးပင္။

Sources : ေျမနီသစၥာ ( Eleven Media Group )

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post