Latest News

Friday, February 3, 2017

ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ရက္ေတလာဆင္ တာ၀န္ စတင္ထမ္းေဆာင္စဥ္ ထရန္႔က မိတ္ေဆြႏွင့္ ရန္သူႏွစ္ဖက္စလုံးအား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္တုိက္ခုိက္

ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ရက္ေတလာဆင္ တာ၀န္ စတင္ထမ္းေဆာင္စဥ္ ထရန္႔က မိတ္ေဆြႏွင့္ ရန္သူႏွစ္ဖက္စလုံးအား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္တုိက္ခုိက္

အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးသစ္ ရက္ေတလာဆင္က အလုပ္ စတင္၀င္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ရက္၌ ကမၻာတစ္၀န္းရွိ အေမရိကန္၏မိတ္ေဆြႏွင့္ ရန္သူတုိ႔ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္တုိက္ခုိက္မႈအား တိုးျမႇင့္ခဲ့သည္။ ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္ေျပလည္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ႐ုရွားကိုပင္ ထရန္႔က အလြတ္မေပးခဲ့ေပ။ ကုလသမဂၢဆုိင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ နစ္ကီ ဟာေလက ယူကရိန္းအား က်ဴးေက်ာ္ထားမႈအား အဆံုးမသတ္ပါက ႐ုရွားကို ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈ ဆက္လက္ထားရွိမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အီရန္ကိုလည္း ထရန္႔က တုိက္ခုိက္ခဲ့ၿပီး တီဟီရန္၏ ေနာက္ဆံုး ဒံုးပ်ံစမ္းသပ္မႈအား စစ္ေရးျဖင့္ တံု႔ျပန္ႏုိင္သည့္ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းမႈကို ၎၏ေျပာခြင့္ရပုဂိၢဳလ္က ထည့္သြင္းစဥ္းစားရာတြင္ မည္သည့္အရာကိုမွ် ႐ုပ္သိမ္းျခင္း မရွိေသးဟု အခုိင္အမာေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဒံုးပ်ံစမ္းသပ္မႈႏွင့္ ယီမင္သူပုန္မ်ားအား ေထာက္ခံမႈတို႔အတြက္ အေမရိကန္လံုျခံဳေရး အၾကံေပး မိုက္ကယ္ဖလင္းက သတိေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ အိမ္ျဖဴေတာ္သည္ အီရန္အား ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈ တိုးခ်ဲ႕မည့္အစီအစဥ္ကို ေရးဆဲြေနသည္။

ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားသည္ အေမရိကန္အား အလြန္အမင္း အခြင့္အေရးယူေနေၾကာင္း ထရန္႔ကိုယ္တုိင္က ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၾသစေၾတးလ်သည္ တရားမ၀င္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ် ၁၀၀၀ ေက်ာ္အား အေမရိကန္သုိ႔ လိမ္လည္ပို႔ေဆာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း စြပ္စဲြခဲ့သည္။ သီးျခားေ၀ဖန္မႈအျဖစ္ မကၠဆီကို၊ ကေနဒါတုိ႔ႏွင့္ ရရွိထားေသာ သက္တမ္း ၂၃ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္သည့္ NAFTA ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္သည္ အေမရိကန္စီးပြားေရးအတြက္ ကပ္ဆုိးတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္ဟု ထရန္႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ေရနံကုမၸဏီႀကီး Exxon Mobil အမႈေဆာင္အျဖစ္မွ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးသစ္ ျဖစ္လာေသာ အသက္ ၆၄ ႏွစ္ရွိ ေတလာဆင္က ႏုိင္ငံေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ ေရာက္ရွိလာခ်ိန္တြင္ ၀န္ထမ္း ၂၀၀၀ ခန္႔က ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၾကသည္။ ထရန္႔၏အစိုးရက တင္းက်ပ္ေသာ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး မူ၀ါဒ က်င့္သံုးမႈေၾကာင့္ ေဒါသထြက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနစဥ္ တကၠဆက္ဖြား ေတလာဆင္က ထိပ္တန္း သံတမန္ရာထူးကို စတင္ထမ္းေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ ၾကံဳေခါင့္ၾကံဳခဲ အာခံမႈအျဖစ္ ဒုကၡသည္မ်ား ၀င္ေရာက္မႈအား ဆိုင္းငံ့ျခင္းႏွင့္ မြတ္စလင္ႏိုင္ငံ ခုနစ္ႏုိင္ငံမွ  လာေရာက္သူမ်ားအား ပိတ္ပင္ျခင္းကို ႐ႈတ္ခ်ထားသည့္စာကုိ သံတမန္ ၁၀၀၀ ၀န္းက်င္က လက္မွတ္ထိုးခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ အမ်ဳိးသားေရး ၀ါဒီတစ္ဦးျဖစ္ေသာ အိမ္ျဖဴေတာ္ မဟာဗ်ဴဟာေရးရာ ေရးဆဲြသူ စတိဗ္ဘန္ႏြန္၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ထရန္႔၏ ရန္လုိေသာ ရပ္တည္မႈအား နက္႐ိႈင္းသည့္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားသည္ ျပည္ပဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္အထိ သက္ေရာက္ေနခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ၀န္ထမ္းေပါင္း ၇၅၀၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး တစ္ဦးခ်င္းစီသည္ ပ်မ္းမွ် လုပ္သက္ ၁၁ ႏွစ္စီ ရွိေနသည္ဟု ၀န္ခံလ်က္ ရာထူးသစ္ထမ္းေဆာင္သည္မွာ မိနစ္ပိုင္းပင္ ရွိေသးေသာ ေတလာဆင္က ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့သည္။ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည့္ ပထမဆံုးေန႔တြင္ ေတလာဆင္က ကေနဒါႏွင့္ မကၠဆီကိုႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ားကို ဖုန္းျဖင့္ စကားေျပာခဲ့ၿပီး ဂ်ာမနီႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဆစ္ဂ္မာဂါဘရီရယ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ ဥေရာပ လံုျခံဳေရးကိစၥကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ေတလာဆင္သည္ ႐ုရွားသမၼတ ဗလာဒီမာပူတင္ကဲ့သုိ႔ ျပည္ပေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ရွိခဲ့မႈသည္ အက်ဳိးရွိသည္ဟု ထရန္႔က အေစာပိုင္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရက္သည္ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ သိကြၽမ္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လူအခ်ဳိ႕က ၎အား ႏွစ္သက္ခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း ထရန္႔က ေတလာဆင္ႏွင့္ ပူတင္ အၾကားရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရးရွိခဲ့မႈကို ရည္ညႊန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။  


Writer:
Ref: AFPEleven Media Group

No comments:

Post a Comment